Växande efterfrågan på ekologiska ägg och ekologisk kyckling

Är KRAV-certifierad mat fri från GMO?
Genmodifierade organismer får inte användas i KRAV-godkänd odling och inte heller i de KRAV-godkända djurens foder. Detta kontrolleras och där det finns risk för att råvaran innehåller GMO krävs ett GMO-frihetsintyg.
(Läs mer på KRAV)

Om äggmärkning
Varje konsument kan genom äggens producentnummer lätt ta reda på under vilka omständigheter ägget är producerat .
Första siffran anger produktionsform:
0: Ekologisk produktion
2: Ägg från frigående höns inomhus
3: Ägg från burhöns
Nästa bokstavskombination står för produktionsland:
SE: Sverige
FI: Finland
DK: Danmark
Sista 3-siffriga kombinationen anger produktionsanläggning/gård varifrån ägget härstammar. Koden är unik för varje gård.
(Läs mer på Föreningen för ekologisk fjäderfäproduktion)
——
Tidningen Fjäderfä ges ut av Pig Poultry Press AB på uppdrag av Svenska Ägg och i samarbete med Svensk Fågel.
Tidningens hemsida: http://www.fjaderfa.se
Sven Secher, Redaktör på tidningen Fjäderfä
Kontaktperson: Sven Secher 070-672 06 32 journalistgruppen@secher.pp.se

2014-09-09
Ägg i täten för ”osannolik” ekoboom

Försäljningen av ekologiska livsmedel överträffar de flestas förväntningar och bland de ledande varorna i ”ekotrenden” finns äggen. Att presentera exakta siffror över utvecklingen, och framför allt att sia om framtiden, är dock vanskligt och en utmaning som vi inte åtar oss i denna artikel. Vi nöjer oss här med att verbalt diskutera det som tycks hända inom den till synes pågående ”ekoboomen”.

Oavsett om undertecknad talar med en butikschef inom dagligvaruhandeln, en inköpare på den offentliga sidan eller en restaurangkock, så kommer man osökt in på ”ekologiskt”, och även närproducerat. Samma sak om man följer tidningar, radio och TV. Trenden med ökat intresse för ”eko och närodlat” tycks hålla i sig och det som Johan Cejie, försäljningschef på Krav sa i tidningen Fri Köpenskap den 29 augusti 2014, beskriver det många både inom och utom fjäderfäbranschen säger till tidningen Fjäderfä:
”Ökningen vi ser just nu av ekovaror är osannolikt stor”.

Uttalanden från handeln bekräftar det Cejie säger och från Ica rapporteras att försäljningen av ekologiska varor har ökat med 62 procent under de senaste två året.
Utvecklingen av de ekologiska livsmedlen i Sverige uppges också ha få motsvarigheter bland andra länder och få tycks tro på avmattning. Krav och nyhetsbrevet Ekoweb uppger till exempel att man tror på minst en 30-procentig ökning av de ekologiska livsmedlen under 2014.

(Läs mer på Tidningen Fjäderfä)

2014-09-09
Det ekologiska regelverket

I Fjäderfä nummer 7-2014 diskuteras utvecklingen när det gäller ekologiska livsmedel, främst ägg. Bland annat tas skillnaden mellan Krav och EU-ekolgiskt upp. Med underlag från rådgivaren Åsa Odelros görs här ett försök att beskriva dessa två ekologiska produktionssätt när det gäller ägg.
(…..)
Tre certifierar
I Sverige finns det i dag tre olika certifieringsföretag som certifierar ekologisk animalieproduktion enligt KRAV eller EU ute på gårdarna. Det är KIWA, HS Certifiering eller SMAK. Producenten eller marknaden avgör om produktionen ska certifieras enligt EU:s bestämmelser eller enligt KRAV:s ibland hårdare regler.

EU-reglerna utgör lägstanivå
(…..)

Skillnader
Några viktiga skillnader mellan EU-förordningen och KRAV:s regler, där KRAVs regler är strängare är:
• Det får finnas högst 18 000 höns i samma byggnad
• Tydligare vägledning för rastgårdens utformning och hönsens användning av den
• Veranda ska ingå på nya byggnader
• Hönsen ska ha sandbad med sand i
• Självförsörjningsgrad på minst 50 % i slättbygd och minst 20 % i skogs eller mellanbygd
• Fiskmjöl som foderingrediens ska komma från hållbart fiske, KRAV definierar tydligt vad det innebär.
• Anpassning till klimat och miljönytta – effektiv foderförbrukning med mera
• För slakt så har KRAV tydligare vägledning att hönsen ska samlas in skonsamt, slakt samma dag, snabb bedövning
• Vid omställning från konventionell produktion så kräver KRAV unghöns uppfödda på ekologiskt foder vid första insättningen (dock med undantag dels för små åldersblandade flockar och om det finns två åldersgrupper på samma gård). EU:s regler anger sex veckors karens för äggen efter insättning.
• KRAV tillåter inte att tillfälligt ändra produktionen till konventionell eller EU-ekologisk, det är ett långsiktigt åtagande.
• Du får inte på samma gård ha både KRAV och EU-ekologiska höns.

(Läs mer på Tidningen Fjäderfä)

2014-08-21
Scandi Standard köper BosarpskycklingBosarp_logga_startbild200px

Scandi Standard förvärvar, genom sitt dotterbolag Kronfågel AB, den svenska ekologiska och KRAV-godkända kycklingproducenten Bosarpskyckling AB.

Detta meddelades i ett pressmeddelande den 20 augusti 2014. Meddelandet återges nedan i sin helhet.

Scandi Standard förvärvar, genom sitt dotterbolag Kronfågel AB, den svenska ekologiska och KRAV-godkända kycklingproducenten Bosarpskyckling AB. Förvärvet ger Kronfågel AB ett utökat kunderbjudande och möter den allt starkare efterfrågan på ekologiska livsmedel.

(…..)
– Efterfrågan på vitt kött ökar och genom förvärvet kan Kronfågel AB ytterligare utveckla och förstärka vårt kunderbjudande med en KRAV-godkänd, ekologisk premiumkyckling, säger Magnus Lagergren, vd för Kronfågel AB.

– Vi är mycket glada att Kronfågel AB blir våra nya ägare. Bosarp och Kronfågel ska tillsammans utveckla affären för att möta den växande efterfrågan på Bosarps ekologiska kyckling, säger familjen Alwén genom Birgitta Alwén.

(Läs mer på Tidningen Fjäderfä)

LRF Mjölk: Inga signaler som tyder på att mejeriföretagen skulle överge GMO-friheten

från: Hilda Runstenhilda_Runsten1
till: Hej Då GMO Nätverk
datum: 9 september 2014 20:14
ämne: SV: Svar Angående djurfoder

Hej!
Mjölkdelegationen (som styr LRF Mjölk) har antagit en strategi för hållbart foder som handlar om att fasa ut alla ohållbara fodermedel. Alltså inte bara soja utan även ohållbara palmprodukter mm. Detta ska göras möjligt genom att höja kvaliteten på vallen istället och öka den inhemska odlingen av proteingrödor.

Mjölkbranschen har ingen gemensam GMO-policy längre eftersom det visade sig kunna strida mot konkurrenslagstiftningen, men alla mejerier har istället antagit egna individuella GMO-fria policys. Så vitt jag kan bedöma finns det i nuläget inga signaler som tyder på att någon eller några av mejeriföretagen skulle överge GMO-friheten, det är alldeles för viktigt ur ett konsumentperspektiv.

Hälsn. Hilda

Hilda RunstenLRF_MJOLK
LRF Mjölk / Dairy Sweden
Miljö och klimatexpert / Environmental & climate expert

En ny GMO-fri zon på Gotland

Hej!

Vi heter Barnträdgården Riddarsporren och är en waldorfförskola på Gotland som gärna vill bli en GMO-fri zon! :)
http://www.riddarsporren.se/

Barnträdgården Riddarsporren

Barnträdgården Riddarsporren

Vår motivering:
”Vi strävar efter att bli en helt GMO-fri förskola, genom att all mat vi äter och allt som vi odlar i vår trädgård ska vara GMO-fritt.”

Maten som serveras på förskolan är fullvärdigt vegetarisk där ägg och mjölk används. Maten är ekologisk/biodynamisk och alltid nylagad. Våra färskvaror är företrädelsevis gotländskt närproducerade. c

Med vänlig hälsning,
Barnträdgården Riddarsporren
genom Linda Knutas

Våra kontaktuppgifter:
Barnträdgården Riddarsporren, waldorfförskola
Mail: kontakt@riddarsporren.se
Tel: 0498-210847
Kontaktperson: Linda Knutas
Region: Gotland

2014 blir ett rekordår och den ekologiska marknadsandelen kommer att öka rejält

KRAV ACCEPTERAR INTE GMO DÄRFÖR ATT:
– riskerna för spridning i naturen och följderna av spridning är svåra att bedöma,
– riskerna för utarmning av biologisk mångfald såväl inom arter som vad gäller antal arter är uppenbar,
hittillsvarande tillämpningar i lantbruket gynnar ett ensidigt kemikalieberoende brukningssystem och multinationella företag som äger och säljer både utsäde och bekämpningsmedel,
– eventuella hälsorisker inte är fullständigt klarlagda, och att
– ekologiskt lantbruk ska vara ett alternativ för konsumenter som efterfrågar en produktion som inte använder GMO.
(KRAVs GMO-policy)

Sverige ökar mest i världen på eko
KRAV Pressmeddelande • 2014-09-08

Den totala försäljningen av ekologiskt och KRAV-märkt ökade med 30 procent under första halvåret 2014. Ökat intresse för hälsosam mat som inte besprutats med kemiska bekämpningsmedel är några av de främsta förklaringarna till försäljningsboomen. Den svenska försäljningsutvecklingen hittills under året är unik jämfört med andra länder med betydande försäljning av ekologiskt.

Försäljningen av ekologiska och KRAV-märkta livsmedel har slagit alla rekord under första halvåret 2014, visar en halvårsrapport som konsultföretaget Ekoweb gjort på uppdrag av KRAV. De fyra största livsmedelskedjorna redovisar samtliga kraftiga ökningar:
ICA: + 52 procent
Coop: + 37 procent
Axfood: + 44 procent (varav Axfoods lågpriskedja Willys ökade med 57 procent)
Bergendahls: + 44 procent
Lidl: Ingen sifferuppgift, men de känner av ekoboomen

Representanter för livsmedelskedjorna säger att den främsta förklaringen till rekordförsäljningen är att konsumenters intresse ökar för ekologiskt och KRAV-märkt. Det ökande konsumentintresset sker dessutom i kombination med en allmänt rådande hälsotrend, ett ökande intresse för matens ursprung och ökad betydelse av att produktionen sker utan kemiska bekämpningsmedel.

– Aldrig förr har så många konsumenter tillsammans köpt så mycket KRAV-märkt och ekologisk mat. 2014 blir ett rekordår och den ekologiska marknadsandelen kommer att öka rejält, säger Lars Nellmer, VD för KRAV.

Ungefär 80 procent av de ekologiska livsmedlen är KRAV-märkta, resten är certifierade enbart enligt EU:s regler för ekologiska livsmedel.

ICA är ekomarknadens största aktör, med drygt en fjärdedel av den totala ekoförsäljningen*. Under första halvåret ökad ekoförsäljningen i det centrala sortimentet med 52 procent, jämfört med samma period 2013.

– Intressant att notera är att andra kvartalet går ännu bättre än första, där ökade försäljningen med 62 procent. Vi ser alltså en stigande trend. I ICAs kundpaneler ser vi också att fler konsumenter tror att de kommer att handla mer ekologiska livsmedel framöver, säger Maria Smith, Miljöchef hos ICA.

Även hos Coop är trenden för den ekologiska försäljningen stigande. Om man jämför första halvåret 2014 med samma period förra året har Coops försäljningsandel av ekologiska varor ökat med 37 procent. Coop är den detaljhandelskedja som har högst ekoandel av den totala livsmedelsförsäljningen.

– Vårt mål för 2014 är att eko andelen ska stiga till 8 procent. Och det ser mycket lovande ut att vi når det, trots utmaningen i att det inte alltid finns tillräckligt med ekoprodukter att fylla på med. Vårt långsiktiga mål till år 2020 är 20 procent ekologiskt, säger Louise König, Hållbarhetschef hos Coop.

Försäljningen hos Axfood, med butiker som Hemköp och Willys, ökade med 44 procent under årets första sex månader. Bäst går det hos Axfoods lågpriskedja Willys, där har försäljningen ökat med 57 procent.

– De här försäljningssiffrorna är fantastiska och vi fortsätter att satsa på ekologiskt. Hemköp har ett internt mål på 6 procent år 2014 och 10 procent år 2017. Vi kommer fortsätta jobba med sortimentet och erbjuda mer eko varor till lägre priser, säger Åsa Domeij, Miljöchef hos Axfood.

Bergendahls, med butikerna City Gross ökar också sin försäljning av ekologiskt:

– Under perioden januari till augusti har den ekologiska försäljningen ökat med 44 procent. Vi kommer att öka våra satsningar på ekologisk, säger Carola Grahn, som är konceptansvarig för det ekologiskt hos Bergendahls.

Hos Lidl har man under våren satsat stort på svenskproducerade ekologiska och KRAV-märkta produkter inom mjölk och köttsortimentet. Även där känner man av ekoboomen.

– Vi har lanserat flera nya ekologiska produkter under våren och har en positiv trend. Bland annat går vår nya eko mjölk och eko nötfärs bra och även våra ekologiska Fairtrade bananer. Vi fortsätter satsa på ekologiskt och kommer med fler nyheter under hösten, säger Katarina Rosenqvist, CSR-ansvarig hos Lidl.

Om försäljningstakten inte mattas av under det andra halvåret 2014 är förhoppningen att den totala marknadsandelen för ekologiskt ska öka rejält. 2013 var andelen 3,8 procent i detaljhandeln. Inte särskilt stort internationell sett. I till exempelvis Danmark är andelen 8 procent.

Även om ökningen ser ut att vara störst i Sverige hittills i år ökar försäljningen även i flera länder med betydande försäljning av ekologiskt. Totalt uppskattas den ekologiska världsmarknaden öka med cirka 10 procent under 2014.

Totala försäljningsökningar (Obs: bedömningar och prognos, inga säkra siffror) i andra länder (hittills 2014):

Tyskland: världens näst största ekomarknad, cirka 8-10 procent (största sedan 2011)
USA: cirka 10 procent
Danmark: 5 till 10 procent (osäkra uppgifter)
England: cirka 1 procent
Försäljningssiffror av ekologiskt och KRAV-märkt tidigare år (OBS: helår):

2013: + 13 procent
2012:+ 6 procent
2011: + 11 procent
2010: +11 procent
2009: + 18 procent
Läs hela analysen i KRAVs halvårsrapport från Ekoweb där även försäljningsinformation om KRAV-märkt kött och mjölk finns samt kontaktuppgifter till alla intervjuade: http://www.krav.se/sites/www.krav.se/files/halvarsrapport-krav.pdf

Kontakt:

KRAV: Lars Nellmer, VD 018 17 45 01
Ekoweb: Cecilia Ryegård, Redaktör, 0708-152599
ICA: Maria Smith, Miljöchef ICA, 08-561 505 23
Coop: Louise König, Hållbarhetschef Coop, 010-742 21 17, 070-635 89 99
Axfood: Ingmar Kroon, Pressansvarig Axfood, 0702-89898
Bergendahls: Carola Grahn, Konceptansvarig ekologiskt, 0451-480 00
Lidl: Katarina Rosenqvist, CSR-ansvarig Lidl, 08-5555 7094
USA: Maggie McNeil, Director of Media Relations, OTA: mmcneil@ota.com
Tyskland, Frankrike, England: Kai Kreutzer, analytiker, Bio-Market. Info: kk@bio-markt.info
Danmark: Helene Birk, exportchef Organic Denmark hbi@okologi.dk

Det här är KRAV:
Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

KRAV-märket är ett registrerat varumärke hos Patent- och registreringsverket. Registreringen ger KRAV ekonomisk förening ensamrätt till varumärket KRAV.

Sveriges Äggproducenter: Värphönsens foder är fritt från GMO

Svenska ägg är säkra, goda och nyttiga

Sverige anses ha den mest ambitiösa djurskyddslagstiftningen i världen. Det innebär en hög djurvälfärd och säker äggproduktion. I svensk äggproduktion är vi noga med att tillgodose hönsens naturliga beteende. Näbbarna ska vara som de är och vi proppar inte i hönsen antibiotika eller annan medicin i förebyggande syfte. Vi har flera omfattande kontrollprogram som säkerställer kvaliteten på det svenska ägget. Tack vare vårt kontrollprogram mot salmonella kan du äta t ex Biff Rydberg med rå äggula och vara helt trygg. Vi, som är Sveriges äggproducenter, är stolta över våra svenska mervärden och lovar att jobba hårt för att svenska ägg även i fortsättningen ska vara säkra, goda och nyttiga.

När det gäller svensk äggproduktion finns det idag fyra godkända produktionssystem för värphöns. De olika systemen har sina för- och nackdelar men alla uppfyller de djurskyddskraven. Ser man tillbaka ett antal år kan man dock konstatera att vi lyckats bra i vår ambition att minska problemen genom t.ex. modifiering av stallar och inredning, bättre fodersamman-sättning och ett bättre djurmaterial. Allt detta kombinerat med duktiga producenter har lett till en bättre djurvälfärd och också en säkrare och mer hållbar äggproduktion.

0 = Ekologisk produktion
1 = Frigående utomhus
2 = Frigående inomhus
3 = Inredd bur

(…..)

Vi har idag ca 7 miljoner värphöns i Sverige och dessa tillgodoser svenskarnas behov av ägg. Vi äter allt mer ägg och det är vi glada för. Ägg är ett mångsidigt livsmedel som man kan göra nästan vad som helst med. Men för att fortsättningsvis kunna tillgodose behovet av ägg utan att bli tvungna att importera måste vi få behålla vår svenska äggproduktion.

Svensk äggproduktion är unik i avseende att:

Äggen är garanterat salmonellafria, tack vare våra salmonellakontrollprogram.
Värphönsen näbbar får vara som de är.
Alla värphöns har tillgång till sittpinne, värprede och ströbad.
Förutom lagstiftningen har vi ett omsorgsprogram där 95 % av våra höns kontrolleras.
Ingen antibiotika används i produktionen.
Värphönsens foder är fritt från GMO.
Värphönsen foder är fritt från syntetiska färgämnen.
Spannmålen i värphönsens foder är av god kvalitet.
Vi har ett kontrollprogram för spolmask.
Vi är måna om och stolta över vår äggproduktion i Sverige och vill kunna garantera att alla svenskar ska ha tillgång till svenska ägg. Det finns fyra godkända produktionssystem för värphöns, som alla uppfyller djurskyddskraven. Det är därför viktigt att ägg från alla dessa produktionssystem får finnas i butikerna så att konsumenten själv kan få välja vilka hon vill köpa. Svenska ägg som är säkra, goda och nyttiga!

Vänliga hälsningar
Sveriges Äggproducenter

(Läs mer på Branschorganisationen Svenska Ägg)

Svenskt Sigill-märket och certifiering enligt standarden IP Sigill garanterar att GMO inte används i växtodling eller som foder till djur

24 januari 2014
Svenskt Sigill och gentekniken

Inom Svenskt Sigill är inte GMO tillåtet, vare sig som foder eller vid odling av grödor. Här kan du läsa mer om varför vi gjort detta ställningstagande.

Frågan om GMO blev aktuell sedan gentekniskt förändrade grödor (GMO) introducerades inom EU och import av gentekniskt förändrade foderråvaror blev aktuellt. Svenska mejeriföretag sade nej till GMO-grödor som foder 1996 och följdes av samtliga branscher inom animalieproduktionen. Svenskt Sigill-märket och certifiering enligt standarden IP Sigill garanterar att GMO inte används i växtodling eller som foder till djur.

Vi säger inte nej till gentekniken som sådan
Man måste skilja på användningen av genteknik som tillämpas i slutna kärl och GMO som sätts ut i naturen. Många viktiga vitaminer, aminosyror och läkemedel framställs med hjälp av gentekniskt förändrade bakterier i slutna kärl. Genteknik som sådan kan användas för att positivt verka för ökad hållbarhet i livsmedelsproduktionen.

(…..)

Vi vill därför erbjuda ett GMO-fritt alternativ
Svenskt Sigill erbjuder ett kvalitetssäkrat och certifierat alternativ där förbud mot odling av och utfodring med GMO-grödor ingår i standarden som kontrolleras av en oberoende part.

(Läs mer på Svenskt Sigill)

Fodret till svenska kor även framöver ska vara fritt från GMO

Läs mer om GMO-soja som djurfoder: Glyphosate is toxic to dairy cows

Nyhet från Jordbruksaktuellt 2013-09-18
Fortsatt GMO-fritt för flera produktionsgrenar

Den 9 september fattade den svenska mjölkbranschens högsta beslutande råd, Mjölkdelegationen, beslut om att fodret till svenska kor även framöver ska vara fritt från GMO. Beslutet leder troligen till att även de övriga animalieproducerande grenarna fortsätter med GMO-fritt foder.

Mjölkdelegationens beslut får troligen som konsekvens att även gris och fjäderfä fortsättningsvis hänvisas till GMO-fri soja, som i dagsläget är ungefär 50 öre dyrare per kilo än GMO-soja.

(…..)

Anledningen är den lagstiftning som säger att foder som kan innehålla GMO måste märkas.

– Det är så att säga en nolltolerans för minsta lilla spår av GMO i foder som ska vara GMO-fritt, berättar Sven Hellberg, segmentschef foder på Lantmännen. Det innebär att om vi tillverkat ett foder med GMO-soja på en fabrikslinje så måste vi renköra den linjen innan vi kan tillverka ett foder som ska vara GMO-fritt på den linjen, och renkörning tar tid och kostar pengar, säger han.

(…..)

GMO-soja i foderblandningar är komplicerat i dagsläget, möjligen skulle foderindustrin kunna tillhandahålla GMO-soja som en lös råvara för grisföretagare som blandar sitt foder på gården. Men än så länge är dock inte slakteribranschen redo att ta emot grisar som ätit foder innehållande GMO.

(Läs mer)

Nordanstigs kommun i Gävleborgs län har beslut att vara GMOfri

Hej!

Läser på er hemsida att det är flera områden/kommuner mm som är GMO-fria. Jag har meddelat detta förut, men tydligen halkat ur systemet. Beslut togs i Fullmäktige 2010 att servera GMO-friamåltider i Barnomsorg, skola och Äldreomsorg.

Vänligen

Elisabeth Engberg
Enhetschef Kost och Städ
______________________________
Nordanstigs kommun
Box 56, 820 70 BERGSJÖ
820 70 Bergsjö
http://www.nordanstig.se

Nordanstig Naturligtvis – Här förverkligar du dina livsdrömmar

 

 

De svenska Arlabönderna får även 1,1 öre per kilo i ersättning för GMO-fritt foder

Arla Foods
Pressmeddelande
Representantskapet godkände disponeringen
2013-02-27

Vid representantskapets möte i Halmstad på onsdagen godkändes styrelsens förslag till hur Arlas vinst 2012 ska disponeras. Beslutet innebär att svenska Arlabönder får utbetalt 20 öre per kilo mjölk levererad under förra året.

Representantskapet är bondeägda Arlas högsta beslutande organ med 169 förtroendevalda Arlabönder som ledamöter. Vid onsdagens möte behandlades Arlas årsresultat 2012 och representantskapet beslutade hur det ska disponeras.

Beslutet följer styrelsens förslag, som bygger på Arlas konsolideringspolicy. Av resultatet på 1,864 miljarder danska kronor betalas 1,1 miljarder ut direkt till Arlabönderna. Den så kallade efterlikviden i Sverige blir i genomsnitt 15,7 öre per kilo mjölk. De svenska Arlabönderna får även 1,1 öre per kilo i ersättning för GMO-fritt foder. För 2012 finns också en extraordinär utbetalning som följd av fusionerna i Tyskland och Storbritannien. Tillsammans med ränta på insatskapitalet, i snitt 0,3 öre per kilo mjölk får varje svensk Arlabonde en genomsnittlig utbetalning på 20 öre per kilo mjölk.

Avsättningen till insatskapital blir 5,5 öre per kilo mjölk. Det är pengar som betalas ut om Arlamedlemmen lämnar Arla.

Mer om Arlas resultat finns här.

Sverige (svenska öre): 20 öre utbetalt

Efterlikvid 15,7
Extraordinär utbetalning 2,9
Ränta på insatskapital 0,3
Tillägg för GMO-fritt foder 1,1 (gäller ej eko)
Insatskapital 5,0
Kollektiv konsolidering 9,9

Ytterligare information:
Claes Henriksson, presschef för Arla i Sverige, 0708-84 42 90
claes.henriksson@arlafoods.com, http://www.arla.se

Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av 12.000 mjölkbönder från Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien och Luxemburg. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

Svensk Mjölks GMO policy: Mejeriföreningarna kräver att de foderråvaror och fodertillsatser ej kommer från GMO-växter

Svensk Mjölk
Våra experter
Svensk Mjölks verksamhet överförs till Växa Sverige och nybildade LRF Mjölk den 1 januari 2013.
Chef Mjölkkvalitet & Nutrition
Namn: Anna Widell

from: Anna.Widell
till: akiko.frid
datum: 26 februari 2013
ämne: SV: Svensk Mjölks GMO policy

Varsågod, här är policyn.

Med vänliga hälsningar
Anna Widell

4. GMO (26 oktober 2009 konfirmerad)
Mejeriföreningarna kräver att de foderråvaror och fodertillsatser som används vid produktion av mjölk, där mjölkproducenten avser att leverera mjölk till mejeriet, ej kommer från genmodifierade växter. De foderråvaror, fodertillsatser och blandningar därav som ska hållas fria från växter som modifierats med hjälp av gentekniska metoder avser sådana som är avsedda för den mjölkproducerande kon, inklusive en anpassning som sker tiden närmast före kalvningen (anpassningsutfodringen) samt de sinperioder som finns mellan de mjölkproducerande perioderna.

Sammanställning mejeribranschens policys – Svensk Mjölk

Arla följer branschpolicyn om GMO-fritt foder på svenska mjölkgårdar, men inte på danska mjölkgårdar

Pressmeddelande Arla 2012-01-27 11:22
Arla tidigarelägger krav om hållbar soja

Arlas styrelse har beslutat att all soja som används i fodret till kor hos Arlas mjölkbönder senast år 2015 ska vara hållbart odlad enligt organisationen RTRS kriterier. Tidigare hade Arla målet att kravet skulle vara uppfyllt senast år 2020, men genom att bland annat köpa certifikat för hållbar sojaproduktion och driva på utvecklingen av alternativ till soja vill Arla nu skynda på processen.

– Med utgångspunkt i både vår miljöpolicy och arbetet med att vara ett socialt ansvartagande företag är det naturligt att som stor mejeriaktör vara med och driva utvecklingen mot en mer hållbar livsmedelsproduktion. Vi bedömer att det är möjligt att nå målet tidigare än vi först tänkt genom att köpa certifikat och aktivt leta alternativ till soja , säger Kjell Lundén-Pettersson, hållbarhetsexpert på Arla.

(…..)

I Sverige finns sedan tidigare en branschpolicy om att allt foder till svenska mjölkkor ska vara GMO-fritt. Denna överenskommelse berörs inte av ställningstagandet om hållbar soja utan Arla kommer även fortsättningsvis att följa branschpolicyn om GMO-fritt foder på svenska mjölkgårdar. Hållbarhet gäller odlingsförhållandena, inte om fröet är genmodifierat eller ej.

(Läs mer)

RTRS – Round Table on Responsible Soy = GMO-soja = Monsanto-soja

List of RTRS members:

AAPRESID
AB Agri
Access Development Services
ACSOJA
Action for Social Advancement (ASA)
Ag Environmental Products LLC
Agrifirm
Agriservice do Brasil Consultoria de Negócios
AkzoNobel
Aliança da Terra
AOCS
Archer Daniels Midland Company
Arla Foods amba
ASDA
Ashish seed producer co.
Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo- ANAPO
Associação de Plantio Direto no Cerrado
Axfood
Baltic Control Brasil Ltda.
Banco Rabobank International Brasil SA
Bayer Cropscience
Bhatiya Samruddhi Fiance Limited (BASIX)
BioMar Group
Biopetrol Industries AG
BM TRADA CERTIFICATION LTD
Book&Claim Ltd
BP International LtD
Bunge Limited
Bureau Veritas Certification (BVQi Argentina S.A.).
Cámara Argentina de Biocombustibles
CARGILL Inc.
Carrefour
Catratas do Iguaçu Alimentos Organicos (Gebana Brasil)
CBL – Dutch Food Retail Association
CEFETRA GROUP
CERT ID Certificadora LTDA
China Soybean Industry Association
Conservation International
Control Union Certification
COOP
Cytasa
Danisco A/S
DELOITTE & CO S.R.L
Denofa
EDF Man Biofuels
El Tejar
Enkco Foodgroup
EticAgro
EUVEPRO
Ewos
Facultad de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires
Fauna & Flora International
FEDIOL
FEFAC
Forest Footprint Disclosure
ForFarmers
FOSFA
FrieslandCampina
Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária de Mato Grosso
Fundación Moisés Bertoni
Fundación Vida Silvestre Argentina
Gebr Van Beek Group
GLENCORE GRAIN BV
Govind Seeds & Crop Producer Company Ltd
Greenergy International
GREENLAB SERVICIOS ECOLOGICOS ROSARIO SRL
Grupo Andre Maggi
Grupo DAP
Grupo Lucci (Viluco SA)
Guyra Paraguay
Hardol agriculture marketing and producer company private limited shivpuri
Holly Gibbs
Hong Sheng Cooperative
”IBEROL – Soc. Ibérica de Biocombustíveis e Oleaginosas,
S.A.”
IDEP (Institute of productive development of Tucumán)
IDH – Dutch Sustainable Trade Initiative
INDOCERT
Inspectorate
Instituto Bioeste
Instituto Centro Vida – ICV
Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social
INSTITUTO GENESIS /IGCERT
InterChicken
International Finance Corporation
IPAM
Khajuraho Crop Producer Company Ltd
Khargone Producer comany Limited
Khujner Agriculture Producer Company Pvt. Ltd
Lantmännen
LavKush Crop Producer Company Pvt. Ltd.
Los Grobo
Louis Dreyfus Commodities
LSQA S.A.
Marks & Spencer
Mercuria Energy Group Ltd
Mesa Tecnológica de oleaginosos
Migros
Mills DA
Molinos Río de la Plata
Monsanto
Morrisons Supermarkets PLC
MSU S.A.
MVO
Natuur &Millieu
NESTE OIL
Neshkala Crop Producer Company Limited ”
(Nestec Ltd.) Nestlé
NEVEDI
Nidera Handelscompagnie BV
Nimad Farmers Producers Company Limited
Noble Argentina
North Sea Group
NUTRECO
OVID
Patagonia Bioenergía
Plant Sciences Group, Wageningen University and Research Centre (Wageningen UR)
Proforest
Raisio Plc
RAM RAJA CROP PRODUCER COMPANY PVT.LTD
RED FLINT S.R.L
ROYAL AHOLD
SAI Platfrom
Sainsbury’s Supermarkets Ltd
Samarth Kisan Prodcer Co. Put. Ltd Agar
Santander Brasil
SCHUTTER ARGENTINA S.A.
Scientific Certification Systems
SECO
Self Reliant Initiatives trough Joint Action (SRIJAN)
Sementes Selecta Ltda
SGS
SGS India
SGS Uruguay Ltda
Shell International
Sironj Crops Producers Company Put. Ltd
SLC Agricola
Solae, LLC
Solidaridad
Storteboom Group B.V.
Supercargo – Superintendência e Comercio Alimentar, Lda
Swedish Dairy Association
Syngenta Crop Protection / Syngenta Seeds
The Co-Operative Group
The Nature Conservancy
TraceConsult
Tupa Renda S.A.
UNILEVER
Vandemoortele NV
Vanden Avenne Izegem
Vicentin S.A.I.C.
VION NV
Vrutti
Waitrose
Wilmar
WWF
Zhongxin Village

What is behind the ”responsible” soy label? Detective Pig finds out

230 groups condemn RTRS greenwash
GM Watch Tuesday, 08 June 2010

1.RTRS labels for soybeans are misleading and meaningless – Supermarkets urged to adopt an honest approach
2.Open Letter: Growing Opposition to Round Table on Responsible Soy

(Läs mer)

Styrningen av genmodifierad mat och foder inom EU

”EU-kommissionen är som värsta FBI”
Trelleborgs Allehanda 1 december 2011
Av Jonathan Salomonsson

Personligt.

Beatrice Bengtsson från Gislövs läge har verkat inom den akademiska världen i elva år. Flera gånger har hon varit på väg att skaffa ett vanligt jobb men tillfälligheter har gjort att hon blivit kvar och tagit en doktorstitel.

Forskningspolitik är ett litet ämne och samlar forskare från både naturvetenskap och samhällsvetenskap. Bland dem finns samhälls- och politikintresserade Beatrice Bengtsson. I sin doktorsavhandling undersökte hon styrningen av genmodifierad mat och foder inom EU. I avhandlingen visar hon hur olika lobbygrupper som Greenpeace har fått en helt ny roll och nu sitter med inom EU:s myndigheter och fungerar som experter när det gäller riskbedömning och riskhantering. De får exempelvis vara med och diskutera kriterier för miljöriskbedömning och regler för import av foder.

– Det påverkar oss alla vid matbordet, säger Beatrice Bengtsson.

(…..)

Tiden som doktorand var inte bara en dans på rosor. Det svåraste momentet för Beatrice Bengtsson var att få tag på intervjupersoner till sin avhandling.

– EU-kommissionen är som värsta FBI, det de gör är så hemligt att man kan tro att de sysslar med underrättelseanalys. Jag trodde att jag skulle kunna komma in där och sitta med som observatör. Det var svårt att närma sig dem men det gick till slut, berättar hon.

(Läs mer)

Forna fiender påverkar EU:s styrning av GMO
Lunds universitet 28 nov 2011

EU:s styrning av GMO och livsmedelsäkerhet har gett lobbyister en ny roll. Tidigare har Greenpeace och bioteknikföretagens intresseorganisation, EuropaBio, påverkat i korridorerna. Nu sitter de forna fienderna mittemot varandra som experter i EU:s kärnverksamhet. Genom att studera hur lobbyister försöker påverka GMO-regler, ger en ny avhandling från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet insyn i de beslut som förr eller senare hamnar på ditt köksbord.

Beatrice Bengtsson
I sin avhandling i forskningspolitik, A study of EU food safety and GMOs, har Beatrice Bengtsson studerat en specifik GMO-konflikt, importreglerna för foder, för att undersöka hur miljöorganisationer och industri försöker påverka nya regler för GMO inom EU.

– Vi ser en ny typ av styrning inom EU som uppmuntrar lobbyister att påverka både riskbedömning och riskhantering inom EU:s livsmedelssäkerhetsmyndighet och EU Kommissionen (avdelningen för hälsa och konsumentskydd). I praktiken innebär det att forna fiender såsom Greenpeace och EuropaBio fått en legitim roll och påverkar kriterierna för hur vi bedömer miljörisker, nya regler för import och framtiden för GMO inom EU, säger Beatrice Bengtsson.

(Läs mer)

Beatrice Bengtsson

Frame competition and stakeholders in risk governance. A study of EU food safety and GMOs

(…..)

Overall, this work thus furthers the understanding about frames as an agenda-setting tool, and framing as influence. Even though this thesis addresses the GMO post-implementation phase, it shows that framing conflicts in the EU food safety domain are still fierce. Power struggles are ongoing, and the last boundary is far from being drawn.

(Läs mer)

Örebro läns landsting: Maten ska vara fri från genmodifierade produkter

Olika mycket ekomat på tallriken
Av Per Eriksson
Upphandling24 2011-08-25

Det är stora skillnader mellan andelen ekologisk mat i svenska landsting och kommuner livsmedelsupphandlingar. Bland landstingen ligger Kronoberg och Örebro i topp med Västerbotten som jumbo.

Ekomatcentrum har med en tallrik prisat de kommuner och landsting som lyckats nå regeringens målsättning för ekologiskt producerad mat. Bäst bland landstingen är Kronoberg med en ekomatsandel på 28,7 procent. Tvåa är Örebro läns landsting på 27,7 procent.

Örebro läns landsting har ju tidigare fått Naturskyddsföreningens utmärkelse Gröna gaffeln.

– Det här priset visar att vi ligger i framkant nationellt när det gäller ekologisk mat, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens ordförande.

Örebro läns landsting serverar en miljon portioner mat om året. Ledstjärna är att maten ska vara god, varierad, näringsriktig och hälsosam. Den ska vara fri från transfetter, kosmetiska tillsatser och genmodifierade produkter.

(Läs mer)

Örebro läns landsting prisas åter för sin ekologiska mat

Varianter av denna sida
Lyssna
Av alla livsmedel som Örebro läns landsting köper in och tillagar i sina kök är 27,7 procent ekologiskt odlade. Därmed har landstinget för sin del med råge uppnått regeringens mål att minst 25 procent av maten inom offentlig sektor är ekologiskt odlad. Endast två landsting når detta mål. Priset, som består av ära och en tallrik, delades ut i dag till de landsting och kommuner som nått det nationella 25-procentsmålet. Bakom priset står intresseföreningen EkoMatCentrum- Informationscentrum för Ekologiska produkter.

(…..)

– Mat är ett verktyg för att behålla hälsa, livsglädje och social gemenskap och god och ekologisk mat spelar en viktig roll för patienthälsan. Örebro läns landsting serverar 1 miljon portioner mat om året, och vi har som ledstjärna att maten ska vara god, varierad, näringsriktig och hälsosam. Den ska vara fri från transfetter, kosmetiska tillsatser och genmodifierade produkter. Maten ska tillagas lokalt, eftersom den då blir godare och nyttigare.

(Läs mer på Örebro läns landsting)

Agrico Nordic AB har valt att besluta att inte befatta sig med genmodifierad potatis

from Helen Kolhammar
helen.kolhammar@agriconordic.com
till akiko.frid@greenpeace.org
datum 10 januari 2011 13:34
ämne GMO

Hej Akiko!

Bifogat finner du ett brev från vår VD Jan Slijkhuis angående GMO-potatis.

Med vänliga hälsningar/Best regards

Helen Kolhammar
Agrico Nordic AB

Kompanigatan 1-2,553 05 JÖNKÖPING
Tel 036-37 20 49, Fax 036-37 20 47,
helen.kolhammar@agriconordic.com

Besök gärna vår hemsida http://www.agriconordic.com

VD brev GMO 2010-10-04

KRAV har sagt nej till GMO i 25 år

Nej till GMO handlar inte om pengar
KRAV

Idag bemöter KRAV debattartikeln ”GMO-skräcken handlar bara om att tjäna pengar” i Dagens Industri.

Den 28/4 skrev Jens Sundström, docent på SLU, att organisationer och motståndare till GMO inte är det av miljöskäl utan för att det stärker deras eget varumärke. Att GMO-skräcken handlar om att tjäna pengar.

I dag svarar KRAV att inget kunde vara mer fel. KRAV är en ekonomisk förening utan vinstintresse som i 25 års tid sagt nej till GMO.

Läs hela KRAVs replik:
Nej till GMO handlar inte om pengar 5/5-2011

(Läs mer)

Ekologiska kocken är GMO-fri

Kock med höga KRAV
Stefan Svensson på Annebo förskola blev ”Vardagshjälte”
Carlshamns Commersen 19 april 2011

KARLSKRONA. Stefan Svensson har varit kock på Annebo förskola i tre år. Under Stefans ledning i köket har förskolan blivit KRAV-certifierad och nyligen utsågs han till ”Vardagshjälte” av Miljöpartiet i Karlskrona.

På Annebo förskola är kocken Stefan Svensson i full färd med att göra ekologisk falafel till dagens lunch.

Ekologisk mat
Stefan har varit på Annebo i tre år och har under den tiden arbetat aktivt för att kunna servera ekologisk och närproducerad mat. I januari i år blev Annebo förskola den första KRAV-certifierade i Blekinge.

Nyligen tilldelades Stefan titeln ”Vardagshjälte” av Miljöpartiet i Karlskrona för sitt arbete.

(…..)

Den som vill veta mer om Stefan Svenssons idéer kring ekologisk mat kan gå in på hans blogg: ekologiskakocken.blogspot.com

VAD ÄR KRAV?
KRAV-certifierad mat odlas utan kemiska bekämpningsmedel och innehåller inga naturfrämmande tillsatser. Miljömärkningen ställer även höga krav på god djuromsorg, socialt ansvar och minskad klimatpåverkan.

(Läs mer)


KRAV ACCEPTERAR INTE GMO DÄRFÖR ATT:
– riskerna för spridning i naturen och följderna av spridning är svåra att bedöma,
– riskerna för utarmning av biologisk mångfald såväl inom arter som vad gäller antal arter är uppenbar,
– hittillsvarande tillämpningar i lantbruket gynnar ett ensidigt kemikalieberoende brukningssystem och multinationella företag som äger och säljer både utsäde och bekämpningsmedel,
– eventuella hälsorisker inte är fullständigt klarlagda, och att
– ekologiskt lantbruk ska vara ett alternativ för konsumenter som efterfrågar en produktion som inte använder GMO.
(Läs mer på KRAV)

Bönder vill certifiera enligt Svenskt Sigill och KRAV

Skånes bönder har framtidstro
Sparbanken 1826 2011-04-08

Lantbruksbarometer, som är en årlig undersökning av tillståndet i det svenska lantbruket, visar att efter två års tillbakagång har skånska bönder återigen framtidstro med sikte på ökad produktion och investeringsvilja. Över hälften upplever god lönsamhet, så pass god att 19 procent uttrycker att man kan spara för framtida investeringar, vilket är högst i landet.

Lantbruksbarometern är den största årliga undersökningen av tillståndet i svenskt lantbruk på uppdrag av LRF, LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna. Årets Lantbruksbarometer grundar sig på intervjuer av 3690 lantbrukare genomförda av SIFO.

Årets Lantbruksbarometer visar att det i Skåne finns en stor andel certifierade gårdar. I Skåne bedriver 46 procent av de tillfrågade bönderna produktion inom ett kvalitetssystem och mest vanligt är Svenskt Sigill. Dessutom uttrycker hela 26 procent av dem som idag inte är anslutna till något certifieringssystem en vilja att ansluta till Svenskt Sigill.

Undersökningen visar också att 34 procent av dem som vill investera i energiproduktion i Skåne, vill investera i vindkraft. En hög siffra jämfört med riksgenomsnittet på 23 procent.

(Sparbanken 1826)

Från Lantbruksbarometer 2011:

Viljan att certifiera verksamheten enligt Svenskt Sigill eller KRAV är oförändrad jämfört med förra året. Ju större gård och omsättning desto större vilja att certifiera verksamheten. Intresset att sälja på hemmamarknaden är störst bland yngre bönder.

Viljan att certifiera produktionen är i stort sett oförändrad för andra året i rad. Såväl Svenskt Sigill, KRAV som SMAK ligger kvar på samma nivåer som förra året. Det innebär att på frågan ”Skulle du i framtiden vilja producera enligt något eller några av följande kvalitetssystem” svarar 14 procent Svenskt Sigill. 15 procent svarar KRAV och fyra procent svarar SMAK. Intresset för EU-ekologisk märkning minskar för tredje året i rad, från 10 till 8 procent.

Producenter av mjölk och trädgårdsväxter sticker ut. 35 procent av mjölkproducenterna och 43 procent av trädgårdsproducenterna har certifierat sin verksamhet enligt Svenskt Sigill. Intresset för certifiering skiljer sig också åt beroende på hur stor gård man har. Av bönder med 200 hektar eller mer uppger 26 procent att de vill certifiera sin verksamhet enligt Svenskt Sigill, medan motsvarande siffra för bönder med 26–50 hektar endast är 8 procent.

Ju större omsättning man har, desto fler vill certifiera sin verksamhet enligt Svenskt Sigill. I gruppen med 500 000 kronor eller mindre i omsättning är det 6 procent, medan det i gruppen med en omsättning på 5 miljoner kronor eller mer är 27 procent.

I länen är det flest bönder i Gävleborg som vill certifiera enligt KRAV, 24 procent, tätt följt av Södermanland på 21 procent.

26 procent i Skåne, 25 procent i Västerbotten och 21 procent i Jämtland vill certifiera enligt Svenskt Sigill.

(Läs mer)


Svenskt Sigill Nej till GMO

Svenskt Sigill-märket berättar att genmodifierade djur och växter inte förekommer på gårdarna eller i fodret till djuren.

Hur vet jag att maten inte är genmodifierad?
Genmodifierade grödor och djur (GMO) är inte tillåtna på gårdar som kontrolleras enligt Svenskt Sigills regler.

Djuren får inte heller utfodras med genmodifierat foder.

Försiktighetsprincipen
Skälet till Svenskt Sigills förbudet är tillämpningen av försiktighetsprincipen, då det fortfarande råder osäkerhet om de långsiktiga miljöeffekterna.

Enligt konsumentorganisationerna finns det inte heller någon konsumentnytta med denna typ av modifiering.


Ingen GMO med KRAV

När media rapporterar om brasilianska lantbrukare som riskerar sina liv när de besprutar sojaodlingar hävdar GMO-förespråkare att genmodifierade organismer ger möjlighet att minska användandet av bekämpningsmedel. KRAV tycker att konstgjorda lösningar inte behövs eftersom det redan odlas soja utan vare sig bekämpningsmedel eller GMO.

(…..)

Därför tillåter inte KRAV GMO:

– riskerna för spridning i naturen och följderna av spridning är svåra att bedöma
– riskerna för utarmning av biologisk mångfald såväl inom arter som vad gäller antal arter är uppenbar
– hittillsvarande tillämpningar i lantbruket gynnar ett ensidigt kemikalieberoende brukningssystem och multinationella företag som äger och säljer både utsäde och bekämpningsmedel
– eventuella hälsorisker inte är fullständigt klarlagda
– ekologiskt lantbruk ska vara ett alternativ för konsumenter som efterfrågar en produktion som inte använder GMO

(Läs mer på KRAV Ekonomisk förening)


LRF: Om GMO ska användas ska de bidra till hållbar utveckling

(…..) Djur som äter GMO behöver enligt lagstiftningen inte märkas. Det går inte att verifiera vad djuren har ätit med analyser. Nästan all soja till grisar är GMO-fri och fodret till andra djur är helt GMO-fritt. Om man av olika skäl absolut inte vill äta kött från djur som ätit GMO kan man välja Svenskt Sigill eller KRAV. Nästan allt importerat kött kommer från djur som ätit GMO.

LRFs riksförbundsstämma har beslutat att LRFs GMO-policy ska ses över och förtydligas när det gäller biodling, säkra odlingsavstånd, GMO-fria områden, patentfrågan och fler försök under svenska förhållanden. Detta arbete pågår.

(Läs mer på LRF)

Alvar & ivar surdegsbageri i Göteborg: Vi köper bara gmo-fria råvaror

from Alvar & Ivar: info@alvarochivar.se
till hejda.gmo@gmail.com

Alvar & ivar surdegsbageri i Göteborgs kommun vill skapa en gmo-fri zon.

Vi köper bara gmo-fria råvaror.

Vi lägger upp en länk på vår blogg till hejda gmo.

Bästa hälsningar
Fanny Ivarsson

alvar & ivar surdegsbageri
tel 031-130313
http://www.alvarochivar.se/
http://alvarochivar.blogspot.com/

SCAN tillbaka till GMO-friheten

GMO-fritt foder (Genetisk modifierad organsim):
Från och med 1 maj 2011 är det enbart tillåtet att utfodra smågrisar, suggor och slaktgrisar med GMO-fritt foder enligt EU gränsvärden.
(SLS är Scans inköpsorganisation för inköp av svenska djur till Scan)

Enbart GMO-fritt foder till Scans grisar
Scan AB 23 mar, 2011

Den 1:a maj ändrar Scan foderreglerna och återtar kravet på gmo-fritt foder till grisar. Ändringen sker för att tillgodose kundernas krav på att köpa kött från grisar uppfödda på gmo-fritt foder. Nöt- och lammfoder är redan gmo-fritt.

Scan tillgodoser ett önskemål hos marknaden att undvika gmo i foder. Från den 1:a september är alla djur som Scan köper in uppfödda på gmo-fritt foder. Det innebär att Scan har möjlighet att skapa bättre och effektivare produktionsprocess, då dagens sortering och särhållning av grisar med gmo-foder försvinner.

– Vi vill se en svensk köttproduktion även i framtiden. Just nu råder en mycket tuff situation på grisköttsmarknaden, vilket gör det extra viktigt att tillsammans med våra leverantörer och handeln lyfta fram konkurrensfördelar som både kan bibehålla och stärka vårt svenska kött, säger Denis Mattsson, vd Scan AB.

Scan och Scans inköpsbolag SLS (Svenska Livdjur & Service) ändrar från den 1:a maj foderreglarna för grisleverantörerna. Det blir enbart tillåtet med GMO-fritt foder till alla suggor, smågrisar och slaktgrisar.

– Trots att vi släppte kravet på gmo-fritt foder för nästan fem år sedan äter ca 80 procent av våra grisar gmo-fritt foder, vilket gör att förändringen inte är så stor för merparten av våra leverantörer, säger Fredrik Jönsson, vd SLS.

För ytterligare information kontakta
Denis Mattsson, vd Scan AB, tfn: 08-725 80 20
Fredrik Jönsson, vd SLS, telefon: 0511-251 18
Margareta Thorgren, kommunikationsdirektör, Scan AB, tfn: 08-725 85 72

Scan – bry dig om vad du äter
Scan är ett av Sveriges mest omtyckta varumärken och förknippas med svenskt ursprung, trygghet och kvalitet. Genom vårt arbete från gård till bord har vi unik kontroll på djuromsorg, miljö och kvalitet.

Scan AB ingår i koncernen HKScan som är ett av norra Europas största livsmedelsföretag inom kött, charkuterivaror och färdigmat. Scan AB omsätter 10 Mdr SEK och har 3 000 medarbetare. HKScan-koncernen har 11 000 medarbetare och en omsättning som uppgår till 20 Mdr SEK.

Postadress:
Box 30223
104 25 Stockholm Telefon: +46 771-510 510 http://www.scan.se
blogg.scan.se
twitter.com/scanab

Det tog 5 år för SCAN att lyssna på konsumenter och svara på konsumenterna:

Sverige ska bli ett GMO-fritt jordbruksland

Jag gratulerar SCANs beslut att enbart använda GMO-fritt foder till SCANs grisar från den 1:a maj! Grisköttsprodukter från september blir GMO-fria igen i Sverige.

SCAN har tillsammans med sina grisproducenter äntligen lyssnat på konsumenterna. Det är dags för alla företag att lyssna på konsumenter och hjälpa till varandra att förbättra jordens miljö och matsäkerhet. Trygghet, ärlighet och uthållighet, det måste vara kärnan för produktionen. Nu har Sverige en möjlighet att visa andra länder att vi kan leva utan GMO.

Grattis svenskt jordbruk, grattis konsumenter i Sverige, nu kan vi samarbeta för ett GMO-fritt Sverige, utan odling, utan import av GMO!

Hej då GMO!

Bakgrund:
SCAN öppnade en marknad för GMO-djurfoder i januari 2006 och sedan dess har SCANs grisskött skapat oro bland konsumenter, jordbrukare, köttproducenter, köttförsäljare, kockar, politiker och alla som bryr sig om mat och miljö. Miljökonsekvenserna om odling av GMO-grödor och hur GMO-djurfoder påverka djurens- och människors hälsa är oklart. Odlingen av GMO-grödor riskerar den biologiska mångfalden både i Sverige och länder som Brasilien, där soja odlas. GMO hotar dessutom ekologiskt och konventionellt jordbruk. Det finns flera studier som visar potentiella risker för hälsa.

http://www.greenpeace.org/sweden/se/nyheter/nyheter/gmo-undersokning/
(Bra sammanfattning om SCAN/Swedish Meat på den här länken)

Nordanstigs kommun i Gävleborgs län har tagit beslut om att all mat som serveras i offentlig sektor skall vara GMO-fri

from Elisabeth Engberg
till hejda.gmo@gmail.com
datum 30 december 2010 08:53

ämne Nordanstigs kommun i Gävleborgs län har tagit beslut om att all mat som serveras i offentlig sektor skall vara GMO-fri

Hej!

Vi har beslut tagit av Fullmäktige i vår kommun sedan februari 2010.

Inom Kostenheten arbetar vi hårt för att uppfylla dessa mål. Det jag ser som svårast är att grossister/producenter/leverantörer/säljare inte är uppdaterade på vad GMO fritt innebär. Svårast är kött/köttprodukter.

Man behöver inte vara ekologisk producent för att vara GMOfri, viktigast är att veta vilket foder djuren fått.
Ex. Vi har tidigare serverat Bregott från Arla till våra gäster, men det kan vi inte fortsättta med eftersom man använder ca 10 % dansk grädde när man tillverkar produkten, och danska kor äter GMOsoya…..

Vänligen

Elisabeth Engberg
Kost och Städchef
Verksamhetsstöd
Nordanstigs kommun


GRATTIS Nordanstigs kommun!