LRF Mjölk: Inga signaler som tyder på att mejeriföretagen skulle överge GMO-friheten

från: Hilda Runstenhilda_Runsten1
till: Hej Då GMO Nätverk
datum: 9 september 2014 20:14
ämne: SV: Svar Angående djurfoder

Hej!
Mjölkdelegationen (som styr LRF Mjölk) har antagit en strategi för hållbart foder som handlar om att fasa ut alla ohållbara fodermedel. Alltså inte bara soja utan även ohållbara palmprodukter mm. Detta ska göras möjligt genom att höja kvaliteten på vallen istället och öka den inhemska odlingen av proteingrödor.

Mjölkbranschen har ingen gemensam GMO-policy längre eftersom det visade sig kunna strida mot konkurrenslagstiftningen, men alla mejerier har istället antagit egna individuella GMO-fria policys. Så vitt jag kan bedöma finns det i nuläget inga signaler som tyder på att någon eller några av mejeriföretagen skulle överge GMO-friheten, det är alldeles för viktigt ur ett konsumentperspektiv.

Hälsn. Hilda

Hilda RunstenLRF_MJOLK
LRF Mjölk / Dairy Sweden
Miljö och klimatexpert / Environmental & climate expert

Annonser

LRF om GMO och konsumenter

LRF: Frågor och svar om GMO
140414: Om LRFs position angående GMO i foder och hållbarhetscertifierad soja
140414 Frågor och svar GMO total

(…..) 8. Varför vill LRF införa något som inte konsumenterna vill ha?

Vi vet att många konsumenter är negativa till GMO. Samtidigt ökar konsumtionen av importerad mat – mat från djur som är uppfödda på GM-soja och GM-majs. Så i praktiken verkar det som om konsumenten inte bryr sig om GMO.

Om konsumenterna vill ha mat från djur som inte äter foder med GMO, så ska de först och främst sluta köpa importerad mat.

Idag importeras mer än hälften av nötköttet och ca 40 procent av griskött, fågelkött och osten som vi äter i Sverige. Dessa djur har oftast ätit foder med GMO. Dessutom måste konsumenten vara beredd att betala lite mer för den svenska GMO-fria maten.

140414 Frågor och svar GMO total

Kravet på GMO-fritt foder vållade mest diskussion på LRF Ungdomens riksstämma

Filip Källner, ombud för LRF Ungdomen Jämtland, var en av de som diskuterade om det av branschen självpåtagna kravet på gmo-fritt foder ska slopas.

Gmo-frågan väckte debatt på stämman
ATL 2013 mars 07

Kravet på gmo-fritt foder vållade mest diskussion på LRF Ungdomens riksstämmas första dag. Eskil Erlandsson väckte en del irritation.

Frågan om branschöverenskommelserna om gmo-fritt foder är ett mervärde eller bara en merkostnad väcktes på stämman av LRF Ungdomen Gotland. De vill att organisationen ska jobba för att kraven på gmo-fritt stryks.

– Det fanns en del starka förespråkare för att slopa, men många kände att de inte har tillräckligt underlag för att ta beslutet, beskriver nyomvalda ordföranden Kristina Yngwe debatten.

Mer diskussion

Hennes styrelse stöttade motionen, men de 54 ombuden valde att stötta ett remissförfarande, där regionerna får året på sig att diskutera frågan som tas upp igen vid stämman 2014.

(Läs mer)