GMO-fritt – En frihet Sverige borde värna om

Sveriges fem ledande miljö- och konsumentorganisationer tillsammans med Norges fem motsvarade, skrev en debattartikel om GMO-djurfoder i Dagens Industri den 31 augusti 2014. Svenska djuruppfödare har i princip låtit bli att använda GMO som djurfoder sedan GMO-sojan först tilläts importeras till Sverige hösten 1996. Mellan 2006 och 2011 meddelade dock köttföretaget SCAN grisuppfödare att SCAN skulle tillåta användning av det amerikanska kemi- och GMO-företaget Monsantos GMO-soja. GMO-sojan är tolerant mot glyfosat som är det aktiva ämnet i ogräsmedlet Roundup. Men i övrigt har det svenska lantbruket valt GMO-fritt vilket gett de konsumenter som bryr sig om hälsa, natur, vad djuren äter och vad man betalar för, ett förtroende för svenska produkter.hejdagmo

Men i början av 2014 började den svenska djurindustrin tala om att de ville släppa in GMO som djurfoder. Bland anledningarna nämndes att det inte finns någon efterfrågan från konsumenter att ha kvar GMO-fritt. Det är sant att det finns många olika konsumenter i Sverige och att vissa väljer produkter på grund av pris, men det finns också en majoritet av konsumenter som väljer sin mat på grund av kvalitet. Matbutiker i Sverige ökar sin försäljning av ekologisk mat, år efter år. Denna grupp av konsumenter är den bas som Sveriges livsmedelsindustri borde lita på och samarbeta med. Det är en stor och ökande grupp konsumenter som betalar för kvalitet.

http://www.mynewsdesk.com/se/krav/pressreleases/sverige-oekar-mest-i-vaerlden-paa-eko-1050614

Varför vill svenska matproducenter riskera det förtroende från trogna konsumenter som de har verkat för hittills? I Tyskland pågår en stor diskussion kring GMO-foder och handeln i Tyskland vill se en tillbakagång till GMO-fritt, eftersom efterfrågan är så stor.

http://www.feednavigator.com/Markets/German-GM-free-soy-feed-debate-gathers-pace-Retailers-demand-that-poultry-sector-reverts-to-its-previous-policy-on-GM

I den intressanta intervjun i länken ovan, uppger Lantmännen till Feed Navigator att även om vissa inom djurindustrin bestämt sig för att släppa in djurfoder med GMO till Sverige, så kommer det ta tid. Det låter som om det finns många djuruppfödare som egentligen vill ha kvar det GMO-fria fodret. De miljö- och konsumentorganisationer som uppmanar svenska producenter att värna om de svenska mervärden som den svenska produktionen ger, sätter stor vikt vid GMO-fritt. Hoppas att svenska djuruppfödare och livsmedelsindustrin planerar långsiktigt och tänker på vad som är bäst för Sverige, för jordbrukarnas och djurens hälsa och för miljön. Vi hoppas att man fortsätter värdesätta relationen till konsumenterna som verkligen bryr sig om det svenska lantbruket.

Administratör
Akiko Frid
http://hejdagmo.se/
https://twitter.com/hejdagmo
Nätverket Hej då GMO är inte en organisation eller en förening. Vårt gemensamma mål är att skapa ett GMO-fritt Sverige och en GMO-fri värld.

GMO-FREE Europe
http://www.gmo-free-regions.org/gmo-free-regions.html

GMO i Umeå, Laholm, Halmstad, Kristianstad och Lomma

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/genteknikgmo/faltforsok/2014arsforsok.4.300b18bd13d103e79ef80002609.html
Fältförsök med genetiskt modifierade växter 2014

Äpple och päron Hybridasp Halmstad Hybridasp Laholm Äpple- och pärongrundstam Lomma Potatis och oljekål Kristianstad Backtrav Umeå Hybridasp Halmstad Hybridasp Laholm Äpple- pärongrundstam Lomma Oljekål Kristianstad Potatis Lomma

Översikt fältförsök med GMO 2014

Tabell över fältförsök med genetiskt modifierade växter

Nr

Gröda

Genetisk modifiering

Kommun (areal)

Tillstånds-havare¹

Besluts- nummer

1 Backtrav      Utslagning av gener Umeå (10 m²) Umu 22-2015/12 PDF
2 Backtrav Veckning av tylakoidmembran Umeå (2 m²) Umu 4.6.18-2099/14PDF
3 Hybridasp Ökad tillväxt Laholm (0,35 ha) SLU Umeå 22-3992/11PDF
4,5 Hybridasp Ökad tillväxt Halmstad (1 ha), Laholm (1 ha) Umu 22-12395/09PDF
6 Hybridasp Ökad tillväxt Laholm (0,3 ha) SweTree 22-12623/11PDF
7 Hybridasp och asp Asp som modellsystem Laholm (1 ha) Umu 22-2655/12PDF
8 Hybridasp Ökad tillväxt, torktolerans Laholm (0,84 ha) SweTree 22-2397/11PDF
9 Hybridasp Ändrad vedstruktur Laholm SLU Umeå 4.6.18-761/14PDF
10 Oljekål Ändrad fett-sammansättning Kristianstad (0,4 ha) SLU Alnarp 22-11749/11PDF
11 Potatis Förändrad resistens Lomma (750 m²) SLU Alnarp 4.6.18-1147/14PDF
12 Äpple och päron (grundstam) Förbättrad rotningsförmåga Lomma (1,6 ha) SLU Alnarp 22-12183/09PDF
¹SLU = Sveriges lantbruksuniversitet, Umu = Umeå universitet, SweTree = SweTree Technologies AB
Sidan senast uppdaterad:  2014-07-10

GMO-soja: Ökat behov av användningen av tyngre och tyngre kemikalier

Growing Doubt

Om jag hade möjligheten att odla GMO-fria grödor igen som vi gjorde för tio år sedan eller så det är den metoden som vi skulle återgå till. Den gamla metoden, som är inte är någon metod alls tilltro till naturen och tilltro till växtförädlare och deras förmåga att välja ut plantor efter deras bästa egenskaper så att de är de mest produktiva.

Om jag satt och pratade med en europeisk bonde, så skulle jag säga åt honom att om han tar till sig en GMO-gröda, så tar han till sig alla GMO-grödor. Och han ger upp alla möjligheter att någonsin odla de gamla grödorna igen. När väl patenten kommer in i landet, så förändras allt.


Klicka på ”Textning” och välj svenska.

Fodret till svenska kor även framöver ska vara fritt från GMO

Läs mer om GMO-soja som djurfoder: Glyphosate is toxic to dairy cows

Nyhet från Jordbruksaktuellt 2013-09-18
Fortsatt GMO-fritt för flera produktionsgrenar

Den 9 september fattade den svenska mjölkbranschens högsta beslutande råd, Mjölkdelegationen, beslut om att fodret till svenska kor även framöver ska vara fritt från GMO. Beslutet leder troligen till att även de övriga animalieproducerande grenarna fortsätter med GMO-fritt foder.

Mjölkdelegationens beslut får troligen som konsekvens att även gris och fjäderfä fortsättningsvis hänvisas till GMO-fri soja, som i dagsläget är ungefär 50 öre dyrare per kilo än GMO-soja.

(…..)

Anledningen är den lagstiftning som säger att foder som kan innehålla GMO måste märkas.

– Det är så att säga en nolltolerans för minsta lilla spår av GMO i foder som ska vara GMO-fritt, berättar Sven Hellberg, segmentschef foder på Lantmännen. Det innebär att om vi tillverkat ett foder med GMO-soja på en fabrikslinje så måste vi renköra den linjen innan vi kan tillverka ett foder som ska vara GMO-fritt på den linjen, och renkörning tar tid och kostar pengar, säger han.

(…..)

GMO-soja i foderblandningar är komplicerat i dagsläget, möjligen skulle foderindustrin kunna tillhandahålla GMO-soja som en lös råvara för grisföretagare som blandar sitt foder på gården. Men än så länge är dock inte slakteribranschen redo att ta emot grisar som ätit foder innehållande GMO.

(Läs mer)

Stoppa försöken med GMO frön vid Umeå Plant Science Center

Stoppa försöken med GMO frön vid Umeå Plant Science Center

http://www.avaaz.org/en/petition/stoppa_forsoken_med_GMO_fron_vid_Umea_Plant_Science_Center/?cTSUOab

Created by Susanne J. Sweden
To be delivered to: jordbruksverket@jordbruksverket.se
Why this is important
Valfrihet lika viktig som yttrandefrihet

Fältförsök med genetiskt modifierade växter
Jordbruksverket

Översikt fältförsök med GMO 2013

Tabell över fältförsök med genetiskt modifierade växter

Nr

Gröda

Genetisk modifiering

Kommun (areal)

Tillstånds-havare¹

Besluts- nummer

1 Backtrav Utslagning av gener Umeå Umu 22-2015/12 PDF
2 Hybridasp Ökad tillväxt, torktolerans Laholm (0,84 ha) SweTree 22-2397/11PDF
3 Hybridasp Ökad tillväxt Laholm (0,35 ha) SLU Umeå 22-3992/11PDF
4 Hybridasp Ökad tillväxt Halmstad (1 ha) Umu 22-12395/09PDF
5 Hybridasp Ökad tillväxt Laholm (1 ha) Umu 22-12395/09PDF
6 Hybridasp Ökad tillväxt Laholm (0,3 ha) SweTree 22-12623/11PDF
7 Hybridasp och asp Asp som modellsystem Laholm Umu 22-2655/12PDF
8 Oljekål Ändrad fett-sammansättning Kristianstad (0,1 ha) SLU Alnarp 22-11749/11PDF
9 Potatis Ökad amyloshalt, ökad oljehalt Kristianstad (100 m²) SLU Alnarp 22-11399/11PDF
10 Äpple och päron (grundstam) Förbättrad rotningsförmåga Lomma (1,6 ha) SLU Alnarp 22-12183/09PDF
¹SLU = Sveriges lantbruksuniversitet, Umu = Umeå universitet, SweTree = SweTree Technologies AB
Kontakt
Skicka e-post: Genteknik
Ring kundtjänst: 0771-223 223
Sidan senast uppdaterad:   2013-05-28

Till Riksenheten för Miljö och Arbetsmål.

From: ”Lotta”
To: registrator.riksenh-miljomal@aklagare.se
Subject: Anmälan miljöfarlig verksamhet i Kristianstad Kommun
Date: 4 jun 2013 11:54

Till Riksenheten för Miljö och Arbetsmål.

Vi vill härmed lämna in en anmälan med anledning av fattade beslut av Jordbruksverket rörande försöksodling av GMO i Kristianstad kommun i strid mot Svensk miljöbalk och EU:s gemensamma GMO-regelverk.

– Vår anmälan berör i huvudsak Jordbruksverkets bifall till Statens Lantbruksuniversitets ansökan om att som skyddsåtgärd få lov att hålla 3 km avstånd mellan bikupor och försöksodling samt rätt att avtala med biodlare om mindre eller inget avstånd mellan bikupor och försöksodlingen.

– Samt att Jordbruksverkets beslut att bifalla ansökan om avsiktlig utsättning av GMO-oljekål trots att denna saknar uppgifter som är obligatoriska för en avsiktlig utsättning av GMO och att den riskbedömning som är utförd inte inkluderar bin och biodling.

– Vi önskar ett skyndsamt agerande av Riksenheten för Miljö och Arbetsmål då försöksodlingarna pågår samt att avtal mellan försöksodlare och biodlare innebär att bin/bisamhällen riskerar att konsumera stora mängder försöksodlad GMO av industriell typ. Denna GMO innehåller både toxiner och anti-nutrionella ämnen som är nya och saknar obligatoriska uppgifter för en riskbedömningar avseende av effekter konsumtion i avsaknad på nödvändig information.

– Samt att man överlåter försöksodlad GMO för industriellt bruk på tredje man/biodlare som därmed riskerar att hantera avsevärda mängder nya transgena ämnen därtill innehållande toxiner och anti-nutrionella ämnen utan tillstånd eller anvisningar om hur detta skall handhas.

– Därtill utsätts personal och omkringboende samt miljön för outredda risker med anledning att GMO-oljekålen saknar riskbedömning avseende kontakt, konsumition, innandning samt saknar obligatoriska uppgifter för spårbarhet och övervakning.

– Utöver detta finns en uppenbar risk att biodlare med pollineringsuppdrag inte har kännedom om försöksodlingarna eller kraven kring foder och livsmedel som riskerar att ha inblandningar av GMO. Likaså finns en stor andel bisamhällen som inte finns med i register eller har någon kontakt med biodlaroganisationer.

Då vi är ovana vid denna typ av handlingar ber vi Riksenheten för Miljö och Arbetsmål att ha överseende med formen på vår anmälan. Om något är oklart eller om vidare information önskas så bistår vi med denna snarast efter inkommen förfrågan.

Vi ber att få bekräftelse på ankommen bifogad anmälan.

Vi som anmäler är följande:
Ann-Charlotte Berntsson
Daphne Thuvesson
Marie Rosell
Kjell Hermasson
Elisabeth Zetterlund
Erik Heedman
Bernth Fredriksson
Sara Boo

Ladda ner anmälan här:

130602_Angående_fältförsök_med_genetiskt_modifierad_oljekål_Dnr_22_AC

Naturen, dess bönor och vatten borde förvaltas och tillhöra alla

HJÄRTAT FULLT AV REVOLUTION
Ungdomar.se Jason ”Timbuktu” Diakité Onsdag 03 Apr 2013

KRÖNIKA Varje gång jag kommer ihåg att det amerikanska jordbruksbolaget Monsanto har tagit patent på sojabönan fylls mitt hjärta med tankar på revolution.

Det är som att Findus skulle få ensamrätt på alla laxar i världshaven eller att News Corporation skulle ta patent på bokstaven A. Så att varje gång vi vill skriva ett A i en text måste vi betala en avgift till Rupert Murdoch.
Egentligen kanske det inte är så orimligt som det känns just nu. Jag menar vi köper och säljer vatten.

(…..)

Våran art är dock i jämförelse med planeten väldigt ung. Vi kanske först nu har nått mänsklighetens tonår. I så fall hoppas jag att vi snabbt växer upp och inser konsekvenserna av vårt kollektiva handlande. Först då kan vi ens börja hoppas på att vi som art kommer att nå pensionsåldern och kanske på våran ålders höst inser vi att naturen, dess bönor och vatten borde förvaltas och tillhöra alla.

(Läs mer)