Ett brev från Norrbotten till BASF Plant Science och Plant Science Sweden AB

Till:
BASF Plant Science
Dr. Peter Eckes
President & CEO

Plant Science Sweden AB
Kristofer Vamling
Herman Ehles väg 3-4
SE-268 31 Svalöv
Sweden

Luleå 11 – 05 – 2011

Tisdagen den 22 mars 2011, anordnades ett seminarium på Sunderby Folkhögskola i Luleå Under rubriken ”Ett GMO–Fritt Norrbotten, eller ett län med GM-grödor”. Vi som arrangörer tycker att det var ett bra möte, där båda sidor fick komma till tals och ostört utveckla sina tankar.

Arrangörer var Hushållningssällskapet Norrbotten, Grans Naturbruksskola, Naturskyddsföreningen Norrbotten och NordanSmak tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten.

Vi vill också passa på tillfället att tacka Dig Kristofer för din medverkan.

Det pågår sedan länge ett arbete med att utveckla ”Norrbotten – en region för närproducerade livsmedel, konventionellt eller ekologiskt odlade” där bland andra Hushållningssällskapet, LRF, Matproducenter i Norr, Norrmejerier, Norrbottengårdens slakteri och NordanSmak samt intresseföreningarna, Norrbottens Biodlare, Naturskyddsföreningen gör en förtjänstfull insats.

I denna utveckling och detta varumärkesbygge passar liksom inte kommersiella odlingar av GMO-potatis in. Därför vädjar vi till Er med detta brev att Ni ”ligger lågt” med Er verksamhet med kommersiell odling av Amflorapotatis i Norrbotten.

I år, berättade Kristofer att Ni endast ska odla omkring 5 ha Amflorapotatis på Mattias Laitamaas marker i Vojakalla i Haparanda kommun. Det är viktigt för oss att det inte finns risk för sammanblandning av matpotatis och stärkelsepotatis för industribruk, så därför vore det önskvärt om Ni inte tog Mattias, eller någon annans marker i Norrbotten i anspråk för odling av Amflora.

Följande företag, organisationer, kommuner och landsting hoppas på Er förståelse för våra önskemål.

Per Holmqvist NordanSmak
Lars Andersson Naturskyddsföreningen Norrbottens
Marja Johansson Norrbotten Biodlaredistrikt

Daniel Andersson ICA Kvantum Luleå
Simon Laiti Hemmagastronomi Matstudio & Deli
Anna-Greta Svedberg Husmodersförbundet Norrbotten

Tryggve Bergman Matproducenter i Norr
Kalle Outinen Outinens Potatis
Olof Bergman Bergmans Potatis Högsön Råneå

Samuel Waller Wallers Grönsaksland Kalix
Ronny Johansson Staffansgårdens Bär & Grönt
Agneta Granström Landstingsråd Norrbottens Läns Landsting

Kenneth Sandberg Kommunalråd Kalix kommun
Catarina Ask Kommunalråd Bodens kommun
Bo Strömbäck Kommunalråd Bodens kommun

Läs vårt brev här: Norrbotten_brev_till_BASF

Läs hela rapporten från GMO mötet i Luleå!

Tisdagen den 22 mars anordnade Hushållningssällskapet i Norrbotten, Grans Naturbruksskola, Naturskyddsföreningen i Norrbotten och NordanSmak i samarbete med Länsstyrelsen i Norrbotten ett heldagsseminarium med rubriken: ”Ett GMO-fritt Norrbotten eller ett län med GMO-grödor”.

Till seminariet som hölls på Sunderby Folkhögskola i Luleå var både motståndare till GMO och GMO-förespråkare inbjudna. Arrangemanget var välbesökt då mer än 60 deltagare deltog i heldagsarrangemanget.

GMO-förespråkarna Kristofer Vamling, Jens Sundström och odlaren av GMO-potatisen Amflora Mattias Laitamaa uppskattade ”den trevliga stämningen på mötet” och att de ”fick prata till punkt, utan att bli avbrutna”. De argumenterade livaktigt för en framtid, där Norrbotten med sin unika förutsättningar ska bli ett experimentlän för GMO-potatis.

Jenny Andersson från Jordbruksverket, Herbert Nyman Mjölkproducent och Jakob Pettersson från Svenska Kyrkan berättade om regelverk och etik.

Lika positiva omdömen över arrangemanget hördes från förespråkarna för GMO-motståndarna, som också uppskattade dialogen ”med andra sidan”. Peter Einarsson från Ekologiska Lantbrukarna, Camilla Sparring Matupproret, Samuel Waller grönsaksodlare från Långviken i Kalix, Charlotte Berntsson Biodlare, Lasse Helander Biodynamiker övertygade dessutom med sin argumentering för ett GMO-Fritt Norrbotten…

Orvar Holmqvist och undertecknad har skrivit minnesanteckningar från träffen. Läs hela rapporten från mötet i Luleå!

Hälsar Per Holmqvist

Läs gärna :
http://blogg.nordansmak.se/
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Per Holmqvist
070-362 30 18
Verksamhetsutvecklare
http://www.nordansmak.se
Nordansmak
Stationsgatan 25 B
972 38 Luleå

ETT GMO-FRITT NORRBOTTEN ELLER ETT LÄN MED GMO-GRÖDOR?: Sista datum för anmälan är IDAG 18/3

GMO-seminariet på Sunderby Folkhögskola tisdag den 22/3 kl.10.00, klicka på länken: http://nordansmak.blogg.se

ETT GMO-FRITT NORRBOTTEN
ELLER ETT LÄN MED GMO-GRÖDOR?

Välkommen till en hel dags seminarium om GMO-frågan
På Sunderby Folkhögskola den 22 mars, med start kl. 10.00

Samtalsledare under dagspasset: Robert Bergman journalist, Piteå

Avgifter för dagspasset: Ungdomar under 25 år Gratis, fika, lunch och fika

Över 25 år 100 kr för fika, lunch och fika.

Klicka här för att anmäla dig / betala!

Sista datum för anmälan är 18/3

Annons: GMO-seminariet på Sunderby Folkhögskola tisdag den 22/3 kl.10.00

Här kommer info om GMO-seminariet på Sunderby Folkhögskola tisdag den 22/3 kl.10.00, klicka på länken: http://nordansmak.blogg.se

Där kan du även anmäla ditt deltagande på seminariet, deltagande kostar 100 kr för deltagare över 25 år och då ingår fika och lunch under dagen (under 25 år gratis).

Visa att du som biodlare och människa är oroad över GMO-situationen i länet, delta i seminariet och lär dig mer, anmäl dig redan idag!

Sista datum för anmälan är 18/3

Hjälp till att sprida bifogad affisch genom att skriva ut den (helst färg A3-format) och sätta upp på lämpliga platser.

GMO-seminarium affisch

Best regards
Erik Heedman, sekreterare Norrbottens Biodlaredistrikt
+46 (0)70 – 528 47 16 mob.

Medborgarförslag om Luleå som GMO‐fri kommun

Luleå kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum Paragraf Sida
Kommunfullmäktige 2010‐09‐27 147 346
Kommunstyrelsen 2011‐01‐17 37 59
Arbets‐ och personalutskottet 2010‐12‐06 239 506

septkf23
Dnr 10.580‐008
Medborgarförslag om Luleå som GMO‐fri kommun
Ärendebeskrivning

Erik Heedman anför följande i ett medborgarförslag 2010‐09‐20.

Jag vill som kommunmedborgare i Luleå kommun föreslå;
att Luleå kommunfullmäktige, helst redan under hösten 2010, beslutar att kommunen ska förklara sig som en GMO‐fri kommun enligt samma kriterier som till exempel Krokoms och Östersunds kommuner i Jämtlands län har använt sig av när de utropat sig som GMO‐fria kommuner.

alternativt baseras GMO‐friheten på följande kriterier:
• I Luleå kommun ska det finnas handlingsplaner som tydligt uttalar som ett långsiktigt mål att kommunen ska vara GMO‐fri.
• Luleå kommun tar initiativ till en överenskommelse med kommunens jordbrukare om att inte använda GMO i jordbruket, att inte odla GMO‐grödor samt att inte arrendera ut mark till kommersiella odlingar eller fältförsök för GMO‐grödor
• I Luleå kommun finns beslut om att kommunens verksamheter, till exempel skolrestauranger, gruppboenden och äldreboenden, inte köper mat som innehåller eller framställs av GMO‐grödor.
• Luleå kommun uttalar på sina hemsidor och i andra officiella forum sin ambition att bli och därefter förbli GMO‐fritt.

(Läs mer)

BASF/PSS GMO-potatisarna stör potatisproduktion i Norrbotten

Se Simon Jonsson, talesman i GMO-frågor för Naturskyddsföreningen i Norrbotten, kommenterar om GMO-potatisar på Nordnytt här.

Se också: GMO mardrömmen hos Wallers på Nordnytt

Minskad GMO-odling nästa år
Publicerat: fredag 26 november kl 15:42, Nyheter P4 Norrbotten

Odlingarna av genmodifierad potatis, GMO potatis, minskar i länet nästa år.

”Det blir mindre än planerat”

Orsaken är att tre partier med GMO potatis där man hittat otillåtna GMO-potatisar nu ska förstöras genom frysning under vintern och det minskar på utsädet till våren.

Jordbruksverket analyserar dessutom dom 12 partier GMO-potatis som finns kvar.

Det kan innebära att även partier där man inte hittat otillåten GMO-potatis kan komma att förstöras.

(Lyssna nyheter på P4)

Mera GMO-potatis har hittats
Publicerat: fredag 26 november kl 08:09, Nyheter P4 Norrbotten

Ännu en potatisknöl av den otillåtna sorten Amadea har upptäckts i ett parti genmodifierad potatis i Norrbotten. Upptäckten gjordes vid Jordbruksverkets inspektion av GMO-odlingarna i Haparanda i veckan.

– Vi har skurit itu 30-35 000 knölar och kollat köttfärg och jämfört skalfärg för att se avvikande sorter. I det här fallet hittade vi en misstänkt potatis som vi skickat in till analys. Det kan vara en Amadea som var kvar, så det handlar om promille i spridning, säger Mattias Laitamaa som odlar GMO potatis på uppdrag av företaget Plant Science Sweden.

Tidigare i höstas fann man 47 plantor av den otillåtna sorten Amadea i fälten med den godkända GMO-potatisen Amflora. Odlingarna finns i Vojakkala och Sävast. Jordbruksverket beslöt redan då att de partier där man hittat den otillåtna sorten skulle förstöras. Tillslut blev det tre partier med sammanlagt elva miljoner potatisar.

– Vi har tippat de sista potatisarna från de icke godkända partierna i plåtcontainrar som är plomberade av Jordbruksverket och i dem finns det temperaturmätare så att vi kan mäta temperaturen i dem och se att potatisen fryser och förstörs, säger Mattias Laitamaa.

Staffan Eklöf på Jordbruksverket anser att det är tillräckligt att kontrollera drygt 30 000 potatisar på det här noggranna sättet för hand.

– Vi valde ut ett parti där vi har sett störst inblandning av Amadea och där andra faktorer gör att det fanns störst chans att påträffa dolda Amadeaknölar, så vi kan känna oss ganska trygga i det, säger Staffan Eklöf.

Däremot är inte saken utagerad med det här. Jordbruksverket har inspekterat samtliga partier med potatis, även de tolv där man inte misstänker någon inblandning av otillåten Amadea och även där kan det bli tal om ytterligare förstöring.

– Nu har vi beslutat om tre partier, men nu kvarstår att besluta om de andra partierna och det ska vi göra när vi fått de data vi behöver.

(Läs mer)

2 fälten i Unbyn och 3 i Vojakkala med icke-godkända GMO

Förbud att använda GMO-potatis
Nyheter P4 Norrbotten tisdag 07 september

Jordbruksverket har tillsvidare förbjudit all användning av genmodifierad potatis, GMO potatis. Detta sen plantor av en otillåten GMO-potatis hittats i Norrbotten.

De otillåtna plantorna har hittats bland de godkända GMO-odlingarna i länet.
Något har brustit i hanteringen och både EU-kommissionen och Jordbruksverket vill veta vad.
– Vi är lite förvånade. Det visar att hanteringen har brustit och det trodde vi inte att det skulle göra. Företaget och vi ser väldigt allvarligt på att det måste isärhållas och det som inte är godkänt ska inte få komma ut i odling. Hela systemet bygger på det, säger Staffan Eklöf, handläggare på Jordbruksverket.
Det är på fem fält i Norrbotten, två i Unbyn och tre i Vojakkala, där man odlar den godkända GMO-potatisen Amflora, som plantor av den icke-godkända GMO-potatisen Amadea upptäckts.
Det rör sig om väldigt små mängder och upptäckten gjordes för att Amadean har vita blommor, medan Amflora har färre lilaaktiga blommor.
Det är förbjudet att odla Amadea kommersiellt, den förekommer bara i försöksodlingar. Företaget Plant Science Sweden måste nu utreda vad som har hänt och hur de förbjudna knölarna hamnat i fälten.
– Vi beslutade att de här potatisarna inte får användas, det är ett tillfälligt förbud och vi kräver information på några punkter, säger Staffan Eklöf. Vi vill veta hur inblandningen har gått till och om det finns risk att det finns i andra partier av utsäde. Företaget måste komma in med förslag till en metod för provtagning och analys av potatispartierna avseende renheten.

(…..)

Plant Science Sweden har nu Europas ögon på sig. Det är bara i Sverige, Tyskland och Tjeckien som man tillåter odling av GMO-potatis. I Tjeckien finns också den fabrik som ska utvinna stärkelse ur potatisen för industriell användning inom pappers- och byggindustrin.
Igår kallade EU-kommissionen till möte med de inblandade länderna samt företaget. Man kräver nu en snabb utredning och är nöjd med att Jordbruksverket infört ett tillfälligt förbud.
-– Förbudet innebär de får ta upp den, skörda och lägga i lager, men inget annat, fortsätter Staffan Eklöf.

(Läs mer)