Inga olagliga GMO hittades i fyra kommuner

Goda GMO-rutiner
Livsmedelsverkat Ur nyhetsarkivet 2013-02-07

Livsmedelsverket och fyra kommuner undersökte 2012 GMO-kontrollen hos nio företag. Undersökningen visade att företagens kontroll var god.

År 2012 undersökte Livsmedelsverket, i samarbete med fyra kommuner, nio företags rutiner för egen kontroll av GMO, genmodifierade organismer, i livsmedel. I samband med det analyserades fjorton råvaruprodukter; fem produkter som innehöll soja, åtta produkter som innehöll majs och ett som innehöll raps.

Spår
I tio produkter hittades inte något genmodifierat material. Tre produkter innehöll spår av en genetiskt modifierad soja och en produkt innehöll genetisk modifierad raps. Båda dessa är godkända i EU för användning i livsmedel och foder. Reglerna tillåter upp till 0,9 procent oavsiktlig inblandning i råvara utan märkning. Ingen genetiskt modifierad majs och inte heller någon otillåten GMO-soja eller GMO-raps påträffades.

Märkning
Alla genetiskt modifierade produkter ska märkas och ska kunna spåras genom hela livsmedelskedjan. GMO-märkning handlar inte om risker, utan om så kallad redlighet, det vill säga att produkterna ska vara märkta på rätt sätt för att konsumenterna ska kunna välja utifrån det.

Regler för GMO

Ytterligare upplysningar:
Zofia Kurowska, statsinspektör: 018-17 55 08

Växande tvivel på GMO-fronten

2012 har varit ett anmärkningsvärt år på GMO-fronten både i Sverige och internationellt. I januari annonserade det tyska GMO-företaget BASF Plant Science att de ska flytta hela sin GMO-verksamhet från Europa, inklusive sina GMO-potatisar som odlats på svenska fält i flera års tid, både som försöksodling och kommersiellt. Samtidigt gav jordbruksverket sitt godkännande för kommersiell odling av Monsantos mycket kontroversiella GMO-majs, MON810, som flera europeiska länder har odlingsförbud mot.

Det är bra att svenska djuruppfödare fortsätter använda GMO-fritt foder för att ge konsumenter möjlighet att välja animaliska produkter som inte har med GMO-grödor att göra. Positivt är också att handeln fortsätter med sin policy att inte sälja produkter som är GMO-märkta i sina butiker.GMO-raps test

I Europa har EU:s hälsokommissionär John Dalli, som bröt den 12 år långa pausen i godkännandet av GMO-grödor genom att 2010 godkänna BASF:s GMO-potatis, avgått. Dallis efterträdare, Tonio Borg, sa vid sin första offentliga utfrågning på Europaparlamentet att han ”inte ska vara EFSA:s slav”, men också sa att han inte heller kommer att ignorera deras råd.

Schweiz är ett land med moratorium för odling av GMO-grödor minst till 2017 och de importerar inte GMO-raps, men de upptäckte att GMO-rapsen sprids från tåg som passerar genom Schweiz. När jag var i Japan nyligen var jag en dag med och testade och rensade ut GMO-raps som sprids i de japanska kustområdena efter import från Kanada.

(Läs vidare på FoodMonitor 18 december 2012)

GMO-raps hittades i Schweiz trots att landet inte importerar

Spridning av GMO-raps har varit ett mycket stort problem i Japan i många år. I Japan odlas inte GMO-raps, inte ens fältförsök, men ändå växer det GMO-raps överallt.

Varför? Därför att japanska livsmedelsföretag importerar raps för produktion av matolja. Rapsen kommer från Kanada där nästan alla raps har blivit kontaminerad av GMO-raps. Kanadensisk GMO-raps har egenskaper som tolererar olika ogräsmedel så som Monsantos Roundup (glyfosat) och Bayers LibertyLink/Basta (glufosinat).

I Japan har konsumenter och jordbrukare tagit saken i egna händer. Man ger sig ut på helgerna och letar efter GMO-raps och kontrollerar plantorna för egna pengar – ingen tar ansvar om spridning av GMO.

Och nu har forskare upptäckt samma problem i Schweiz.

I Schweiz odlas inte GMO-raps, precis som i Japan, och de importerar inte ens till landets livsmedelsföretag.

Så varför sprids GMO-raps i Schweiz?

Nyligen kom en ny rapport från Schweiz som avslöjar att GMO-rapsen sprids från tåg som passerar genom Schweiz.

Läs mer på GMWatch:

http://www.gmwatch.org/

Myndigheter kan inte kontrollerar spridning av GMO-växer – bäst att inte att odla GMO-växter alls, och i alla fall inte utomhus.


Surveying the occurrence of subspontaneous glyphosate-tolerant genetically engineered Brassica napus L. (Brassicaceae) along Swiss railways
Nicola Schoenenberger and Luigi D’Andrea
Environmental Sciences Europe 2012, 24:23 doi:10.1186/2190-4715-24-23
Published: 11 September 2012
Abstract (provisional)
http://www.enveurope.com/content/24/1/23/abstract

Så här skrev Naomi Klein i ”The Globe and Mail den 20 juni 2001 !!

”Livsmedelsjättarna gör – understödda av aggressiva lagar om intellektuell egendom – världens livsmedelsproduktion så hopplöst korspollinerad, förorenad, nedsmutsad och uppblandad att lagstiftarna mycket väl kan komma att ge upp. Som biotechkritikern Jeremy Rifkin säger: ” De hoppas att föroreningarna ska bli tillräckligt stora för att utgöra ett FAIT ACCOMPLI”

I Europa finns möjligheter att välja GMO- fria livsmedel och grödor. Hur länge?

(bensva)

Svensk Mjölk tycker det är allvarlig att det kommit in en inblandning av foder av GMO (8% RT73 + MON-04032-6)

Gmo-fritt innehöll gmo-raps
ATL 2012-08-06

Foder med spår av gmo-raps såldes till svenska bönder innan fodret kunde stoppas. Rapsmjölet innehöll spår av både gmo-raps och gmo-soja, uppger Foodmonitor.

Lantmännen upptäckte vid en egenkontroll i slutet av juli spår av gmo i rapsmjöl vid fabriken i Västerås. Nu konstaterar man att rapsråvaran i form av mjöl som Lantmännen fått från en leverantör innehåll drygt 8 procent av gmo-rapsen Event RT73 och även spår som tyder på den genmodifierade sojan MON-04032-6.

Nått konsumenten

Enligt Lantmännen har mjölk från kor som ätit fodret med största sannolikhet nått ända ut i konsumentledet.

Branschorganisationen Svensk Mjölk tycker det är allvarlig att det kommit in en inblandning av foder av gmo från raps.

(Läs mer)

Eftersom Lantmännen först i efterhand upptäckte GMO-kontamineringen har även konsumentledet drabbats

Mjölk- och köttbönder fick GMO-kontaminerat foder
FoodMonitor 02 aug 2012

Fodertillverkaren Lantmännen upptäckte nyligen vid en egenkontroll i sin fabrik i Västerås att rapsmjöl från en av bolagets leverantörer innehöll GMO-rapsen Event RT73. Detta trots att leverantöreren garanterar GMO-fria produkter. Kontaminerat foder har nått mjölk- och köttbönder.

– Det är allvarligt därför att vi går ut och talar om för våra kunder att det här fodret är GMO-fritt. Har vi skrivit det på vår förpackning så är det klart att vi vill att det ska vara sant, säger Anna Holmberg, Marknadschef, Lantmännen Lantbruk.

– Det är hos oss kedjan har brustit. Därför så kommer vi nu att genomföra kontroller av allt som kommer från den här leverantören.

Enligt Lantmännen användes den GMO-kontaminerade sojan vid produktion av foder under perioden 22 juni till 3 juli. Bolaget har spärrat det aktuella partiet.

Anna Holmberg vill inte tala om vilken leverantör som levererat det kontaminerade rapsmjölet.

Enligt Anna Holmberg överskrider koncentrationen av GMO-raps i rapsmjölet gränsvärdet 0.9 procent som är satt av EU för att bolag ska få kalla till exempel rapsmjöl för GMO-fritt.

– Koncentrationen i råvaran överskrider 0.9 procent. Det är också anledningen till att vi slår larm kring det här.

(…..)

Vilka bönder har fått fodret?

– Det här är en råvara som ingår i flera typer av foder. Det har kommit till en del mjölkproducenter, köttproducenter, och äggproducenter.

(…..)

Eftersom Lantmännen först i efterhand upptäckte GMO-kontamineringen har även konsumentledet drabbats.

– Mjölkproducenter till exempel. Där har ju korna med all sannolikhet ätit fodret och mjölken levererats in innan de fick den här informationen, säger Anna Holmberg.

(Läs mer)

GMO-rapsmjöl hittades vid foderfabriken i Lantmännen Västrås

Genetiskt modifierade organismer hittade i foderfabrik i Västerås
Nyheter P4 Västmanland tisdag 31 juli 2012

Lantmännen har i en egenkontroll funnit spår av, genetiskt modifierade organismer, GMO i råvara som används vid foderfabriken i Västerås.

Råvaran har använts vid tillverkning av djurfoder.

(…..)

– Nu kommer foderfabriken i Västerås att ha extra kontroller från just den leverantören där GMO hittades, säger Anna Holmberg, marknadschef Lantmännen Lantbruk.

(Läs mer)
—–

Lantmännen 2012-07-31
Lantmännen upptäckte GMO i egenkontroll

Lantmännen har i en egenkontroll funnit spår av GMO i råvara som används vid foderfabriken i Västerås. Partiet är nu spärrat och åtgärder har vidtagits.

Lantmännen har i sin egenkontroll upptäckt spår av GMO i ett parti rapsmjöl. Råvaran har använts vid tillverkning av djurfoder vid fabriken i Västerås under perioden 22 juni till 3 juli 2012.

I Lantmännens kvalitetsarbete ingår stickprovskontroller för GMO i inköpta råvaror och det var vid en av dessa kontroller som spår av GMO påträffades. Råvaran kommer från en välkänd leverantör som garanterar GMO-fri produkt. Partiet spärrades direkt när analyssvaret kom och det har inte använts i produktion efter den 3 juli.

– Det inträffade är ofarligt för djuren, och det finns inte heller någon risk att spåren av GMO från råvaran förs över till de livsmedel som produceras från djuren. Det inträffade är ändå givetvis mycket beklagligt, säger Stefan Atterwall, chef segment foder, Lantmännen Lantbruk.

Berörda kunder som fått leverans från Västeråsfabriken under perioden har kontaktats och åtgärder har vidtagits gentemot den aktuella leverantören av rapsmjöl.

För mer information, kontakta:
Anna Holmberg, Marknadschef, Lantmännen Lantbruk, telefon: 070-689 85 20

Om du är kund hos Lantmännen och har frågor om det inträffade är du välkommen att kontakta din fodersäljare eller Kundtjänst på telefon: 0771-111 222.

GMO-raps sprids i Schweiz

Schweiz har ett 5-årigt moratorium mot kommersiell odling av GMO-grödor och djur. I en folkomröstning röstade majoriteten av den schweiziska befolkningen och alla kantoner i november 2005 för att förbjuda användning av genetiskt modifierade djur och växter i det schweiziska jordbruket under en period av fem år. I mars 2010 har schweiziska parlamentet utökat detta förbud mot odling av genetiskt modifierade växter i ytterligare tre år fram till November 2013.


GMO-växter sprids i Schweiz

Biologer i Schweiz har hittat genetiskt modifierade växter som växer på ett antal platser i Lausanne, Basel och Zürich och Lugano. Växterna har upptäckts av ett nytt övervakningssystem som införts av den federala byrån för miljö (FOEN).

GMO-växterna som hittades nära tre laboratorier är GMO-raps (GT73-canola) som ofta används i forskning. Universiteten har informerats och måste identifiera källan till utsläppet.

Dessa resultat är ”inte en stor överraskning”, sade FOEN i ett uttalande. ”Laboratorier är möjliga vägar för spridning av GMO-grödor.”

GMO-växterna upptäcktes i samband med inrättandet av ett övervakningssystem som kommer att möjliggöra tidig upptäckt av GMO i miljön. Miljöorganisationerna Greenpeace och StopOGM begärde att FOEN ska vidta kraftfulla åtgärder för att förhindra framtida föroreningar av GMO-grödor. Den raps man funnit sprider sig snabbt och fröna kan gro flera år efter att de släppts ut, enligt organisationerna.

(Källa: Tribune de Genève)

Läs mer:

Überwachung gentechnisch veränderter Organismen in der Umwelt wird aufgebaut

Illegaler Gentech-Raps auf Schweizer Bahndämmen (TV nyhet film)

Auf Schweizer Bahndämmen wächst illegaler Gentech-Raps