I Örebro lyckades de kommunala gymnasieskolorna komma upp i över 30 procent ekologiska inköp

Virginska skolan
Box 311 80, 701 35 Örebro

Skolrestaurangen
Vårt mål är att servera enkel, vällagad och god mat – så nära hemlagad mat – vi kan komma. Maten är varierad, har olika, smaker och kryddning.

Vi försöker göra våra gäster medvetna om hur mycket maten påverkar dem och miljön – varje dag!

(…..)

Fler ekologiska varor

De kommunala gymnasieskolorna i Örebro arbetar gemensamt för att öka andelen ekologiska råvaror och livsmedel. År 2006 formulerade regeringen målet att år 2010 skulle 25 procent av totalkostnaden komma från ekologiska inköp.

I Örebro lyckades de kommunala gymnasieskolorna komma upp i över 30 procent och vi på Virginska skolan kan stolt meddela att vi var bäst med hela 42 procent! Det betyder att vi redan nått målet för år 2020.

(Läs mer)

11 september 2012
Fredrik Kämpenberg
Kökschef

Örebro läns småbrukare kommer att fortsätta påverka riksdag och kommuner att stoppa all genmanipulering av växter samt inblandning i näringslivskedjan

ÅRSMÖTEN
Nerikes Allehanda 2012-04-13 Sida: 3

Örebro läns småbrukare har hållit årsmöte.

(…..)

Under året har en studieresa gjorts till Östergötland samt har anordnats ett 10-årsjubileum för föreningen.

(…..)

Diskussion om GMO och växtskyddsmedel togs upp. Avdelningen kommer att fortsätta påverka riksdag och kommuner att stoppa all genmanipulering av växter samt inblandning i näringslivskedjan. En studieresa till Västergötland är planerad.Vidare ska en studiecirkel anordnas i höst som grundar sig på boken Byt spår för livet.

”Ingen fågel flyger för ”högt om den flyger ”med egna vingar.”
WILLIAM BLAKE

(Nerikes Allehanda)

ÖREBRO LÄNS SMÅBRUKARE
Roger Hedberg
Bangatan 29
716 31 Fjugesta
Tel 0585-316 30

Örebro läns landsting: Maten ska vara fri från genmodifierade produkter

Olika mycket ekomat på tallriken
Av Per Eriksson
Upphandling24 2011-08-25

Det är stora skillnader mellan andelen ekologisk mat i svenska landsting och kommuner livsmedelsupphandlingar. Bland landstingen ligger Kronoberg och Örebro i topp med Västerbotten som jumbo.

Ekomatcentrum har med en tallrik prisat de kommuner och landsting som lyckats nå regeringens målsättning för ekologiskt producerad mat. Bäst bland landstingen är Kronoberg med en ekomatsandel på 28,7 procent. Tvåa är Örebro läns landsting på 27,7 procent.

Örebro läns landsting har ju tidigare fått Naturskyddsföreningens utmärkelse Gröna gaffeln.

– Det här priset visar att vi ligger i framkant nationellt när det gäller ekologisk mat, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens ordförande.

Örebro läns landsting serverar en miljon portioner mat om året. Ledstjärna är att maten ska vara god, varierad, näringsriktig och hälsosam. Den ska vara fri från transfetter, kosmetiska tillsatser och genmodifierade produkter.

(Läs mer)

Örebro läns landsting prisas åter för sin ekologiska mat

Varianter av denna sida
Lyssna
Av alla livsmedel som Örebro läns landsting köper in och tillagar i sina kök är 27,7 procent ekologiskt odlade. Därmed har landstinget för sin del med råge uppnått regeringens mål att minst 25 procent av maten inom offentlig sektor är ekologiskt odlad. Endast två landsting når detta mål. Priset, som består av ära och en tallrik, delades ut i dag till de landsting och kommuner som nått det nationella 25-procentsmålet. Bakom priset står intresseföreningen EkoMatCentrum- Informationscentrum för Ekologiska produkter.

(…..)

– Mat är ett verktyg för att behålla hälsa, livsglädje och social gemenskap och god och ekologisk mat spelar en viktig roll för patienthälsan. Örebro läns landsting serverar 1 miljon portioner mat om året, och vi har som ledstjärna att maten ska vara god, varierad, näringsriktig och hälsosam. Den ska vara fri från transfetter, kosmetiska tillsatser och genmodifierade produkter. Maten ska tillagas lokalt, eftersom den då blir godare och nyttigare.

(Läs mer på Örebro läns landsting)

Kommunen kan ställa miljökrav att genmodifierade varor utesluts

Nej till genmodifierat
Nerikes Allehanda 2011-04-02
Sida: 6

LEKEBERG. Främmande arter och genetiskt modifierade organismer som hotar den biologiska mångfalden ska inte introduceras i kommunen, enligt kommunens miljömålsprogram.

Detta tycker kommunstyrelsen är ett svar till Västernärkes biodlarförening och dess medborgarförslag om att Lekebergs kommun inte ska godkänna testodlingar av genmodifierade grödor inom kommunen.

(…..)

—-
Från Lekebergs kommun / Protokoll Kommunstyrelsen
2011-03-22.pdf

(…..) Västnärkes Biodlareförening hemställer att Lekebergs kommun inte godkänner testodlingar av genmodifierade grödor inom kommunen. Medborgar förslaget överlämnades till kommunstyrelsen för besvarande.
Svar:
(…..) I kommunens miljömålsprogram står bl.a. att främmande arter och genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden inte ska introduceras. Med tanke på detta kan kommunen vid upphandlingar ställa sådana miljökrav att genmodifierade varor utesluts.

(Läs mer)

Lindesberg kommun GMO-fri

Lindesberg tar avstånd från gmo
ATL Tisdag 15 februari 2011

Inga gmo-grödor ska odlas i kommunal verksamhet eller på kommunal mark. Det har Lindesberg kommun beslutat om.

Förslaget kom som ett medborgarförslag under förra året. På måndagen beslutade kommunfullmäktige att anta förslaget. Inga gmo-grödor ska få odlas på kommunal mark och när nya arrendeavtal skrivs ska det även ingå i de nya avtalen att det är förbjudet att odla gmo-grödor.

– Det var ett bra beslut, kändes väldigt enhälligt och det var ingen diskussion, säger kommunfullmäktiges ordförande Bengt Storbacka (S) till ATL.nu.

(Läs mer)

En GMO-fri zon till som en trevlig alla hjärtans dags present

Hej,

Lite goda nyheter från Lindesbergs Kommun.

Kommunfullmäktige beslutade i kväll enligt Kommunstyrelsens Beslut. Ingen röstade emot.

Så nu är Lindesbergs Kommuns kommunala verksamhet en GMO fri Zon.

Sänder er Sammanträdes protokoll från Kommunstyrelsens möte.

En trevlig alla hjärtans dags present.

Med vänliga hälsningar
Göran Keijser

gmo-fri-zon_lindesberg_2011_01_25


Inga genmodifierade grödor i Lindesbergs kommun

Odla eller köp inga genmodifierade grödor i Lindesbergs kommun. Det skrev en kommuninvånare i ett medborgarförslag.

Miljöberedningen ställde sig bakom förslaget, bland annat med kommentaren att det är angeläget att följa försiktighetsprincipen och motverka spridningen av genmodifierade organismer.

Kommunen kan dock inte utse hela kommunens geografiska område som GMO-fri zon, påpekar miljöberedningen.

Den 14 februari 2011 beslutade kommunfullmäktige i enlighet med medborgarförslaget:

– Inga GMO (genmodifierade) grödor ska odlas i den kommunala verksamheten eller på kommunal mark. När arrendeavtal tecknas om ska det i framtiden skrivas in att det inte är tillåtet att odla genmodifierade grödor på den marken.

– Livsmedel som enligt märkningen innehåller genmodifierade organismer ska inte köpas in till kommunal verksamhet.

Kommunfullmäktige 2011-02-14

Mer kemikalier och GMO har hittills inte fungerat eftersom en miljard människor svälter

Myten om matbristen
ETC Örebro 2010-10-04

Idag lider nära en miljard människor av svält och undernäring trots att det globalt sett produceras tillräckligt med mat. I hela världen produceras i genomsnitt dubbelt så mycket kalorier per person och dag som krävs. Det innebär, i teorin, att dagens matproduktion kan försörja ungefär dubbelt så många människor.

(…..)

Vilka problem behöver då lösas och med vilka verktyg? Att öka skördarnas storlek med hjälp av mer kemikalier och genetiskt modifierade grödor (GMO) har hittills inte fungerat eftersom en miljard människor svälter. Andra lösningar måste alltså till.

En rapport från Naturskyddsföreningens visar att en övergång till att odla med ekologiska metoder i Etiopien gjorde att skörden ökade två till tre gånger, en ökning i en av de delar av världen som behöver den mest.

(Läs mer)