Därför uppmanar vi att snarast upphöra med GMO-potatisodling i vår bygd

2011-06-21

Representanter för undertecknade har uppvaktat GMO potatisodlaren Mattias Laitamaa i Vojakkala måndag 20 juni.

Vi arbetar med och vill arbeta för framtidsutveckling av vår bygd.

Våra affärsidéer bygger på att använda våra naturliga lokala råvaror i så stor utsträckning som möjligt.

En del av oss är Krav producenter och ekologiska odlare. För oss är det viktigt att få bibehålla mångfalden och ge turister en genuin känsla och smak för vår hembygd.

Vi deltar tex i projekt med:
Lokala råvaror
Biologisk mångfald
Kulturlandskapsskyddande åtgärder
Ekologisk odling
Matmarknader
Midnattssolens mat
Matlandet Sverige
Turism
Storytelling
m.m.

dessutom är det viktigt för oss att förmedla
Vår stolthet och känsla för hembygden
Vilja att arbeta med naturens villkor
Trovärdig helhet
Etisk och moralisk grundsyn
Vi vill bibehålla Tornedalens ” rena” rykte
och bevara vårt förtroende hos konsumenterna

Vi uppskattar Mattias Laitamaas framåtanda och duktiga företagsamhet; den behövs, men GMO odlingar förstör vår framtidstro och hotar våra företags trovärdighet.

Därför uppmanar vi honom att snarast upphöra med GMO delen av din potatisodling i vår bygd.

Vi är företagare inom lantbruk och inom turism i byarna eller i närheten av dina odlingar.

(Läs mer på GMO fritt Norrbotten)

Blockad av GMO-potatislager i Norrbotten

Greenpeace 19 maj, 2011

I en lagerbyggnad i Nedre Vojakkala i Tornedalen förvaras den genmodifierade potatissorten Amflora: ”Amflora har godkänts för odling utan att man har genomfört tillräckliga, oberoende studier om eventuella risker för hälsa och miljö. De utvärderingar som finns har producerats av industrin självt. Att odla genmodifierad potatis trots att det finns GMO-fri är både oansvarigt och onödigt” säger Patrik Eriksson, kampanjchef på Greenpeace. Vi kräver att Plant Science Sweden, som ägs av tyska kemijätten BASF, stoppar sättningen av potatisen på grund den undermåliga riskbedömningen.

(…..)

I EU är motståndet mot GMO starkt, och många av EU:s största jordbruksnationer – exempelvis Italien, Österrike och Ungern – har förbjudit kommersiell odling av Amflora. Sveriges regering har vid ett flertal tillfällen uttryckt missnöje över EU:s undermåliga riskbedömning, men tillåter alltjämt odling.

– EU:s lagstiftning säger tydligt att försiktighetsprincipen ska gälla i fråga om oklarheter i jordbruk och livsmedel, men med Amflora och andra GMO-grödor har detta ignorerats. Sveriges regering har påpekat brister i riskbedömningen, men har inte arbetat för ett stopp för GMO-odling i EU, säger Patrik Eriksson.

Sverige måste införa ett totalt stopp för odling av GMO-grödor tills dess att oberoende vetenskaplig granskning kan utesluta risker och eventuella konsekvenser, i linje med EU:s lagar om försiktighetsprincipen.

(Läs mer)

Vad är problemet med genförändrad potatis?

Amflora: Odlingstillstånd beviljat utan miljökonsekvensbedömning

Ett brev från Norrbotten till BASF Plant Science och Plant Science Sweden AB

Till:
BASF Plant Science
Dr. Peter Eckes
President & CEO

Plant Science Sweden AB
Kristofer Vamling
Herman Ehles väg 3-4
SE-268 31 Svalöv
Sweden

Luleå 11 – 05 – 2011

Tisdagen den 22 mars 2011, anordnades ett seminarium på Sunderby Folkhögskola i Luleå Under rubriken ”Ett GMO–Fritt Norrbotten, eller ett län med GM-grödor”. Vi som arrangörer tycker att det var ett bra möte, där båda sidor fick komma till tals och ostört utveckla sina tankar.

Arrangörer var Hushållningssällskapet Norrbotten, Grans Naturbruksskola, Naturskyddsföreningen Norrbotten och NordanSmak tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten.

Vi vill också passa på tillfället att tacka Dig Kristofer för din medverkan.

Det pågår sedan länge ett arbete med att utveckla ”Norrbotten – en region för närproducerade livsmedel, konventionellt eller ekologiskt odlade” där bland andra Hushållningssällskapet, LRF, Matproducenter i Norr, Norrmejerier, Norrbottengårdens slakteri och NordanSmak samt intresseföreningarna, Norrbottens Biodlare, Naturskyddsföreningen gör en förtjänstfull insats.

I denna utveckling och detta varumärkesbygge passar liksom inte kommersiella odlingar av GMO-potatis in. Därför vädjar vi till Er med detta brev att Ni ”ligger lågt” med Er verksamhet med kommersiell odling av Amflorapotatis i Norrbotten.

I år, berättade Kristofer att Ni endast ska odla omkring 5 ha Amflorapotatis på Mattias Laitamaas marker i Vojakalla i Haparanda kommun. Det är viktigt för oss att det inte finns risk för sammanblandning av matpotatis och stärkelsepotatis för industribruk, så därför vore det önskvärt om Ni inte tog Mattias, eller någon annans marker i Norrbotten i anspråk för odling av Amflora.

Följande företag, organisationer, kommuner och landsting hoppas på Er förståelse för våra önskemål.

Per Holmqvist NordanSmak
Lars Andersson Naturskyddsföreningen Norrbottens
Marja Johansson Norrbotten Biodlaredistrikt

Daniel Andersson ICA Kvantum Luleå
Simon Laiti Hemmagastronomi Matstudio & Deli
Anna-Greta Svedberg Husmodersförbundet Norrbotten

Tryggve Bergman Matproducenter i Norr
Kalle Outinen Outinens Potatis
Olof Bergman Bergmans Potatis Högsön Råneå

Samuel Waller Wallers Grönsaksland Kalix
Ronny Johansson Staffansgårdens Bär & Grönt
Agneta Granström Landstingsråd Norrbottens Läns Landsting

Kenneth Sandberg Kommunalråd Kalix kommun
Catarina Ask Kommunalråd Bodens kommun
Bo Strömbäck Kommunalråd Bodens kommun

Läs vårt brev här: Norrbotten_brev_till_BASF

BASF/PSS GMO-potatisarna stör potatisproduktion i Norrbotten

Se Simon Jonsson, talesman i GMO-frågor för Naturskyddsföreningen i Norrbotten, kommenterar om GMO-potatisar på Nordnytt här.

Se också: GMO mardrömmen hos Wallers på Nordnytt

Minskad GMO-odling nästa år
Publicerat: fredag 26 november kl 15:42, Nyheter P4 Norrbotten

Odlingarna av genmodifierad potatis, GMO potatis, minskar i länet nästa år.

”Det blir mindre än planerat”

Orsaken är att tre partier med GMO potatis där man hittat otillåtna GMO-potatisar nu ska förstöras genom frysning under vintern och det minskar på utsädet till våren.

Jordbruksverket analyserar dessutom dom 12 partier GMO-potatis som finns kvar.

Det kan innebära att även partier där man inte hittat otillåten GMO-potatis kan komma att förstöras.

(Lyssna nyheter på P4)

Mera GMO-potatis har hittats
Publicerat: fredag 26 november kl 08:09, Nyheter P4 Norrbotten

Ännu en potatisknöl av den otillåtna sorten Amadea har upptäckts i ett parti genmodifierad potatis i Norrbotten. Upptäckten gjordes vid Jordbruksverkets inspektion av GMO-odlingarna i Haparanda i veckan.

– Vi har skurit itu 30-35 000 knölar och kollat köttfärg och jämfört skalfärg för att se avvikande sorter. I det här fallet hittade vi en misstänkt potatis som vi skickat in till analys. Det kan vara en Amadea som var kvar, så det handlar om promille i spridning, säger Mattias Laitamaa som odlar GMO potatis på uppdrag av företaget Plant Science Sweden.

Tidigare i höstas fann man 47 plantor av den otillåtna sorten Amadea i fälten med den godkända GMO-potatisen Amflora. Odlingarna finns i Vojakkala och Sävast. Jordbruksverket beslöt redan då att de partier där man hittat den otillåtna sorten skulle förstöras. Tillslut blev det tre partier med sammanlagt elva miljoner potatisar.

– Vi har tippat de sista potatisarna från de icke godkända partierna i plåtcontainrar som är plomberade av Jordbruksverket och i dem finns det temperaturmätare så att vi kan mäta temperaturen i dem och se att potatisen fryser och förstörs, säger Mattias Laitamaa.

Staffan Eklöf på Jordbruksverket anser att det är tillräckligt att kontrollera drygt 30 000 potatisar på det här noggranna sättet för hand.

– Vi valde ut ett parti där vi har sett störst inblandning av Amadea och där andra faktorer gör att det fanns störst chans att påträffa dolda Amadeaknölar, så vi kan känna oss ganska trygga i det, säger Staffan Eklöf.

Däremot är inte saken utagerad med det här. Jordbruksverket har inspekterat samtliga partier med potatis, även de tolv där man inte misstänker någon inblandning av otillåten Amadea och även där kan det bli tal om ytterligare förstöring.

– Nu har vi beslutat om tre partier, men nu kvarstår att besluta om de andra partierna och det ska vi göra när vi fått de data vi behöver.

(Läs mer)

2 fälten i Unbyn och 3 i Vojakkala med icke-godkända GMO

Förbud att använda GMO-potatis
Nyheter P4 Norrbotten tisdag 07 september

Jordbruksverket har tillsvidare förbjudit all användning av genmodifierad potatis, GMO potatis. Detta sen plantor av en otillåten GMO-potatis hittats i Norrbotten.

De otillåtna plantorna har hittats bland de godkända GMO-odlingarna i länet.
Något har brustit i hanteringen och både EU-kommissionen och Jordbruksverket vill veta vad.
– Vi är lite förvånade. Det visar att hanteringen har brustit och det trodde vi inte att det skulle göra. Företaget och vi ser väldigt allvarligt på att det måste isärhållas och det som inte är godkänt ska inte få komma ut i odling. Hela systemet bygger på det, säger Staffan Eklöf, handläggare på Jordbruksverket.
Det är på fem fält i Norrbotten, två i Unbyn och tre i Vojakkala, där man odlar den godkända GMO-potatisen Amflora, som plantor av den icke-godkända GMO-potatisen Amadea upptäckts.
Det rör sig om väldigt små mängder och upptäckten gjordes för att Amadean har vita blommor, medan Amflora har färre lilaaktiga blommor.
Det är förbjudet att odla Amadea kommersiellt, den förekommer bara i försöksodlingar. Företaget Plant Science Sweden måste nu utreda vad som har hänt och hur de förbjudna knölarna hamnat i fälten.
– Vi beslutade att de här potatisarna inte får användas, det är ett tillfälligt förbud och vi kräver information på några punkter, säger Staffan Eklöf. Vi vill veta hur inblandningen har gått till och om det finns risk att det finns i andra partier av utsäde. Företaget måste komma in med förslag till en metod för provtagning och analys av potatispartierna avseende renheten.

(…..)

Plant Science Sweden har nu Europas ögon på sig. Det är bara i Sverige, Tyskland och Tjeckien som man tillåter odling av GMO-potatis. I Tjeckien finns också den fabrik som ska utvinna stärkelse ur potatisen för industriell användning inom pappers- och byggindustrin.
Igår kallade EU-kommissionen till möte med de inblandade länderna samt företaget. Man kräver nu en snabb utredning och är nöjd med att Jordbruksverket infört ett tillfälligt förbud.
-– Förbudet innebär de får ta upp den, skörda och lägga i lager, men inget annat, fortsätter Staffan Eklöf.

(Läs mer)

Förbjuden, GMO-potatis påträffad i Svenska odlingar

FÖRBJUDEN, GENFÖRÄNDRAD POTATIS PÅTRÄFFAD I SVENSKA ODLINGAR
Greenpeace 4 september 2010

En experimentell, genetiskt modifierad (GM) potatissort – Amadea – har olagligt och obemärkt vuxit på ett fält i Norrbotten under flera månader.

Plant Science Sweden, dotterbolag till tyska kemijätten BASF, verkar ha blandat ihop utsäde och kontaminerat odlingar av en annan GM-potatis, den redan kontroversiella Amflora, med den icke-godkända Amadea.

Genförändrade grödor förknippas med hälso- och miljörisker, och utmanar den biologiska mångfalden. Ett villkor för att företag ska få odla Amflora är att odlingarna är noggrant övervakade.

– Påträffandet av förbjudna GMO-plantor i Norrbotten visar att man varken kunnat kontrollera utsädet eller odlingarna, trots garantier att de skulle vara säkra, säger Akiko Frid som arbetar med GMO-frågor på Greenpeace.

Den ansvariga myndigheten, Jordbruksverket, har beordrat BASF/Plant Science Sweden att Amadea ska avlägsnas från fälten och förstöras, men tillåter Amflora-plantorna att vara kvar trots kontamineringen.

– Eftersom det finns risk att andra delar av odlingen kan vara kontaminerad av Amadea, bör Jordbruksverket för säkerhets skull beordra att hela Amflora-odlingen förstörs, inte bara de otillåtna plantor man funnit, säger Akiko Frid.

För att garantera att livsmedel, foder och miljö förblir inte påverkas negativt av GMO måste regeringen se till att ett moratorium för GMO odlingar införs. Det är inte acceptabelt att vi utsätter konsumenter och boskap för onödiga miljö- och hälsorisker.

– Detta handlar om potatis, en grundpelare i svenska folkets kostvanor. Även om Amflora inte är en matpotatis, visar den dåliga kontrollen att det även finns risker att konventionella potatisodlingar kan smittas av den kontroversiella GMO-potatisen och hamna bland potatisleveranser ämnade för konsumtion av människor.

Erfarenheter från andra delar av världen visar att det är svårt att kontrollera och begränsa hur GMO-grödor växer, och sätts GMO-odlingar i bruk finns det en risk att GMO:n sprider sig och kontaminerar traditionella odlingar. I Kanada kan ekologisk raps inte längre produceras på grund av föroreningar, och i Spanien har ekologisk odling av majs förorenats av GMO-majs.

Undersökningar visar att en absolut majoritet av svenskarnas inte vill ha GMO. Samtidigt har över 750.000 européer skrivit under en namninsamling som kräver ett stopp för genmodifierade grödor till dess att EU-kommissionen tillsatt en verkningsfull kontroll.
Den svenska regeringen, med miljöminister Andreas Carlgren och jordbruksminister Eskil Erlandsson i spetsen, har aktivt arbetat för att öppna för GMO-grödor i EU, trots att flera av Europas största jordbruksländer vill förbjuda dem.

Kontakt:
Akiko Frid, GMO-frågor, Greenpeace, 076 766 97 12
Patrik Eriksson, kampanjchef Greenpeace, 070 301 28 92
Jesper Liveröd, pressekreterare 070 340 54 14

Pågående GMO-odlingar i länet gav många frågor

Biodlare höll sommarmöte
Piteå-tidningen 24 augusti 2010

TÖRE Ett 35-tal biodlare från Norrbotten deltog i distriktets sommarmöte på Hyttgården i Töre i juli.

Deltagarna fick inledningsvis en föreläsning om den gamla bruksorten där Törefors bruk anlades av friherre S. G. Hermelin år 1799. Sågverk och kvarn drevs till att börja med vattenkraft, senare med ång- respektive el-maskiner.

(…..)

Lennart Grahn, Piteå, berättade om hur pollen insamlas och rensas och vad det används till. Inte minst fordring med pollendeg tidigt på våren för att snabbt bygga upp bisamhället liksom många övriga tips nämndes.

Information om SBR:s nya GMO-policy och om pågående GMO-odlingar i länet gav många frågor och några svar.

Mötet avlutades med information om eventuell biodlar-studieresa till Torneå och Uleåborg i Finland.

Musikern Claes Jansson sjöng några av sina kända visor samt lite jazz och blues.

(Läs mer)