GMO-fritt – En frihet Sverige borde värna om

Sveriges fem ledande miljö- och konsumentorganisationer tillsammans med Norges fem motsvarade, skrev en debattartikel om GMO-djurfoder i Dagens Industri den 31 augusti 2014. Svenska djuruppfödare har i princip låtit bli att använda GMO som djurfoder sedan GMO-sojan först tilläts importeras till Sverige hösten 1996. Mellan 2006 och 2011 meddelade dock köttföretaget SCAN grisuppfödare att SCAN skulle tillåta användning av det amerikanska kemi- och GMO-företaget Monsantos GMO-soja. GMO-sojan är tolerant mot glyfosat som är det aktiva ämnet i ogräsmedlet Roundup. Men i övrigt har det svenska lantbruket valt GMO-fritt vilket gett de konsumenter som bryr sig om hälsa, natur, vad djuren äter och vad man betalar för, ett förtroende för svenska produkter.hejdagmo

Men i början av 2014 började den svenska djurindustrin tala om att de ville släppa in GMO som djurfoder. Bland anledningarna nämndes att det inte finns någon efterfrågan från konsumenter att ha kvar GMO-fritt. Det är sant att det finns många olika konsumenter i Sverige och att vissa väljer produkter på grund av pris, men det finns också en majoritet av konsumenter som väljer sin mat på grund av kvalitet. Matbutiker i Sverige ökar sin försäljning av ekologisk mat, år efter år. Denna grupp av konsumenter är den bas som Sveriges livsmedelsindustri borde lita på och samarbeta med. Det är en stor och ökande grupp konsumenter som betalar för kvalitet.

http://www.mynewsdesk.com/se/krav/pressreleases/sverige-oekar-mest-i-vaerlden-paa-eko-1050614

Varför vill svenska matproducenter riskera det förtroende från trogna konsumenter som de har verkat för hittills? I Tyskland pågår en stor diskussion kring GMO-foder och handeln i Tyskland vill se en tillbakagång till GMO-fritt, eftersom efterfrågan är så stor.

http://www.feednavigator.com/Markets/German-GM-free-soy-feed-debate-gathers-pace-Retailers-demand-that-poultry-sector-reverts-to-its-previous-policy-on-GM

I den intressanta intervjun i länken ovan, uppger Lantmännen till Feed Navigator att även om vissa inom djurindustrin bestämt sig för att släppa in djurfoder med GMO till Sverige, så kommer det ta tid. Det låter som om det finns många djuruppfödare som egentligen vill ha kvar det GMO-fria fodret. De miljö- och konsumentorganisationer som uppmanar svenska producenter att värna om de svenska mervärden som den svenska produktionen ger, sätter stor vikt vid GMO-fritt. Hoppas att svenska djuruppfödare och livsmedelsindustrin planerar långsiktigt och tänker på vad som är bäst för Sverige, för jordbrukarnas och djurens hälsa och för miljön. Vi hoppas att man fortsätter värdesätta relationen till konsumenterna som verkligen bryr sig om det svenska lantbruket.

Administratör
Akiko Frid
http://hejdagmo.se/
https://twitter.com/hejdagmo
Nätverket Hej då GMO är inte en organisation eller en förening. Vårt gemensamma mål är att skapa ett GMO-fritt Sverige och en GMO-fri värld.

GMO-FREE Europe
http://www.gmo-free-regions.org/gmo-free-regions.html

GMO-soja: Ökat behov av användningen av tyngre och tyngre kemikalier

Growing Doubt

Om jag hade möjligheten att odla GMO-fria grödor igen som vi gjorde för tio år sedan eller så det är den metoden som vi skulle återgå till. Den gamla metoden, som är inte är någon metod alls tilltro till naturen och tilltro till växtförädlare och deras förmåga att välja ut plantor efter deras bästa egenskaper så att de är de mest produktiva.

Om jag satt och pratade med en europeisk bonde, så skulle jag säga åt honom att om han tar till sig en GMO-gröda, så tar han till sig alla GMO-grödor. Och han ger upp alla möjligheter att någonsin odla de gamla grödorna igen. När väl patenten kommer in i landet, så förändras allt.


Klicka på ”Textning” och välj svenska.

Fodret till svenska kor även framöver ska vara fritt från GMO

Läs mer om GMO-soja som djurfoder: Glyphosate is toxic to dairy cows

Nyhet från Jordbruksaktuellt 2013-09-18
Fortsatt GMO-fritt för flera produktionsgrenar

Den 9 september fattade den svenska mjölkbranschens högsta beslutande råd, Mjölkdelegationen, beslut om att fodret till svenska kor även framöver ska vara fritt från GMO. Beslutet leder troligen till att även de övriga animalieproducerande grenarna fortsätter med GMO-fritt foder.

Mjölkdelegationens beslut får troligen som konsekvens att även gris och fjäderfä fortsättningsvis hänvisas till GMO-fri soja, som i dagsläget är ungefär 50 öre dyrare per kilo än GMO-soja.

(…..)

Anledningen är den lagstiftning som säger att foder som kan innehålla GMO måste märkas.

– Det är så att säga en nolltolerans för minsta lilla spår av GMO i foder som ska vara GMO-fritt, berättar Sven Hellberg, segmentschef foder på Lantmännen. Det innebär att om vi tillverkat ett foder med GMO-soja på en fabrikslinje så måste vi renköra den linjen innan vi kan tillverka ett foder som ska vara GMO-fritt på den linjen, och renkörning tar tid och kostar pengar, säger han.

(…..)

GMO-soja i foderblandningar är komplicerat i dagsläget, möjligen skulle foderindustrin kunna tillhandahålla GMO-soja som en lös råvara för grisföretagare som blandar sitt foder på gården. Men än så länge är dock inte slakteribranschen redo att ta emot grisar som ätit foder innehållande GMO.

(Läs mer)

Naturen, dess bönor och vatten borde förvaltas och tillhöra alla

HJÄRTAT FULLT AV REVOLUTION
Ungdomar.se Jason ”Timbuktu” Diakité Onsdag 03 Apr 2013

KRÖNIKA Varje gång jag kommer ihåg att det amerikanska jordbruksbolaget Monsanto har tagit patent på sojabönan fylls mitt hjärta med tankar på revolution.

Det är som att Findus skulle få ensamrätt på alla laxar i världshaven eller att News Corporation skulle ta patent på bokstaven A. Så att varje gång vi vill skriva ett A i en text måste vi betala en avgift till Rupert Murdoch.
Egentligen kanske det inte är så orimligt som det känns just nu. Jag menar vi köper och säljer vatten.

(…..)

Våran art är dock i jämförelse med planeten väldigt ung. Vi kanske först nu har nått mänsklighetens tonår. I så fall hoppas jag att vi snabbt växer upp och inser konsekvenserna av vårt kollektiva handlande. Först då kan vi ens börja hoppas på att vi som art kommer att nå pensionsåldern och kanske på våran ålders höst inser vi att naturen, dess bönor och vatten borde förvaltas och tillhöra alla.

(Läs mer)

Toxisk gen ”Gene VI”: Tillstånden för dessa GMO-grödor bör återkallas omedelbart

GMO-skandal: “toxisk gen” i storsäljande GM-grödor upptäckt
FoodMonitor 29 jan 2013

De genetiska tester som används för att visa att GM-grödor är säkra har ett allvarligt fel. De klarar inte av att upptäcka en gen, kallad Gene VI, som är toxisk för människor. Av de idag 86 godkända GM-grödorna har 54 den genen. Det har den europeiska livsmedelsmyndigheten EFSA nyligen upptäckt, enligt tidningen Daily Mail.

Analyserna som ligger till grund för EFSA:s upptäckt har gjorts av forskarna Nancy Podevin hos EFSA, och Patrick du Jardin som är forskare vid University of Liege i Belgien.

De vanligaste GM-grödorna som soja och majs är drabbade. Det gör att stora delar av den europeiska kött, mjölk, och äggproduktionen, är påverkad. I Sverige används mycket små volymer GM-grödor i livsmedelsproduktionen.

(Läs mer)

Uncovered, the ‘toxic’ gene hiding in GM crops: Revelation throws new doubt over safety of foods
EU watchdog reveals approval for GM foods fails to identify poisonous gene
54 of the 86 GM plants approved contain the dangerous gene
Gene found in food for farm animals producing meat, milk and eggs
Biotech supporters argue there is no evidence that GM foods are harmful
By SEAN POULTER, CONSUMER AFFAIRS EDITOR
Daily Mail 21 January 2013 | UPDATED: 24 January 2013

(Mer på mailonline)

Inga olagliga GMO hittades i fyra kommuner

Goda GMO-rutiner
Livsmedelsverkat Ur nyhetsarkivet 2013-02-07

Livsmedelsverket och fyra kommuner undersökte 2012 GMO-kontrollen hos nio företag. Undersökningen visade att företagens kontroll var god.

År 2012 undersökte Livsmedelsverket, i samarbete med fyra kommuner, nio företags rutiner för egen kontroll av GMO, genmodifierade organismer, i livsmedel. I samband med det analyserades fjorton råvaruprodukter; fem produkter som innehöll soja, åtta produkter som innehöll majs och ett som innehöll raps.

Spår
I tio produkter hittades inte något genmodifierat material. Tre produkter innehöll spår av en genetiskt modifierad soja och en produkt innehöll genetisk modifierad raps. Båda dessa är godkända i EU för användning i livsmedel och foder. Reglerna tillåter upp till 0,9 procent oavsiktlig inblandning i råvara utan märkning. Ingen genetiskt modifierad majs och inte heller någon otillåten GMO-soja eller GMO-raps påträffades.

Märkning
Alla genetiskt modifierade produkter ska märkas och ska kunna spåras genom hela livsmedelskedjan. GMO-märkning handlar inte om risker, utan om så kallad redlighet, det vill säga att produkterna ska vara märkta på rätt sätt för att konsumenterna ska kunna välja utifrån det.

Regler för GMO

Ytterligare upplysningar:
Zofia Kurowska, statsinspektör: 018-17 55 08

Växande tvivel på GMO-fronten

2012 har varit ett anmärkningsvärt år på GMO-fronten både i Sverige och internationellt. I januari annonserade det tyska GMO-företaget BASF Plant Science att de ska flytta hela sin GMO-verksamhet från Europa, inklusive sina GMO-potatisar som odlats på svenska fält i flera års tid, både som försöksodling och kommersiellt. Samtidigt gav jordbruksverket sitt godkännande för kommersiell odling av Monsantos mycket kontroversiella GMO-majs, MON810, som flera europeiska länder har odlingsförbud mot.

Det är bra att svenska djuruppfödare fortsätter använda GMO-fritt foder för att ge konsumenter möjlighet att välja animaliska produkter som inte har med GMO-grödor att göra. Positivt är också att handeln fortsätter med sin policy att inte sälja produkter som är GMO-märkta i sina butiker.GMO-raps test

I Europa har EU:s hälsokommissionär John Dalli, som bröt den 12 år långa pausen i godkännandet av GMO-grödor genom att 2010 godkänna BASF:s GMO-potatis, avgått. Dallis efterträdare, Tonio Borg, sa vid sin första offentliga utfrågning på Europaparlamentet att han ”inte ska vara EFSA:s slav”, men också sa att han inte heller kommer att ignorera deras råd.

Schweiz är ett land med moratorium för odling av GMO-grödor minst till 2017 och de importerar inte GMO-raps, men de upptäckte att GMO-rapsen sprids från tåg som passerar genom Schweiz. När jag var i Japan nyligen var jag en dag med och testade och rensade ut GMO-raps som sprids i de japanska kustområdena efter import från Kanada.

(Läs vidare på FoodMonitor 18 december 2012)