GMO-fältförsök i Halmstads kommun och Laholms kommun med GMO-träd

GMO-fältförsök: Ansökan om fältförsök med genetiskt modifierad asp
Ansökningsuppgifter
a) Ansökningsnummer – B/SE/14/6846
b) Datum för mottagande av ansökan – 2014-08-21
c) Projektets namn
Snabbväxande hybridaspar – hur är sambandet mellan tillväxt i växthuset och i fält? – Förlängning
d) Planerad utsättningsperiod
2015-2019
A.2. Sökanden (företag, institution eller motsvarande)
Namn: Umeå Universitet, Umeå Plant Science Centre, Fysiologisk botanik
(…..)
C.2. Utsättningsplatsens lokalisering
Arlösa gård i Halmstads kommun och Våxtorps planskola I Laholms kommun
C.3. Platsens storlek (m2)
Mindre än en hektar på varje lokal

— Originalmeddelande —
Från: Heléne Ström
Datum:2014-09-12 10:02 (GMT+01:00)
Till: Genteknik
Rubrik: Ansökan om fältförsök med genetiskt modifierad asp

Hej!
Du får detta mail eftersom du bett om att få information om ansökningar om fältförsök med genetiskt modifierade växter.
Jordbruksverket har fått en ansökan om förnyat godkännande av fältförsök med genetiskt modifierad hybridasp. Dessa aspar fick tillstånd att planteras ut 2010 (Jordbruksverkets dnr 22-12395/09).
En sammanfattning av ansökan finns publicerad i tabellen längst ner på följande sida:
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/genteknikgmo/kommenteraansokningar.4.4b00b7db11efe58e66b80003028.html
Alternativ sökväg: Startsida / Odling / Genteknik (GMO)/ Kommentera ansökningar
Allmänheten och andra intresserade ska ges tillfälle att yttra sig innan Jordbruksverket fattar beslut i tillståndsfrågan enligt 2 kap 10 § förordning (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön.
Synpunkter ska skickas till genteknik@jordbruksverket.se senast 16 oktober 2014.

Genetiskt modifierade organismer i Sverige (Naturvårdsverket)
En genetiskt modifierad organism (GMO) är förändrad i arvsmassan på ett sätt som inte kan ske naturligt. GMO som kan hota människors hälsa eller hota eller utarma biologisk mångfald i Sverige ska inte släppas ut i miljön.

Remissvar angående fältförsök med hybridasp (Naturskyddsföreningen)
GMO-träden skapar farhågor (Förbundet Sveriges Småbrukare)
Naturvänner varnar för GMO (Skydda Skogen)
Naturvårdsföreningen om GMO (Simlångsdalens naturvårdsförening)

GENETICALLY ENGINEERED TREES – THE NEW FRONTIER OF BIOTECHNOLOGY (CENTER FOR FOOD SAFETY (CFS) SEPTEMBER 2013): This report suggests that GE trees and plantations are not a visionary, sustainable way forward, and instead will lead to myriad, widespread harm to nature and societies.

GreenMedTV: Genetically Engineered Trees – The Increasing Threat / Documentary Video
The Growing Threat Genetically Engineered Trees – Award winning documentary film explores the growing global threat of genetically engineered trees to our environment and to human health. The film features David Suzuki, who explores the unknown and possibly disastrous consequences of improperly tested GE methods. Producer: tankerenemy.

Jordbruksverket: Fältförsök
I Sverige har man har gjort fältförsök med genmodifierade växter sedan 1989. De vanligaste växterna i fältförsök har varit potatis, raps och sockerbeta. Andra växter som används är till exempel backtrav, äpple, lin och majs.

Beslut om fältförsök med genetiskt modifierad hybridasp och asp

Beslut om fältförsök med genetiskt modifierad hybridasp
År
Genetisk modifiering
Sökande
Beslut
2014 Ändrade vedegenskaper SLU 4.6.18-761/14PDF
2013 Asp som modellsystem Umeå universitet 22-2655/12PDF
2012 Ökad tillväxt SweTree 22-12623/11PDF
2011 Ökad tillväxt, torkresistent SweTree 22-2397/11PDF
2011 Ökad tillväxt SLU Umeå 22-3992/11PDF
2010 Ökad tillväxt Umeå Universitet 22-12395/09 PDF
2008 Insektsresistens och ändrad lignin SLU Umeå 22-379/08PDF
2004 Fotosyntesrelaterade proteiner Umeå Unviersitet 22-1309/04PDF


European Commission > JRC > IHCP > Our Databases > GMOinfo – GMOregister
Deliberate release into the environment of plants GMOs for any other purposes than placing on the market (experimental releases)

Jordbruksverket är inte nöjd över GMO-asp försöket av SLU

SLU hotas av vite för gmo-asp
ATL 20120103

Jordbruksverket hotar SLU med vite eftersom universitet bortsett från vissa krav gällande odlingen av genmodifierade aspar i Laholm.

Jordbruksverket kräver att ett område på 50 meter kring försöksplatsen med genmodifierade hybridaspar ska vara fritt från aspar.

(…..)

Men inget av det är gjort

(…..)

Jordbruksverket är inte nöjd över svaret och förelägger SLU med vite på 20 000 kronor om de inte uppfyllt kraven till den 31 maj.

(Läs mer)

Mer om GMO-träd på hejdagmo: http://hejdagmo.se/?s=gmo-tr%C3%A4d

En kontaktperson till i Hallands län

Om Stefan Danerek

Stefan har länge varit intresserad av natur och ekologi, och hans vilja till engagemang är påtvingat av insikten att biotek-jättar som monopolkapitalistföretaget Monsanto redan kontrollerar större delen av världens utsäde, och att flera rapporter från de senare åren visar på en dödlig risk med GMO-föda. Stefan liknar den ovetenskapliga gmo-introduktionen med introduktionen av kärnkraft och atombomben, kontamineringen öär lika subtil som radioaktiv strålning, den syns inte.

Stefan har en humanistisk bakgrund, förutom naturvetenskaplig på gymnasiet. Han har forskat i språk och litteratur, översätter nu skönlitteratur mellan svenska och indonesiska, och kommer att forska mer inom språk och literatur under de kommande åren. Han säljer också kopi luwak.

http://www.ideapublishing.se

Kravcertifierad mjölkbonde i Laholm – Jag tycker ju mycket om att hålla på med djur

Fortsätter för djurens skull
Av Hans Bengtsson
Laholms Tidning 30 JANUARI 2012

LAHOLM. Hallands mjölkbönder är bland de sämsta i landet när det gäller ekologisk produktion. Av länets 302 mjölkgårdar är bara 17 ekologiska.

I Laholms kommun finns bara fyra eller fem Kravcertifierade mjölkbönder, enligt Kravs pressansvariga Kristin Cooper.
Statistiken för 2011 är inte klar så siffrorna är från året före, därav osäkerheten.
Gert-Ove Brorsson i Killhult har viss förståelse för att inte fler satsar på Kravmärkning.
– Det ger mer jobb och fler paragrafer att följa.

Även mjölkproduktion i allmänhet är krävande och han klandrar inte dem som ger upp.
Han har själv haft funderingar på att sluta, men tror nog ändå att han fortsätter.
– Jag tycker ju mycket om att hålla på med djur.
Gården består av drygt 25 mjölkkor och 30 hektar odlingsmark.

(…..)

Ekologiska mjölkleveranser
Trots att Halland är ett av de största mjölklänen ligger man fyra från slutet ifråga om ekologisk mjölk. Sämre är bara Kalmar län med tre procent, Norrbottens län med 3,4 procent och Västernorrlands län med 4,7 procent.
Bäst är Örebro län med 28,5 procent ekologisk mjölk.

(…..)

KRAV-certifiering utgår från ekologisk grund och står för
Bra miljö & klimat
God djuromsorg
God hälsa
Socialt ansvar

Källor: Svensk mjölk och Krav

(Läs mer)

GMO är en styggelse – GMO borde förbjudas

”Jag är en seg oxe som inte ger upp”
Laholms Tidning 30 OKTOBER 2010

DRÖMMAR. Andra världskriget rasade. Gunaino Enqvist drömde om en vagn full med saker. Hon skulle dra runt den, besöka de sönderbombade husen och skänka de stackars människorna allt de behövde.

Ordföranden i Laholms FN-förening har alltid följts av en känsla av rättvisa. Under en stor del av sitt liv har hon varit engagerad för saker hon tror på. Det har ofta varit en kamp som inte uppvisat omedelbara resultat.
– Men jag är en seg oxe och ger inte upp, säger hon leende.
Gunaino Enqvist föddes 1936 i Helsingborg och fick som liten flicka uppleva kriget. Inte alldeles inpå, men tillräckligt nära för att det skulle sätta spår.
– Jag växte upp med mörkläggningsgardiner, skyddsrum och ransoneringar. Jag hörde de tyska bombplanen när de flög över Danmark. Det var hemskt.

(…..)

Nu kämpar Gunaino Enqvist mot GMO (genetiskt modifierade organismer), som hon tycker är en styggelse. Hon räknar upp en mängd skäl till varför de borde förbjudas, bland annat att de är ett hot mot den biologiska mångfalden. Kampen har precis börjat men hon har redan fått FN-förbundet att anta en motion om att agera aktivt för ett förbud mot GMO-produkter. Förbundet ska också aktivt verka för att hålla konsumenterna informerade om dessa, samt vädja till regeringens medverkan i frågan.
– Min önskan och mitt hopp är att den nya generationen ska engagera sig för fred, frihet, rättvisa och miljö på vår enda jord, avslutar hon.

(Läs mer)

GMO-fri grönare Laholm inför valet

Gröna laholmare gjorde kultur till valfråga
Hallandsposten 2010-05-20 Laholm

Med Laholms hjälp hittade kulturen en plats i Miljöpartiets valmanifest 2010.

I helgen 14–16 maj höll Miljöpartiet de gröna partikongress i Uppsala. Uppmärksammade frågor var 35-timmars arbetsvecka, nej till EMU och att språkrören Maria Wetterstrand och Peter Eriksson omvaldes för ett sista år.

Partiets Laholmsgren representerades av Lena Angviken och Eva Ericsson.

(…..)

Miljöpartiet ska verka för en statlig utredning om att ompröva gamla vattendomar.

– Många vattendomar är 70 år gamla. Då hade man inte det miljötänk vi har i dag, utan tittade bara på effektiviteten, säger Susanne Gerstenberg, lokal partiordförande, som bland annat haft Smedjeåns uträtade fåra i åtanke.

På riksplanet har Miljöpartiet för närvarande vind i seglen i opinionsmätningarna. Eva Ericsson tror att partiet går framåt även i Laholm. Men det lokala valmanifestet är ännu inte spikat. Troligen kommer det att innehålla utfästelser om att satsa på ekologisk mat i skolor och äldrehem, att kommunen ska utropas som GMO-fri zon och att Laholmshem ska bygga energisnålt.

(Läs mer)

Laholm också vill bli en GMO-fri kommun

Miljöpartiet säger nej till genmanipulerat
Hallandsposten 26 januari 2010

Laholm Miljöpartiet vill utropa Laholms kommun till en zon fri från genetiskt modifierade produkter.

I en motion till kommunfullmäktige varnar de gröna för att genmodifierade grödor kan sprida sig och ge oönskade effekter i naturen. Till exempel innehåller de så kallade GMO-grödorna ofta en gen som leder till ökad resistans mot antibiotika, skriver Kerstin Rolleberg (MP).

Erfarenheter från USA:s jordbruksdepartement visar att de genmodifierade grödorna inte ger någon skördeökning, hävdar Miljöpartiet i Laholm. Däremot ger de stora problem med resistenta ogräs, som lett till att användningen av växtgiftet Roundup ökat med 15 gånger på tio år. GMO-grödor uppges också ligga bakom en omfattande bidöd i USA, Kina och Europa.

Flera europeiska länder har enligt Miljöpartiet inrättat frizoner och även sex kommuner i Sverige.

(Läs mer)