En ny GMO-fri zon på Gotland

Hej!

Vi heter Barnträdgården Riddarsporren och är en waldorfförskola på Gotland som gärna vill bli en GMO-fri zon! :)
http://www.riddarsporren.se/

Barnträdgården Riddarsporren

Barnträdgården Riddarsporren

Vår motivering:
”Vi strävar efter att bli en helt GMO-fri förskola, genom att all mat vi äter och allt som vi odlar i vår trädgård ska vara GMO-fritt.”

Maten som serveras på förskolan är fullvärdigt vegetarisk där ägg och mjölk används. Maten är ekologisk/biodynamisk och alltid nylagad. Våra färskvaror är företrädelsevis gotländskt närproducerade. c

Med vänlig hälsning,
Barnträdgården Riddarsporren
genom Linda Knutas

Våra kontaktuppgifter:
Barnträdgården Riddarsporren, waldorfförskola
Mail: kontakt@riddarsporren.se
Tel: 0498-210847
Kontaktperson: Linda Knutas
Region: Gotland

Råvarorna bör ha Miljöstyrningsrådets B- och C-kriterier (fritt från GMO, antibiotika och hormoner + djurskydd)

Vi har träffat upphandlarna
Av Karin Gardell Medvetna Matval
GOTLANDS TIDNINGAR 2011-09-20

Jag och Tomas Lundgren från Medvetna Matvals styrelse träffade förra veckan upphandlarna vid Region Gotland för ett samtal. Vi fick reda på följande:

Den nya upphandlingen gäller från september 2012 och cirka 4 år framåt. Underlaget och kravspecifikationerna skrivs nu.

Målet är 25 procent ekologiska livsmedel i budgeten. Upphandlarna bestämmer en kvalitetsnivå, sen skrivs avtal med den leverantör som har det lägsta priset i den nivån.

Upphandlare och måltidsplanerare vid Serviceförvaltningen har Barn- och utbildning, Hälso- och sjukvård och Socialförvaltningen som kunder och samtalar med dess chefer och politiker.

Den enskilde skolelevens åsikter om maten går genom lokala ”matråd” till enhetschefer och vidare till barn- och utbildningsförvaltningen.

Idag kommer cirka 19 procent av livsmedelsbudgeten från gotländska producenter (då räknat på allt, kaffe, pasta, sondmat, servetter). Små gotländska leverantörer levererar till Keges, som sen kör ut maten. Det är bra då det inte blir så många transporter ut till exempelvis varje daghem. Personal som nyanställs i kök skall ha kostutbildning.

Vi från Medvetna Matval framförde följande åsikter:

Vi vill ha mer mat lagad från grunden av rena råvaror. Råvarorna bör ha Miljöstyrningsrådets B- och C-kriterier (fritt från GMO, antibiotika och hormoner + djurskydd).

(Läs mer)

Gotlands kommun borde göra som Östersund, Åre och Borlänge att vara en GMO-fri kommun!

Ett Gotland fritt från GMO-grödor
HelaGotland Publicerad: 2010-09-17

Vad är GMO undrar en del. Om man inte vet det så kan man naturligtvis inte heller ha någon uppfattning om det är bra eller inte. GMO, eller genmanipulerade grödor har utvecklats för att jordbruket ska kunna använda bekämpningsmedel utan att grödorna skadas. I stället för att bruka marken på ett sätt som minskar ogräset på naturlig väg, kan man välja att odla GMO-grödor och besprutar mot ogräs. Eftersom GMO-grödorna blir resistenta mot ogräsmedlen måste man använda starkare och starkare kemikalier.

Även problemet med insekter har man ”löst” genom att tillföra en bakterie som gör att grödorna själva tillverkar gift som dödar insekter. Ett problem är att insektsgiftet kan ta död på andra insekter än de som angriper grödorna. Giftet utsöndrats i jorden via rötterna och kan påverka markens mikroorganismer – själva grundförutsättningen för ett livskraftigt jordbruk. Skadeinsekterna kan också utveckla resistens mot giftet och i så fall måste man till slut spruta fälten med ännu starkare preparat.

Ett annat problem är att den biologiska mångfalden minskar genom denna odling. Ytterligare ett problem är risken för spridning.

(…..)

Eskil Erlandsson (C) har tydligen inte insett riskerna, utan det finns redan ett antal odlingar i gång i Sverige.
Risken är också stor att multinationella företag med Monsanto i spetsen kommer att överklaga enskilda länders förbud. Men så länge man inte kan bevisa att GMO är ofarligt så borde totalförbud råda. Nu har det rapporterats från bland annat USA, Kanada och Japan att grödorna har spridits, något man hävdat inte kan ske.

Trots att GMO funnits i 13 år har få oberoende studier gjorts som gäller påverkan på miljö och hälsa, och de studier som gjorts indikerar att riskerna är stora. I väntan på EU-beslutet borde Gotlands kommun göra som Östersund, Åre och Borlänge redan har gjort, besluta sig för att vara en GMO-fri kommun!

Gotländska livsmedelsprodukter har gott rykte tack vare sin kvalitet så låt oss stärka och behålla det varumärket och inte förstöra det genom att odla GMO-grödor på vår ö.

Agneta Enderberg (MP)

Gotlands Allehanda

(Läs mer)

Matfilosofi är att satsa på ekologisk och närproducerad mat

”Skolmaten en katastrof”
helagotland 20090826

Bert Karlsson i ”Matakuten” skräder inte orden

I höst kommer ”Matakuten” att granska den gotländska skolmaten.
Och betyget lär inte bli nådigt.
– Gotland ligger väldigt illa till, säger programledaren Bert Karlsson.

”Matakuten” är TV4-serien där tre kockar ger sig ut till var sin kommun och skola för att ta reda på hur det står till med skolmaten. De granskar maten men ska även ge tips och råd om hur man för samma pengar kan laga både godare och nyttigare mat.
I höst är serien tillbaka och tv-tittarna får följa med till tre nya skolor. En av dem är Södervärnsskolan i Visby.

Kyld mat upprör
– Att vi valde Gotland beror på att folk bett oss göra nåt åt skolmaten där, säger Bert Karlsson på telefon från Skara.
Det är han som är både initiativtagare till programserien och programledare.
Kocken som skickats till Gotland och Södervärnsskolans kök är Carola Magnusson. Hennes matfilosofi är att satsa på ekologisk och närproducerad mat. Något som upprört henne rejält är Gotlands kommuns planer på att införa färdiglagad, kyld mat (så kallad cook and chill) i såväl skolor som vårdinrättningar.
– Det vore förödande. Både för dem som jobbar i köken och för alla barn och gamla som ska äta maten, säger hon.
Hon tycker att på Gotland med så mycket matproducenter borde det vara självklart att servera de egna barnen närproducerad mat.
– Jag tänker gå i bräschen för stoppa förslaget med cook and chill, säger hon.

(Läs mer)

Kom och delta i seminariet om GMO-fria zoner i Almedalen

Hej!

Ska du vara i Almedalen nu på fredag? Vi ska ha ett spännande seminarium om ett GMO-fritt Sverige den 3:e juli från 10:15.

Vi som är medvetna om riskerna med GMO har tröttnat på att vänta på att regeringen ska ta ställning i enlighet med försiktighetsprincipen. Ni vet redan att 6 länder i EU har tagit beslut om nationellt förbjud mot GMO-odling. Det är enda sättet för ett land att bevara landets biologiska mångfald och skydda jordbruket från GMO-kontaminering.

Därför vi är så glada för Östersunds kommun, Åre kommun och Jämtlands län som öppnade möjligheter för att göra sina områden GMO-fria zoner i Sverige. För en gång skull har någon tagit hänsyn till försiktighetsprincipen!

Hur började deras arbete och hur har de skapat GMO-fria zoner? Ni måste alla vara nyfikna?

På vårt seminarium, ska vi höra en berättelse av Bogna Wojtkiewicz Adolfsson, ordförande för Centerkvinnorna i Jämtlands län. Hon har förstått att GMO är riskfyllt och inte behövs och därför agerade hon tillsammans med lokala jordbrukare och konsumenter för att skapa GMO-fria zoner.

Vi ska ha en paneldiskussion och en frågestund med deltagarna.

Kom och delta i seminariet och skaffa nya kontakter!

Dag: 3/7 2009 10:15 – 11:15
Plats: Strandvägen 1, Visby hamn
Platsbeskrivning: Miljöarena, miljöscenen

Rubrik: ”Hur kan vi skapa ett GMO-fritt Sverige? Erfarenheter från det första GMO-fria länet”

Medverkande:
Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (C) Jämtlands läns Centerkvinnor, Östersund
Tina Ehn (MP), Riksdagsledamot
Björn Jansson (S)Oppositionskommunalråd, 2:e vice ordförande kommunstyrelsen för Gotlands kommun
Frans Brozén, Ordf. Samodlarna Sverige
Camilla Sparring, Matupproret
Lasse Hellander, Nätverket GMO-fritt Sverige;
Akiko Frid, Greenpeace.

Vi ses i Almedalen!

– Akiko

Från Greenpeace Blogg.

Producenter och konsumenter kan gå i takt

GMO-frågan bör begravas
2008-10-29 – HelaGotland

(…..)

Beträffande GMO-frågan delar Björn Dahlström LRF:s ståndpunkt att det är försiktighetsprincipen som ska gälla. Själv tycker jag att hanteringen av frågan är glasklar om trovärdigheten ska behållas i målsättningen med ett utvecklat ekologiskt hållbart jordbruk. Bara vetskapen om att det är kemiföretagen och tillverkarna av bekämpningsmedel som är de främsta pådrivarna för ett jordbruk med genmodifierade grödor, borde nämligen få alla att inse att frågan ska begravas för evigt.

(…..)

Läs mer på Gotlands Tidningar

GMO kommer att skapa svält och tragedier. Och har redan gjort det.

Vad är det vi stoppar i oss?
2008-10-18 – HelaGotland
Gotlands Allehanda

Det handlar om maten. Det handlar ofta om maten. Eller kan man inte rentav säga att det ständigt handlar om den? Frågan om vad vi skall ha på tallriken återkommer ju flera gånger om dagen – åtminstone i vår del av världen där vi kan äta oss mätta.

(…..)

Skall vi ha genmodifierade livsmedel? Eller skall vi sätta stopp för GMO?
Här finns klara ja-sägare och ännu klarare nej-sägare. På båda sidorna är argumenten väldigt många och hela frågan är besvärligt komplicerad.
Vi måste börja med att reda ut vad GMO (genetiskt modifierad organism) är.
Genetiskt modifierad organism har en eller flera främmande gener tillförda med hjälp av genteknik. Organismen har den främmande genen införlivad med arvsmassan i alla celler och den nedärvs på ett normalt sätt från förälder till avkomma.
Majs och bomull är grödor som har genmodifierats på så sätt att man tillfört gener från en bakterie av släktet bacillus, som gör att växterna producerar ett protein som vissa insekters larver inte tål. Växten blir till en del insektsresistent. En annan gen gör att vissa grödor blir resistenta mot ett visst bekämpningsmedel, nämligen Roundup. Mer därom längre fram.
Exempel på andra genmodifierade grödor är soja, potatis och raps. Genmodifierade livsmedel är livsmedel som innehåller någon produkt som är genmodifierad. Alla livsmedel som innehåller GMO skall märkas.
I Sverige förekommer inte GMO i kommersiella odlingar, bara i försöksodlingar. I Europa är odlingarna av GM-grödor begränsade till en areal på 100 000 hektar, dvs i stort sett lika stor åkerareal som Gotland har.

(…..)

GMO-förespråkarnas främsta argument är att man med hjälp av tekniken kommer att kunna minska världssvälten.
Motståndarna hävdar det precis motsatta. GMO kommer att skapa svält och tragedier. Och har redan gjort det.
Hur kan man komma till så diametralt motsatta slutsatser? Kan det vara för att frågan är så oerhört komplicerad och att man har tagit till sig så olika delar av faktaunderlaget?

Lars Hellander är ordförande i Biodynamiska föreningen och en mycket stark motståndare till GMO. I torsdags besökte han Gotland och GA fick ta del av hans många argument mot användning av den nya tekniken inom livsmedelssektorn.
Ett av argumenten är att GM-grödor sprider sig till närliggande åkerfält. Den tillförda genen ”hoppar över” gränsen och blandar sig in i grödan på grannåkern.
– Om någon enda odlare gav sig på att odla GMO-raps här på Gotland så skulle det sedan bli omöjligt att odla ekologisk raps på hela ön, säger Lasse Hellander.
Ekologiskt odlade grödor får inte innehålla spår av GMO. I Kanada har det gått så långt att man inte längre kan odla ekologisk raps.
Hellander hävdar att Sverige har EU:s sämsta regler för samexistens mellan konventionella, ekologiska och biodynamiska odlingar och GM-grödor.
Ett bolag som har en nyckelfunktion då det gäller etableringen och utvidgningen av GMO är det stora amerikanska kemiföretaget Monsanto. Det är detta bolag som säljer och tillverkar bekämpningsmedlet Roundup. Företaget säljer först utsädet och sedan bekämpningsmedlet som tar död på allt förutom den genmodifierade grödan. Drivkraften är, enligt Lars Hellander, att tjäna mer pengar, inte att minska världssvälten.
Och tron på att GMO skulle vara medlet som fick bukt med världssvälten stöds inte alls av Lars Hellander. Tvärtom är det så att på längre sikt så kommer GMO-grödorna att ge mindre skördar.
– Det är den ekologiska odlingen som är det som kan bli räddningen, säger Hellander.
Nästan i samma stund som han säger detta kommer ett meddelande från Svenska kyrkan i samband med Världslivsmedelsdagen.
”Ekologiskt jordbruk visar slående resultat. I Etiopien har bönder i kyrkans projekt mer än fördubblat skördarna med ekologiskt jordbruk. Receptet är diken, terrasser och komposter, alltså så kallad markvård.”
Hellander målar upp en bild där ett fåtal företag, jämsides med Monsanto, skaffar sig kontrollen över livsmedelsproduktionen, för att göra kortsiktiga vinster. Det är inte tal om att ta ansvar för klimat, miljö eller näringsinnehåll.

(…..)

Skall maten vara ekologiskt framställd? Eller är den konventionella att föredra?
Den trend som nu gäller är att fler och fler väljer ekologiskt. Handelns uppgifter om försäljningen resulterar i kurvor som pekar brant uppåt. Coop har landets största sortiment av ekologiska varor och rapporterar om en försäljningsökning under första halvåret med 49 procent. ”Ekomat har blivit en miljardaffär”, skriver DN.

(Läs mer på HelaGotland)