Jag skulle ta upp ett totalt förbud mot genmanipulering och prata mycket för demokratin

17-åring startar Speakers corner
DT 9 juni 2012

FALUN

Johan Lindgren är initiativtagare till ett speakers corner som han inviger klockan ett på Stora Torget i dag.

Hur kom du på den här idén?

– Jo jag läste att de hade sådant i London och då tänkte jag att vi i Sverige sitter ofta tysta, vi sitter hemma och säger aldrig ifrån fast det är något vi verkligen brinner för. Då tänkte jag att det här är ett utmärkt tillfälle, både för Falu kommun eftersom det här är det första i Sverige, och för ungdomar och vuxna att kunna göra sig hörda på ett annat sätt.

Hur gick du tillväga för att få till ett speakers corner?

– Jag lämnade in ett medborgarförslag och sedan argumenterade jag för det inför trafik- och fritidsnämnden, så där fick jag bifall och så gick förslaget igenom.

(…..)

Vad skulle du vilja säga om du gick upp och talade nu?

– Rent spontant skulle jag ta upp ett totalt förbud mot genmanipulering och prata mycket för demokratin.

(Läs mer)

Mer om Speakers corner i Falun: Nu har Falun sitt Speakers corner

Falun kommun, på väg till en GMO-fri zon: Grattis Johan, grattis alla i Falun!

Hyllat med-borgarförslag
Dala-Demokraten – Borlänge 2012-02-10 Sida: 4
Författare: Kristina Vahlberg

FALUN

Johan Lindgren, 16, blev livligt applåderad i full-mäktige när han gick upp i talarstolen och tackade för att politikerna sagt ja till hans medborgarförslag.

Johan som studerar vid Gloabala gymnasiet i Stockholm kommer från Falun och har lämnat förslaget om Falun som en GMO-fri zon tidigare. Nu fick han full respons från fullmäktige. Kommunen ska påverka det man kan, till exempel att försöka upphandla mer närodlat, sade Jonny Gahnshag (S) som tyckte att kommunen tidigare agerat väl tamt i den här frågan. Johan Lindgren betonade att GMO innebär genmanipulation, inte modifiering.

(…..)

Efter applåderna och hyllningarna, bland annat från Linnea Risinger (MP) som utbrast ”Ett grymt in-lägg Johan” blev det en mindre ordväxling mellan Anna Hägglund (C) och Daniel Riazat (V) om vilket parti som kämpat mest för GMO-fritt.

(Dala-Demokraten – Borlänge)

Unge Johan fick rungande applåder
Dalarnas Tidningar 2012-02-10
”Johan hade lämnat in ett medborgarförslag om Falun som GMO-fri zon.”

Vad behövs för att gynna den ekologiska produktionen?

Nätverksträffar i Dala-Järna och på Bokenäset
Mat- och Jordbruksnätverket – Naturskyddsföreningens nätverk för dig som vill jobba för miljövänlig, ekologisk och klimatsmart matproduktion.

Under hösten ordnar Mat- och Jordbruksnätverket två heldagsträffar på olika platser i landet. Vi får en hel dag att umgås och diskutera jordbruk, mat och miljö frågor. I första hand räknar vi med att locka de som bor inom en radie på 10-15 mil från platsen, men naturligtvis är alla medelmmar välkomna.

Om det faller väl ut, så ordnar fler träffar under nästa år, och då i andra delar av landet. Vill du vara ”värd” för nästa träff så hör av dig!

Zeb Lindberg på Bokenäset – 24 september 2011
Teman för träffen
• Odlingslandskapets biologiska mångfald och betydelsen av olika åtgärder för att gynna den.
• Jordbrukspolitik och biologisk mångfald – vad är bra och vad är dåligt i nuvarande program? Hur vill vi att det framtida jordbrukspolitiska programmet ska se ut?

Munters Lantbruk i Dala-Järna – 8 oktober 2011
teman för träffen
• Vilka är fördelarna med ekologisk produktion? Vad har det inneburit just på Munters gård?
• Jordbrukspolitiken – vad behövs för att gynna den ekologiska produktionen? Vad är bra och vad är dåligt i nuvarande program?

Har du frågor, kontakta: eva-lena.radberg@naturskyddsforeningen.se

(Läs mer)

Skördefest i Södra Dalarna med Camilla Sparring: 2-4 sept

Skördefest i Södra Dalarna

Välkommen till 2011 års Skördefest den 2-4 sept.

Camilla Sparring börjar arbeta som projektledare för att utveckla den småskaliga maten i Avesta, Hedemora och Säter under 2 år inom Leaderprojektet Lustfylld mat som ägs av Skördefesti Dalarna ideell förening.

(Läs mer)

Ingen användning av kemiska bekämpningsmedel, endast ogräsättika används

Så har Gagnef förbättrat miljön
DALA-DEMOKRATEN 2011-04-01

I årets miljöbokslut konstateras en rad positiva förbättringar i miljöfrågor i Gagnefs kommun.

För trettonde året har nu Gagnefs kommun gjort ett miljöbokslut. I bokslutet värderas hur bra man nått de mål som finns i kommunens miljöprogram.

De positiva förbättringar har i år markerats med en glad gubbe, medan bakslagen har blivit en sur gubbe.

(…..)

De glada gubbarna som visar på en positiv trend dominerar dock.
• ”Grön el” (el från vattenkraft) i hela kommunförvaltningen.
• Kommunens invånare har haft tillgång till opartisk energirådgivning under året.
• Kommunens invånare har informerats och uppdaterats med hjälp av annonser i de lokala
bladen och utdelning av miljöalmanacka till alla hushåll, företag och fritidsboende.
• En kampanjsajt för information om Farligt avfall lanserades i januari av DalaAvfall,
• Miljömärkta kemiska produkter prioriteras vid inköp. Ingen användning av kemiska bekämpningsmedel, endast ogräsättika används.
• Arbetet med utbyte av motorvärmare är klart sedan 2009.
Andelen inköpta kravprodukter inom kosten fortsätter att öka.
• Ett nytt stort naturreservat som innefattar både Djurmo klack och Sturvål har bildats under året.
• Alla badsjöar har badbart vatten.

(Läs mer)

Har grisen ätit GMO-foder?

Har grisen ätit GMO-foder?
Dalarnas Tidningar 2010-12-07

Opinion

En majoritet av svenskarna (och EU-medborgarna) är emot genförändrade organismer (GMO) i maten. De svenska mjölkproducenterna vägrar ge GMO-foder till sina kor men grisböndernas organisation har inte kunna ge det löftet!

I Falun lovar Citygross sina kunder GMO-fri julskinka. Kan också ni andra livsmedelsbutiker i Dalarna ge era kunder det GMO-fria alternativet?

Helge Sonntag
ordförande
Naturskyddsföreningen i Falubygden

GMO är som ett bokbål

Länge har funderingar funnits varför använder vi inte medierna till upplysning och saklig information i stället för kvällstidningsmobbning och drevdebatter?

Ordet kultur som har betydelsen att odla är något man kan diskutera inte minst i GMO-sammanhang (genetiskt modifierade organismer). Kulturen hyllar mångfalden och allas rätt att utöva kultur. Något som är välbekant för oss som bor och lever i Dalarna. Den kulturella mångfalden är vårt landskaps starkaste varumärke.

Naturens motsvarighet kallar vi biologisk mångfald. Även här ser vi betydelsen av mångas rätt till liv.

Bengt Enström, entomolog från Nås, sa en gång något som vi tagit fasta på. Man vet kanske inte riktigt vad alla dessa småkryp har för betydelse, men någon är det naturligtvis, annars vore de inte här!

Biologisk mångfald ett slitet ord för en del, men för den som odlat i hela sitt yrkesverksamma liv, är det mycket viktigt. Speciellt för den ekologiska odlingen. Det är också därför det går att odla ekologiskt med framgång, när man arbetar med naturen.

För oss ekologiska odlare är GMO detsamma som vi tror att bokbål skulle vara för exempelvis tidningens kulturredaktör.

GMO-odlingar kommer inte att berika den biologiska mångfalden. Tvärtom kommer den att liksom bekämpningsmedel befästa och öka enfalden i naturen.

Redan i dag försvinner jordens arter av växter, svampar och djur 100 – 1 000 gånger fortare än vad som skett genom historien. Mellan 20 och 30 procent av alla landlevande växt- och djurarter riskerar att bli utrotade om temperaturen stiger.

GMO drabbar den biologiska mångfalden och därmed både grisen och människan i förlängningen.

Vill handeln hjälpa oss ekologiska odlare och konsumenter med att kunna göra medvetna val, kan man kanske drista sig till att jämföra kulturkritikerns arbete med att hjälpa kulturkonsumenter att hitta rätt i sina val.

Tack för en kulturell mångfaldsdebatt, den behövs verkligen. När GMO-odlingen släpps fri blir det svårt för den biologiska mångfalden!

Säkerhetsavstånd och lagar biter inte alltid på naturen!

Gunilla och Anders Munters

www.munterslantbruk.mu

(Artikeln finns på Dalarnas tidningar)