Viktigt att man arbetar med GMO-frågorna ur ett underifrånperspektiv

Sveriges första GMO-fria kommuner
Miljöaktuellt: Almedalen| 2009-07-03

Centerpolitikern Bogna Adolfsson i Östersund har kämpat mot GMO-grödor i många år.
– Äntligen har vi sagt nej till GMO i Östersund, säger hon på politikerveckan i Almedalen där hon berättar om Östersunds resa mot att bli en GMO-fri kommun.

I november förra året beslutade kommunstyrelsen i Östersund att Östersund var en GMO-fri zon. I april i år följde landstinget efter och satte stopp för GMO också inom Jämtlands läns landsting. Kort därefter följde Åre kommun efter. Idag har Sverige tre GMO-fria zoner – Östersund, Åre och Borlänge.
– Det är otroligt roligt. Jag har varit med och drivit den här frågan länge och till slut kom det upp på den politiska dagordningen, säger Bogna Adolfsson.

(Läs mer)


Mer om Almedalen och GMO

Greenpeace blogg:
Hej då GMO Forum i Almedalen

Rösta grönt i EU-parlamentsvalet 7 juni: GMO är okontrollerbar

Gen-grödors framfart utan din vetskap
ÖP Debatt 13 maj 2009

GMO är förkortning för genmodifierade organismer och sägs av förespråkarna vara lösningen som ska mätta jordens snabbt växande befolkning. I själva verket är det en lek med liv och ännu ett steg i riktning mot att förstöra vår jord.

Monsanto (företaget bakom PCB och Agent Orange) har i princip monopol på GM-grödor och utmålar sig själva som världsfrälsare. I själva verket undanhåller man skrämmande resultat från forskning av hälso- och miljöeffekter av GMO.

Bönder i främst tredje världen lockas att köpa det dyra GM-utsädet, (för vilket man årligen måste betala en licensavgift), men hamnar i en fälla då grödorna kräver mångdubbelt med bekämpningsmedel samtidigt som marken snabbt utarmas. Bönderna har skuldsätts och hamnar i djup fattigdom.

I Europa har man förstått riskerna med GMO och motståndet är stort i många länder.

(…..)

Sverige är ett av tre länder som konsekvent röstar för nya GMO. Sverige röstar alltså för att tillåta GMO, baserat på tvivelaktiga data, och röstar även för att förbjuda enskilda länder att utlysa sig som GMO-fria zoner. Detta motiverar vår regering med att ”den fria marknaden ska få styra”. Ett fullständigt absurt argument. En fungerande marknad kräver fullt informerade konsumenter, vilket bevisligen alltså inte är fallet när det gäller GM-grödor.

I september lade regeringen fram en lag för GMO- odling i Sverige. Denna var en tolkning av EU:s GMO-lag och dessvärre än mer slapphänt. Exempelvis kräver den informationsplikt på 100 meter från en GMO- odling, vilket i praktiken betyder att inte ens grannen behöver informeras.

Här bör tilläggas att spridningseffekten på GMO är enorm och okontrollerbar vilket omöjliggör för omkringliggande odlingar att odla ekologiskt.

I länet har Östersunds kommun, Åre kommun samt landstinget utropat sig som GMO-fria. Förhoppningsvis följer även övriga kommuner och andra aktörer i länet det goda exempel och förstår vikten i denna markering och ytterligare stärkta profilering av Jämtland som ett “hållbart matlän”.

Viktigast är dock att vi som konsumenter blir varse om riskerna med GMO och börjar ställa krav.

En väg i den riktningen är att rösta grönt i EU-parlamentsvalet 7 juni.

(Läs mer)

Jämtlands läns landsting, Östersunds kommun och Åre kommun har utropat sig till GMO-fria zoner

GMO ska inte få släppas ut i naturen
Norra Västerbotten/norran.se 2009-05-10 20:40

Jämtlands läns landsting, Östersunds kommun och Åre kommun har utropat sig till GMO-fria zoner.

Lantbrukarnas Riksförbund i Jämtland och Västra Götaland har beslutat att de vill vara med och göra sina län GMO-fria.

Även i övriga Europa är motståndet mot odling av genmodifierade grödor starkt. Vi är många som tryggt vill kunna äta maten och som vill ta ansvar för kommande generationers möjligheter till en hållbar livsmedelsproduktion.

Inom EU är den genetiskt modifierade majssorten Mon 810 tillåten för odling. Men Ungern, Österrike, Frankrike, Grekland och Luxembourg har sagt nej till att odla GMO-majs. Nyligen har Tyskland också anslutit sig till denna linje. Även där är opinionstrycket mot användning av GMO starkt.

Jordbruksminister Ilse Aigner motiverar Tysklands beslut med att studier visar att det gift som Mon 810 producerar inte bara håller skadeinsekter på avstånd, utan även skadar skalbaggar, humlor, bin, fjärilar, nyckelpigor och andra organismer.

Möjligheterna till ett hållbart jordbruk förstörs när nyttiga insekter dör och försvinner. Det är ett mycket starkt skäl för att stoppa GMO-grödor.

(…..)

Sverige och Sveriges företrädare i Europaparlamentet och andra EU-organ bör arbeta för att hela EU ska vara en GMO-fri zon. Att spela lotto med framtiden ska inte vara tillåtet. Jämtlands län kan visa vägen för hela Europa.

Håkan Larsson (C)
Kandidat till Europaparlamentet, Rödön

Bogna Wojtkiewicz Adolfsson
Jämtlands läns Centerkvinnor, Östersund

Susanne Edfeldt
ordförande, Jämtlands läns Centerkvinnor, Östersund

(Läs mer)

GMO-fria zoner expanderar i Europa

GMO-fria regioner kräver stopp för genmajs
2009-05-05 10:04 – Lantbruk

Närmare 200 regioner i 28 europeiska länderar nu förklarat sig själva som GMO-fria.

(…..)

Nyligen blev Tyskland det sjätte EU-landet som tillfälligt förbjuder odling av MON810.

(…..)

I Sverige blev Östersund först med att utropa sig som GMO-fri kommun. I slutet av april ställde sig Jämtlands läns landsting bakom målet att Jämtland ska vara en GMO-fri zon.

(Läs mer)

////////////////////////

Läs mer om 5th European Conference on GMO-Free Regions “Food & Democracy” in Lucerne (Switzerland) här.

250 participants from 39 countries took part in the 5th GMO-Free Regions Conference ”Food and Democracy” in Lucern!

////////////////////////

Åre kommun – en GMO-fri zon

Åre kommun är den andre kommunen i Sverige som har beslutat att bli en GMO-fri kommun. Östersunds kommun var först ut och förhoppningsvis kommer övriga kommuner i länet och landet att följa efter.

Åre kommun har antagit utmaningen att principiellt och symboliskt ställa sig bakom målet att ha: Ett GMO-fritt Åre kommun och Jämtlands län. En kommun och län där inga genetiskt modifierade grödor odlas vare sig på åkrarna, i trädgårdslanden, i skogen eller i fältförsök. Ett län där ingen mat produceras med hjälp av genetiskt modifierade grödor och där ingen genmodifierad mat återfinns i våra butiker.

Förslaget om en GMO-fri kommun kom redan i fjol men då beslutade kommunstyrelsen att det inte gick att utropa Åre kommun till en GMO-fri zon. Detta eftersom det är omöjligt att besluta vad som får odlas och säljas inom kommunen. Men nu har vänsterpartiet, Naturskyddsföreningen i Åre, Åre FN-förening och nätverket Grönare Åre väckt frågan igen. Den här gången beslutade Åre kommun att följa Östersunds sätt att tackla frågan.

Det är mycket positivt som händer inom gräsrotsarbete kring GMO frihet nu. Tänk att Anders Lunneryds motion i LRF-Väst gick igenom liksom liknande motioner i Jämtlands LRF, att vi har två kommuner som antagit att bli GMO-fria zoner och att Jämtlands länsstyrelse har med det bland sina 16 miljömål för att nämna några roliga händelser. Gräsrotsnivån är stark – se bara alla dessa brev till beslutande på EU nivå.

Och tänk på att vi är så många som är med i nätverket ”Hejdågmo”.

I slutet på mars hade vi i Östersund besök av Akiko Frid och Joakim Borg från Greenpeace tillsammans med Moa Larsson Sundgren från Lokalgruppen Järna/Södertälje Hej Då GMO. På söndag kväll den 29 mars hade vi ordnat ett möte för intresserade där vi gick igenom vad som hänt inom GMO-området. Statistik för odlingen i världen, redovisning av nya grödor, hur försäljningen av genmodifierade produkter har utvecklats, kontaminering som strategi och hur motståndet har stärkts. Dessutom berättade Akiko Frid om sitt arbete och peppa oss till fortsatt verksamhet.

På måndagen den 30 mars uppmärksammades Bogna Wojtkiewicz Adolfsson med ett pris i form av ett diplom och en lunch som uppskattning för sitt arbete att få Östersunds kommun att utropas till landets första GMO-fria zon. Det var ett viktigt arbete som fick ett mycket positivt mottagande av de övriga politiska partierna i Östersunds fullmäktige. Man var helt eniga om beslutet.

Dagen avslutades med att vi åkte vidare för att träffa representanter för Bräcke kommun för att diskutera deras arbete för en GMO-fri zon. Vi träffade kommunalrådet Sven Olof Draxten, 2:dre vice kommunalråd Kjell Nilsson och oppositionsrådet Yngve Hamberg vilka alla lät positiva till att agera för ett GMO-fritt Bräcke kommun.

mvh Liv

Vägen till ett GMO-fritt Jämtlandslän

Gengröda – ett hot mot jordbruket
Länstidningen Östersund 21 april 2009

GMO är kortform av genmodifierade organismer och sägs av förespråkarna vara lösningen som ska mätta jordens snabbt växande befolkning. I själva verket är det en lek med liv och ännu ett steg i riktning mot att förstöra vår jord. Det vi nu skådar är en naiv övertro på teknisk utveckling, och i det här fallet bioteknik. Detta i kombination med multinationella företags propaganda och skrämseltaktik.

Monsanto (företaget bakom PCB och Agent Orange) har i princip monopol på GM-grödor och utmålar sig själva som världsfrälsare. I själva verket undanhåller man skrämmande resultat från forskning av hälso- och miljöeffekter av deras GMO. Bönder i främst tredje värden lockas att köpa det dyra GM-utsädet, (där man löpande betalar licensagifter), men hamnar i en fälla då grödorna kräver mångdubbelt med bekämpningsmedel samtidigt som marken snabbt utarmas. Bönderna har skuldsatts och hamnat i djup fattigdom.

I Europa har man förstått riskerna med GMO och motståndet är stort i många länder.

(…..)

Sverige är ett av tre länder som konsekvent röstar för nya GMO. Sverige röstar alltså för att tillåta GMO, baserat på tvivelaktiga data, och röstar även för att förbjuda enskilda länder att utlysa sig som GMO-fria zoner. Detta motiverar vår regering med att den fria marknaden ska få styra. Ett fullständigt absurt argument. En fungerande marknad kräver fullt informerade konsumenter, vilket bevisligen alltså inte är fallet när det gäller GM-grödor. Dessutom haltar GMO-marknaden kraftigt när det gäller hållbar utveckling då ingen hänsyn tas till vare sig miljömässig- eller social hållbarhet.

(…..)

Nyligen utropades Östersunds kommun som Sveriges första GMO-fria kommun. Förhoppningsvis följer även övriga kommuner och andra aktörer i länet Östersunds exempel och förstår vikten i denna markering och ytterligare stärkta profilering av Jämtland som ett hållbart matlän.

Viktigast är dock att vi som konsumenter blir varse om riskerna med GMO och börjar att ställa krav.

En väg i den riktningen är att rösta grönt i EU-parlamentsvalet.

Anna Hildebrand, mp
Landstingsråd Jämtlands läns landsting
Karin Thomasson, mp
Kommunalråd, Östersund
Karin Österberg, mp
Politisk sekreterare, mp, Jämtlands läns landsting
Owen Laws, mp
Gruppledare, Krokom

(Läs mer)

En lysande centerpolitiker i Jämtland

Efter Maud Olofsson svek i kärnkraftfrågan och Stureplanscenterns vilda planer på mer kärnkraft och medlemskap i NATO dyker det upp en centerpartist med råg i ryggen och med en stark förankring i centerns ursprungliga idéologi.

Det är centerkvinnornas ordförande i Jämtland, Bogna Wojtkiewicz Adolfsson som kämpar både mot provborrning, uranbrytning och genmanipulerade växter och livsmedel.

Bogna har tidigare fått igenom krav på ett GMO-fritt Österund. Den första kommunen i landet. För det har hon tilldelats diplom av Greenpeace och Hejdågmo.

Nu har hon motionerat om ett GMO-fritt Jämtlands län och fått sin motion tillstyrkt av en beredning inför landstingets möte i april.

Beredningen föreslår landstingsfullmäktige att bifalla motionen genom att Jämtlands läns landsting ska genom information och kunskapsspridning verka för att lantbruk och handel med livsmedel inom länet ska vara GMO-fritt och att verksamheter på Jämtlands läns landstings marker ska vara GMO-fria.

Hurra för Bogna Wojtkiewicz Adolfsson och centerkvinnorna i Jämtland.

Rune Lanestrand