Till Riksenheten för Miljö och Arbetsmål.

From: ”Lotta”
To: registrator.riksenh-miljomal@aklagare.se
Subject: Anmälan miljöfarlig verksamhet i Kristianstad Kommun
Date: 4 jun 2013 11:54

Till Riksenheten för Miljö och Arbetsmål.

Vi vill härmed lämna in en anmälan med anledning av fattade beslut av Jordbruksverket rörande försöksodling av GMO i Kristianstad kommun i strid mot Svensk miljöbalk och EU:s gemensamma GMO-regelverk.

– Vår anmälan berör i huvudsak Jordbruksverkets bifall till Statens Lantbruksuniversitets ansökan om att som skyddsåtgärd få lov att hålla 3 km avstånd mellan bikupor och försöksodling samt rätt att avtala med biodlare om mindre eller inget avstånd mellan bikupor och försöksodlingen.

– Samt att Jordbruksverkets beslut att bifalla ansökan om avsiktlig utsättning av GMO-oljekål trots att denna saknar uppgifter som är obligatoriska för en avsiktlig utsättning av GMO och att den riskbedömning som är utförd inte inkluderar bin och biodling.

– Vi önskar ett skyndsamt agerande av Riksenheten för Miljö och Arbetsmål då försöksodlingarna pågår samt att avtal mellan försöksodlare och biodlare innebär att bin/bisamhällen riskerar att konsumera stora mängder försöksodlad GMO av industriell typ. Denna GMO innehåller både toxiner och anti-nutrionella ämnen som är nya och saknar obligatoriska uppgifter för en riskbedömningar avseende av effekter konsumtion i avsaknad på nödvändig information.

– Samt att man överlåter försöksodlad GMO för industriellt bruk på tredje man/biodlare som därmed riskerar att hantera avsevärda mängder nya transgena ämnen därtill innehållande toxiner och anti-nutrionella ämnen utan tillstånd eller anvisningar om hur detta skall handhas.

– Därtill utsätts personal och omkringboende samt miljön för outredda risker med anledning att GMO-oljekålen saknar riskbedömning avseende kontakt, konsumition, innandning samt saknar obligatoriska uppgifter för spårbarhet och övervakning.

– Utöver detta finns en uppenbar risk att biodlare med pollineringsuppdrag inte har kännedom om försöksodlingarna eller kraven kring foder och livsmedel som riskerar att ha inblandningar av GMO. Likaså finns en stor andel bisamhällen som inte finns med i register eller har någon kontakt med biodlaroganisationer.

Då vi är ovana vid denna typ av handlingar ber vi Riksenheten för Miljö och Arbetsmål att ha överseende med formen på vår anmälan. Om något är oklart eller om vidare information önskas så bistår vi med denna snarast efter inkommen förfrågan.

Vi ber att få bekräftelse på ankommen bifogad anmälan.

Vi som anmäler är följande:
Ann-Charlotte Berntsson
Daphne Thuvesson
Marie Rosell
Kjell Hermasson
Elisabeth Zetterlund
Erik Heedman
Bernth Fredriksson
Sara Boo

Ladda ner anmälan här:

130602_Angående_fältförsök_med_genetiskt_modifierad_oljekål_Dnr_22_AC

Osby kommun 31 jan 2013: Ekologisk och närodlad mat i kommunens kök

Ekologisk och närodlad mat i kommunens kökosby

Alla som arbetar inom kommunens köksorganisation, politiker eller är intresserad är hjärtligt välkomna att lyssna på Sofia Herbertsson, kostchef i Älmhults kommun.

Sofia har arbetat som kock, samordnare, arbetsledare, områdeschef och nu som kostchef sedan 2 år tillbaka. Hon har varit med i förändringen när Kostorganisationen bildades 2007. Älmhult har gått från att köpa inget ekologiskt alls till att höja upp våra ekologiska/krav inköp till 32 % och har samtliga kök kravcertifierade. Kommunen arbetar för hållbar utveckling och serverar en vegetarisk rätt i veckan i skola/förskola.

Sofia kommer att dela med sig av sina erfarenheter om hur de gjort i Älmhult för att höja kvaliteten på maten inom kommunen.almhult

Sveriges regering har nationella miljökvalitetsmål och visionen om ”Matlandet Sverige” som främjar ekologisk mat. Till år 2010 fanns mål att 25 % av den offentliga konsumtionen av livsmedel skulle utgöras av ekologiska livsmedel. 27 kommuner, 5 landsting och 1 region har nått 25 % målet och många kommuner, landsting och regioner har tagit någon form av beslut eller satt upp mål om att servera ekologisk mat i skolor och de offentliga storköken. Osby kommun har också satt mål 25 % ekologiskt.

Medan Osby har 18 % inköpta ekologiska livsmedel under 2011, har Älmhult redan nått regeringens mål 25 %. Nu kan vi gemensamt starta arbetet för bättre skolmat i Osby.

Hur kan vi höja andelen ekologiskt och närodlat i Osby kommun?

Datum: 31 januari 2013
Klockan: 19.00 – 20.30
Plats: Hasslarödsskolans aula Osby

Anmälan om deltagande via mejl eller sms till
mats.ernstsson@sv.se eller 010-209 32 24

Studieförbundet Vuxenskola Osby
Centerpartiet Osby
Miljöpartiet de gröna Osby

ekologiskt möte den 31 jan. 1

Monsatos GMO-majs MON810 i Sverige 2012

OBS! Monsantos MON810 förbud: Tyskland, Österrike, Ungern, Grekland, Italien, Luxemburg, Bulgarien och Frankrike. Polen meddelade att det kommer att förbjuda MON810 också.

På Jordbruksverkets hemsidan finns ”Kommersiell odling av genetiskt modifierade växter”, där MON810 registrerades som ”kommersiell odling”.

Kommersiell odling av genetiskt modifierade växter 2012:
Sort MON810
Län Skåne län
Kommun Lomma
X-koordinat 6183780
Y-koordinat 1327000


Tina D’Hertefeldt (Department of Biology, Lund university) skrev den 22 maj 2012:

Hej Akiko,
Jag är med i EU-projektet Amiga (Assessing and Monitoring the Impacts of Genetically modified plants on Agro-ecosystems; http://www.amigaproject.eu/) där vi kommer att utvärdera och justera de protokoll som EFSA satt upp för miljöriskbedömning. Vi kommer att odla MON 810 majs och inventera insekter, flora och rotzonsjord för att ställa upp regionalt anpassade protokoll. (…..).

Tina D’Hertefeldt
Researcher
Biodiversity
Lund University
Phone: +46462223775
E-mail: Tina.DHertefeldt@biol.lu.se


http://www.amigaproject.eu/web/partners/lund-univ-tbc/

Här är lite information angående odlingen av MON810 i Sverige 2012.

Tina D’Hertefeldt (Department of Biology, Lund university) svarade på mina frågor den 20 december 2012:

1: Hur många hektar av MON810 odlade ni i år?
Jag räknade inte om ytan till hektar. Det var 10 rutor. Varje ruta var 10 x 10 meter.

2: Hur många kilo av MON810 frö använde ni i år?
4,5 kilo

3: Hur ska ni göra med skörden från i år?
– Ska ni använda grödor och fröer från årets skörd kommersiellt?
Nej. Allt material har vägts så att vi vet produktionen, och sedan förstörts.
– Ska ni använda fröer från årets skörd nästa år eller ska ni skaffa nya fröer?
Vi ska skaffa nya fröer. Det finns inget frö kvar från 2012.

4: Ska ni använda samma mark nästa år?
Vi ska vara kvar hos Hushålningssällskapet i Borgeby men flytta försöket. 2013 ska vi upprepa försöket från 2012 med att fånga insekter och andra småkryp. Vi ska även göra ett försök med Integrated Pest Management där MON810 ingår i en behandling.

5: Hur många hektar ska ni använda nästa år?
10 st rutor på 10 x 10 meter
4-6 rutor på 30 x 30 meter

Projektet blir max ett år till, 2014. Sedan tar projektet slut.

monsanto-no-food

Meet the weeds that Monsanto can’t beat
Tom Philpott for Mother Jones, part of the Guardian Environment Network
guardian.co.uk, Friday 21 December 2012

Instead of the supposed revolution in agriculture that Monsanto’s GM seeds were meant to bring, the opposite effect has occurred – a rise in herbicide use.

Besprutning med bekämpningsmedlet Roundup: Hässleholm-Kristianstad, Höör-Hässleholm och Åhus-Markaryd

OBS: Sofia Gatica från Argentina ska berätta om Monsantos ogräsmedel, Roundup (glyfosat), på GMO-free Regions konferensen den 5:e september i Bryssel. Sofia Gatica har fått Goldman miljö priset. Sofia Gaticas är mor till tre barn. Hon bestämde sig för att stoppa Monsantos urskillningslösa användning av jordbrukskemikalier på Argentinas sojafält efter att hennes nyfödda barn dog av bekämpningsmedlet Roundup 1999. Gatica har mött enormt motstånd, inklusive dödshot. Argentina är världens näst största exportör av sojabönor, och har stora jordbruk där man besprutar med mer än 5 miljoner liter agro-toxiner per år, inklusive Monsantos ogräsmedel Roundup (glyfosat) och endosulfin. Efter hennes barns död fick hon veta att befolkningen i hennes fattiga arbetarkvarter Cordoba, har 41 gånger mer cancer än det nationella genomsnittet.

Kom och lyssna på Sofia Gatica om verkligheten bakom bekämpningsmedlet Roundup på Europaparlamentet i september. Och träffa andra som vill ha en GMO-fri värld.

Registrera dig här: http://www.gmo-free-regions.org/gmo-free-conference-2012/registration.html

Ogräs besprutas längs järnvägen
NorraSkåne Av Kristina Larsson 20 JULI

HÄSSLEHOLM. Ett specialbyggt tåg sprider just nu kemiska bekämpningsmedel längs järnvägen i Hässleholms kommun.

Ogräset måste enligt Trafikverket bort för att inte utgöra en säkerhetsrisk.

(…..)

Medlet som används heter Roundup bio, är miljögodkänt och biologiskt nedbrytbart –dock ett kemiskt bekämpningsmedel.

För bekämpningen på sträckorna används ett specialbyggt tåg. Besprutning sker inte vid vattentäkter eller övergångar, inte heller när det regnar eller blåser mycket. Miljökontoret i Hässleholm har tidigare diskuterat vilka områden som ska undantas.

För att störa trafiken så lite som möjligt sker ogräsbekämpningen delvis nattetid.

Sträckorna som berörs lokalt är framförallt Hässleholm-Kristianstad, Höör-Hässleholm och Åhus-Markaryd.

(Läs mer)

GMO-försöksodling 100 meter från bikupor: Det är inget jag vågar riskera

DEGEBERGA
GMO-odling hotar hela honungsskörden
Nyheter P4 Kristianstad 15 juni 2012

Biodlaren Lina Norrsell utanför Degeberga överraskades av en försöksodling med genmodifierad potatis hundra meter från sina bikupor. Och får hon in pollen får GMO-grödor tvingas hon kassera hela skörden.

– Det känns som jag inte har något att säga till om och att de här försöken går före biodlingen, säger Lina Norrsell utanför Degeberga.

Hon är orolig för att hennes bio ska få med sig pollen från blommorna på potatisplantan.

(…..)

– Det är inget jag vågar riskera i och med att det inte finns något system för ersättning om jag måste kassera hela skörden. Jag kommer flytta min bisamhälle.

Genmodifierade pollen betraktas som en förbjuden ingrediens om den hittas i honung som i så fall inte får ätas av människor. Biodlingsföretagarnas branschorganisation vill att GMO- grödor inte ska få odlas närmare än 3 kilometer från ett bisamhälle. Men än så länge tycker jordbruksverket att sådana regler inte behövs.

(Läs mer)

Det är förödande för mitt företag och rykte som kommer att spridas om det visar sig att jag har GMO i min honung

Biodling tvingas flytta
Kommunicerades via annons Lina Norssell skördar ekologisk honung utanför Degeberga. Men nu har man börjat odla genmodifierad potatis på fältet intill.
Sydnytt PUBLICERAD 4 JUNI 2012 – 18:32

– Det är ganska kallt och ruggigt i dag så det är inte så många som är ute och flyger, förklarar Lina Norssell och visar sin biodling utanför Degeberga.

Det börjar snart bli dags för skörd av honungen för Lina Norssell. Men samtidigt väntar ett ännu större jobb – på grund av den genmodifierade potatisen som odlas på försök alldeles nära.

– Nu kommer jag att flytta ungefär 30 bisamhällen, säger hon.

Hon har en bigård bara 100 meter från odligen av genmodifierade potatisen, och en annan, ungefär lika stor, en halv kilometer bort. Alla dessa bin har hon bestämt sig för att flytta.

Men Plant Science Sweden AB, ägt av tyska BASF, som står bakom försöket, anser att risken är minimal.

(…..)

Trots flytten har Lina Norssell bestämt sig för att lämna kvar ett bisamhälle – för att kunna analysera honungen och se om det faktiskt hjälper att klippa bort knopparna.

– Problemet är att om jag i efterhand får veta att jag fått in gmo-pollen i honungen så får jag inte sälja den – den får inte klassas som livsmedel så hela skörden måste kasseras, förklarar hon.

(…..)

Lina Norssell har i alla fall redan bestämt sig.

– Det är ju jättebra om det i efterhand visar sig att det inte var någon risk, men jag vågar inte riskera det eftersom det inte finns något system för ersättning om jag behöver kassera hela skörden, säger hon.

Men det ekonomiska är bara en sida av myntet.

– Det är förödande för mitt företag och rykte som kommer att spridas om det visar sig att jag har gmo i min honung, säger Lina Norssell.

(Läs mer)

29 maj kl 18.30 informationsmöte i Lund: Monsantos GMO-majs MON810 odlas i Skåne

OBS!
Monsantos MON810 förbud:
Ungern, Österrike, Frankrike, Grekland, Tyskland och Luxemburg
– Polen meddelade att det kommer att förbjuda MON810 också.

Inbjudan till informationsmöte 29:e maj i Lund
Nytt forskningsprojekt kring genmodifierad majs

Lunds universitet är med i ett forskningsprojekt som kommer att innebära ett fältförsök av Monsantos GMO-majs MON810 i Borgeby i Skåne i sommar. Syftet är att jämföra förekomsten av insekter i konventionell och genmodifierad majs. Biodlare och andra intresserade i området bjuds nu in till ett informationsmöte om projektet.

Den genmodifierade majsen är godkänd för odling i Europa och för användning som livsmedel och foder. Men ett avgörande från EU-domstolen förra året slog fast att pollenet från majsen inte formellt är godkänt att förekomma i honung.

Syftet med mötet är att ge information om försöket och att svara på frågor. Mötet inleds med en presentation av Tina D´Hertefeldt från Lunds universitet som leder majsförsöket. Därefter informerar Jordbruksverket om vilka regler som gäller för GMO-odling och svarar på frågor om det.

Därefter är det tid för frågor och dialog till exempel om vilka åtgärder som kan vidtas för att förhindra att bin flyger till försöket för att hämta pollen.

Välkommen till informationsmöte

Plats: Röda rummet, Ekologihuset, Sölvegatan 37 i Lund.
Vägbeskrivning:
http://g.co/maps/47xa9
Tid: 29:e maj, kl. 18.30

Mer information
Forskningen är en del av ett europeiskt projekt. Syftet är att inventera vilka insekter som finns i majs i Sverige för att kunna utvärdera eventuella negativa effekter av majssorten MON 810. Försöksytan planeras att vara 20 rutor á 10 × 10 meter, varav 10 kommer att sås med MON 810 och 10 med konventionell majs.

EU-projektets webbplats: Amiga, Assessing and Monitoring the Impacts of Genetically modified plants on Agro-ecosystems; www.amigaproject.eu

Kontaktperson Tina D´Hertefeldt, Lunds universitet, tfn 046-2223775