Till Riksenheten för Miljö och Arbetsmål.

From: ”Lotta”
To: registrator.riksenh-miljomal@aklagare.se
Subject: Anmälan miljöfarlig verksamhet i Kristianstad Kommun
Date: 4 jun 2013 11:54

Till Riksenheten för Miljö och Arbetsmål.

Vi vill härmed lämna in en anmälan med anledning av fattade beslut av Jordbruksverket rörande försöksodling av GMO i Kristianstad kommun i strid mot Svensk miljöbalk och EU:s gemensamma GMO-regelverk.

– Vår anmälan berör i huvudsak Jordbruksverkets bifall till Statens Lantbruksuniversitets ansökan om att som skyddsåtgärd få lov att hålla 3 km avstånd mellan bikupor och försöksodling samt rätt att avtala med biodlare om mindre eller inget avstånd mellan bikupor och försöksodlingen.

– Samt att Jordbruksverkets beslut att bifalla ansökan om avsiktlig utsättning av GMO-oljekål trots att denna saknar uppgifter som är obligatoriska för en avsiktlig utsättning av GMO och att den riskbedömning som är utförd inte inkluderar bin och biodling.

– Vi önskar ett skyndsamt agerande av Riksenheten för Miljö och Arbetsmål då försöksodlingarna pågår samt att avtal mellan försöksodlare och biodlare innebär att bin/bisamhällen riskerar att konsumera stora mängder försöksodlad GMO av industriell typ. Denna GMO innehåller både toxiner och anti-nutrionella ämnen som är nya och saknar obligatoriska uppgifter för en riskbedömningar avseende av effekter konsumtion i avsaknad på nödvändig information.

– Samt att man överlåter försöksodlad GMO för industriellt bruk på tredje man/biodlare som därmed riskerar att hantera avsevärda mängder nya transgena ämnen därtill innehållande toxiner och anti-nutrionella ämnen utan tillstånd eller anvisningar om hur detta skall handhas.

– Därtill utsätts personal och omkringboende samt miljön för outredda risker med anledning att GMO-oljekålen saknar riskbedömning avseende kontakt, konsumition, innandning samt saknar obligatoriska uppgifter för spårbarhet och övervakning.

– Utöver detta finns en uppenbar risk att biodlare med pollineringsuppdrag inte har kännedom om försöksodlingarna eller kraven kring foder och livsmedel som riskerar att ha inblandningar av GMO. Likaså finns en stor andel bisamhällen som inte finns med i register eller har någon kontakt med biodlaroganisationer.

Då vi är ovana vid denna typ av handlingar ber vi Riksenheten för Miljö och Arbetsmål att ha överseende med formen på vår anmälan. Om något är oklart eller om vidare information önskas så bistår vi med denna snarast efter inkommen förfrågan.

Vi ber att få bekräftelse på ankommen bifogad anmälan.

Vi som anmäler är följande:
Ann-Charlotte Berntsson
Daphne Thuvesson
Marie Rosell
Kjell Hermasson
Elisabeth Zetterlund
Erik Heedman
Bernth Fredriksson
Sara Boo

Ladda ner anmälan här:

130602_Angående_fältförsök_med_genetiskt_modifierad_oljekål_Dnr_22_AC

Skördefest i Kristianstad uppmuntrar till miljötänkande samt ekologiska och hållbara produkter

Välkommen till Skördefest!

SKÖRDEFEST I KRISTIANSTAD 24/9

Plats: Södertorg i Kristianstad

Festen öppnas kl.10 idag!

Kolla Program 2011 här!

Skördefest i Kristianstad anordnades första gången år 2008 på Södertorg. Matmarknaden som låter sina lokala matproducenter kostnadsfritt ställa ut sina varor för visning, provsmakning och försäljning blev direkt en succé!

Skördefesten är en del av Smakmånad som erbjuder regionen olika former av smakupplevelser under hela september månad. Målet är att erbjuda lokala odlare och producenter möjlighet att visa upp sig och sälja sina produkter.

Det är helt kostnadsfritt för lokala odlare och producenter med produktion inom en tio mils radie att delta i Skördefesten. Skördefesten uppmuntrar till miljötänkande samt ekologiska och hållbara produkter.

Alla är välkomna!

Akiko – jag ska vara på plats med Slow Food!

Nu är det dags att Kristianstads kommuninvånare får möjlighet att varje dag äta bra mat

Skyll inte på upphandlingslagen
Text: Per Lindahl
Kristianstadsbladet 3 september 2011

Debatt. Det måste få kosta lite mer om vi vill ha mat som är säker och klimatsmart. För mig som svensk kycklingbonde från Kristianstad tycker jag att detta är självklara baskrav som ingen ska tumma på. Det skriver Per Lindahl, Mosslunda gård, kycklingbonde och ordförande i branschorganisationen Svensk Fågel.

Allt fler konsumenter väljer svensk, närproducerad mat som är säker, god och så klimatsmart producerat som möjligt. Men tyvärr gäller det inte för alla.

Barn, äldre och sjuka får aldrig chansen att välja vilka råvaror som de dagligen serveras på skolor, servicehem eller via hemtjänsten. Här går oftast pris före kvalitet.

Men det går att ställa andra krav, det går att upphandla med fokus på fler aspekter än lägsta pris.

(…..)

Budgeten är självklart viktig men det måste få kosta lite mer om vi vill ha mat som är säker och klimatsmart.

För mig som svensk kycklingbonde från Kristianstad tycker jag att detta är självklara baskrav som ingen ska tumma på.

Här är några exempel på krav som kan ställas och som min kyckling lever upp till:

Min kyckling kan spåras hela vägen från var den är kläckt, uppfödd, slaktad och förädlad. Det är en trygghet. Dessutom ger det också en fingervisning om vilka djurskyddsregler den har levt under.

Min kyckling är garanterat fri från salmonella och uppväxt på foder som är fri från GMO-soja och utan tillväxtantibiotika eller fiskmjöl.

Min kyckling har fötts upp enligt ett av världens tuffaste djuromsorgsprogram och slutprodukten innehåller inte onödiga tillsatser av vatten.

Min kyckling är klimatsmartare än den importerade. Genom långsiktigt och konsekvent arbete har svensk kycklings klimatpåverkan sjunkit med över 20 procent sedan 1990. Den importerade kycklingen som undersökts ligger fortfarande kvar på samma utsläppsnivåer som den svenska låg på i början av nittiotalet.

Hela branschen jobbar aktivt med att än mer minska sin klimatpåverkan. Exempelvis har jag ett eget kretslopp på min gård där jag använder en halmpanna för att värma upp gård och stallar. Vetet som jag odlar på gården får mina kycklingar.

Det är viktigt att den offentliga sektorn ger leverantörer som gör ett bra jobb en vettig chans att konkurrera med importen på lika villkor.

(Läs mer)

SVENSK FÅGELS POLICY OM FODER

GMO
Medlemmarna skall sträva efter att ha GMO-fritt foder samt att slaktkyckling/matfågelfodret även i framtiden skall vara GMO-fritt. Svensk Fågels medlemmar kan dock inte lämna andra garantier än vad de i sin tur får från foderföretagen.

Hel vete
Foderblandning till fjäderfä skall värmebehandlas enligt svensk lagstiftning. Spannmål som ej har värmebehandlats skall hanteras och kontrolleras i enlighet med jordbruksverkets föreskrifter om frivillig och förebyggande salmonellakontroll av fjäderfäbesättning.

Inget fiskmjöl i foder till kycklingar
Användningen av fiskmjöl i foder till kycklingar har minskat avsevärt under de sista åren då företag inom branschen beslutat att inte använda den formen av protein. Priset på fiskmjöl är idag högt och alternativa sammansättningar finns. Fiskmjöl i fodret till kycklingar ska inte användas då det etiskt och hållbart inte främjar miljön och ekosystemet i havet.

Företagen undanhåller sanningen om GMO

Tid är pengar
Paul Seugling, Immeln
31 maj 2011

Debatt.

Svar till Eva Thörns inlägg (26/5). Tråkigt att höra att man blir anklagat för spridning av osanningar och för att vara dåligt påläst!

Det är snarare så att företagen undanhåller sanningen om GMO och försöker få fäste med säljbara argument såsom, ”det är väl bra att få en potatis som inte behöver besprutas med bekämpningsmedel mot bladmögel och brunröta”.

Det tycker jag också är jättebra och det kan man säkert göra på traditionellt sätt med hjälp av den vilda resistenta potatisen.

Metoden med GMO är en helt annan, där tillför man egenskaper som på ett naturligt sätt aldrig hade låtit sig göras plus att man i dag inte har utrett konsekvenserna tillräckligt. Man kör över Både miljöbalken – som faktiskt finns – och den lilla människan.

Men tid är pengar och den som kommer först är vinnaren. Därför utsätter dessa företag oss för oerhört stora risker.

(Kristianstadsbladet)

Om GMO-potatisen av vd för Lyckeby Starch

Lyckeby osäker på GMO-potatis
SR P4 Kristianstad 4 mars 2010

Nyligen fick den genmodifierade potatisen Amflora grönt ljus av EU-kommissionen. Företaget Lyckeby som har stärkelsefabrik i Nöbbelöv utanför Kristianstad har länge följt utvecklingen av Amflora. Men om den genmodifierade potatisen får någon påverkan på företaget är osäkert.

(…..)

– Det är först nu som vi ska sättas oss ner och fundera på om detta är något vi ska ge oss in i eller inte, säger Bengt-Olof Johansson som är vd för Lyckeby Starch.

(…..)

Ansökan har nötts inom EU i till och från sedan 1996 innan den fick godkänt. Och det gör ju Amflora till en ganska gammal potatis.

(Läs mer)

………….

Hans Berggren blir ny vd på Lyckeby Starch
Kristianstadsbladet 20 februari 2010

Kristianstad
Hans Berggren blir ny vd i Sveriges Stärkelseproducenters förening och Lyckeby Starch, efter att nuvarande vd Bengt Olof Johansson på eget initiativ lämnar sitt uppdrag. Hans Berggren är sedan tidigare vd i Lyckeby Culinar.

(…..)

– Vi står inför ett antal stora utmaningar de närmaste åren. Den kommande avregleringen av produktionen av potatisstärkelse är ett sådant exempel som ställer nya krav på oss, fortsätter han.

(Läs mer)

…………..

Ny vd för Agroetanol
Nyhet från Jordbruksaktuellt 2010-02-23

Lantmännen Agroetanols nya vd heter Bengt Olof Johansson. Han tillträder tjänsten den första maj och efterträder den tillfällige vd:n Monika Lekander.

Bengt Olof Johansson är 54 år och teknologie doktor inom materiefysik. Han har 25 års erfarenhet av industriella verksamhet inom olika processindustrier och kommer närmast ifrån en befattning som vd för Sveriges Stärkelseprodukter och Lyckeby Starch AB, skriver Lantmännen i ett meddelande.

(Läs mer)

Ekologiska bönder från Sverige, Thailand och Spanien träffar EU:s hälsokommissionär

Skånebonde till Bryssel i GMO-protest
SR P4 Kristianstad torsdag 15 oktober 2009

Under torsdagen ska EU:s hälsokommissionär i Bryssel få besök av ekologiska bönder från Sverige, Thailand och Spanien. De vill få EU att säga nej till import av GMO-ris och uppmärksamma kommissionären på risker med genmanipulerade grödor.

En av bönderna som åkt till Bryssel är Peter Nilsson som odlar ekologisk potatis Nöbbelöv utan för Kristianstad. Han ska tillsammans med sina kolleger lämna över omkring 180 000 namnunderskrifter mot att man odlar GMO-gröder i Europa.

(…..)

I nuläget är det GMO-grödor som majs, ris och potatis man vill stoppa. Och man ska försöka att få EU:s hälsokommissionär att inta en mer återhållsam hållning till GMO.

– I Spanien har vi en lantbrukare som fått lägga ner sin ekologiska majsodling eftersom det finns GMO-majs i grannfälten som ”smittar” hans majs, säger Peter Nilsson.

(Läs mer)

Kristianstad kämpar på mot GMO (Monsanto & Plant Science Sweden)!

Kommunen kallsinnig till GMO-produkter
Kristianstadsbladet 21 augusti 2009

Kristianstad
Kommunen stänger dörren för marknadsföring av produkter från genmodifierade grödor. Monsanto och Plant Science Sweden har valt Kristianstad för fältförsök med genodlingar, men kan inte räkna med draghjälp från ”Spirit of food”.

Kristianstad är en av 14 kommuner i Sverige där Jordbruksverket godkänt odlingsförsök med genmodifierade grödor.

(…..)

Att produkter, som har sitt ursprung i genodlingar, skulle ingå i kommunens matprofil är något som är främmande för projektledningen för ”Spirit of food”.

– Inte som det ser ut i dag, i de bestämmelser som vi har lagt i kriteriet för att få ”Spirit of food”-stämpel. Där har vi givna regler, säger Claes Sandén, projektledare för ”Spirit of food”.

I reglerna för matprofilen ingår att produkterna inte ska ha sitt ursprung i genmodifierade grödor.

– Vi stödjer lokalproducerat och produktion på ett sådant sätt att det värnar om miljön. Det innebär naturliga produkter, och som det ser ut i dag skulle jag väl inte tro att vi låter genmanipulerade produkter användas i ”Spirit of food”, säger Claes Sandén.

(Läs mer)

Hej Då GMO håller tummarna för Kristianstad, Spirit of food!