Vi har ett beslut i kommunen att använda GMO-fria livsmedel

En skollunch kostar som en liter mjölk
Hälsingland/Hudiksvalls Tidning Måndag 28 januari 2013

En skollunch kostar ungefär lika mycket som en liter mjölk. Men prislappen varierar mellan kommunerna.

I Hälsingland lägger Hudiksvalls kommun näst minst pengar på skollunchen och Nordanstig näst mest. I alla fall om man bara ser till livsmedelskostnaderna. I Hudiksvall kostar livsmedel för en genomsnittlig skollunch 8,50 kronor, i Nordanstig 9,78 kronor.

Det beror bland annat på att Nordanstig har kunnat spara in på sina transportkostnader, pengar som enligt kostchefen istället läggs på att köpa bra livsmedelsprodukter.

– Vi har ett beslut i kommunen att använda GMO-fria livsmedel. Vi köper mycket krav-märkta produkter och använder bara svenskt kött. Det gör att det blir lite högre kostnader på livsmedel, säger Elisabeth Engberg, kost- och städchef i Nordanstigs kommun.

(Läs vidare)

Jag ser än värld som är ren och hälsosam och ful av livsbejakande energi

”När jag 2009 började läsa på aktivt inför vaccineringen mot svininfluensa gick det till slut upp för mig att våra myndigheter och förtroendevalda inte alltid delade med sig oberoende information. Jag fick i samma veva reda på om GMO och Codex Alimentarius och blev först ganska desillusionerad, men läste vidare ändå och började söka alternativ till vad våra myndigheter rekommenderar. Efter att ha sett en film om nutida indianer som hävdade att den vita mannen bör börja odla igen för att förstå vad vi håller på med så kände jag att det var helt rätt, och vad jag behövde. Jag bodde då tillfälligt i Stockholm och nappade direkt på iden från en vän på landet om att vara med om att odla tillsammans med henne. Att skapa en ekologisk trädgård. Jag ser än värld som är ren och hälsosam och ful av livsbejakande energi, där vi lever i överflöd av det som den mycket intelligenta naturen kan ge. Är mycket intresserad av odling och örter och blommor och vill leva så självförsörjande som det bara går.”

Lisa

Ställa om jordbruket i Sverige: Konferens i Ockelbo 13-15 april

Hej! jag vill uppmana er alla att gå på denna konferens som handlar om att ställa om jordbruket i Sverige, den 13-15 april i ockelbo. Sprid gärna till alla ni känner!
Vänliga hälsningar Julia Engström

Ladda ner: InbjudanNaturbrukskonferens2012

Välkommen att diskutera hållbara naturbruksmetoder som en lösning på de växande

miljöproblemen och för en bärkraftig utveckling av landsbygden.

Naturbrukskonferensen 13-15april 2012 i Ockelbo

Den 13 – 15 april samlas lokala producenter, skogsbrukare, jordbrukare, stadsodlare, aktivister, politiker, föreningar och entreprenörer för att diskutera naturbrukets roll som en del av lösningen i omställningen mot ett rättvist, miljömässigt och ekonomiskt hållbart samhälle i Sverige och världen.

Naturbrukskonferensen 2012 är den tredje konferensen sedan 2010 då Jordens Vänner utlyste ”Mat- och naturbruksuppropet – återta makten över maten och naturbruket”. De två tidigare hölls i Ransby och Ramsele.

På uppdrag av de tidigare konferenserna bjuder vi nu in till en fortsättning för att åter samla krafterna som står för ett rättvist och hållbart bruk av naturresurserna som främjar en bärkraftig och hållbar landsbygd.

Vi står inför stora utmaningar inför framtiden med utarmning av naturen och den biologiska mångfalden i skog, mark och hav. Samtidigt så drabbar redan idag klimatförändringarna miljontals människor runt om i världen och tillståndet i världen och framtidshoten visar att den nuvarande samhällsmodellen inte är socialt eller miljömässigt hållbar.

För att framtida generationer skall kunna fortsätta att bruka jorden och för att jämna ut de klyftor som delar upp samhället så krävs en samlad kraft som samarbetar för att en ny form av naturbruk baserad på gammal kunskap och modern teknik skall ta fart.

En kraft som kan ta itu med de politiska institutioner som med våra politiska medel främjar storskalighet och maktcentralisering istället för småskalighet och uthållighet.

Denna förändring innebär att vi behöver skapa en ny landsbygdspolitik som också är en ny jordbruks- och skogsbrukspolitik som också är en ny livsmedelspolitik men dessutom en ny klimatpolitik och en ny näringspolitik.

Naturbrukskonferensen är en del av en global kamp som sociala rörelser och småbrukare runt om i världen driver. Konferensen är startskottet i budkaveln ”Det finns ingen Plan(et)B – Rättvis och hållbar omställning nu!”, som är folkrörelsernas upptakt inför FN:s konferens om hållbar utveckling Rio+20 i juni.

Mötet innehåller föreläsningar, studiebesök, folkbildning, fest och dans, kampanjer och internationellt besök från La Via Campesina – Latinamerika.

Vi bjuder nu in er till att stå bakom mötet och delta i konferensen!

Ta med kämpaglöden, folkbildarviljan och ett gott humör!

Varma hälsningar,

Arrangörskommittén bestående av Josefine Höijer, Mathias Wogenius, Josefin Heed och Tove Lindström

Konferensen startar fredagen den 13 april och avslutas på söndagen den 15 april. God och lokal mat serveras i skolans matsal av kocken Peter Ågren. Det finns sovplatser på skolan, och för den som vill ha det lite bekvämare finns en lista över alternativ på hemsidan.

Ta del av diskussionerna inför konferensen via yahoogruppen: naturbruk@yahoogroups.com

Hjälp gärna till att sprida Naturbruksaffish + flyer som finns att ladda ner för utskrift från hemsidan.

Mer info och anmälan:

Web: www.naturbrukskonferensen.se

Email: Naturbrukskonferensen2012@gmail.com

Uppropet “Återta makten över maten och naturbruket.

http://www.jordensvanner.se/konsumtion/mat-och-naturbruksuppropet 

Uttalande från Ransby.

http://naturbrukskonferensen.se/ransbyuttalandet.html

Dokumentet från Ramsele.

http://www.naturbrukskonferensen.se/ramseledok.html

Välkommen!

Kommunfullmäktige beslutade att mat fri från GMO-råvaror ska serveras i Nordanstigs skolor

Mer svenskt kött i skolorna
Helahälsingland 31 jan 2012

NORDANSTIG/HUDIKSVALLS TIDNING
Det serveras större andel svenskt kött i Nordanstigs skolor nu än för två år sedan.

Branschorganisationen Svenskt har frågat kommunen hur stor del av köttet som köps till skolorna som är svenskt respektive importerat, och är andelen svenskt kött är mindre eller större än föregående år?

Svaret lyder att kommunfullmäktige beslutat att mat fri från genmanipulerade råvaror ska serveras, så fläskkött köps från Scan och KRAVmärkt nötfärs från en lokal producent.

(Läs mer)

Plus för Nordanstig som har blivit en kommun som bara använder livsmedel som är fria från GMO

Både plus och minus för miljön
SUNDSVALLS TIDNING 11 september 2011

NORDANSTIG
Nordanstigs kommun får både plus och minus i miljöbokslutet för 2010. Bland annat har antalet miljöklassade bilar ökat i kommunens bilpool men det finns ingen källsortering i kommunens verksamheter.

Företaget PRIO miljö har gjort en utvärdering av kommunens klimat- och energiplan för år 2010 på uppdrag av kommunstyrelsen.

(…..)

Men det delas även ut plus till kommunen i utvärderingen. Mängden oljepannor i hushållen har halverats. Det ges även plus för att Nordanstig har blivit en kommun som bara använder livsmedel som är fria från genmodifierade organismer, att inköpen av ekologiska livsmedel ökar och att det har satsats på att energieffektivsera kommunens fastigheter.

Personal i kommunens tillagningskök har miljöutbildats och upphandlingar har fått förbättrade miljökrav. Detta lyfts fram som positivt i utvärderingen.

(Läs mer)

Jag respekterar bönderna som ser till att vi får mat på bordet

Den livsviktiga bonden
HelaHälsingland 10 september 2011

Det finns ingen annan yrkeskår som jag respekterar så mycket som bönderna. Dessa livsviktiga lantbrukare som ser till att vi får mat på bordet.

Jag blir ledsen när jag läser att de blir tvungna att lägga ner eller byta inriktning, eftersom lönsamheten är för dålig. Snart har vi inga mjölkbönder kvar här i Hälsingland! Köttproduktionen är visserligen också viktig och håller våra landskap öppna men jag blir bekymrad om det ska vara det enda vi har kvar här. Jag vill kunna gå till närmaste affär och köpa lokalt producerade lantbruksprodukter, mjölk, ägg, smör och grönsaker. Just nu är vi på väg åt helt fel håll! Milko äts upp av Arla och allt centraliseras mer och mer, när vi borde gå åt andra hållet. Vi vet alla att priset på olja och därigenom transporter kommer att stiga radikalt inom de närmaste åren. När vi inte har råd att importera billig mat från andra länder eller ens från andra delar av Sverige, vem ska då se till att vi har mjölk åt våra barn? Eller smör, grönsaker, mjöl, kött, ägg?

Vari ligger då felet? Bonden vill sälja sina produkter och jag (vi konsumenter) vill köpa dem. Någonstans i distributionskedjan felar det. Nu vet jag mycket väl att vissa konsumenter bara tittar på priset och köper det som är billigast. Men jag vet också att vi blir fler och fler som är beredda att betala mer för en produkt som är fri från bekämpningsmedel och producerad i vår närhet.

Det är vi, just du och jag, som väljer vilken väg vi ska gå.

(…..)

Konsumentmakten är stor! Just nu behöver hälsingebonden oss och för vår egen skull måste vi hjälpa honom, så att han finns kvar den dagen vi inser hur mycket vi behöver honom.

Petra Hagelin

(Läs mer)

Utbildningsnämnden borde kräva mer av djurrätt, klimatpåverkan, genmodifierade grödor, antibiotika i animalieproduktionen och rättvis handel

Inte för tidig skollunch
LJUSDAL/LJUSDALS-POSTEN 1 september 2011

Ljusdals kommun är på väg att ta fram en kostpolicy.
Det handlar om att laga mat av närproducerade och ekologiska livsmedel. Eller att skol- och förskolebarn inte får lunch för tidigt.

Utbildningsnämnden lämnade på onsdagen sin syn på förslaget.

Upprinnelsen till kostpolicyn var att Ljusdals kommun 2010 ingick som en av tio kommuner i landet i projektet Fokus Matglädje som syftar till att utveckla och lyfta betydelsen av måltider i den offentliga verksamheten.

I förslaget till policy finns behovet av närproducerade och ekologiska livsmedel.

(…..)

Utbildningschefen Stefan Meuller föreslog att utbildningsnämnden skulle ställa sig bakom förslaget till kostpolicy.

László Gönczi (MP) var inte lika nöjd och föreslog att utbildningsnämnden borde kräva mer av djurrätt, klimatpåverkan, genmodifierade grödor, antibiotika i animalieproduktionen och rättvis handel.

Omröstningen slutade med 6-5 till styrande S, SRD och V som gick på Stefan Meullers förslag.

(Läs mer)