Generation unknown: exposing the truth behind the new generation of GMOs

As Europe’s farming sector faces up to the combined challenges of climate change, biodiversity loss and an increasingly globalised market, a new generation of genetically modified organisms (GMOs) is being portrayed as a magical solution.

Some have suggested that these new genetically modified crops, animals and microbes should be exempt from GMO safety legislation, introduced to protect consumers and the environment from the risks posed by GMOs.

Friends of the Earth Europe: http://www.foeeurope.org/generation-unknown-exposing-truth-new-generation-gmos

New GMO Test

https://www.detect-gmo.org/

First open source detection test for a gene-edited GM crop

Kiss the Ground

Läs om filmen: Kiss the Ground

Gene Drive Film

Läs mer om Gene Drive på https://www.stop-genedrives.eu/

NGO brev: Gene Drive – en ny utrotningsteknik

NGO_letter_to_all_MEPs_Call_to_support_amendments_on_gene_drive_organisms_in_EP_motion_for_a_resolution_on_COP_15_CBD

9:e GMO-FRI KONFERENS

2018

GMO-Free Europe 2018

The network of 64 gmo free regional governments

Berlin Declaration

 

Angående Domänen hejdagmo

Domänen hejdagmo(.)se tillhör inte oss längre. Någon annan användare har tagit namnet, efter vi släppt det fritt ett år sen.

Vi har allt kvar under: https://hejdagmo.wordpress.com/

Två alternativ för att förbjuda GMO-odlingen

Restrictions of geographical scope of GMO applications/authorisations
EU Member States demands and outcomes
http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/authorisation/cultivation/geographical_scope_en.htm

Så kan Sverige förbjuda gmo
ATL 2016-03-05

Det finns två alternativa vägar om Sverige vill förbjuda genetiskt modifierade växter. Det visar en ny statlig utredning.
(…..)
Två alternativ
En modifierad gröda måste först godkännas för att få odlas inom EU. I den processen kan Sverige som medlemsland kräva att den som ansöker ändrar vilket geografiskt område grödan kan odlas i.

Den andra möjligheten är att Sverige efter att en gröda blivit godkänd kan förbjuda eller begränsa hur den används med hänvisning till särskilt tvingande skäl.

Skrivas in i miljöbalken

Läs mer på http://www.atl.nu/lantbruk/sa-kan-sverige-forbjuda-gmo