LRF Mjölk: Inga signaler som tyder på att mejeriföretagen skulle överge GMO-friheten

från: Hilda Runstenhilda_Runsten1
till: Hej Då GMO Nätverk
datum: 9 september 2014 20:14
ämne: SV: Svar Angående djurfoder

Hej!
Mjölkdelegationen (som styr LRF Mjölk) har antagit en strategi för hållbart foder som handlar om att fasa ut alla ohållbara fodermedel. Alltså inte bara soja utan även ohållbara palmprodukter mm. Detta ska göras möjligt genom att höja kvaliteten på vallen istället och öka den inhemska odlingen av proteingrödor.

Mjölkbranschen har ingen gemensam GMO-policy längre eftersom det visade sig kunna strida mot konkurrenslagstiftningen, men alla mejerier har istället antagit egna individuella GMO-fria policys. Så vitt jag kan bedöma finns det i nuläget inga signaler som tyder på att någon eller några av mejeriföretagen skulle överge GMO-friheten, det är alldeles för viktigt ur ett konsumentperspektiv.

Hälsn. Hilda

Hilda RunstenLRF_MJOLK
LRF Mjölk / Dairy Sweden
Miljö och klimatexpert / Environmental & climate expert

Arla vs GMO; -då tar konsumenten striden!

Hej!

Arla vs GMO och vårt heliga Bregott (idag är Arla ensam ägare av Bregott vilket gör att de ensamt skall ha konsumentens förtroende).

– Bregott är ett av dagligvaruhandelns viktigaste varumärken. Alla vill ha det och det ingår t ex alltid i matprisundersökningar.

– när Arla säger att man måste använda grädde från andra länder p g a minskad invägning är det skitsnack. Istället handlar det om att det är mer rationellt och att de därmed tjänar mer pengar.

– om de betalade mjölkbönderna rätt ersättning skulle de inte ha problem med för liten invägning.

– viktigast är dock att de på det här sättet smygvägen för in GMO i Sverige, d v s minskar tröskeln för GMO. När det finns i Bregott finns det snart även i andra produkter osv osv.

Det här agerandet måste stoppas, konsumenten vill inte ha GMO i sin mat inte ens spår av GMO och om det finns ska den märkas ut så vi har möjligheten att välja bort det.

Därför kommer vi nu några organisationer gå ut med vädjan till Skånemejerier, Milko, Norrmejerier, Gefleortens mejerier och be dem att börja producera riktigt smör till oss konsumenter. Om Arla är villiga att tumma på kvalitén så grovt så ser vi ingen annan rå än att vända oss till övriga mejerier!

Vänliga Hälsningar

Camilla Sparring
www.camillasmatuppror.se
Camillas Matuppror
camillasmatuppror@live.se
070-40 64 445

Bregott inte längre helsvenskt
Lantbruk Publicerad 18 juni 2010

Bregott, ett av de starkaste svenska varumärkena i mejeridisken kan numera vara tillverkat av dansk eller finsk mjölk. Ägaren Arla har gått från enbart svensk till nordisk råvara.

Vaktombytet i Bregottfabriken är en reklamklassiker. Vackra svartvita kor strosar omkring i ett landskap som nog är skånskt, men framförallt förknippas med naturnära svensk betesmark. Men gräddråvaran till Bregott kan sedan i höstas komma från danska kor som
aldrig kommer ut på bete eller från kor i Finland.

Orsaken till att finska eller danska kor kan komma in efter vaktombytet är den gräddbrist som uppstod i Sverige under senhösten 2009 och som riskerar att förvärras i höst. Växande efterfrågan av feta produkter som grädde och smör i kombination med minskad svensk
mjölkproduktion har lett till ett underskott på svensk grädde.

(…..)

En fråga är hur konsumenterna reagerar när ett varumärke, som upplevs som genuint svenskt, kan tillverkas av utländsk mjölk producerad under andra villkor. I Danmark är det till exempel tillåtet med genmodifierat foder och där finns inga krav på betesgång.

– Vi har en fantastisk efterfrågan på Bregott och hoppas inte detta ska påverka alls. I första hand använder vi också svensk råvara, svarar Christer Åberg.

Har det svenska beteskravet och branschens eget GMO-förbud ingen betydelse för konsumenterna?

– Jo, det tror jag att det har, framförallt för dryckesmjölk. Här fick vi prioritera att serva kunderna och då kompletterar vi först med finsk och sedan med dansk råvara. Om det påverkar konsumenterna får vi utvärdera efterhand.

(Läs mer)

Arla konsumentkontakt
020-996699

Christer Åberg (Chef för Arla i Sverige)
0703-90 61 00

Bregott….