GMO-fältförsök i Halmstads kommun och Laholms kommun med GMO-träd

GMO-fältförsök: Ansökan om fältförsök med genetiskt modifierad asp
Ansökningsuppgifter
a) Ansökningsnummer – B/SE/14/6846
b) Datum för mottagande av ansökan – 2014-08-21
c) Projektets namn
Snabbväxande hybridaspar – hur är sambandet mellan tillväxt i växthuset och i fält? – Förlängning
d) Planerad utsättningsperiod
2015-2019
A.2. Sökanden (företag, institution eller motsvarande)
Namn: Umeå Universitet, Umeå Plant Science Centre, Fysiologisk botanik
(…..)
C.2. Utsättningsplatsens lokalisering
Arlösa gård i Halmstads kommun och Våxtorps planskola I Laholms kommun
C.3. Platsens storlek (m2)
Mindre än en hektar på varje lokal

— Originalmeddelande —
Från: Heléne Ström
Datum:2014-09-12 10:02 (GMT+01:00)
Till: Genteknik
Rubrik: Ansökan om fältförsök med genetiskt modifierad asp

Hej!
Du får detta mail eftersom du bett om att få information om ansökningar om fältförsök med genetiskt modifierade växter.
Jordbruksverket har fått en ansökan om förnyat godkännande av fältförsök med genetiskt modifierad hybridasp. Dessa aspar fick tillstånd att planteras ut 2010 (Jordbruksverkets dnr 22-12395/09).
En sammanfattning av ansökan finns publicerad i tabellen längst ner på följande sida:
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/genteknikgmo/kommenteraansokningar.4.4b00b7db11efe58e66b80003028.html
Alternativ sökväg: Startsida / Odling / Genteknik (GMO)/ Kommentera ansökningar
Allmänheten och andra intresserade ska ges tillfälle att yttra sig innan Jordbruksverket fattar beslut i tillståndsfrågan enligt 2 kap 10 § förordning (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön.
Synpunkter ska skickas till genteknik@jordbruksverket.se senast 16 oktober 2014.

Genetiskt modifierade organismer i Sverige (Naturvårdsverket)
En genetiskt modifierad organism (GMO) är förändrad i arvsmassan på ett sätt som inte kan ske naturligt. GMO som kan hota människors hälsa eller hota eller utarma biologisk mångfald i Sverige ska inte släppas ut i miljön.

Remissvar angående fältförsök med hybridasp (Naturskyddsföreningen)
GMO-träden skapar farhågor (Förbundet Sveriges Småbrukare)
Naturvänner varnar för GMO (Skydda Skogen)
Naturvårdsföreningen om GMO (Simlångsdalens naturvårdsförening)

GENETICALLY ENGINEERED TREES – THE NEW FRONTIER OF BIOTECHNOLOGY (CENTER FOR FOOD SAFETY (CFS) SEPTEMBER 2013): This report suggests that GE trees and plantations are not a visionary, sustainable way forward, and instead will lead to myriad, widespread harm to nature and societies.

GreenMedTV: Genetically Engineered Trees – The Increasing Threat / Documentary Video
The Growing Threat Genetically Engineered Trees – Award winning documentary film explores the growing global threat of genetically engineered trees to our environment and to human health. The film features David Suzuki, who explores the unknown and possibly disastrous consequences of improperly tested GE methods. Producer: tankerenemy.

Jordbruksverket: Fältförsök
I Sverige har man har gjort fältförsök med genmodifierade växter sedan 1989. De vanligaste växterna i fältförsök har varit potatis, raps och sockerbeta. Andra växter som används är till exempel backtrav, äpple, lin och majs.

Beslut om fältförsök med genetiskt modifierad hybridasp och asp

Beslut om fältförsök med genetiskt modifierad hybridasp
År
Genetisk modifiering
Sökande
Beslut
2014 Ändrade vedegenskaper SLU 4.6.18-761/14PDF
2013 Asp som modellsystem Umeå universitet 22-2655/12PDF
2012 Ökad tillväxt SweTree 22-12623/11PDF
2011 Ökad tillväxt, torkresistent SweTree 22-2397/11PDF
2011 Ökad tillväxt SLU Umeå 22-3992/11PDF
2010 Ökad tillväxt Umeå Universitet 22-12395/09 PDF
2008 Insektsresistens och ändrad lignin SLU Umeå 22-379/08PDF
2004 Fotosyntesrelaterade proteiner Umeå Unviersitet 22-1309/04PDF


European Commission > JRC > IHCP > Our Databases > GMOinfo – GMOregister
Deliberate release into the environment of plants GMOs for any other purposes than placing on the market (experimental releases)

GMO i Umeå, Laholm, Halmstad, Kristianstad och Lomma

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/genteknikgmo/faltforsok/2014arsforsok.4.300b18bd13d103e79ef80002609.html
Fältförsök med genetiskt modifierade växter 2014

Äpple och päron Hybridasp Halmstad Hybridasp Laholm Äpple- och pärongrundstam Lomma Potatis och oljekål Kristianstad Backtrav Umeå Hybridasp Halmstad Hybridasp Laholm Äpple- pärongrundstam Lomma Oljekål Kristianstad Potatis Lomma

Översikt fältförsök med GMO 2014

Tabell över fältförsök med genetiskt modifierade växter

Nr

Gröda

Genetisk modifiering

Kommun (areal)

Tillstånds-havare¹

Besluts- nummer

1 Backtrav      Utslagning av gener Umeå (10 m²) Umu 22-2015/12 PDF
2 Backtrav Veckning av tylakoidmembran Umeå (2 m²) Umu 4.6.18-2099/14PDF
3 Hybridasp Ökad tillväxt Laholm (0,35 ha) SLU Umeå 22-3992/11PDF
4,5 Hybridasp Ökad tillväxt Halmstad (1 ha), Laholm (1 ha) Umu 22-12395/09PDF
6 Hybridasp Ökad tillväxt Laholm (0,3 ha) SweTree 22-12623/11PDF
7 Hybridasp och asp Asp som modellsystem Laholm (1 ha) Umu 22-2655/12PDF
8 Hybridasp Ökad tillväxt, torktolerans Laholm (0,84 ha) SweTree 22-2397/11PDF
9 Hybridasp Ändrad vedstruktur Laholm SLU Umeå 4.6.18-761/14PDF
10 Oljekål Ändrad fett-sammansättning Kristianstad (0,4 ha) SLU Alnarp 22-11749/11PDF
11 Potatis Förändrad resistens Lomma (750 m²) SLU Alnarp 4.6.18-1147/14PDF
12 Äpple och päron (grundstam) Förbättrad rotningsförmåga Lomma (1,6 ha) SLU Alnarp 22-12183/09PDF
¹SLU = Sveriges lantbruksuniversitet, Umu = Umeå universitet, SweTree = SweTree Technologies AB
Sidan senast uppdaterad:  2014-07-10

Stoppa försöken med GMO frön vid Umeå Plant Science Center

Stoppa försöken med GMO frön vid Umeå Plant Science Center

http://www.avaaz.org/en/petition/stoppa_forsoken_med_GMO_fron_vid_Umea_Plant_Science_Center/?cTSUOab

Created by Susanne J. Sweden
To be delivered to: jordbruksverket@jordbruksverket.se
Why this is important
Valfrihet lika viktig som yttrandefrihet

Fältförsök med genetiskt modifierade växter
Jordbruksverket

Översikt fältförsök med GMO 2013

Tabell över fältförsök med genetiskt modifierade växter

Nr

Gröda

Genetisk modifiering

Kommun (areal)

Tillstånds-havare¹

Besluts- nummer

1 Backtrav Utslagning av gener Umeå Umu 22-2015/12 PDF
2 Hybridasp Ökad tillväxt, torktolerans Laholm (0,84 ha) SweTree 22-2397/11PDF
3 Hybridasp Ökad tillväxt Laholm (0,35 ha) SLU Umeå 22-3992/11PDF
4 Hybridasp Ökad tillväxt Halmstad (1 ha) Umu 22-12395/09PDF
5 Hybridasp Ökad tillväxt Laholm (1 ha) Umu 22-12395/09PDF
6 Hybridasp Ökad tillväxt Laholm (0,3 ha) SweTree 22-12623/11PDF
7 Hybridasp och asp Asp som modellsystem Laholm Umu 22-2655/12PDF
8 Oljekål Ändrad fett-sammansättning Kristianstad (0,1 ha) SLU Alnarp 22-11749/11PDF
9 Potatis Ökad amyloshalt, ökad oljehalt Kristianstad (100 m²) SLU Alnarp 22-11399/11PDF
10 Äpple och päron (grundstam) Förbättrad rotningsförmåga Lomma (1,6 ha) SLU Alnarp 22-12183/09PDF
¹SLU = Sveriges lantbruksuniversitet, Umu = Umeå universitet, SweTree = SweTree Technologies AB
Kontakt
Skicka e-post: Genteknik
Ring kundtjänst: 0771-223 223
Sidan senast uppdaterad:   2013-05-28

GMO-fältförsök 2013: Umeå, Laholm, Halmstad, Kristianstad, Lomma

Fältförsök med genetiskt modifierade växter
Jordbruksverket

Här finns en översiktskarta som visar de platser som används för fältförsök, eller där försök planeras, under 2013. Klicka på försöksplatsen för att få upp en detaljerad kartbild. Siffrorna syftar på försökets nummer i tabellen nedan.

I tabellen finns mer information om försöken. För de försök som har startat anges kommun och areal. För de försök som ännu inte har påbörjats anges den kommun där försök planeras. Vi uppdaterar med uppgifter om areal vartefter försöken startar.

Tabellen innehåller även en ansökan som har kommit in och som vi ännu inte har fattat beslut om. För det försöket anges de uppgifter som ansökan innehåller.

Vid alla försök används olika skyddsåtgärder för att t.ex. förhindra spridning från platsen. Dessutom används skyddsåtgärder för att pollen från försöken inte ska hamna i honung. Backtrav odlas under insektsnät. Hybridasp, äpple och päron blommar inte. Potatis och oljekål odlas på minst 3 km avstånd från registrerade biodlingar. Läs mer om vad som gäller för varje försök i beslutet (klicka på beslutsnumret i tabellen).

Översikt fältförsök med GMO 2013

Tabell över fältförsök med genetiskt modifierade växter

Nr

Gröda

Genetisk modifiering

Kommun (areal)

Tillstånds-havare¹

Besluts- nummer

1 Backtrav Utslagning av gener Umeå Umu 22-2015/12 PDF
2 Hybridasp Ökad tillväxt, torktolerans Laholm (0,84 ha) SweTree 22-2397/11PDF
3 Hybridasp Ökad tillväxt Laholm (0,35 ha) SLU Umeå 22-3992/11PDF
4 Hybridasp Ökad tillväxt Halmstad (1 ha) Umu 22-12395/09PDF
5 Hybridasp Ökad tillväxt Laholm (1 ha) Umu 22-12395/09PDF
6 Hybridasp Ökad tillväxt Laholm (0,3 ha) SweTree 22-12623/11PDF
7 Hybridasp och asp Asp som modellsystem Laholm Umu Beslut finns inte än
8 Oljekål Ändrad fett-sammansättning Kristianstad SLU Alnarp 22-11749/11PDF
9 Potatis Ökad amyloshalt, ökad oljehalt Kristianstad SLU Alnarp 22-11399/11PDF
10 Äpple och päron (grundstam) Förbättrad rotningsförmåga Lomma (1,6 ha) SLU Alnarp 22-12183/09PDF
SLU = Sveriges lantbruksuniversitet, Umu = Umeå universitet, SweTree = SweTree Technologies AB

Sidan senast uppdaterad:   2013-03-21

GMO-träd: Documentary- A Silent Forest

Jordbruksverket är inte nöjd över GMO-asp försöket av SLU

SLU hotas av vite för gmo-asp
ATL 20120103

Jordbruksverket hotar SLU med vite eftersom universitet bortsett från vissa krav gällande odlingen av genmodifierade aspar i Laholm.

Jordbruksverket kräver att ett område på 50 meter kring försöksplatsen med genmodifierade hybridaspar ska vara fritt från aspar.

(…..)

Men inget av det är gjort

(…..)

Jordbruksverket är inte nöjd över svaret och förelägger SLU med vite på 20 000 kronor om de inte uppfyllt kraven till den 31 maj.

(Läs mer)

Mer om GMO-träd på hejdagmo: http://hejdagmo.se/?s=gmo-tr%C3%A4d

Stoppa GMO-träd

En rad organisationer vädjar till FN-mötet i Hyderabad, Indien om biologisk mångfald att stoppa genetiskt modifierade träd. Kampanjen hänvisar till CBD-mötet i Bonn 2008 och menar att det inte finns något ”säkert” sätt att hantera GMO-träd. Isis Alvarez vid Global Forest Coalition uppger att skogsindustrin vill ta fram snabbväxande träd, men att detta skadar de som bor i närheten av trädplanteringsområden. Dessutom finns planer på GMO-träd som tål bekämpningsmedel (vilket t ex skulle göra det möjligt att bespruta stora skogar från luften med Roundup).

Det finns stor risk att CBD-mötet i Hyderabad leder till internationella avtal som gör det möjligt för GMO-företagen att exportera GMO-träd i framtiden.

(Läs mer här)

Press Release: Organizations Renew Demand to UN for Global Ban on GM Trees
World Rainforest Movement, Global Justice Ecology Project, Global Forest Coalition, Biofuelwatch, Campaign to Stop GE Trees

Joint Press Release 2 October 2012
Organizations Renew Demand to UN for Global Ban on GM Trees

Fältförsök med genetiskt modifierade växter 2012

Gröda

Genetisk modifiering

Kommun (areal)

Tillstånds-havare *

Besluts- nummer

Hybridasp Ökad tillväxt, torktolerans Laholm (0,84 ha) SweTree 22-2397/11PDF
Hybridasp Ökad tillväxt Laholm (0,35 ha) SLU Umeå 22-3992/11PDF
Hybridasp Ökad tillväxt Halmstad (1 ha) , Laholm (1 ha) Umu 22-12395/09PDF