Skåne – en GMO-fri zon

from: Anita Ullmann
till: hejda.gmo (at) gmail.com
datum: 19 april 2012
ämne: s i Skåne

Hej,

Jag tänkte berätta att Skånes Socialdemokrater biföll min motion om GMO på distriktskongressen i Helsingborg den 14 april, se bilagan.

Vänliga hälsningar

Anita Ullmann

Södertälje kommun ska på alla sätt motverka GMO

Kommunen vill motverka GMO
Länstidningen Södertälje 7 september 2011

Södertälje kommun ska på alla sätt motverka genmanipulerade grödor, GMO, men vill inte utropa sig till en GMO-fri zon.

Det är svaret på en motion från Nationaldemokraterna, ND, där detta krav reses.

– Risken med GMO-grödor är att de smittar de vanliga odlingarna, menar ND och hänvisar till att Nordiska rådet anser att GMO-fria zoner bör upprättas på olika platser i Norden.

(…..)

Kommunstyrelsen är mycket positiv till motionen men menar att detta arbete redan påbörjats, att Telge inköp undviker GMO-livsmedel och att man motverkar GMO-odlingar där det finns laglig möjlighet och att det i handeln redan finns ett system om tydlig märkning av GMO-produkter.

(Läs mer)

Motion: Haparanda GMO-fri Zon

Motion, Haparanda GMO-fri Zon.

Debatten om GMO är högaktuell i samhället och särskilt i Haparanda där en stor odling av den genmodifierade potatissorten, Amflora finns i kommunen.

Vad är GMO?
Genetiskt Modifierad Organism, GMO, transgen organism, organism som med genetik fått en eller flera främmande gener tillförda till sin arvsmassa. Genetiskt modifierade växter odlas för livsmedelsproduktion, genetiskt modifierade mikroorganismer och djur är vanliga inom forskning och mikroorganismer även inom produktion av läkemedel och livsmedel.
(Källa:www.ne.se/genetiskt-modifierad-organism)

(…..)

Varför GMO-fri zon?
Då kontrollen av GMO-odlingarna har brister, påverkan av pollenspridningflnns och sambandet mellan GMO och antibiotikaresistens behöver utredas vidare anser jag att Haparanda kommun bör göra som andra kommuner, landsting och företag i Sverige och föregå som goda exempel där medborgarnas hållbara livsmiljö med utgångspunkt bör vara vägledande i att ekokommunen, Haparanda är en GMO-fri zon.

Med hänvisning till ovanstående, yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar:

-Att Haparanda Kommun arbetar för att ta fram handlingsplaner som tydligt uttalar ett långsiktigt mål att kommunen ska vara och förbli GMO-fri.

-Att Haparanda kommun tar initiativtill en samverkan med kommunensjordbrukare om att jordbruk ska befrias från GMO, att GMO-grödor inte ska odlas samt att mark inte ska arrenderas ut till kommersiella odlingar eller försök för GMO-grödor.

-Att Haparanda kommun beslutar att man till kommunens verksamheter, inte köper mat till våra barn och våra seniorer som innehåller eller framställs av GMO-grödor, genom att de djur som ger kött, mjölk och ägg inte har ätit GMO produkter.

Lena Keisu Gard, 20110612

(Läs mer)

Stockholms läns landsting har alla möjligheter att bli en GMO-fri zon

Stockholm kan bli fritt från GMO
MP Stockholmsregionen 2011-05-03

EU-parlamentets miljöutskott har nyligen röstat för att skärpa regelverket kring genmodifierade grödor, vilket ger stöd åt Miljöpartiets motion som behandlas i landstingsfullmäktige idag. Stockholms län borde ta efter Jämtlands goda exempel och bli en GMO-fri zon, säger Raymond Wigg (MP).

Tidigare har EU-kommissionen endast gått med på att enskilda länder förbjuder GMO-grödor om det funnits kulturella och moraliska argument, vilket inte har setts som juridiskt hållbart. Men den 14:e april i år röstade EU-parlamentets miljöutskott för att skälen att enskilda länder ska kunna förbjuda GMO-produkter även ska kunna vara potentiella miljöeffekter.

– Beslutet i EU slår fast att enskilda länder ska kunna använda miljöskäl för att slippa specifika produkter som innehåller GMO. 2010 beslutade EU-kommissionen att en region har rätt att utropa sig till GMO-fri zon, vilket Jämtland har gjort. Båda dessa beslut visar att den moderatledda alliansen har fel när de påstår att EU-lagstiftningen skulle hindra oss att utropa Stockholm som en GMO-fri zon, säger Raymond Wigg (MP), oppositionslandstingsråd i Stockholms läns landsting.

Stockholms läns landsting har alla möjligheter att bli en GMO-fri zon, vilket skulle vara bra för både folkhälsan och miljön i Stockholm. Även landstingets egen förvaltning pekar på möjligheten att utesluta GMO-produkter i våra egna upphandlingar genom att öka målet för ekologisk mat.

– Vi har än så länge för dålig kunskap om alla de potentiella miljö- och hälsorisker som genmodifierade matprodukter innebär för miljön och för oss människor. Inte minst har landstinget ett ansvar för att maten som serveras i vården inte innehåller dolda hälsorisker, säger Raymond Wigg (MP).

GMO-fri zon innebär att landsting och kommuner tillsammans beslutar att inte handla GMO-produkter, samt att genom information och kunskapsspridning verka för att lantbruk och handel med livsmedel inom länet ska vara GMO-fritt.

Mer information:
Raymond Wigg, oppositionslandstingsråd för Miljöpartiet de gröna i Stockholms läns landsting, 070-737 44 16
Johan Tjerneng, pressansvarig, 070-737 45 09

Det enda parti som på sammanträdet motsatte sig ett GMO-förbud var Moderaterna

GMO-förbud på kommunägd åkermark
Bohusläningen 19 mars 2011

MUNKEDAL

Ett förbud mot odling av genmodifierade växter på åkermark som tillhör kommunen, är på väg att införas i Munkedal.
Detta förekommer visserligen inte i dagsläget. Men tekniken att förändra växters arvsmassa och egenskaper genom att tillföra en eller flera främmande gener – GMO står för genmodifierade organismer – har varit föremål för mycket debatt.

Förutom att det används i djurfoder, finns det livsmedel som är genmodifierade.

(…..)

Moderaterna emot förbud

Att frågan om GMO kom upp i lokalpolitiken beror på en motion av Hans-Joachim Isenhem (MP) som handlar om en policy för kommunens skogsbestånd och åkermark.

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska bifalla motionen endast i den del som gäller GMO-förbud.

Det enda parti som på sammanträdet motsatte sig ett sådant förbud var Moderaterna, eftersom man anser att det riskerar begränsa företagandet.

(Läs mer)

LRF Norrbotten vill att LRF ska arbeta för att markägare får rätt att säga nej till odling av GMO-grödor

LRF vill lägga bevisbördan på dem som störs av jordbruket
Piteå tidningen 19 mars 2011

LULEÅ Boende som klagar på lukt och buller från jordbruk måste kunna bevisa att det är störande. Det är innebörden i en motion som LRF Norrbottens regionstämma beslutade sända vidare till riksförbundsstämman.

I dag är det enligt miljöbalken bonden som har bevisbördan om grannen klagar på störningar från jordbruket.

– Det går inte att trolla bort det som en del upplever som störande i lantbruket. Om man bosätter sig på landsbygden får man finna det sig i det, annars har vi varken öppna landskap eller livsmedelsproduktion kvar, menar Jenny Karlsson, Kalix, vice ordförande i LRF Norrbotten.

(…..)

Nu får LRF:s riksförbundsstämma, som hålls i Stockholm den 24-25 maj, ta ställning till motionen.

GMO-grödor
En annan motion som går vidare till riksförbundsstämman handlar om GMO-grödor. LRF Norrbotten vill att LRF ska arbeta för att markägare får rätt att säga nej till odling av GMO-grödor i grannskapet.

Ytterligare en motion kräver total skattefrihet på diesel för fordon som används inom jord- och skogsbruk och som inte framförs på allmänna vägnätet i nämnvärd omfattning.

(Läs mer)

Kumla kommun säger nej till GMO-grödor!

Kumla kommunfullmäktige beslutade den 15 mars 2010 att inga GMO-grödor ska odlas i den kommunala verksamheten eller på kommunal mark. I takt med att arrendeavtal skrivs om, ska det i avtalen skrivas in att det inte är tillåtet att odla GMO-grödor på den arrenderade marken. Även livsmedel, där det av märkningen framgår innehåller GMO-grödor, ska inte köpas in till kommunal verksamhet.

http://www.kumla.se/

Kumla_tjansteyttrande_GMO