Om man använder GMO-utsäden, blir att farligare och större giftmängder måste användas

“Vad är GMO?” på Jokkmokks marknad 2012
GMO-fritt Norrbotten 6 februari 2012

Vid Jokkmokks marknad deltog Simon Jonsson från GMO-fritt Norrbotten och Naturskyddsföreningen i Norrbotten med en presentation av GMO och de frågor som ställs kring användning av patenterade GM-grödor.

Han inleder med…

… att han är agronom och talesperson för Naturskyddsföreningen i Norrbotten i frågor omkring GMO och vill berätta vad han vet om GMO.

GMO-problematiken är ett stort och mångfacetterat ämne som han tror att de flesta anser är för komplicerat för att man ska orka sätta sig in i. Det är olyckligt att lämna över frågan till en liten klick i samhället (forskare). Det blir lätt ett odemokratiskt och som han visar också ett ovetenskapligt synsätt som breder ut sig även om man har forskare som hanterar frågan. Man kan inte komma ifrån deras egenintresse.

(…..)

Ökad kemikalieanvändning

Vissa GM-utsäden har försetts med ett genetiskt ”inbyggt” kemiskt bekämpningsmedel som skyddar grödan på kort sikt mot insektsangrepp. Insekterna anpassar sig sen efter några år och blir mindre känsliga för GM-grödans gift. Odlarna måste då tillgripa andra och farligare bekämpningsmedel för att bekämpa insekterna.

Andra GM-utsäden har ett genetiskt ”inbyggt” försvar mot ett visst kemiskt bekämpningsmedel för ogräs. Denna egenskap hos GM-grödor kan sen korsas över till närbesläktade växter och ogräs. På så sätt skapas nya ”superweed –super-ogräs” som i sin tur kräver ännu starkare växtgifter, som 2,4-D och liknande. 2,4-D är ett kemiskt bekämpningsmedel som i mer än 20 år har förbjudits i svenskt jordbruk.

Slutresultatet på sikt, om man använder GM-utsäden, blir att farligare och större giftmängder måste användas, tvärt emot kemikalieföretagens egna påståenden om att behovet av kemiska bekämpningsmedel skulle minska..

Vad anser EU:s befolkning om GMO?

EU består idag, 2012, av 27 länder med 502 miljoner medborgare. När man gör en statistisk undersökning av vad de anser om GMO finner man att:

80% anser att GMO är onaturligt

80% anser att man känner oro inför GMO i livsmedel

65% anser att GMO är skadligt för miljön

70% tycker att GMO är dåligt för mig och min familj

53 % anser inte att GMO kan vara till hjälp för utvecklingsländerna

69% tycker att GMO är osäkert för kommande generationer

66% anse att GMO är bra för vissa, men riskbelt för andra

Låt oss i framtiden utveckla lokala fröer till ett uthålligt jordbruk i vår naturliga miljö!

(Läs mer)

På Kaitumgården i Jokkmokk: ”Vad är GMO?”

Nya tekniken är toppen på fjället
NSD Publicerad 03 februari 2012 Uppdaterad 04 februari 2012

JOKKMOKK.
Via sin smartphone följer han GPS-märkta renar, kollar väderprognoser och statusuppdaterar Facebook från otillgängliga fjälltoppar.

Renskötaren Jonas Vannar, 32, från Jokkmokk tvekar inte att koppla upp sig när han färdas på vidderna.

– Det gäller att kunna ta till sig den nya tekniken utan att det tar över det traditionella kunnandet, säger han.

(…..)

Fakta Vannars marknadstips
”Vintermarknaden är viktig för att synliggöra det samiska. Det brukar vara en positiv stämning på den”, säger Jonas Vannar.
Här delar han med sig av sina bästa marknadstips:

4 Ole-Magnus Utsi, Ája. ”En av de mest talangfulla unga slöjdarna”

4 Leila Nutti, Försammlingshemmet. ”Otroligt tjusiga tavlor på renar och fjäll”

4 Mattias Åhren, Ájttes bibliotek tor,fre,lör kl:11.30. ”En föreläsning om rätten till icke diskriminering”

4 Jojkbattle, Resturangkåtorna fre,lör kl:17.30. ”Riktigt underhållande”

4 Simon Jonsson från Naturskyddsföreningen, Kaitumgården lör kl:14.00, ”Vad är GMO?”

(Läs mer)

JOKKMOKKS KOMMUN, SERVICEHUS KAITUMGÅRDEN
Storgatan 47
962 31 Jokkmokk
Tel: 0971-170 00

Kanske är det redan nytt läge att lyfta frågan om en GMO-fri zon

”Ett beslut som känns jätteskönt”
NSD Publicerad 18 januari 2012 06:00
Uppdaterad 21 januari 2012 05:45

HAPARANDA.
Lena Keisu Gard (S) applåderar beslutet om stopp för Amfloran.

– Fantastiskt för Sverige men dåligt för Amerika, säger hon.

Lena Keisu Gard har funderat över möjliga negativa konsekvenser av odling av genmanipulerade grödor. Det faktum att Amfloran innehåller en antibiotikaresistent gen och att risken för att genen sprider sig vidare i miljön och näringskedjan gjorde att hon bestämt säger nej till GMO-grödor helst i hela världen och åtminstone i Haparanda.

– Ett perfekt beslut att odlingarna upphör, ett beslut som känns jätteskönt, säger Lena Keisu Gard.

GMO-fritt

(…..)

Sedan år 2001 har flera Haparandabor föreslagit att utlysa Haparanda till en GMO-fri zon och i dagsläget har 4 713 kommuner i världen tagit steget. Allra senast föreslog Lena Keisu Gard detta. Hon fick stöd från Haparandas tre miljö- och hälsoskyddsinspektörer samt klimatstrategen.

Nytt försök?
Men politikerna sade nej med motiveringen att Haparanda inte var redo att ta steget.

– Haparanda vill vara företagsvänligt, nu behöver inte den aspekten finnas med. Kanske är det redan nytt läge att lyfta frågan om en GMO-fri zon, säger Lena Keisu Gard.

(Läs mer)

Vi vann kampen mot GMO!


“Vi vann kampen mot GMO!”

– Aldrig mer! säger Simon Jonsson.
Norrbotten ska vara en GMO-fri region där vi vårdar ursprungsgrödor och satsar på ekologisk odling. Norrbottnisk åker och skogsmark ska inte bli ett experimentområde för den multinationella kemiindustrin. GMO-potatisarna Amflora och Amadea hör inte hemma i våra potatisland, och inte i några andra potatisland heller.

För ganska precis ett år sedan ordnade GMO-fritt Norrbotten, tillsammans med Grans Naturbruksgymnasium och Hushållningssällskapet i Norrbotten ett seminarium för att belysa GMO-frågan.

Idag kan GMO-fritt Norrbotten utropa sig som segrare i kampen om potatislanden i länet. BASF lägger ner sina GMO-försök och drar sig ut ur Europa.

Simon Jonsson från Naturskyddsföreningen är mycket nöjd.
– Det är inte varje dag vi kan säga att folkligt motstånd lönar sig, men idag visar den sig framgångsrik. Norrbottningar och andra svenskar vill inte ha GMO-potatis. Det vill inte någon annan i Europa heller. I Tyskland har man varit så ilsken att man gått ut på åkrarna och trampat ner de försöksodlingar med GMO-grödor som planterats utanför de slutna laboratorierna. Men vår mer stillsamma men enträgna kamp har nog varit en ganska betydande faktor för BASF när de fattat sitt beslut.

Norrbotten är alldeles för unikt för att smutsas ner av dessa genetiskt förändrade potatisar. Vi får bara hoppas att detta beslut från BASF inte får till följd att de drar ut till andra länder i världen med sina GMO-grödor, utan att det är en kursförändring.

Per Holmqvist från NordanSmak som inte heller vill ha in GMO-eländet i länet är också mycket glad idag.
– Plant Science Sweden har satt sin sista GMO-potatis och nu hoppas jag att norrbottningarna utvecklar den ekologiska odlingen. Tänk om vi kan bli ett försökslän för 100% ekologiskt istället

Det är närproducerade och ekologiska produkter som efterfrågas av konsumenten, låt oss uppfylla dessa önskningar.

Vi tackar alla Norrbottningar, Naturskyddsföreningen och inte minst Greenpeace för alla arbetsinsatser, insändare och aktiviteter för ett GMO-fritt Norrbotten.

Vi vann, men det här beskedet är egentligen alldeles för bra för att vara sant. Kan det finnas en hund begraven?

Hur som helst, Låt oss glädjas idag då det visat sig att folkligt motstånd är framgångsrikt. Nu lägger vi fokus på folkligt motstånd mot Kärnkraften och för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken, avslutar Per Holmqvist.

Mer info:
Simon Jonsson 070-222 36 81
Per Holmqvist 070-362 30 18
http://gmofrittnorrbotten.wordpress.com/

Haparanda kommun arbetar för en GMO-fri kommun – Vill inte se några odlingar med GMO-grödor

Kräver GMO-fri Haparanda kommun
Norrbottens Kuriren
Publicerad 2011-12-19 19:42
Ändrad 2011-12-20 10:50

(…..)

”Att kommunen inte medvetet köper in livsmedel från genetiskt modifierade grödor, att kommunen skriver in ovanstående i sina riktlinjer för miljöanpassad upphandling samt att Haparanda stad inte i nuläget vill se några odlingar med genetiskt modifierade organismer i vår kommun beroende på att gentekniken förutsätter ett intensivt jordbruk som bland annat är beroende av kemiska bekämpningsmedel vilket inte gör jordbruket miljövänligare.”

– Jättebra att frågan lyfts upp, men tyvärr kan inte en kommun stoppa en GMO-odling utan det är jordbruksverket som beviljar tillstånden, säger Sven Tornberg (C).

– Jag hade väntat mig en hårdare formulering, säger Lena Keisu Gard.

(Läs mer)

Haparanda: Nu har det gjorts förtydligande på kravet att bli en GMO-fri zon

GMO-debatten tar fart igen
NSD Publicerad 22 november 2011 Uppdaterad 26 november 2011

HAPARANDA.
Gör Haparanda till en GMO-fri zon.

Kravet ställs av politiker och tjänstemän i Haparanda.

– Det går i linje med vår vision för år 2020 om hållbar livsmiljö, säger Sofia Larsson, klimatstrateg.

Inte mindre än 4 713 kommuner i 39 olika länder har utlyst sig som GMO-fria zoner. I Haparanda lyftes frågan första gången år 2001 av Naturskyddsföreningen och sedan dess har ytterligare tre förslag lämnats in.

I går behandlades frågan av kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Det har varit en lång process som pågått. Nu har det gjorts förtydligande på kravet att bli en fri zon, säger Sofia Larsson, klimatstrateg.

Hur viktigt är detta?
– Det är jätteviktigt och en viktig signal utåt.

Försiktighet
Den senaste motionären är Lena Keisu Gard (S).

– GMO är högaktuellt, inte minst i vår kommun. Jag tycker att vi som kommun ska ta ställning, säger Keisu Gard.

Hon råder till försiktighetsprincipen och påtalar brister med GMO-odlingarna, dess påverkan genom pollenspridning och samband mellan GMO och antibiotikaresistens behöver utredas vidare och därför förespråkar hon en GMO-fri zon.

(Läs mer)

Norrbotten vill slippa GMO i potatisodlingen

Debatt: Vi vill inte ha GM-potatisen
Norrbottens Kuriren 2011-09-12

DEBATT EFTERLYSES. Marie-Ann Björn Rosendahl och Anna-Greta Svedberg vill få igång en politisk debatt angående skolmaten som de anser måste bli bättre.

(…..)

I Norrbotten har vårt landsting tagit avstånd från GMO vid inköp av livsmedel. Luleå och Haparanda kommuner köper inte in livsmedel med GMO. LRF i Norrbotten har motionerat om att slippa GMO i potatisodlingen.

Varumärket Norrbotten och norrbottniska livsmedel kännetecknas av honnörsord som renhet, äkthet, lokalproducerat och ekologiskt. GM-potatis framstår för de flesta som konstgjort, fabricerat, tvivelaktigt och onödigt.

Att låta ett multinationellt företag, BASF, och två enskilda jordbrukare för snöd vinnings skull äventyra det norrbottniska jordbrukets rykte är oansvarigt, både mot jordbrukarna och mot konsumenterna.

Vi vädjar till de två jordbrukarna att frivilligt avstå från fortsatt odling av GM-potatis och till SLU att upphöra med sina försök med GM-potatis i Öjebyn.

(Läs mer)

Läs mer om GMO-odlingen i Norrbotten på GMO-Fritt Norrbotten