Om man använder GMO-utsäden, blir att farligare och större giftmängder måste användas

“Vad är GMO?” på Jokkmokks marknad 2012
GMO-fritt Norrbotten 6 februari 2012

Vid Jokkmokks marknad deltog Simon Jonsson från GMO-fritt Norrbotten och Naturskyddsföreningen i Norrbotten med en presentation av GMO och de frågor som ställs kring användning av patenterade GM-grödor.

Han inleder med…

… att han är agronom och talesperson för Naturskyddsföreningen i Norrbotten i frågor omkring GMO och vill berätta vad han vet om GMO.

GMO-problematiken är ett stort och mångfacetterat ämne som han tror att de flesta anser är för komplicerat för att man ska orka sätta sig in i. Det är olyckligt att lämna över frågan till en liten klick i samhället (forskare). Det blir lätt ett odemokratiskt och som han visar också ett ovetenskapligt synsätt som breder ut sig även om man har forskare som hanterar frågan. Man kan inte komma ifrån deras egenintresse.

(…..)

Ökad kemikalieanvändning

Vissa GM-utsäden har försetts med ett genetiskt ”inbyggt” kemiskt bekämpningsmedel som skyddar grödan på kort sikt mot insektsangrepp. Insekterna anpassar sig sen efter några år och blir mindre känsliga för GM-grödans gift. Odlarna måste då tillgripa andra och farligare bekämpningsmedel för att bekämpa insekterna.

Andra GM-utsäden har ett genetiskt ”inbyggt” försvar mot ett visst kemiskt bekämpningsmedel för ogräs. Denna egenskap hos GM-grödor kan sen korsas över till närbesläktade växter och ogräs. På så sätt skapas nya ”superweed –super-ogräs” som i sin tur kräver ännu starkare växtgifter, som 2,4-D och liknande. 2,4-D är ett kemiskt bekämpningsmedel som i mer än 20 år har förbjudits i svenskt jordbruk.

Slutresultatet på sikt, om man använder GM-utsäden, blir att farligare och större giftmängder måste användas, tvärt emot kemikalieföretagens egna påståenden om att behovet av kemiska bekämpningsmedel skulle minska..

Vad anser EU:s befolkning om GMO?

EU består idag, 2012, av 27 länder med 502 miljoner medborgare. När man gör en statistisk undersökning av vad de anser om GMO finner man att:

80% anser att GMO är onaturligt

80% anser att man känner oro inför GMO i livsmedel

65% anser att GMO är skadligt för miljön

70% tycker att GMO är dåligt för mig och min familj

53 % anser inte att GMO kan vara till hjälp för utvecklingsländerna

69% tycker att GMO är osäkert för kommande generationer

66% anse att GMO är bra för vissa, men riskbelt för andra

Låt oss i framtiden utveckla lokala fröer till ett uthålligt jordbruk i vår naturliga miljö!

(Läs mer)

På Kaitumgården i Jokkmokk: ”Vad är GMO?”

Nya tekniken är toppen på fjället
NSD Publicerad 03 februari 2012 Uppdaterad 04 februari 2012

JOKKMOKK.
Via sin smartphone följer han GPS-märkta renar, kollar väderprognoser och statusuppdaterar Facebook från otillgängliga fjälltoppar.

Renskötaren Jonas Vannar, 32, från Jokkmokk tvekar inte att koppla upp sig när han färdas på vidderna.

– Det gäller att kunna ta till sig den nya tekniken utan att det tar över det traditionella kunnandet, säger han.

(…..)

Fakta Vannars marknadstips
”Vintermarknaden är viktig för att synliggöra det samiska. Det brukar vara en positiv stämning på den”, säger Jonas Vannar.
Här delar han med sig av sina bästa marknadstips:

4 Ole-Magnus Utsi, Ája. ”En av de mest talangfulla unga slöjdarna”

4 Leila Nutti, Försammlingshemmet. ”Otroligt tjusiga tavlor på renar och fjäll”

4 Mattias Åhren, Ájttes bibliotek tor,fre,lör kl:11.30. ”En föreläsning om rätten till icke diskriminering”

4 Jojkbattle, Resturangkåtorna fre,lör kl:17.30. ”Riktigt underhållande”

4 Simon Jonsson från Naturskyddsföreningen, Kaitumgården lör kl:14.00, ”Vad är GMO?”

(Läs mer)

JOKKMOKKS KOMMUN, SERVICEHUS KAITUMGÅRDEN
Storgatan 47
962 31 Jokkmokk
Tel: 0971-170 00

Kanske är det redan nytt läge att lyfta frågan om en GMO-fri zon

”Ett beslut som känns jätteskönt”
NSD Publicerad 18 januari 2012 06:00
Uppdaterad 21 januari 2012 05:45

HAPARANDA.
Lena Keisu Gard (S) applåderar beslutet om stopp för Amfloran.

– Fantastiskt för Sverige men dåligt för Amerika, säger hon.

Lena Keisu Gard har funderat över möjliga negativa konsekvenser av odling av genmanipulerade grödor. Det faktum att Amfloran innehåller en antibiotikaresistent gen och att risken för att genen sprider sig vidare i miljön och näringskedjan gjorde att hon bestämt säger nej till GMO-grödor helst i hela världen och åtminstone i Haparanda.

– Ett perfekt beslut att odlingarna upphör, ett beslut som känns jätteskönt, säger Lena Keisu Gard.

GMO-fritt

(…..)

Sedan år 2001 har flera Haparandabor föreslagit att utlysa Haparanda till en GMO-fri zon och i dagsläget har 4 713 kommuner i världen tagit steget. Allra senast föreslog Lena Keisu Gard detta. Hon fick stöd från Haparandas tre miljö- och hälsoskyddsinspektörer samt klimatstrategen.

Nytt försök?
Men politikerna sade nej med motiveringen att Haparanda inte var redo att ta steget.

– Haparanda vill vara företagsvänligt, nu behöver inte den aspekten finnas med. Kanske är det redan nytt läge att lyfta frågan om en GMO-fri zon, säger Lena Keisu Gard.

(Läs mer)

Vi vann kampen mot GMO!


“Vi vann kampen mot GMO!”

– Aldrig mer! säger Simon Jonsson.
Norrbotten ska vara en GMO-fri region där vi vårdar ursprungsgrödor och satsar på ekologisk odling. Norrbottnisk åker och skogsmark ska inte bli ett experimentområde för den multinationella kemiindustrin. GMO-potatisarna Amflora och Amadea hör inte hemma i våra potatisland, och inte i några andra potatisland heller.

För ganska precis ett år sedan ordnade GMO-fritt Norrbotten, tillsammans med Grans Naturbruksgymnasium och Hushållningssällskapet i Norrbotten ett seminarium för att belysa GMO-frågan.

Idag kan GMO-fritt Norrbotten utropa sig som segrare i kampen om potatislanden i länet. BASF lägger ner sina GMO-försök och drar sig ut ur Europa.

Simon Jonsson från Naturskyddsföreningen är mycket nöjd.
– Det är inte varje dag vi kan säga att folkligt motstånd lönar sig, men idag visar den sig framgångsrik. Norrbottningar och andra svenskar vill inte ha GMO-potatis. Det vill inte någon annan i Europa heller. I Tyskland har man varit så ilsken att man gått ut på åkrarna och trampat ner de försöksodlingar med GMO-grödor som planterats utanför de slutna laboratorierna. Men vår mer stillsamma men enträgna kamp har nog varit en ganska betydande faktor för BASF när de fattat sitt beslut.

Norrbotten är alldeles för unikt för att smutsas ner av dessa genetiskt förändrade potatisar. Vi får bara hoppas att detta beslut från BASF inte får till följd att de drar ut till andra länder i världen med sina GMO-grödor, utan att det är en kursförändring.

Per Holmqvist från NordanSmak som inte heller vill ha in GMO-eländet i länet är också mycket glad idag.
– Plant Science Sweden har satt sin sista GMO-potatis och nu hoppas jag att norrbottningarna utvecklar den ekologiska odlingen. Tänk om vi kan bli ett försökslän för 100% ekologiskt istället

Det är närproducerade och ekologiska produkter som efterfrågas av konsumenten, låt oss uppfylla dessa önskningar.

Vi tackar alla Norrbottningar, Naturskyddsföreningen och inte minst Greenpeace för alla arbetsinsatser, insändare och aktiviteter för ett GMO-fritt Norrbotten.

Vi vann, men det här beskedet är egentligen alldeles för bra för att vara sant. Kan det finnas en hund begraven?

Hur som helst, Låt oss glädjas idag då det visat sig att folkligt motstånd är framgångsrikt. Nu lägger vi fokus på folkligt motstånd mot Kärnkraften och för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken, avslutar Per Holmqvist.

Mer info:
Simon Jonsson 070-222 36 81
Per Holmqvist 070-362 30 18
http://gmofrittnorrbotten.wordpress.com/

Haparanda kommun arbetar för en GMO-fri kommun – Vill inte se några odlingar med GMO-grödor

Kräver GMO-fri Haparanda kommun
Norrbottens Kuriren
Publicerad 2011-12-19 19:42
Ändrad 2011-12-20 10:50

(…..)

”Att kommunen inte medvetet köper in livsmedel från genetiskt modifierade grödor, att kommunen skriver in ovanstående i sina riktlinjer för miljöanpassad upphandling samt att Haparanda stad inte i nuläget vill se några odlingar med genetiskt modifierade organismer i vår kommun beroende på att gentekniken förutsätter ett intensivt jordbruk som bland annat är beroende av kemiska bekämpningsmedel vilket inte gör jordbruket miljövänligare.”

– Jättebra att frågan lyfts upp, men tyvärr kan inte en kommun stoppa en GMO-odling utan det är jordbruksverket som beviljar tillstånden, säger Sven Tornberg (C).

– Jag hade väntat mig en hårdare formulering, säger Lena Keisu Gard.

(Läs mer)

Haparanda: Nu har det gjorts förtydligande på kravet att bli en GMO-fri zon

GMO-debatten tar fart igen
NSD Publicerad 22 november 2011 Uppdaterad 26 november 2011

HAPARANDA.
Gör Haparanda till en GMO-fri zon.

Kravet ställs av politiker och tjänstemän i Haparanda.

– Det går i linje med vår vision för år 2020 om hållbar livsmiljö, säger Sofia Larsson, klimatstrateg.

Inte mindre än 4 713 kommuner i 39 olika länder har utlyst sig som GMO-fria zoner. I Haparanda lyftes frågan första gången år 2001 av Naturskyddsföreningen och sedan dess har ytterligare tre förslag lämnats in.

I går behandlades frågan av kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Det har varit en lång process som pågått. Nu har det gjorts förtydligande på kravet att bli en fri zon, säger Sofia Larsson, klimatstrateg.

Hur viktigt är detta?
– Det är jätteviktigt och en viktig signal utåt.

Försiktighet
Den senaste motionären är Lena Keisu Gard (S).

– GMO är högaktuellt, inte minst i vår kommun. Jag tycker att vi som kommun ska ta ställning, säger Keisu Gard.

Hon råder till försiktighetsprincipen och påtalar brister med GMO-odlingarna, dess påverkan genom pollenspridning och samband mellan GMO och antibiotikaresistens behöver utredas vidare och därför förespråkar hon en GMO-fri zon.

(Läs mer)

Norrbotten vill slippa GMO i potatisodlingen

Debatt: Vi vill inte ha GM-potatisen
Norrbottens Kuriren 2011-09-12

DEBATT EFTERLYSES. Marie-Ann Björn Rosendahl och Anna-Greta Svedberg vill få igång en politisk debatt angående skolmaten som de anser måste bli bättre.

(…..)

I Norrbotten har vårt landsting tagit avstånd från GMO vid inköp av livsmedel. Luleå och Haparanda kommuner köper inte in livsmedel med GMO. LRF i Norrbotten har motionerat om att slippa GMO i potatisodlingen.

Varumärket Norrbotten och norrbottniska livsmedel kännetecknas av honnörsord som renhet, äkthet, lokalproducerat och ekologiskt. GM-potatis framstår för de flesta som konstgjort, fabricerat, tvivelaktigt och onödigt.

Att låta ett multinationellt företag, BASF, och två enskilda jordbrukare för snöd vinnings skull äventyra det norrbottniska jordbrukets rykte är oansvarigt, både mot jordbrukarna och mot konsumenterna.

Vi vädjar till de två jordbrukarna att frivilligt avstå från fortsatt odling av GM-potatis och till SLU att upphöra med sina försök med GM-potatis i Öjebyn.

(Läs mer)

Läs mer om GMO-odlingen i Norrbotten på GMO-Fritt Norrbotten

 

Nu får det vara nog! Ingen vill ju ha GMO!

Insändare:
FoodMonitor 06 sep 2011

Nu får det vara nog!
Ingen vill ju ha GMO!

EU-kommissionen har låtit Eurobarometern mäta EU-medborgarnas intresse för GM-grödor i alla 27 medlemsländerna. I samtliga länder var ca. 80 % av invånarna antingen skeptiska till eller direkt negativa till GMO i livsmedel. Samma resultat gällde för svenska konsumenter.

I Norrbotten har vårt landsting tagit avstånd från GMO vid inköp av livsmedel. Luleå och Haparanda kommuner köper inte in livsmedel med GMO.

LRF i Norrbotten har motionerat om att slippa GMO i potatisodlingen.

Varumärket Norrbotten och norrbottniska livsmedel kännetecknas av honnörsord som renhet, äkthet, lokalproducerat och ekologiskt.

GM-potatis framstår för de flesta som konstgjort, fabricerat, tvivelaktigt och onödigt.

Att låta ett multinationellt företag, BASF och två enskilda jordbrukare för snöd vinnings skull äventyra det norrbottniska jordbrukets rykte, är oansvarigt både mot jordbrukarna och konsumenterna.

Vi vädjar till de två jordbrukarna att frivilligt avstå från fortsatt odling av GM-potatis och till SLU att upphöra med sina försök med GM-potatis i Öjebyn.

Vi vill att den sista potatisen med GMO har satts, tills oberoende forskning kan visa vilka följderna blir av en sådan odling för natur, djur och människor.

Marja Johansson
Kalix
Norrbottens Biodlaredistrikt

Erik Heedman
Luleå
Luleå Biodlarförening

Simon Laiti
Luleå
Hemmagastronomi
Matstudio & Deli

Per Holmqvist
Piteå
NordanSmak

Lars Andersson
Luleå
Naturskyddsföreningen i Norrbottens län

Daniel Andersson
Luleå
ICA Kvantum Luleå

Tryggve Bergman
Luleå

Kalle Outinen
Haparanda
Outinens Potatis

Bo Strömbäck
Boden
Bodens kommun kommunalråd

Inger Bernspång
Luleå

Johan Isaksson
Haparanda
Norrskenscamping

Roger Malmberg
Luleå

Carin Kerttu
Haparanda
Södra Tornedalens LRF-avdelning

Mats Williamsson
Luleå
Naturskyddsföreningen i Luleå, ordförande

Nils Tiberg
Luleå
Ekoringen

Marie-Anne Björn
Vitå
Slowfood i Norrbotten

Simon Jonsson
Luleå
Nätverket ”GMO-fritt Norrbotten”

Pia Hulkoff
Korpikylä
Butiken på landet

Niklas Johansson
Piteå
Naturskyddsföreningen i Piteå, ordförande

Åsa Wallin
Ale, Luleå
Lammproducent

Anna-Greta Svedberg
Persön, Luleå
Konsumentombud
Norrbottens Husmodersförbund

Mikael Niemi
Pajala

Signar Hammargren
Avan, Luleå
Rybsodlare

BASFs GMO-potatis: Lidköping 15 ha, Skara 3,6 ha, Haparanda 3,9 ha, Boden 2,5 ha

Kommersiell odling av genetiskt modifierade växter
Jordbruksverket

I tabellen nedan ser du vilka genetiskt modifierade grödor som odlas i Sverige i år och på vilka platser. Vi fyller i uppgifterna vartefter de kommer in till Jordbruksverket. I år kommer endast stärkelsepotatisen Amflora att odlas.

Med hjälp av koordinaterna kan du hitta platserna till exempel på länsstyrelsernas GIS-tjänst Länskartor. Koordinaterna är i RT90.

Nedan finns även en tabell över förra årets odling. 2010 var det första året som en genetiskt modifierd växt odlades kommersiellt i Sverige.

Kommersiell odling av genetiskt modifierad potatis 2011
Sort Län Kommun X-koordinat Y-koordinat
Amflora Norrbottens län Boden 1771180 7305000
Amflora Västra Götalands län Lidköping 1350780 6481750
Amflora Västra Götalands län Skara 1349250 6478040
Amflora Norrbottens län Haparanda 1877300 7335100

Staffan Eklöf till akiko.frid

Hej!
Nedan följer skriftligt svar om arealerna.
X: 1350780, Y: 6481750 – 15 ha
X: 1349250, Y: 6478040 – 3,6 ha

Men precis som Jenny sade, vill jag också understryka att vi efterfrågar skiftena och att den odlade arealen kan vara mindre.

Mvh,
Staffan

Staffan Eklöf till Akiko
Hej!
Arealerna är 3,9 ha för Haparanda och 2,5 ha för Boden.
Mvh,
Staffan

===================================================
Staffan Eklöf, Fil. Dr. (PhD)
Handläggare Genteknik (Administrative Officer Gene Technology)
Jordbruksverket (Swedish Board of Agriculture)
551 82 Jönköping (SE-551 82 Jönköping)
Sweden
Tel: +46 (0)36 155123
Fax: +46 (0)36 710517

– Italien, Österrike, Ungern, Luxemburg och Grekland har förbjudit odling av BASFs GMO-potatis, Amflora.

– Ungern har med stöd av bland andra Frankrike och Polen har även tagit EU-kommissionen till domstol på grund av att godkännandet av Amflora-potatisen.

Det är odlingen av GMO-potatisen vi vill stoppa i Tornedalen

Lokal opinion mot gmo-potatis i Tornedalen
ATL 28 juni 2011

Planerna på att plantera gmo-potatis fortsätter att uppröra i Norrbotten.

Nu uppmanar en grupp lokala lantbrukare och turistföretagare potatisodlaren Mattias Laitamaa att avstå.

– Genmanipulation hör inte hemma i vår bygd. Vi vill bibehålla Tornedalens rena rykte och bevara konsumenternas förtroende, säger Carin Kerttu som är taleskvinna för den lokala gruppen.

Gruppen består av flera kravproducenter och ekologiska odlare i byarna eller i närheten av Mattias Laitamaas planerade odling av gmo-potatis. Gruppen anser att gmoodlingen riskerar att hota turistnäring och ekologiskt jordbruk i Tornedalen.

(…..)

Mot gmo-potatisen
Carina Kerttu är nog med att understryka att det inte är Mattias Laitamaa personligen eller hans företag LM Potatis som ska hängas ut.

– Mattias är en duktig företagare som behövs i bygden. Han bryter heller inte några lagar men det är odlingen av gmo-potatisen vi vill stoppa, säger Carin Kerttu.

ATL har utan framgång sökt Mattias Laitamaa för en kommentar.

(Läs mer)

Inte bara lokala lantbrukare som vill inte ha GMO i Haparanda kommun utan lokala politiker också!

Motion Lena Gard GMO-fri_ zon

Motion Pekka Hyötylä, GMO fri Zon


Förresten, kommersiella odlingen av BASFs GMO-potatisen finns:
Kommersiell odling av genetiskt modifierad potatis 2011
Sort Län Kommun X-koordinat Y-koordinat
Amflora Norrbottens län Boden 1771180 7305000
Amflora Västra Götalands län Lidköping 1350780 6481750
Amflora Västra Götalands län Skara 1349250 6478040
Amflora Norrbottens län Haparanda 1877300 7335100
(Läs mer på jordbruksverket)

GMO-odlingarna ger Tornedalen ett dåligt rykte

Nyheterna Luleå –
Nu protesterar bönderna mot GMO-odlingarna
torsdag 23 juni 2011

Greenpeaceaktivisterna har lämnat gmo-odlaren Mattias Laitamaa i Vojakkala , men nu ställs han inför nya protester från andra lantbrukare i området. Kravbonden Carin Kerttu står bakom den gemensamma skrivelsen som odlarna lämnat över till Laitamaa och menar att gmo-odlingarna ger tornedalen ett dåligt rykte.

Kolla på TV4 Play

Företagare inom lantbruk och turism vill GMO-odlingarna ska upphöra

Nya protester mot GMO-odlad potatis
Norrbottens Kuriren 2011-06-23

KUKKOLA. Lantbrukare i södra Tornedalen har uppvaktat odlaren Mattias Laitamaa med krav om att han ska sluta odla GMO-potatis. De vill bibehålla Tornedalens ”rena” rykte.

Greenpeace har dragit vidare och lämnat odlaren Mattias Laitamaa ifred. Men nu kommer nya protester mot hans odling av den genmanipulerade potatisen Amflora i Nedre Vojakkala. Det är företagare inom lantbruk och turism i byarna i södra Tornedalen som vill att GMO-odlingarna ska upphöra.

Carin Kerttu, kravbonde och ordförande i LRF södra Tornedalen, tog initiativ till protesten.

– Många av oss är Krav-producenter och ekologiska odlare. För oss är det viktigt att få bibehålla mångfalden och ge turister en genuin känsla och smak för vår hembygd, säger hon.

I en gemensam skrivelse nämner de vikten av att ”förmedla deras stolthet och känsla för hembygden, vilja att arbeta med naturens villkor, upprätthålla en etisk och moralisk grundsyn” samt att de ”vill bibehålla Tornedalens ’rena’ rykte”

– Det handlar också om att bevara vårt förtroende hos konsumenterna, säger Carin Kerttu.

Uppvaktade odlaren
Carin Kerttu menar att det finns för lite forskning kring GMO-odling och att försiktighetsprincipen därför ska råda.

I måndags fick odlaren Mattias Laitamaa besök av Carin Kerttu och Pia Hulkoff från Hulkoffgården. De överlämnade en namnlista med tiotalet namn.

– Vi diskuterade GMO-odlingen och Mattias berättade om hur han resonerar, medan vi anförde våra argument. Det var ett väldigt bra möte. Det känns som att Mattias förstod oss och vi vill inte heller honom något ont. Vi uppskattar honom som en duktig företagare men vi vill bara inte ha GMO, säger Carin Kerttu.

Vad tycker du om Greenpeace aktioner?

– Jag är tveksam till deras aktioner för jag tycker att det skadar Mattias, men de väckte ju onekligen debatten.

(Läs mer)

Därför uppmanar vi att snarast upphöra med GMO-potatisodling i vår bygd

2011-06-21

Representanter för undertecknade har uppvaktat GMO potatisodlaren Mattias Laitamaa i Vojakkala måndag 20 juni.

Vi arbetar med och vill arbeta för framtidsutveckling av vår bygd.

Våra affärsidéer bygger på att använda våra naturliga lokala råvaror i så stor utsträckning som möjligt.

En del av oss är Krav producenter och ekologiska odlare. För oss är det viktigt att få bibehålla mångfalden och ge turister en genuin känsla och smak för vår hembygd.

Vi deltar tex i projekt med:
Lokala råvaror
Biologisk mångfald
Kulturlandskapsskyddande åtgärder
Ekologisk odling
Matmarknader
Midnattssolens mat
Matlandet Sverige
Turism
Storytelling
m.m.

dessutom är det viktigt för oss att förmedla
Vår stolthet och känsla för hembygden
Vilja att arbeta med naturens villkor
Trovärdig helhet
Etisk och moralisk grundsyn
Vi vill bibehålla Tornedalens ” rena” rykte
och bevara vårt förtroende hos konsumenterna

Vi uppskattar Mattias Laitamaas framåtanda och duktiga företagsamhet; den behövs, men GMO odlingar förstör vår framtidstro och hotar våra företags trovärdighet.

Därför uppmanar vi honom att snarast upphöra med GMO delen av din potatisodling i vår bygd.

Vi är företagare inom lantbruk och inom turism i byarna eller i närheten av dina odlingar.

(Läs mer på GMO fritt Norrbotten)

GMO-potatis passar inte in i varumärket

Hej,
Så blev intervjun i ATL: http://www.atl.nu/lantbruk/strid-om-gmo-potatis-i-norr
per
………………………………………………………
http://www.nordansmak.se
Blogg: http://nordansmak.blogg.se/
………………………………………………………
Per Holmqvist
070-362 30 18
per@nordansmak.se

Strid om gmo-potatis i norr
ATL 2011-06-09

En bitter strid pågår i Norrbotten. När länet ska profileras för sina ekologiska och närproducerade livsmedel passar inte genmodifierad potatis in i varumärket.

Den 11 maj skickade företrädare för lokala livsmedelsföretag, kommuner och landsting en vädjan till BASF:s dotterbolag Plant Science Sweden att upphöra med utsädesodlingar av den genmodifierade stärkelsepotatisen Amflora i Norrbotten.

Motståndare
– På grund av regionens läge och klimat lämpar det sig bra för odling av ekologiska livsmedel här så vi har varit motståndare till det här från allra första början, berättar Per Holmqvist, på Nordansmak, som handlar med närproducerade och ekologiska livsmedel, samt en av författarna till skrivelsen.

Själv blev han däremot tagen på sängen när Greenpeace någon vecka senare blockerade företaget ML Potatis AB:s lager i nedre Vojakkala norr om Haparanda.

Där förvaras BASF:s genmodifierade stärkelsepotatis som ska sättas på fyra hektar av odlare Mattias Laitamaa i år.

Lite olämpligt
– Det var en chock för oss. Aktionen kom lite olämpligt eftersom vi hade velat lösa det här genom medling, säger han.

Samtidigt påpekar han att Greenpeace aktion kanske är det enda som biter eftersom BASF inte gett någon respons på skrivelsen.

(Läs mer)

Motion: Haparanda GMO-fri Zon

Motion, Haparanda GMO-fri Zon.

Debatten om GMO är högaktuell i samhället och särskilt i Haparanda där en stor odling av den genmodifierade potatissorten, Amflora finns i kommunen.

Vad är GMO?
Genetiskt Modifierad Organism, GMO, transgen organism, organism som med genetik fått en eller flera främmande gener tillförda till sin arvsmassa. Genetiskt modifierade växter odlas för livsmedelsproduktion, genetiskt modifierade mikroorganismer och djur är vanliga inom forskning och mikroorganismer även inom produktion av läkemedel och livsmedel.
(Källa:www.ne.se/genetiskt-modifierad-organism)

(…..)

Varför GMO-fri zon?
Då kontrollen av GMO-odlingarna har brister, påverkan av pollenspridningflnns och sambandet mellan GMO och antibiotikaresistens behöver utredas vidare anser jag att Haparanda kommun bör göra som andra kommuner, landsting och företag i Sverige och föregå som goda exempel där medborgarnas hållbara livsmiljö med utgångspunkt bör vara vägledande i att ekokommunen, Haparanda är en GMO-fri zon.

Med hänvisning till ovanstående, yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar:

-Att Haparanda Kommun arbetar för att ta fram handlingsplaner som tydligt uttalar ett långsiktigt mål att kommunen ska vara och förbli GMO-fri.

-Att Haparanda kommun tar initiativtill en samverkan med kommunensjordbrukare om att jordbruk ska befrias från GMO, att GMO-grödor inte ska odlas samt att mark inte ska arrenderas ut till kommersiella odlingar eller försök för GMO-grödor.

-Att Haparanda kommun beslutar att man till kommunens verksamheter, inte köper mat till våra barn och våra seniorer som innehåller eller framställs av GMO-grödor, genom att de djur som ger kött, mjölk och ägg inte har ätit GMO produkter.

Lena Keisu Gard, 20110612

(Läs mer)

Krönika om GMO-potatisen våren 2011

GMO-Fritt Norrbotten
Krönika om GMO-potatisen våren 2011

* LRF Tornedalens avfattade i februari en motion till LRF:s länsförbund i ämnet livsmedelsstrategi för LRF, där frågor om GMO-märkning preciseras och ett avståndstagande från GMO i livsmedelsproduktionen krävs.

Se länken om LRF!

Motionen behandlades på länsnivå och fördes vidare till LRF:s rikskonferens, som hölls 110524.

Riks-LRF:s svar!

En liknande motion lämnades 2009 in av Dalarnas LRF-distrikt till LRF:s rikskonferens.

* Vid GMO-seminarium i Sunderbyn 110322 framkom sammanfattningsvis att alla parter var överens om att det behövs medel för att återuppta växtförädling i traditionell mening i Norrland. Däremot fanns ingen enighet om satsning på GMO-teknik. Representanterna för GM-tekniken förde en ojämn kamp mot auditoriet.

VD för Hushållningssällskapet skrev ett balanserat referat av detta seminarium i HS tidskrift Landsbygd i Norr nr. 2. 2011.

* I stället för att konfrontera GM-förträdarna (BASF och några forskare vid SLU) för GM-tekniken valde vi i gruppen ”GMO-fritt Norrbotten” att i en skriftlig vädjan till BASF föreslå att företaget skulle upphöra med Amflora-odling i Norrbotten. Vi samlade in ett antal underskrifter från företagare, kommunalråd och landstingsråd och skickade in brevet, både på engelska och svenska till företaget 110518.

Ett pressmedlande om vädjan till BASF att upphöra med odlingen av Amflora lämnades 110518 och dagen därpå gjorde Greenpeace en aktivitet vid GMO-potatisodlarens lager i Vojakkalla, samtidigt som man gick ut med ett pressmeddelande. Av olyckliga tillfälligheter kom dessa pressmeddelanden vid i stort sett samma tidpunkt och pressen lade fokus på Greenpeace´ aktiviteter med blockader i Vojakkalla.

Vårt brev till BASF hamnade i skymundan för media. BASF har inte heller till dags dato, 110529, svarat på brevet.
Läs vår vädjan längre ner på denna sida!

* Som medlem i Hushållningssällskapet har jag motionerat tillsammans med biodlare Erik Heedman. I våra tre olika motioner till Hushållningssällskapets årsmöte behandlades GMO-frågor. Landshövdingen som satt ordförande vid årsmötet i HS lyckades med konststycket att slå i hop alla tre motionerna så att de behandlades som en motion. Vid omröstningen så var det 15 ombudsröster mot 14, varvid landshövdingen la sin röst till HS-sidan och förklarade att ordförandes röst var utslagsgivande. Så 15:15 i röster och med hjälp av ordförandes röst avslogs alla tre motionerna.

* I en motion till Coop Norrbotten föreslog jag som medlem att Coop Norrbotten skulle avstå från inköp från potatisodlare som riskerar blanda ihop GMO-potatis med annan utsädes- eller matpotatis på sina gårdar.

* Faror med GMO

Personligen anser jag atrt de största farorna med GMO består i;

1. Konsumenter och bönder fråntas möjligheter att välja och styra sin konsumtion och verksamhet.
2. På grund av resistensbildning hos patenterade grödor ökar det långsiktiga behovet av kemiska bekämpningsmedel.
3. Den biologiska mångfalden minskar av ovanstående skäl.

Dessutom anser jag att det finns inget vetenskapligt stöd för introduktion av GM-grödor så länge man tillåter patent på dessa grödor. Just genom patentet omöjliggörs fri och oberoende forskning på ”produkterna” vilket är just vitsen med patent. Patentet är ägarens enskilda egendom.

* Som framgår av bl.a. LRF Tornedalens agerande och lokalpressens utfrågning av läsarnas inställning till GMO i livsmedel finns det ett starkt folkligt motstånd mot GMO i Norrbotten.

I den senaste EU-barometern (Jan-2010-feb 2010) är 80 % av EU-medborgarna negativa eller skeptiska till GMO i patenterade utsäden. I Sverige är 80 % av konsumenterna och 72 % av jordbrukarna likaså negativa eller skeptiska till detta. Trots detta agerar vår regering i rakt motsatt riktning när det kommer till omröstning i EU.

(Läs mer på GMO-fritt Norrbotten)

Blockad av GMO-potatislager i Norrbotten

Greenpeace 19 maj, 2011

I en lagerbyggnad i Nedre Vojakkala i Tornedalen förvaras den genmodifierade potatissorten Amflora: ”Amflora har godkänts för odling utan att man har genomfört tillräckliga, oberoende studier om eventuella risker för hälsa och miljö. De utvärderingar som finns har producerats av industrin självt. Att odla genmodifierad potatis trots att det finns GMO-fri är både oansvarigt och onödigt” säger Patrik Eriksson, kampanjchef på Greenpeace. Vi kräver att Plant Science Sweden, som ägs av tyska kemijätten BASF, stoppar sättningen av potatisen på grund den undermåliga riskbedömningen.

(…..)

I EU är motståndet mot GMO starkt, och många av EU:s största jordbruksnationer – exempelvis Italien, Österrike och Ungern – har förbjudit kommersiell odling av Amflora. Sveriges regering har vid ett flertal tillfällen uttryckt missnöje över EU:s undermåliga riskbedömning, men tillåter alltjämt odling.

– EU:s lagstiftning säger tydligt att försiktighetsprincipen ska gälla i fråga om oklarheter i jordbruk och livsmedel, men med Amflora och andra GMO-grödor har detta ignorerats. Sveriges regering har påpekat brister i riskbedömningen, men har inte arbetat för ett stopp för GMO-odling i EU, säger Patrik Eriksson.

Sverige måste införa ett totalt stopp för odling av GMO-grödor tills dess att oberoende vetenskaplig granskning kan utesluta risker och eventuella konsekvenser, i linje med EU:s lagar om försiktighetsprincipen.

(Läs mer)

Vad är problemet med genförändrad potatis?

Amflora: Odlingstillstånd beviljat utan miljökonsekvensbedömning

Ett brev från Norrbotten till BASF Plant Science och Plant Science Sweden AB

Till:
BASF Plant Science
Dr. Peter Eckes
President & CEO

Plant Science Sweden AB
Kristofer Vamling
Herman Ehles väg 3-4
SE-268 31 Svalöv
Sweden

Luleå 11 – 05 – 2011

Tisdagen den 22 mars 2011, anordnades ett seminarium på Sunderby Folkhögskola i Luleå Under rubriken ”Ett GMO–Fritt Norrbotten, eller ett län med GM-grödor”. Vi som arrangörer tycker att det var ett bra möte, där båda sidor fick komma till tals och ostört utveckla sina tankar.

Arrangörer var Hushållningssällskapet Norrbotten, Grans Naturbruksskola, Naturskyddsföreningen Norrbotten och NordanSmak tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten.

Vi vill också passa på tillfället att tacka Dig Kristofer för din medverkan.

Det pågår sedan länge ett arbete med att utveckla ”Norrbotten – en region för närproducerade livsmedel, konventionellt eller ekologiskt odlade” där bland andra Hushållningssällskapet, LRF, Matproducenter i Norr, Norrmejerier, Norrbottengårdens slakteri och NordanSmak samt intresseföreningarna, Norrbottens Biodlare, Naturskyddsföreningen gör en förtjänstfull insats.

I denna utveckling och detta varumärkesbygge passar liksom inte kommersiella odlingar av GMO-potatis in. Därför vädjar vi till Er med detta brev att Ni ”ligger lågt” med Er verksamhet med kommersiell odling av Amflorapotatis i Norrbotten.

I år, berättade Kristofer att Ni endast ska odla omkring 5 ha Amflorapotatis på Mattias Laitamaas marker i Vojakalla i Haparanda kommun. Det är viktigt för oss att det inte finns risk för sammanblandning av matpotatis och stärkelsepotatis för industribruk, så därför vore det önskvärt om Ni inte tog Mattias, eller någon annans marker i Norrbotten i anspråk för odling av Amflora.

Följande företag, organisationer, kommuner och landsting hoppas på Er förståelse för våra önskemål.

Per Holmqvist NordanSmak
Lars Andersson Naturskyddsföreningen Norrbottens
Marja Johansson Norrbotten Biodlaredistrikt

Daniel Andersson ICA Kvantum Luleå
Simon Laiti Hemmagastronomi Matstudio & Deli
Anna-Greta Svedberg Husmodersförbundet Norrbotten

Tryggve Bergman Matproducenter i Norr
Kalle Outinen Outinens Potatis
Olof Bergman Bergmans Potatis Högsön Råneå

Samuel Waller Wallers Grönsaksland Kalix
Ronny Johansson Staffansgårdens Bär & Grönt
Agneta Granström Landstingsråd Norrbottens Läns Landsting

Kenneth Sandberg Kommunalråd Kalix kommun
Catarina Ask Kommunalråd Bodens kommun
Bo Strömbäck Kommunalråd Bodens kommun

Läs vårt brev här: Norrbotten_brev_till_BASF

Ja, vi vill marknadsföra Norrbotten som en GMO-fri region

”Vi vill tjäna pengar på ett GMO-fritt Norrbotten”
Debatt Lantbruk.com 3 maj 2011

(…..)

Den 22 mars arrangerade Länsstyrelsen, Hushållningssällskapet och Naturskyddsföreningen i Norrbotten tillsammans med Grans Naturbruksskola och handelsplatsen Nordansmak ett seminarium i Luleå under rubriken: ”Ett GMO-fritt Norrbotten eller ett län med GM-grödor?

Jens Sundström från SLU, som var inbjuden som föreläsare, påstår i sin debattartikel att ”GMO-fritt Norrbotten” handlar om marknadsandelar och varumärkesbyggande. Vi ger Jens rätt på tre punkter!

Ja, vi är i stort behov av vetenskapliga fakta från fri och oberoende forskning som också är fri från kemiföretagens vinstintressen. Det är långsökt att inbilla sig att kemiföretag verkar för att långsiktigt minska jordbrukets beroende av kemikalier.

Ja, vi vill tjäna pengar på ett GMO-fritt Norrbotten, på ett Sverige och en värld fri GM-grödor. Vi förstår inte varför det ska vara förbehållet multinationella kemiföretag att tjäna pengar, och då på GMO-patent och tillhörande kemikalier.

Ja, om vi producerar livsmedel i samverkan med naturen, utan genetisk manipulation, utan bekämpningsmedel och kan få avsättning och ännu bättre betalt för våra produkter, så skäms vi inte för det.

Ja, vi vill marknadsföra Norrbotten som en GMO-fri region.

I dag förgiftas stora delar av världen av vårt västerländska levnadssätt. Våra jordbruksmarker görs på sikt obrukbara av kemijordbrukets överproduktion. GM-grödor tillåts omedvetet och tyvärr också medvetet sprida sina pollen över hela världen. I denna omvärld behöver vi behålla Norrbotten, med sina unika förutsättningar som en GMO-fri zon, en ekologisk oas som kan fungera som bank för ursprungsgrödor.

Det är därför vi bygger varumärket ”Ett GMO-fritt Norrbotten”. Bara så du vet!
Utöver detta har din artikel fel i sak på de flesta punkter, men det får vi ta i ett annat forum.

Per Holmqvist, Nordansmak, handelsplats för närproducerade, ekologiska, rättvisemärkta och GMO-fria livsmedel

Simon Jonsson, Naturskyddsföreningen Norrbotten

(Läs mer)

Läs hela rapporten från GMO mötet i Luleå!

Tisdagen den 22 mars anordnade Hushållningssällskapet i Norrbotten, Grans Naturbruksskola, Naturskyddsföreningen i Norrbotten och NordanSmak i samarbete med Länsstyrelsen i Norrbotten ett heldagsseminarium med rubriken: ”Ett GMO-fritt Norrbotten eller ett län med GMO-grödor”.

Till seminariet som hölls på Sunderby Folkhögskola i Luleå var både motståndare till GMO och GMO-förespråkare inbjudna. Arrangemanget var välbesökt då mer än 60 deltagare deltog i heldagsarrangemanget.

GMO-förespråkarna Kristofer Vamling, Jens Sundström och odlaren av GMO-potatisen Amflora Mattias Laitamaa uppskattade ”den trevliga stämningen på mötet” och att de ”fick prata till punkt, utan att bli avbrutna”. De argumenterade livaktigt för en framtid, där Norrbotten med sin unika förutsättningar ska bli ett experimentlän för GMO-potatis.

Jenny Andersson från Jordbruksverket, Herbert Nyman Mjölkproducent och Jakob Pettersson från Svenska Kyrkan berättade om regelverk och etik.

Lika positiva omdömen över arrangemanget hördes från förespråkarna för GMO-motståndarna, som också uppskattade dialogen ”med andra sidan”. Peter Einarsson från Ekologiska Lantbrukarna, Camilla Sparring Matupproret, Samuel Waller grönsaksodlare från Långviken i Kalix, Charlotte Berntsson Biodlare, Lasse Helander Biodynamiker övertygade dessutom med sin argumentering för ett GMO-Fritt Norrbotten…

Orvar Holmqvist och undertecknad har skrivit minnesanteckningar från träffen. Läs hela rapporten från mötet i Luleå!

Hälsar Per Holmqvist

Läs gärna :
http://blogg.nordansmak.se/
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Per Holmqvist
070-362 30 18
Verksamhetsutvecklare
http://www.nordansmak.se
Nordansmak
Stationsgatan 25 B
972 38 Luleå