Erlandsson stöder Jordbruksverkets utrotning av värdefulla köksväxter

Eskil Erlandsson bekräftade på nytt hur kortsiktig och politiskt enfaldig han är när han i dag i riksdagens interpellationsdebatt påstod att Jordbruksverkets nya regler för godkännande av kökssorter kommer att öka mångfalden.

Därmed går han emot drygt 600 remissvar som anser att reglerna hotar hundratals gamla fina, oersättliga sorter.

Mer på http://runelanestrand.wordpress.com

Avskytt Jordbruksverk vill utrota värdefulla köksväxter

Jordbruksverket är utan jämförelse det mest avskydda av de statliga ämbetsverken. Och detta förslag kan bli droppen! Ja, handläggarna kan väl knappast längre kallas ämbetsmän. Några såna med oväld finns tydligen inte längre. Utan tycks i stället vara i sold hos de stora bolagen och bondekooperationen som suger ut bönderna. Enligt uppgifter inifrån verket går tjänstemän mellan företag som Monsanto, övrig agroindustri och högre tjänster inom Jordbruksverket.

Sedan man tagit bort gårdsstödet för 13 000 småbruk, började räkna antal träd på naturbeten, krävde nedhuggning av gamla ädelträd och med tumstock kontrollerar längden på gräset på betesvallar och med våld genomförde den helt meningslösa vaccinationskampanjen mot Blåtunga finns inget som helst förtroende kvar för vare sig Jordbruksverket eller jordbruksminister Eskil Erlandsson.

När en byråkrati växt sig så stark som inom jordbruket finns bara civil olydnad kvar om näringen inte ska dö sotdöden.. Bonden har troligen aldrig tidigare i vår historia varit så ofri, kontrollerad och förnedrad som i dag. Tumskruvarna dras åt och Jordbruksverket hotar hela tiden med indragna bidrag.

Läs mer på http://runelanestrand.wordpress.com

Eskil Erlandsson – GMO-företagen och djurfabrikernas skyddshelgon

Under min tid som politisk redaktör på Älvsborgs – Posten (c) och som tidigare redaktör för Småbrukaren har jag följt och bevakat drygt dussin jordbruksministrar. Knappast någon har ställt till så stor skada för jordbruket, landsbygden och miljön som Eskil Erlandsson (C).

Erlandssons politik innebär påskyndad rationalisering med fler och större sammanslagna gårdar, ökad rovdrift på människor, djur och jord och fortsatt avfolkning av landsbygden.

Ekologi är ett främmande begrepp för Erlandsson
En del journalister har kanske gått på hans fina prat om ”goda och nyttiga livsmedel.” Och ”Matambassadörer”. Men i praktiken arbetar Erlandsson, uppbackad av LRF-toppen och Jordbruksverket, medvetet för en ökad koncentration av produktionen till allt större enheter. Erlandssons fagra tal om ”småskaligt och närproducerat” är bara en kuliss. Fler statliga miljoner än någonsin går som investeringsbidrag till fler och större djurfabriker som ger smaklösa produkter.

Därför intar Erlandsson en oengagerad inställning till de plågade burminkarna. Han gillar ”effektiv” stordrift och håller en skyddande hand över minkburarna.

Precis som han inte tycks beröras eller reagerar mot det systematiska djurplågeriet i höns, kyckling, svin– och mjölkfabrikerna. Där de största närmar sig 1500 mjölkkor vilket också innebär total obalans mellan gödsel och areal som i sin tur leder till svåra miljöproblem. Bl a övergödning av Östersjön.

Djurfabrikerna uppfyller inte djurskyddslagens krav på ”naturligt beteende”. De är förlegade och inte värdigt ett civiliserat samhälle. Tänk på det när du jagar röda lappar i supermarket.

De små och medelstora mjölkbönderna har under Erlandssons tid slagits ut i större utsträckning än tidigare.
För 13 000 gårdar under 8 tunnland åker har Erlandsson dessutom tagit bort gårdsstödet. Det innebär mer EU-stöd till gods och herresäten.

Inom ramen för centern och Erlandssons tal om småskalighet ryms inte bara djurfabrikerna utan också de minkfarmer som Djurrättsalliansen har granskat . Farmer med upp till 50 000 minkar.

Eskil Erlandsson är också, helt i strid med bönder och konsumenter, och i motsats till sina företrädare på jordbruksministerposten, en varm anhängare av GMO i livsmedel och i grödor.

Jag uppfattar Eskil Erlandsson som minkburarnas och djurfabrikernas eget skyddshelgon och som Monsantos främste ambassadör i Sverige och i EU där han driver på för godkännande av fler GMO-grödor.

Rune Lanestrand

Eskil Erlandsson borde lära om GMO i Norge

Medan Sveriges jordbruksminister Eskil Erlandsson (C) uppträder som försäljare för Monsanto, BASF och de andra GMO – jättarna går Norge den rakt motsatta vägen.

Den norske jordbruksministern Lars Peder Brekk (C) har i dagarna anslagit en miljon norska kronor för att informera om riskerna med GMO.

Brekk är också i motsats till sin svenska kollega motståndare till genmanipulerade grödor och livsmedel.

(Läs mer)

Riksdagsledamöter okunniga om GMO

Centerpartisten Claes Västerteg tror att höstvete sås på våren och moderaten Rune Wikström att det finns 40 000 mjölkbönder i Sverige. Det rätta svaret är att höstvete sås på hösten, därav namnet, och antalet mjölkbönder i Sverige är 6 000. Vänsterpartisten Wiwi-Anne Johansson som svarar fel på 7 av 10 frågor tror att det bara finns 150 mjölkbönder i landet. Gomorron!

Ja, det är verkligen intressant att läsa svaren på de 10 frågor ATL ställt till ledamöterna i riksdagens jordbruksutskott. Det är inte så lite skrämmande med deras stora kunskapsluckor.

Det allvarligaste resultatet av denna enkät är den stora okunnighet som råder bland ledamöterna när det gäller GMO (genmanipulerade organismer). På frågan om vilka svenska djurbönder som tillåter GMO i foder svarar, moderaternas första namn i utskottet, Bengt-Anders Johansson, själv jordbrukare: ”Det vet inte jag, men vi tillåter ju ingen GMO i foder överhuvudtaget.” Vilken skrämmande okunnighet om denna för jordbruket, naturen och folkhälsan så viktiga fråga. Rätt svar är att grisbönder använder GMO-foder.

Miljöpartiets Tina Ehn, som innan hon blev riksdagsledamot arbetade som avbytare ute på mjölkgårdar, visste inte hur många mjölkbönder det finns i landet. Hon trodde att GMO finns i allt foder om man inte säger nej.

Socialdemokraten Carina Ohlsson och Sofia Arkelsten (m) var de enda av jordbruksutskottets 15 ledamöter som visste att GMO-foder används i svinfoder. Ohlsson visste i särklass bäst med 9 rätta svar av 10 möjliga. Blir hon kanske jordbruksminister när Eskil Erlandsson, som inte precis rosat marknaden för Alliansen, får gå i höst?

I särklass sämst är socialdemokraten Bo Bernhardsson som tror att etanol tillverkas av raps (ska vara vete) innan han vägrar att svara på resterande 8 frågor med den motiveringen att han som riksdagsledamot inte behöver kunna några detaljfrågor. Men det är just det ledamöterna ska kunna i de frågor som rör deras eget utskott. De ska sedan bl a informera sina övriga partikamrater i riksdagsgruppen.

Det har ju i dagarna startats ett nytt Landsbygdsparti, Landsbygdsdemokraterna därför att allt fler på landsbygden menar att centerpartiet inte längre bryr sig om jordbruket och landsbygden. Det bekräftas, med råge av centerns Claes Västerteg, v ordförande i utskottet, som inte ens vågar gissa på hur många mjölkbönder som finns i Sverige.

Lantmännens smygintroducering av GMO-foder, uppbackade av GMO-frälste jordbruksminister Eskil Erlandsson, torde vara en total överraskning för de allra flesta konsumenter. När inte ledamöterna i riksdagens jordbruksutskott visste detta. Inte ens utskottets ordförande Anders Ygeman (s).

Många konsumenter känner sig säkert oerhört lurade då de troget köper svenskt för att de inte vill ha GMO i livsmedel. Nu är det inte längre någon garanti.

De grisbönder som följt LRF-ordförande Lars-Göran Petterssons rekommendation att använda GMO-foder har förstört för den stora majoriteten seriösa grisuppfödare som inte utfodrar med GMO.

Enda sättet att slippa GMO är att handla ekologiskt. Tänk vilken jättechans de svenska grisuppfödarna missat, att saluföra GMO-fria skinkor och bacon, när 80 procent av konsumenterna vill ha GMO-fria livsmedel.

Rune Lanestrand
http://runelanestrand.wordpress.com/

LRF-ungdomen är okritiska till GMO

LRF Ungdomen firar 20 år med att resa till Åland. Men först träffas de 23 region- ordförandena i Europahuset i Stockholm. På kvällen kommer det sammanlagt 400 LRF-ungdomar från hela landet för en tvådagarsresa till Åland.

På Europahuset ska ledarna informera sig om GMO och sociala medier. Om det senare talar en av Sveriges bästa föredragshållare Göran Adlén över ämnet – Framtidsspaning kring mötesplatser på nätet. Och Johan Ronnestam, proffs på sociala medier. Den stora frågan är vad de ska använda sina kunskaper till. Ska de gå i LRF:s fotspår eller ska de gå in för ett miljövänligt jordbruk och säga nej till djurfabrikerna.

Vid konferensen på Europahuset ska man få besök från Jordbruksdepartementet där de enligt programmet ska ”få en utmaning av Eskil Erlandssson”.

Ska Erlandsson medverka som är helt frälst på GMO-grödor kan man befara det värsta. Hoppas att de unga inte låter sig vilseledas. Men kan ha sina farhågor då en grupp LRF-ungdomar deltog i en ”GMO-resa” till USA i höstas.

Ska man döma av LRF-ungdomens blogg blev de imponerade och fann att de farmare som odlade GMO-grödor var väldigt nöjda. Bl a träffade de också Monsanto. Kanske var det Monsanto som fixade programmet. Några ekologiska gårdar besökte de inte i varje fall inte.

Kan bara konstatera att LRF-ungdomen likt LRF börjar diskutera GMO mer än 20 år efter de första försöksfälten med GMO i Sverige.

Rune Lanestrand

Bojkotta GMO-mjölk från Arla

Ett 50-tal bönder i Halland och Småland har fått GMO-smittad majs från Lantmännen. Exakt hur många det är som drabbats är lite oklart men enligt preliminära uppgifter från ”fodersäkerhetsansvarige” Kjell Larsson på Lantmännen rör det sig om 100 ton.

Det är Monsantos majs, Mon 810 som producerar sitt eget insektsgift. Fodret kan ha getts till både kor och grisar. Majsen Mon 810 har i djurförsök gett råttor lever- och njurskador samt nedsatt fruktsamhet.

Engelska parlamentet

(House of Commons) har i sin restaurang liksom de största livsmedelskedjorna i England stoppat alla GMO-livsmedel. Och de anställda vid Monsantos huvudkontor i England har tvingat det cateringföretag som driver de anställdas lunchrestaurang att ta bort Mon 810 från matsedeln.

Enligt Lantmännen innebär GMO-leveransen att ett 20-tal mjölkbönder nu levererar GMO-kontaminerad mjölk till Arla som garanterar konsumenterna GMO-fri mjölk. Detta borde ge andra mejerier som kan leverera GMO-fri mjölk och ost konkurrensfördelar mot det danskstyrda Arla som dessutom försöker få monopol och konkurrera ut de mindre mejerierna i Sverige.

Det som inte fick hända har hänt. Nu har LRF, Lantmännen, Monsanto och de stora GMO-företagen fått precis som de räknat ut. Av ”misstag” ska de farliga genmanipulerade grödorna spridas över världen i strid med vad en överväldigande majoritet konsumenter och bönder vill.

Lantmännen inom LRF-koncernen har under många år i samarbete med BASF forskat för att få fram GMO-grödor. Och tyvärr finns det riktigt kortsynta bönder även i Sverige som gått på agroindustrins vilseledande propaganda.

Det är så här det är tänkt. Genom ”olyckshändelser” ska allmänheten avtrubbas och till sist tvingas acceptera de för både hälsan och naturen skadliga GMO-produkterna. I flera länder i Europa, däribland Tyskland och Frankrike, säger regeringarna nej till majsen, Mon 810, medan den svenske jordbruksministern Eskil Erlandsson (c) och miljöministern Andreas Carlgren (c) inte har några invändningar.

När vi har en så slapp regering som tar så lätt på riskerna med GMO finns inget effektivare än en konsumentbojkott mot Arla och en bondebojkott mot Lantmännen för att tvinga fram bättre kontroll, GMO-fria mjölkprodukter och ett GMO-fritt Sverige. Livsmedelsverket och Jordbruksverket står som vanligt på de stora producenternas sida. Så där finns heller ingen hjälp att vänta.

Rune Lanestrand