Kanske är det redan nytt läge att lyfta frågan om en GMO-fri zon

”Ett beslut som känns jätteskönt”
NSD Publicerad 18 januari 2012 06:00
Uppdaterad 21 januari 2012 05:45

HAPARANDA.
Lena Keisu Gard (S) applåderar beslutet om stopp för Amfloran.

– Fantastiskt för Sverige men dåligt för Amerika, säger hon.

Lena Keisu Gard har funderat över möjliga negativa konsekvenser av odling av genmanipulerade grödor. Det faktum att Amfloran innehåller en antibiotikaresistent gen och att risken för att genen sprider sig vidare i miljön och näringskedjan gjorde att hon bestämt säger nej till GMO-grödor helst i hela världen och åtminstone i Haparanda.

– Ett perfekt beslut att odlingarna upphör, ett beslut som känns jätteskönt, säger Lena Keisu Gard.

GMO-fritt

(…..)

Sedan år 2001 har flera Haparandabor föreslagit att utlysa Haparanda till en GMO-fri zon och i dagsläget har 4 713 kommuner i världen tagit steget. Allra senast föreslog Lena Keisu Gard detta. Hon fick stöd från Haparandas tre miljö- och hälsoskyddsinspektörer samt klimatstrategen.

Nytt försök?
Men politikerna sade nej med motiveringen att Haparanda inte var redo att ta steget.

– Haparanda vill vara företagsvänligt, nu behöver inte den aspekten finnas med. Kanske är det redan nytt läge att lyfta frågan om en GMO-fri zon, säger Lena Keisu Gard.

(Läs mer)

Haparanda kommun arbetar för en GMO-fri kommun – Vill inte se några odlingar med GMO-grödor

Kräver GMO-fri Haparanda kommun
Norrbottens Kuriren
Publicerad 2011-12-19 19:42
Ändrad 2011-12-20 10:50

(…..)

”Att kommunen inte medvetet köper in livsmedel från genetiskt modifierade grödor, att kommunen skriver in ovanstående i sina riktlinjer för miljöanpassad upphandling samt att Haparanda stad inte i nuläget vill se några odlingar med genetiskt modifierade organismer i vår kommun beroende på att gentekniken förutsätter ett intensivt jordbruk som bland annat är beroende av kemiska bekämpningsmedel vilket inte gör jordbruket miljövänligare.”

– Jättebra att frågan lyfts upp, men tyvärr kan inte en kommun stoppa en GMO-odling utan det är jordbruksverket som beviljar tillstånden, säger Sven Tornberg (C).

– Jag hade väntat mig en hårdare formulering, säger Lena Keisu Gard.

(Läs mer)

Haparanda: Nu har det gjorts förtydligande på kravet att bli en GMO-fri zon

GMO-debatten tar fart igen
NSD Publicerad 22 november 2011 Uppdaterad 26 november 2011

HAPARANDA.
Gör Haparanda till en GMO-fri zon.

Kravet ställs av politiker och tjänstemän i Haparanda.

– Det går i linje med vår vision för år 2020 om hållbar livsmiljö, säger Sofia Larsson, klimatstrateg.

Inte mindre än 4 713 kommuner i 39 olika länder har utlyst sig som GMO-fria zoner. I Haparanda lyftes frågan första gången år 2001 av Naturskyddsföreningen och sedan dess har ytterligare tre förslag lämnats in.

I går behandlades frågan av kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Det har varit en lång process som pågått. Nu har det gjorts förtydligande på kravet att bli en fri zon, säger Sofia Larsson, klimatstrateg.

Hur viktigt är detta?
– Det är jätteviktigt och en viktig signal utåt.

Försiktighet
Den senaste motionären är Lena Keisu Gard (S).

– GMO är högaktuellt, inte minst i vår kommun. Jag tycker att vi som kommun ska ta ställning, säger Keisu Gard.

Hon råder till försiktighetsprincipen och påtalar brister med GMO-odlingarna, dess påverkan genom pollenspridning och samband mellan GMO och antibiotikaresistens behöver utredas vidare och därför förespråkar hon en GMO-fri zon.

(Läs mer)

BASFs GMO-potatis: Lidköping 15 ha, Skara 3,6 ha, Haparanda 3,9 ha, Boden 2,5 ha

Kommersiell odling av genetiskt modifierade växter
Jordbruksverket

I tabellen nedan ser du vilka genetiskt modifierade grödor som odlas i Sverige i år och på vilka platser. Vi fyller i uppgifterna vartefter de kommer in till Jordbruksverket. I år kommer endast stärkelsepotatisen Amflora att odlas.

Med hjälp av koordinaterna kan du hitta platserna till exempel på länsstyrelsernas GIS-tjänst Länskartor. Koordinaterna är i RT90.

Nedan finns även en tabell över förra årets odling. 2010 var det första året som en genetiskt modifierd växt odlades kommersiellt i Sverige.

Kommersiell odling av genetiskt modifierad potatis 2011
Sort Län Kommun X-koordinat Y-koordinat
Amflora Norrbottens län Boden 1771180 7305000
Amflora Västra Götalands län Lidköping 1350780 6481750
Amflora Västra Götalands län Skara 1349250 6478040
Amflora Norrbottens län Haparanda 1877300 7335100

Staffan Eklöf till akiko.frid

Hej!
Nedan följer skriftligt svar om arealerna.
X: 1350780, Y: 6481750 – 15 ha
X: 1349250, Y: 6478040 – 3,6 ha

Men precis som Jenny sade, vill jag också understryka att vi efterfrågar skiftena och att den odlade arealen kan vara mindre.

Mvh,
Staffan

Staffan Eklöf till Akiko
Hej!
Arealerna är 3,9 ha för Haparanda och 2,5 ha för Boden.
Mvh,
Staffan

===================================================
Staffan Eklöf, Fil. Dr. (PhD)
Handläggare Genteknik (Administrative Officer Gene Technology)
Jordbruksverket (Swedish Board of Agriculture)
551 82 Jönköping (SE-551 82 Jönköping)
Sweden
Tel: +46 (0)36 155123
Fax: +46 (0)36 710517

– Italien, Österrike, Ungern, Luxemburg och Grekland har förbjudit odling av BASFs GMO-potatis, Amflora.

– Ungern har med stöd av bland andra Frankrike och Polen har även tagit EU-kommissionen till domstol på grund av att godkännandet av Amflora-potatisen.

GMO-odlingarna ger Tornedalen ett dåligt rykte

Nyheterna Luleå –
Nu protesterar bönderna mot GMO-odlingarna
torsdag 23 juni 2011

Greenpeaceaktivisterna har lämnat gmo-odlaren Mattias Laitamaa i Vojakkala , men nu ställs han inför nya protester från andra lantbrukare i området. Kravbonden Carin Kerttu står bakom den gemensamma skrivelsen som odlarna lämnat över till Laitamaa och menar att gmo-odlingarna ger tornedalen ett dåligt rykte.

Kolla på TV4 Play

Företagare inom lantbruk och turism vill GMO-odlingarna ska upphöra

Nya protester mot GMO-odlad potatis
Norrbottens Kuriren 2011-06-23

KUKKOLA. Lantbrukare i södra Tornedalen har uppvaktat odlaren Mattias Laitamaa med krav om att han ska sluta odla GMO-potatis. De vill bibehålla Tornedalens ”rena” rykte.

Greenpeace har dragit vidare och lämnat odlaren Mattias Laitamaa ifred. Men nu kommer nya protester mot hans odling av den genmanipulerade potatisen Amflora i Nedre Vojakkala. Det är företagare inom lantbruk och turism i byarna i södra Tornedalen som vill att GMO-odlingarna ska upphöra.

Carin Kerttu, kravbonde och ordförande i LRF södra Tornedalen, tog initiativ till protesten.

– Många av oss är Krav-producenter och ekologiska odlare. För oss är det viktigt att få bibehålla mångfalden och ge turister en genuin känsla och smak för vår hembygd, säger hon.

I en gemensam skrivelse nämner de vikten av att ”förmedla deras stolthet och känsla för hembygden, vilja att arbeta med naturens villkor, upprätthålla en etisk och moralisk grundsyn” samt att de ”vill bibehålla Tornedalens ’rena’ rykte”

– Det handlar också om att bevara vårt förtroende hos konsumenterna, säger Carin Kerttu.

Uppvaktade odlaren
Carin Kerttu menar att det finns för lite forskning kring GMO-odling och att försiktighetsprincipen därför ska råda.

I måndags fick odlaren Mattias Laitamaa besök av Carin Kerttu och Pia Hulkoff från Hulkoffgården. De överlämnade en namnlista med tiotalet namn.

– Vi diskuterade GMO-odlingen och Mattias berättade om hur han resonerar, medan vi anförde våra argument. Det var ett väldigt bra möte. Det känns som att Mattias förstod oss och vi vill inte heller honom något ont. Vi uppskattar honom som en duktig företagare men vi vill bara inte ha GMO, säger Carin Kerttu.

Vad tycker du om Greenpeace aktioner?

– Jag är tveksam till deras aktioner för jag tycker att det skadar Mattias, men de väckte ju onekligen debatten.

(Läs mer)

Därför uppmanar vi att snarast upphöra med GMO-potatisodling i vår bygd

2011-06-21

Representanter för undertecknade har uppvaktat GMO potatisodlaren Mattias Laitamaa i Vojakkala måndag 20 juni.

Vi arbetar med och vill arbeta för framtidsutveckling av vår bygd.

Våra affärsidéer bygger på att använda våra naturliga lokala råvaror i så stor utsträckning som möjligt.

En del av oss är Krav producenter och ekologiska odlare. För oss är det viktigt att få bibehålla mångfalden och ge turister en genuin känsla och smak för vår hembygd.

Vi deltar tex i projekt med:
Lokala råvaror
Biologisk mångfald
Kulturlandskapsskyddande åtgärder
Ekologisk odling
Matmarknader
Midnattssolens mat
Matlandet Sverige
Turism
Storytelling
m.m.

dessutom är det viktigt för oss att förmedla
Vår stolthet och känsla för hembygden
Vilja att arbeta med naturens villkor
Trovärdig helhet
Etisk och moralisk grundsyn
Vi vill bibehålla Tornedalens ” rena” rykte
och bevara vårt förtroende hos konsumenterna

Vi uppskattar Mattias Laitamaas framåtanda och duktiga företagsamhet; den behövs, men GMO odlingar förstör vår framtidstro och hotar våra företags trovärdighet.

Därför uppmanar vi honom att snarast upphöra med GMO delen av din potatisodling i vår bygd.

Vi är företagare inom lantbruk och inom turism i byarna eller i närheten av dina odlingar.

(Läs mer på GMO fritt Norrbotten)