Nordanstigs kommun i Gävleborgs län har beslut att vara GMOfri

Hej!

Läser på er hemsida att det är flera områden/kommuner mm som är GMO-fria. Jag har meddelat detta förut, men tydligen halkat ur systemet. Beslut togs i Fullmäktige 2010 att servera GMO-friamåltider i Barnomsorg, skola och Äldreomsorg.

Vänligen

Elisabeth Engberg
Enhetschef Kost och Städ
______________________________
Nordanstigs kommun
Box 56, 820 70 BERGSJÖ
820 70 Bergsjö
http://www.nordanstig.se

Nordanstig Naturligtvis – Här förverkligar du dina livsdrömmar

 

 

Vi har ett beslut i kommunen att använda GMO-fria livsmedel

En skollunch kostar som en liter mjölk
Hälsingland/Hudiksvalls Tidning Måndag 28 januari 2013

En skollunch kostar ungefär lika mycket som en liter mjölk. Men prislappen varierar mellan kommunerna.

I Hälsingland lägger Hudiksvalls kommun näst minst pengar på skollunchen och Nordanstig näst mest. I alla fall om man bara ser till livsmedelskostnaderna. I Hudiksvall kostar livsmedel för en genomsnittlig skollunch 8,50 kronor, i Nordanstig 9,78 kronor.

Det beror bland annat på att Nordanstig har kunnat spara in på sina transportkostnader, pengar som enligt kostchefen istället läggs på att köpa bra livsmedelsprodukter.

– Vi har ett beslut i kommunen att använda GMO-fria livsmedel. Vi köper mycket krav-märkta produkter och använder bara svenskt kött. Det gör att det blir lite högre kostnader på livsmedel, säger Elisabeth Engberg, kost- och städchef i Nordanstigs kommun.

(Läs vidare)

Kommunfullmäktige beslutade att mat fri från GMO-råvaror ska serveras i Nordanstigs skolor

Mer svenskt kött i skolorna
Helahälsingland 31 jan 2012

NORDANSTIG/HUDIKSVALLS TIDNING
Det serveras större andel svenskt kött i Nordanstigs skolor nu än för två år sedan.

Branschorganisationen Svenskt har frågat kommunen hur stor del av köttet som köps till skolorna som är svenskt respektive importerat, och är andelen svenskt kött är mindre eller större än föregående år?

Svaret lyder att kommunfullmäktige beslutat att mat fri från genmanipulerade råvaror ska serveras, så fläskkött köps från Scan och KRAVmärkt nötfärs från en lokal producent.

(Läs mer)

Plus för Nordanstig som har blivit en kommun som bara använder livsmedel som är fria från GMO

Både plus och minus för miljön
SUNDSVALLS TIDNING 11 september 2011

NORDANSTIG
Nordanstigs kommun får både plus och minus i miljöbokslutet för 2010. Bland annat har antalet miljöklassade bilar ökat i kommunens bilpool men det finns ingen källsortering i kommunens verksamheter.

Företaget PRIO miljö har gjort en utvärdering av kommunens klimat- och energiplan för år 2010 på uppdrag av kommunstyrelsen.

(…..)

Men det delas även ut plus till kommunen i utvärderingen. Mängden oljepannor i hushållen har halverats. Det ges även plus för att Nordanstig har blivit en kommun som bara använder livsmedel som är fria från genmodifierade organismer, att inköpen av ekologiska livsmedel ökar och att det har satsats på att energieffektivsera kommunens fastigheter.

Personal i kommunens tillagningskök har miljöutbildats och upphandlingar har fått förbättrade miljökrav. Detta lyfts fram som positivt i utvärderingen.

(Läs mer)

Nordanstigs kommun i Gävleborgs län har tagit beslut om att all mat som serveras i offentlig sektor skall vara GMO-fri

from Elisabeth Engberg
till hejda.gmo@gmail.com
datum 30 december 2010 08:53

ämne Nordanstigs kommun i Gävleborgs län har tagit beslut om att all mat som serveras i offentlig sektor skall vara GMO-fri

Hej!

Vi har beslut tagit av Fullmäktige i vår kommun sedan februari 2010.

Inom Kostenheten arbetar vi hårt för att uppfylla dessa mål. Det jag ser som svårast är att grossister/producenter/leverantörer/säljare inte är uppdaterade på vad GMO fritt innebär. Svårast är kött/köttprodukter.

Man behöver inte vara ekologisk producent för att vara GMOfri, viktigast är att veta vilket foder djuren fått.
Ex. Vi har tidigare serverat Bregott från Arla till våra gäster, men det kan vi inte fortsättta med eftersom man använder ca 10 % dansk grädde när man tillverkar produkten, och danska kor äter GMOsoya…..

Vänligen

Elisabeth Engberg
Kost och Städchef
Verksamhetsstöd
Nordanstigs kommun


GRATTIS Nordanstigs kommun!

Nordanstigs kommun kommer att servera endast mat som är fri från GMO

Mer GMO-fri mat i kommunen
HelaHälsingland 20 oktober 2010

BERGSJÖ/HUDIKSVALLS TIDNING
Fullmäktigebeslutet att Nordanstigs kommun endast ska servera mat som är fri från genetiskt modifierade organismer från och med hösten kommer inte att uppnås. Men kommunen är på god väg enligt kostchef Elisabeth Engberg.

– Vi måste ta ett steg i taget. Vi trodde att det skulle vara mycket lättare än vad det är, säger Elisabeth Engberg.

I februari tog fullmäktige beslut att införa GMO-fri mat från och med hösten 2010. Det innebär att maten som serveras inom förskolor, fritidshem, skolor, särskilda boenden och inom daglig verksamheten ska vara fri från genetiskt modifierade organismer.

(…..)

– Vi märker att vi sporrar varandra och att fler kommuner tar samma beslut om att öka ekologiska varor och att ha GMO-fri mat, säger Elisabeth Engberg.

(Läs mer)

—–

GMO-fri kommun
Nordanstig blir GMO-fri kommun hösten 2010 och kommer bara att köpa livsmedel som inte är genetiskt förändrade
Kommunfullmäktige har beslutat att också Nordanstigs kommun bara ska köpa livsmedel som är ceritfierad med GMO-fri produktion. Ett GMO-fritt livsmedel är inte genetiskt förändrat av människor. Alla kök i kommunen som lagar mat kommer att ha GMO‑fria livsmedel.
Från hösten 2010 köper kommunen bara livsmedel som är certifierad med GMO-fri produktion. Den GMO-fria maten kommer att används inom alla förskolor, fritidshem, skolor och särskilda boenden, vid matdistribution och inom daglig verksamhet (handikappomsorgen).

(Läs mer)

—–

2010-05-02
Nordanstig blir GMO-fri kommun och kommer bara att köpa livsmedel som inte är genetiskt förändrade
Nordanstigs kommun kommer bara att köpa livsmedel som är ceritfierad med GMO-fri produktion. Ett GMO-fritt livsmedel är inte genetiskt förändrat av människor. Alla kök i kommunen som lagar mat kommer att ha GMO‑fria livsmedel från hösten 2010.

(Läs mer)

Nordanstigs kommun ska endast köpa GMO-fri mat

Nordanstig förbjuder genmodifierad mat
helahälsningland 16 februari 2010
Nordanstig/Hudiksvalls Tidning

Nordanstigs kommun ska hädanefter endast köpa mat som inte är genmodifierad till kommunens verksamheter.

Alla livsmedel som är Krav-märkta, ekomärkta eller märkta Svenskt Sigill uppfyller kraven på att vara GMO-fria.

(…..)

– Självklart ska vi köpa in mat som är fri från genmodifikation, säger Stig Eng (C).

(Läs mer)