Jag respekterar bönderna som ser till att vi får mat på bordet

Den livsviktiga bonden
HelaHälsingland 10 september 2011

Det finns ingen annan yrkeskår som jag respekterar så mycket som bönderna. Dessa livsviktiga lantbrukare som ser till att vi får mat på bordet.

Jag blir ledsen när jag läser att de blir tvungna att lägga ner eller byta inriktning, eftersom lönsamheten är för dålig. Snart har vi inga mjölkbönder kvar här i Hälsingland! Köttproduktionen är visserligen också viktig och håller våra landskap öppna men jag blir bekymrad om det ska vara det enda vi har kvar här. Jag vill kunna gå till närmaste affär och köpa lokalt producerade lantbruksprodukter, mjölk, ägg, smör och grönsaker. Just nu är vi på väg åt helt fel håll! Milko äts upp av Arla och allt centraliseras mer och mer, när vi borde gå åt andra hållet. Vi vet alla att priset på olja och därigenom transporter kommer att stiga radikalt inom de närmaste åren. När vi inte har råd att importera billig mat från andra länder eller ens från andra delar av Sverige, vem ska då se till att vi har mjölk åt våra barn? Eller smör, grönsaker, mjöl, kött, ägg?

Vari ligger då felet? Bonden vill sälja sina produkter och jag (vi konsumenter) vill köpa dem. Någonstans i distributionskedjan felar det. Nu vet jag mycket väl att vissa konsumenter bara tittar på priset och köper det som är billigast. Men jag vet också att vi blir fler och fler som är beredda att betala mer för en produkt som är fri från bekämpningsmedel och producerad i vår närhet.

Det är vi, just du och jag, som väljer vilken väg vi ska gå.

(…..)

Konsumentmakten är stor! Just nu behöver hälsingebonden oss och för vår egen skull måste vi hjälpa honom, så att han finns kvar den dagen vi inser hur mycket vi behöver honom.

Petra Hagelin

(Läs mer)

En vecka med en av regeringens matlandetambassadörer

Simon bloggar om livet som landsbygdsentreprenör
Jordbruksverket 2011-08-15

I dag börjar Simon Björkman från Ljungskile blogga om sin vecka som företagare på landsbygden. Simon är 18 år och har vunnit tävlingen världens roligaste jobb som Jordbruksverket har arrangerat. Priset är att uppleva livet som landsbygdsentreprenör tillsammans med Fia Gulliksson.

Simon har fått en unik möjlighet att utveckla sin kunskap kring mat och företagande tillsammans med entreprenören och inspiratören Fia Gulliksson från Östersund. Fia är matkreatör, temakerska och en av ambassadörerna för Sverige det nya matlandet. Hon driver två egna företag, Brunkullans te och Food in Action.

Från och med i dag bloggar Simon om sin vecka som företagare på landsbygden. Där delar han med sig av sina upplevelser när han testar, lär och utvecklar sig inom mat och företagande.
– Detta är en chans för mig till lärande, säger Simon, och vart det leder vet jag inte än. Det blir nog en spännande vecka!

En vinst för landsbygdens framtid
Det här är inte bara en vinst för Simon, det är också en vinst för landsbygdens framtid i Sverige. Landsbygden erbjuder många fördelar för företagare och behöver unga människor som vill satsa på landsbygdsföretagande.

Simon är en ung kille med ett brinnande intresse för natur och biodling. Det här är andra gången i år som Simon blir uppmärksammad i samband med landsbygdsutveckling. Han har tidigare vunnit en utmärkelse från Rotary för hans arbete med att engagera andra ungdomar i biodling. Hans vecka tillsammans med en landsbygdsentreprenör gör honom förhoppningsvis än mer inspirerad till att utveckla och bidra till en levande landsbygd även i framtiden.
– Jag har funderingar på att starta företag inom biodlingen, det finns så många saker man kan hålla på med, säger Simon. Jag har även funderat på hur det vore att forska inom biodlingen. Biodlingen är mitt stora intresse, men allt som gäller natur, miljö och mat fascinerar mig.

Mer information
Här kan du följa Simon på bloggen
Världens roligaste jobb på Jordbruksverkets webbplats

Vill göra Härjedalen som en GMO-fri kommun

Vill ha genmodifieringsfri zon
8 april 2011

Sven Zachrisson, Nedre Härjedalens Naturskyddsförening, har lämnat ett medborgarförslag till kommunen om den ska ingå i en genmodifieringsfri zon.

I ett medborgarförslag vill Sven Zachrisson att Härjedalens kommun ställer sig bakom kravet att utropa Härjedalens kommun och Jämtlands län till en GMO-fri zon.

– Målet är ett Jämtlands län där inga genetiskt modifierade grödor odlas vare sig på åkrarna, i trädgårdslanden, i skogen eller i fältförsök. Ett län där ingen mat produceras med hjälp av genetiskt modifierade grödor och där ingen genmodifierad mat återfinns i våra butiker

(…..)

– GMO-fria zoner finns redan i länet, dessa är Östersunds kommun, Åre kommun och Krokoms kommun, skriver Zachrisson i sitt förslag.

(Läs mer)

Västra Götalands län är det län som har de största arealerna ekologisk odling

Ekologisk odling ökar men når inte målet
Jordbruksverket 2010-11-25

Regeringens mål är att 20 procent av den totala jordbruksmarken ska vara certifierad ekologisk vid slutet av år 2010. Andelen certifierad ekologisk jordbruksmark var 9,8 procent 2009 och skulle alltså behöva fördubblas för att nå målet. Räknar man med den jordbruksmark som är under omställning blir det 12,5 procent. Värmland och Jämtlands län har nått längst med drygt 14 procent certifierad ekologisk jordbruksmark.

I en statistikrapport för 2009 redovisas ekologisk odling län för län. I rapporten redovisas arealer jordbruksmark med certifierad ekologisk produktion och arealer under omställning. Redovisningen avser all areal som följer EU:s regler för ekologisk produktion, alltså även KRAV:s och Demeters regler. Statistiken baseras på siffror från de tre godkända kontrollorganen, SMAK, Aranea Certifiering och HS Certifiering.

Jordbruksverket redovisar, i andra sammanhang, även statistik över arealer som finns i miljöersättningen för ekologiska produktionsformer. Dessa arealer skiljer sig från de arealer som publiceras i denna rapport.

(…..)

I figur 1 nedan redovisas den ekologiska odlingen 2009 fördelad på län. Värmland och Jämtlands län är de som hade störst andel omställd jordbruksmark 2009, drygt 14 procent. Dessa två län har även de högsta andelarna mark under omställning till ekologisk produktion.

Västra Götalands län är det län som har de största arealerna ekologisk odling. Länet stod för 23 procent av den ekologiska odlingen i Sverige samtidigt som länets totala areal jordbruksmark, ekologiskt och konventionellt odlad, uppgick till 17 procent av Sveriges totala jordbruksmark år 2009.

(Läs mer)

Krokoms kommun har beslutat sig för att vara en gmo-fri zon!

Hej allihopa,

Krokoms kommun har beslutat sig för att vara en gmo-fri zon!hallristning

Både Centern och Vänsterpartiet hade lagt var sin motion och Miljöpartiet yrkade bifall till motionerna.

Det är härligt att även Borlänge har utropat sig till en gmo fri zon.

Tänk er att hela Sverige blir en gmo-fri zon, vilken gåva till våra barn och barnbarn!

Med vänliga hälsningar
Liv

EU:s ministrar besöker Åre kommun som har utropat sig till en GMO-fri zon

I Åre las förslaget om en GMO-fri zon av en centerkvinna, en vänsterpartist, Åre FN-förening, Naturskyddsföreningens lokalorganisation och föreningen Grönare Åre, det är alltså ett mycket brett önskemål.

Även Östersunds kommun och Jämtlands läns landsting har utropat sig till gmo-fria zoner och Länsstyrelsen har med arbetet för ett GMO-fritt län bland de16 miljömålen. Det finns liknande motioner lagda i både Härjedalen och Krokom.

Det är inga kontroversiella beslut, de politiska partierna är eniga. Det finns dessutom ca 175 olika andra områden i Europa som utropat sig till GMO-fria zoner. Därtill driver länets lantbrukare i LRF frågan efter ett stämmobeslut 2008 liksom Ekologiska Lantbrukarna och Småbrukarna i länet.

Problemet hittills har varit att EU inte godkänner GMO-fria zoner, de accepterar bara om ett land ansöker om att slippa odla en viss GMO-gröda med hänvisning till forskningsresultat.

Nu verkar möjligheten att skapa GMO-fria zoner med reell verkan öka eftersom Miljöministrarna i EU redan i våras lade förslag att regioner och kommuner ska ges rätt att etablera GMO-fria zoner. De kräver även att GMO-grödornas långsiktiga effekt på miljö och hälsa måste riskbedömas, att oberoende forskning på GMO måste genomföras och att den dokumentation som idag hålls hemlig av genteknik- och jordbruksföretag ska offentliggöras. Det kan tyckas vara självklarheter att så skulle ske, redan idag, men så är inte fallet.

Vi hoppas att våra miljöministrar i EU kommer att få igenom sina krav i EU så att förslagen blir till beslut.

Gentekniklösningar är enormt dyra, dessa satsas endast på världens största grödor. Idag är 99 % av de grödor som finns ute på marknaden antingen modifierade för att bättre klara av ogräskemikalier eller så producerar växterna ett gift för att bekämpa fjärilslarver.

Genteknikforskare lockar med att man ska lösa viktiga problem tex potatisbladmögel, torkproblem och världssvälten, för att få acceptans för forskningen men trots att man forskat sedan 60-talet så har dessa problem inte lösts. Världssvälten kan bara lösas genom att man fördelar jordens resurser på ett bättre sätt.

Att utropa GMO-fria zoner är viktiga beslut, det visar beslutsfattare att medborgarna inte anser att mer kemikalier ger bättre mat, att patent på liv inte ska ske, att bönder inte vill bli beroende av de stora kemikalieföretagen, att antibiotika som markörgen inte accepteras och att den biologiska mångfalden är oerhört viktig.

Det ger Europa områden där GMO-frihet möjliggör ekologisk odling av alla sorters mat.

Liv Ekerwald, Ås

Mer på Länstidningen Östersund
”Odling utan GMO är framtiden”

På engelska:
EU ministers meet in GMO-free Åre in Sweden
(GM-FREE IRELAND NEWS)

Viktigt att man arbetar med GMO-frågorna ur ett underifrånperspektiv

Sveriges första GMO-fria kommuner
Miljöaktuellt: Almedalen| 2009-07-03

Centerpolitikern Bogna Adolfsson i Östersund har kämpat mot GMO-grödor i många år.
– Äntligen har vi sagt nej till GMO i Östersund, säger hon på politikerveckan i Almedalen där hon berättar om Östersunds resa mot att bli en GMO-fri kommun.

I november förra året beslutade kommunstyrelsen i Östersund att Östersund var en GMO-fri zon. I april i år följde landstinget efter och satte stopp för GMO också inom Jämtlands läns landsting. Kort därefter följde Åre kommun efter. Idag har Sverige tre GMO-fria zoner – Östersund, Åre och Borlänge.
– Det är otroligt roligt. Jag har varit med och drivit den här frågan länge och till slut kom det upp på den politiska dagordningen, säger Bogna Adolfsson.

(Läs mer)


Mer om Almedalen och GMO

Greenpeace blogg:
Hej då GMO Forum i Almedalen