Ett svar från livsmedelsverket om GMO-ris

Från: livsmedelsverket@slv.se
Datum: 5 mars 2012 09:07
Ämne: Svar på din fråga till livsmedelsverket
Till: Akiko Frid

Hej Akiko!

Rubriken är; Vilka produkter kan vara genetiskt modifierade?

Ris har kommit med därför att det är den grödan vi har problem med i EU då det här inte finns något godkännande för ris. Det är livsmedel som är eller innehåller ris som vi har haft eller har beslut om nödåtgärder. Hur mycket de odlar i Kina har vi förstås ingen aning.

Jag ser dock att texten inte är riktigt tydlig och kommer att ändra den vid nästa genomgång av texter på webben.

Med vänlig hälsning
Zofia

Zofia Kurowska
Statsinspektör
Kontrollstödsenheten
telefon 018-17 55 08
Box 622, 751 26 UPPSALA
Tel. 018-17 55 00
http://www.livsmedelsverket.se<http://www.livsmedelsverket.se/>

_________________________
Upplysningen
Box 622, 751 26 UPPSALA
Tel. 018-17 55 00
http://www.livsmedelsverket.se______

Din fråga:

Hej,

På SLV hemsida om GMO står ”Vilka produkter kan vara genetiskt modifierade? De största genetiskt modifierade grödorna i världen är soja, majs, raps, bomull och ris”.

Är den här informationen om GMO-ris inte felaktig och vilseledande?

I vilka länder odlas GMO-ris kommersiellt?

Jag skulle vilja ha källor för den här informationen om GMO-ris.

Hälsning,
Akiko Frid
Greenpeace
________________________________

Alla risprodukter från Kina ska analyseras för GMO

Skärpt GMO-kontroll av risprodukter från Kina
Livsmedelsverket Ur nyhetsarkivet 2012-01-03

Alla risprodukter från Kina ska analyseras för GMO vid EU:s gränskontroll. Även om de har hälsointyg och analysrapport ska sändningarna provtas och inte släppas ut på marknaden förrän analyserna visar att ingen GMO finns.

EU-kommissionen har beslutat om nödåtgärder när det gäller genetiskt modifierat ris i risprodukter (2011/884/EU). Tidigare skulle alla risprodukter från Kina ha med sig intyg och analysrappport för att få saluföras. Därutöver togs stickprov. Det nya beslutet är mer långtgående. Det gäller fler GMO-sorter än vad som tidigare kontrollerats och medför att risprodukter från Kina ska ha godkänd dokumentation och dessutom provtas, vilket ska göras av gränskontrollen.

Det nya beslutet om utökade kontroller gäller från den 12 januari 2012. Åtgärderna ska ses över inom högst sex månader.

Kommissionens genomförandebeslut 2011/884//EU
Mer om utökade kontroller av vissa risprodukter från Kina

Ytterligare upplysningar
Zofia Kurowska, statsinspektör: 018-17 55 08
Livsmedelsverkets presstjänst: 018-17 53 40

Läs mer om ”Otillåten GMO i ris från Kina” på FoodMonitor

Illegal GE rice found in baby food, rice noodles in Beijing, Hong Kong, Hubei (Greenpeace China 2011-04-20)

Icke-godkänt GMO-ris såldes igen i Sverige

Risnudlar med förbjuden GMO har sålts i Sverige
FoodMonitor 21 dec 2011

Livsmedelsimportören Achau Lien Import & Export AB i Helsingborg har sålt nudlar som innehåller förbjudet GM-ris i Sverige, och även exporterat dem till Centraleuropa. Tyska myndigheter upptäckte överträdelsen och har i dagarna skickat ut ett larm till samtliga EU-länder.

”Den lotten har folk redan ätit upp. Den finns inte längre. Vi ber om ursäkt. Det är ingenting annat vi kan säga. Vi har försökt att göra så rätt som möjligt”; säger Marco Lien, försäljningschef, Achau Lien Import & Export AB.

”Det är tråkigt att det kommer in i Sverige. Det är inte godkänt och får inte förekomma”, säger Caroline Nordström, miljöinspektör vid Helsingborgs kommun.

Enligt Caroline Nordström rör det sig om 15 060 paket som vardera innehåller 400 gram som importerats av Achau Lien Import & Export AB från den kinesiska leverantören Songsong.

(…..)

De aktuella risnudlarna innehåller enligt de tyska myndigheterna det i EU totalförbjudna GM-riset BT63.

Risnudlarna tillverkades enligt uppgift i Kina förra året och har en hållbarhet på två år.

Marco Lien berättar att nudlarna tidigare certifierats som GMO-fria av ett kinesiskt laboratorium. Nu är han osäker på om han i fortsättning kan lita på de kinesiska certifikaten.

(Läs mer)


Scandal: Greenpeace discovers illegal GE rice in China (Feature story – April 13, 2005)
In a startling development that may have repercussions on exports of China’s biggest crop, Greenpeace has uncovered genetically engineered (GE) rice, unapproved for human consumption, that appears to have been planted and sold illegally in China for the last two years.
(Läs mer)

The Yunnan experience (Feature story – October 26, 2004)
The spectre of genetically engineered (GE) rice is looming on the horizon, especially in China where the government plans to introduce it soon. To see what is at risk from this dangerous gamble we have been visiting heartlands of rice production in China and now you can share our amazing experiences.

Rice is the staple diet for most Chinese people and it is the source of livelihood for more than 100 million farmers, it is cultivated in traditional paddy fields such as these in the Yunnan Province. During our Rice is Life tour in Yunnan, four buses carrying farmers, journalists, volunteers and rice experts looked for the best ways to ensure the sustainable development and agriculture of rice as well as educating locals against the dangers of GE rice.

During the week diaries cataloguing the tour’s progress and its amazing experiences were written by five different volunteers. Two of the volunteers, Lisa (aka Lizardfish) from Bermuda and Akiko from Sweden via Japan wrote about their experiences in English. Lisa is one of our most active online community members and earned a place on the tour by getting the most people involved in online actions against GE rice.

(Läs mer)

EU beslutade att stärka kontrollen av otillåtet genmodifierat ris från Kina

EU stärker kontrollen av kinesiska risprodukter
EU i Sverige Nyheter 16/11/2011

Som ett svar på den ökade upptäckten av otillåtet genmodifierat ris, har EU beslutat att stärka kontrollen av import av kinesiska risprodukter.

Beslutet grundar sig i en översyn som de kinesiska myndigheterna genomförde i mars 2011 och på fortsatta anmälningar via EU:s system för hälsovådliga livsmedel och foder (RASFF).

Dessa visar att det finns en osäkerhet kring hur många risprodukter och försändelser från Kina som kan ha innehållit icke-godkända genetiskt modifierade organismer (GMO).

Trots att myndigheterna i Kina meddelat att man avser att kontrollera förekomsten av icke-godkända GMO, förekommer genmodifierat ris fortfarande på marknaden. Eftersom inget GMO-ris är tillåtet inom EU har det ansetts nödvändigt från EU:s sida att nu kontrollera alla sändningar av ris med ursprung från Kina.

Beslutet kommer att ses över om sex månader.

(Läs mer)

EU imposes stiff controls to block Chinese GM rice
EUobserver.com – ‎Nov 15, 2011‎

Currently, no GM rice products are authorised in the EU, and some of the alerts involve GM rice products that are not authorised in China itself. The problem dates back some time, with the commission adopting an emergency measure in 2008 to impose …

EU tightens control of Chinese rice over GM fears
AFP – ‎Nov 15, 2011‎

The move was in response ”to an increasing detection of products contaminated with unauthorised genetically-modified (GM) rice,” the European Commission said in a statement. The decision was based on an audit from a mission in China carried out by the …

GMOs: EU controls on Chinese rice products
Europolitics.info – ‎Nov 15, 2011‎

The decision provides for the use of a screening method that can detect up to 26 GM rice events potentially present in the food and feed chain in China. The existing obligation for the Chinese authorities to provide a pre-export analytical report to …

EU tightens control of Chinese rice over GM fears
Times of Malta – ‎Nov 15, 2011‎

The European Union has tightened controls on imports of Chinese rice products after a growing number of shipments were contaminated by unauthorised genetically-modified rice, the European Commission said. The EU has decided to require Chinese …

Det illegala GMO-riset Bayer LL 601 från Vietnam?!

Rapid Alert System for Food and Feed

EU har ett system för varning om hälsovådliga livsmedel – Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF).

Systemet är ett särskilt förfarande för kontrollmyndigheterna för att informera varandra om livsmedel på marknaden vari hälsofaror påträffats. Informationen sprids via Euopakommissionen till ett nätverk av kontrollmyndigheter.

Hazard category GMO / novel food

Notification detail – 2011.0491

unauthorised genetically modified (LL601 rice) rice fusilli from Vietnam
Reference : 2011.0491
Notification date : 13/04/2011
Last update : 15/04/2011
Notification type : food – information for attention – official control on the market
Action taken : withdrawal from the market
Notification from : POLAND (PL)
Distribution status : distribution restricted to notifying country
Product : rice fusilli
Product category :cereals and bakery products
Follow-up :
Reference Follow-up from Date Follow-up type Info
Hazards :
Substance / Hazard: unauthorised genetically modified
Category: GMO / novel food
Analytical result: LL601 rice
Units
Sampling date: 15/03/2011
Distributed to :| POLAND |
Origin :| VIET NAM |


Livsmedelsverket: Skyddsbeslut

GMO

Behov av skyddsåtgärder anses inte längre föreligga för import av visst ris från USA (beslut 2006/601/EG som upphävts genom beslut 2010/315/EG).

Stickprover enligt beslut 2010/315/EG ska dock fortfarande tas på risprodukter importerade från USA för att kontrollera att det inte finns produkter som innehåller, består eller är tillverkade av ”LL RICE 601” på marknaden.

Vissa risprodukter från Kina (beslut 2008/289/EG)
På grund av problem med inblandning av genetiskt modifierat ris krävs att vissa risprodukter med ursprung i Kina eller som sänds från Kina åtföljs av en analysrapport. Analysrapporten ska visa att det genetiskt modifierade riset Bt63 inte finns i produkten. Analysen ska vara utförd enligt angiven metod av ett ackrediterat laboratorium. Om analysrapporten utfärdats av kinesiskt ackrediterat laboratorium ska rapporten vara godkänd av den behöriga myndigheten.

Av bilagan framgår vilka produkter som berörs. Uppdelningen följer de sk KN-numren (kombinerade nomenklaturen). Det kan finnas produkter som omfattas av de angivna KN-numren men som inte alls innehåller ris. I dessa fall får den ursprungliga analysrapporten ersättas av en förklaring från det företag som ansvarar för partiet där det framgår att partiet inte innehåller ris.

Sändningar med berörda produkter ska föranmälas till någon av Livsmedelsverkets gränskontrollstationer. Detta gäller även om sändningen inte innehåller ris enligt ovan. Stickprovsmässig provtagning kan komma att genomföras antingen i gränskontrollen eller av lokal kontrollmyndighet.

Storsatsning på framtidens livsmedelskontroll
Ur nyhetsarkivet 2011-04-05

Livsmedelsverket inleder nu ett arbete för att höja kvaliteten och effektiviteten inom den svenska livsmedelskontrollen. Det görs med särskilda medel från regeringen och i samarbete med länsstyrelser och kommuner. Den fyraåriga satsningen startar med en serie utbildningskonferenser för politiker, chefer och inspektörer runt om i landet.

Den nuvarande livsmedelslagstiftningen betonar att det är företagarens ansvar att livsmedlen är säkra och att konsumenterna inte blir lurade. Myndigheterna ska inte peka ut hur det ska gå till, utan se om företagarens metoder är tillräckliga. Det ställer höga krav på kontrollmyndigheternas kompetens och sätt att planera och utföra kontrollen, så att den blir riskbaserad och effektiv.

(Läs mer)

Otillåten GMO: Risnudlar ”Mount Elephant”

Aktuella RASFF

Fölajnde lista innehåller sammandrag av de varningar som skickats genom RASFF och som berör Sverige.

RASFF nr: 0130
Datum: 21 mars 2011
Fara: Otillåten GMO
Produkt: Risnudlar ”Mount Elephant”

Identifiering:Plastpåsar à 400 g. EAN kod 6901007003015
Ursprungsland: Kina
Berörda aktörer:Gunnar Jansson Konsult, Gävle. Thai Supermarket, Gävle. Hung Loi, Göteborg. Mixmat Ruya Livs AB, Norrköping. Ibat AB, Luleå.
Råd till konsumenter:

Uppdaterad: 2011-03-24

Olaglig GMO-ris import upptäcktes igen

GMO-nudlar i Eskilstuna stoppas
Nyheterna P4 Sörmland 2 dec 2010

Försäljningen av en sorts rismudlar som sålts i Eskilstuna stoppas nu.

Det handlar om kinesiska risnudlar av märket Guilin rice stick som stoppas. Det efter att EU:s varningssystem för hälsofarliga livsmedel varnat för att nudlarna innehåller ris som är genetiskt modifierat.

(Läs mer)

RASFF Portal

Notification detail – 2010.1631

unauthorised genetically modified (KeFeng6 rice) rice noodles from China

Reference : 2010.1631
Notification date : 29/11/2010
Last update: 29/11/2010
Notification type : food – information – official control on the market
Action taken : withdrawal from the market
Notification from : SWEDEN (SE)
Distribution status : distribution restricted to notifying country
Product : rice noodles
Product category : cereals and bakery products
Follow-up :
Reference
Follow-up from
Date
Follow-up
type
Info
Hazards :
Substance / Hazard: unauthorised genetically modified
Category: GMO / novel food
Analytical result: KeFeng6 rice
Units
Sampling date: 26/08/2010
Distributed to :| SWEDEN |
Origin :| CHINA |