Nästan färdigt lagförslag om att göra Åland till en GMO-fri zon

29.4.2011, Landsbygdens Folk:
Lag på gång om GMO-fritt Åland

Landskapsregeringen har redan ett nästan färdigt lagförslag om att göra Åland till en GMO-fri zon. Det berättade vikarierande lantbruksinspektör Maija Häggblom under den diskussion om lagstiftningsmöjligheter för ett GMO-fritt Åland som producentförbundet och Ekologiska odlarna på Åland ordnade före påsken.

Ett 50-tal jordbrukare, politiker och andra intresserade kom till diskussionen där deltidsjordbrukaren, miljökonsulten och skribenten Peter Einarsson, från södra Småland i Sverige presenterade olika möjligheter för att etablera en GMO-fri zon på Åland.

– Jag såg direkt att ni faktiskt har nästan unikt bra läge att genomföra det, säger Einarsson.

Både Rauli Lehtinen, liberal politiker och pensionerad veterinär från Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) samt socialdemokratiska lagtingsledamoten Carina Aaltonen undrade varför Åland inte redan har deklarerat sig som GMO-fritt, eftersom det i Europa finns över 3.000 olika regioner som gjort detta.

– Där har producenterna själva på frivillig bas förklarat sina områden GMO-fria. Det kan ÅPF göra i morgon. Men Åland kan inte lagstifta om det med nuvarande EU-regler, förklarade landskapsagronom Sölve Högman. I kaffepausen förtydligade han att exempelvis regioner i Österrike blivit stoppade av EU när man stiftat lagar som förbjuder GMO-produkter.

Efter kaffepausen förklarade Peter Einarsson att det trots EU:s regler om ”samexistens” för GMO-grödor ändå finns olika praktiska möjligheter för enskilda länder och även regioner att använda sig av skyddsklausuler och även lagstifta om lämpliga åtgärder för att ”förhindra oavsiktlig förekomst av genetiskt modifierade organismer i andra produkter”.

Exempel på accepterade metoder för att stoppa GMO-produkter är bland annat ”isoleringsavstånd” från 2 meter upp till 5.000 meter från annat lantbruk eller biodling, markägarens godkännande vid arrendeavtal och licens för att odla eller köpa GMO-utsäde. Ett annat sätt att bromsa är att kräva en avgift per hektar GMO-odling till en (statlig) fond för kompensation vid genspridning.

GMO-fria zoner kan också etableras med hänvisning till naturskyddsområden (Natura 2000) eller för att skydda ekologisk produktion och utsädesodling. Men ett sådant förbud förutsätter områden med överenskommelse om GMO-frihet eller att GMO-odling kan anses ”skada ekonomin”.

Einarsson trodde att det exempelvis på basen av sådana skäl kan vara möjligt för hela Åland att bli en GMO-fri zon.

– Det sägs ingenting om områdets storlek i dylika fall. Däremot förutsätts en hög grad av samstämmighet inom området, förklarade han.

(Läs mer)

Vår skinka har inget med GMO att göra

Inget GMO i Dahlmans skinka
Ålandstidningen 17.12.2010

Inget GMO i Dahlmans skinka

Julskinkan från Dahlmans är GMO-fri, det intygar vd Lars-Erik Dahlman.

LIVSMEDEL Genmodifierad soja och majs används som djurfoder på olika håll i världen. Även på flera håll i Europa. Det har väckt en GMO-diskussion i jul. Kan grisen som vi tar julskinkan ifrån vara uppfödd på genmodifierat foder?

(…..)

-Vi tar våra grisar från Finland och i Finland används inget genmodifierat foder, svarar Dahlmans vd Lars-Erik Dahlman.

(…..)

-Diskussionen berör snarare skinka från Danmark och övriga Europa där den här typen av foder kan förekomma.

-Men vår skinka har inget med GMO, att göra.

(Läs mer)

Vi kan äta GMO-mat som sprutats med mängder av Roundup – Att väldigt många av oss insjuknar i cancer, med allt det lidande och all den sorg det innebär, är liksom en annan sak

Vi är ett tåligt släkte
Nya Åland 25/08/2010

Vi som bor kring Östersjön är ett riktigt tåligt släkte.
Vi klarar det mesta med vår säregna kroppskonstitution. Nästan allt faktiskt.
Till exempel klarar vi av att äta dioxinhaltig strömming som engelsmän och fransoser skulle ha dött av för länge sen. I Sverige och Finland, och på Åland naturligtvis, beviljar EU undantag med förlängning för att vi ska få fortsätta äta den för oss finfina fisken.
Radioaktiv strålning är vi ena baddare på att tåla. Östersjön är världens mest radioaktiva hav på grund av alla utsläpp som många år med kärnkraftverk har gett oss. Men det bekommer oss inte, Nej, kärnfriska är vi trots det. Särskilt här på Åland.
Det är därför som både Sverige och Finland planerar grottor för högaktivt utbränt kärnbränsle på båda sidor om Åland. De vet att ålänningarna är särdeles motståndskraftiga i den strålande framtid vi går till mötes. För eftersom vi tål strålning så bra så är det självklart att också våra barn, barnbarn, barnbarnsbarn och alla de kommande sjuttioelva generationerna har samma goda motståndskraft.

(…..)

Vi kan äta GMO-mat som sprutats med mängder av Round Up. Oss bekommer det inte att vi har en cocktail av skit i vårt blod. 30.000 olika kemikalier, småpotatis! Kom med nåt värre om ni ska ta kål på oss!
Jajamensan, vi klarar allt. Att väldigt många av oss insjuknar i cancer, med allt det lidande och all den sorg det innebär, är liksom en annan sak. Det ses som ett individuellt trauma utan kopplingar till luften vi andas, vattnet vi dricker, maten vi äter och livet vi lever.
Vår livsstil har fördunklat vår syn så att vi inte ser skogen för alla träd.

(Läs mer)

Det finns inga planer på att GMO-foder ska användas på Åland

Fokus på GMO i foderdebatt
Nya Åland 27/05/2010

Lokalt LAGTINGET. – Det finns inga planer på att GMO-foder ska användas på Åland, sade Anders Englund (C) i lagtinget i går.
Men Carina Aaltonen vill ha ett konkret beslut på att Åland inte tillåter GMO-foder.
– Det finns 3.000 GMO-fria zoner i Europa, varför kan inte Åland bli en?
Debatten om foderlagstiftningen kom åter in på GMO-foder, det vill säga genetiskt modifierat foder.
För att uppdatera den åländska lagstiftningen om foder måste den göras om. Rikets lag, som Åland använt som en blankettlag, har ändrats för att passa med EU:s ändrade bestämmelser om fodertillverkning, distribution, försäljning, användning, import, export och annan hantering.
När den nya lagen debatterades i lagtinget senast kom den att handla mycket om GMO-foder. Så även nu.
Näringsutskottets ordförande Anders Englund (C) presenterade utskottets betänkande om den nya foderlagstiftningen och sade att det inte fanns utrymme att förbjuda GMO-foder i arbetet med lagstiftningen.
– Men det finns inga planer på att GMO-foder ska användas på Åland.

(Läs mer)

LRF-ungdomen är okritiska till GMO

LRF Ungdomen firar 20 år med att resa till Åland. Men först träffas de 23 region- ordförandena i Europahuset i Stockholm. På kvällen kommer det sammanlagt 400 LRF-ungdomar från hela landet för en tvådagarsresa till Åland.

På Europahuset ska ledarna informera sig om GMO och sociala medier. Om det senare talar en av Sveriges bästa föredragshållare Göran Adlén över ämnet – Framtidsspaning kring mötesplatser på nätet. Och Johan Ronnestam, proffs på sociala medier. Den stora frågan är vad de ska använda sina kunskaper till. Ska de gå i LRF:s fotspår eller ska de gå in för ett miljövänligt jordbruk och säga nej till djurfabrikerna.

Vid konferensen på Europahuset ska man få besök från Jordbruksdepartementet där de enligt programmet ska ”få en utmaning av Eskil Erlandssson”.

Ska Erlandsson medverka som är helt frälst på GMO-grödor kan man befara det värsta. Hoppas att de unga inte låter sig vilseledas. Men kan ha sina farhågor då en grupp LRF-ungdomar deltog i en ”GMO-resa” till USA i höstas.

Ska man döma av LRF-ungdomens blogg blev de imponerade och fann att de farmare som odlade GMO-grödor var väldigt nöjda. Bl a träffade de också Monsanto. Kanske var det Monsanto som fixade programmet. Några ekologiska gårdar besökte de inte i varje fall inte.

Kan bara konstatera att LRF-ungdomen likt LRF börjar diskutera GMO mer än 20 år efter de första försöksfälten med GMO i Sverige.

Rune Lanestrand

”GMO-fritt område” skylt på gådar & caféer

Glad och färggrann skylt på åtta gårdar och caféer
Nya Åland 14/07/2009

Lokalt Åtta gårdar och caféer på Åland har numera en glad gulgrön skylt med texten ”GMO-fritt område” på synlig plats.

Landskapet har under två dagar haft besök av den landsomfattande kampanjen mot odling av genändrade grödor.

Besöket är en större del av en större sommarturné som genomförs den här veckan. Kampanjens mål är att Finland och Åland inte ska tillåta odling av genändrade grödor och att jordbruket ska bedrivas enligt kretsloppsprincipen för att skydda Östersjön från näringsläckage.

Under turnén besöks både konventionella och ekologiska gårdar samt caféer och krogar som vill utropa sig till GMO-fria område. Bakom kampanjen står organisationen GMO-fritt Finland och Biodynamiska föreningen i Finland. Också Jordens vänner och Luomu-förbundet deltar.

Lokal arrangör är föreningen Ekologiska odlare på Åland.

Många risker

– Odling av genändrade grödor innebär många risker. Det finns för lite forskning om hur GMO-grödorna blandar sig med andra grödor, och man vet inte heller hur långt säkerhetsavstånd som behövs mellan GMO- och andra grödor. Speciellt gäller det här för majs och raps som sprids med vinden, säger Sanni Turunen från GMO-fritt Finland.

Med på turnén är också Elisa Niemi från samma organisation, Milka Kalmanlehto från Biodynamiska föreningen och Mikko Sauli från Attac i Finland. Anna-Linnea Rundberg representerar den åländska eko-odlarföreningen.

På åtta ställen

(Läs vidare)

Kämpar för ett GMO-fritt Åland och Finland

Slåtterkväll vid Verkviken
Ålandstidningen tisdag 30 juni 2009

Ekologiska Odlarna på Åland r.f passade på att ordna ett lite annorlunda evenemang vid Verkviken i Sund i onsdags. Ett 20-tal personer hade samlats på en äng vid sluttningen ner till viken för att prova på att slå lite, äta plättar, stekta på öppen eld, dricka kaffe och umgås i det vackra vädret.

Hemma hos Isabel Kvarnfors, ordförande i Ekologiska Odlarna på Åland r.f, i Sund har man samlats till slåtterkväll. Föreningens sekreterare Anna-Linnéa Rundberg tar emot klädd i gammaldags kläder och med lien i handen. En lie som hon låtit tillverka i Norge där hon också gått kurser i att slå med lie.

(…..)

En av de saker som föreningen arbetat mycket med under senare tid är att kämpa för ett GMO-fritt Åland och Finland.

– Vi har lagt ner mycket energi på att informera och agera i GMO-frågor. Vi har skrivit brev, ordnat seminarium och gjort folk medvetna om vad genetisk modifierade organismer, GMO, är och agerar för att Åland ska bli en GMO-fri zon, säger Isabel.

(Läs mer)

Åland som en GMO-fri zon vore ett spännande experiment

Full fart mot EU-parlamentet
Ålandstidningen 19.5.2009

Britt Lundberg (C) ligger i för att bli invald i EU-parlamentet.

I tisdags tog hon emot avgående ledamoten Henrik Lax (Sfp) för att bokstavligt ta över stafettpinnen – en snusstock – av honom.

EU har förbjudit snuset för alla andra än Sverige som har ett undantag. Det i sin tur snedvrider konkurrensen mellan de finsk- och svenskflaggade färjorna, något som Britt Lundberg får ta tag i om hon blir invald i EU-parlamentet.

Själv tror hon att hon har en chans.

– Inom Sfp säger man att om jag får 14.000 röster blir jag vald. Det är häftigt, men inte omöjligt.

(…..)

EU i kylskåpet

Britt Lundberg anser att Åland som en GMO-fri zon vore ett spännande experiment. Hon påpekar att 90 procent av livsmedelslagstiftningen sker i EU.

– EU är faktiskt inne i våra kylskåp.

(Läs mer)

Ett ekologiskt, GMO-fritt, kärnkraftsbefriat och mångkulturellt Åland

Regeringen drar täcket över huvudet
Ålandstidningen 3.5.2009 22:00

KAMRATER, bästa vänner.

Finanskrisen har slagit till olika hårt i olika delar av världen. Åland har också drabbats. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med intäkter för att betala allt som landskapet åtagit sig. Klumpsumman minskar i rasande takt och regeringen svarar med att säga att offentlig sektor skall minskas med 130 människor. Däremot säger man inte vilka människor eller vilka verksamheter som ska försvinna. Resultatet är en lamslagen förvaltning som oroar sig över sin framtid.

(…..)

I dag är det första maj. Arbetarrörelsens högtidsdag. Vi skall vara rädda om den här dagen och använda den till att föra kampen mot orättvisor och för ett solidariskt samhälle för alla. Jag ser också fram emot att jobba för ett ekologiskt, GMO-fritt, kärnkraftsbefriat och mångkulturellt Åland.

Ha en riktigt glad första maj.

Carina Aaltonen

huvudtalare för socialdemokraterna på första maj

(Läs mer)

Vapenfritt och demilitariserat men också GMO-fritt och ekologiskt

Oppositionen vill ha affärsplan för ekoodling
Ålandstidningen – 20 jan 2009

Både fs och socialdemokraterna stöder Anders Erikssons (Åf) förslag att landskapsregeringen bör göra upp en affärsplan för ekologisk produktion på Åland.

LAGTINGET Det blev klart när lagtinget på måndagen fortsatte debatten om en ändring av 1992 års internationella konvention om skyddet av Östersjön.

– Ekologiskt jordbruk skulle vara ett varumärke som gjorde Åland intressant. Vapenfritt och demilitariserat men också GMO-fritt och ekologiskt, sa Barbro Sundback (s).

(…..)

Värre än grannarna

Konventionen om skydd av Östersjön handlar förstås om utsläpp och övergödning. Roger Jansson (fs) anser att jordbrukarna nog tar sitt ansvar och påpekade i debatten att det är allas vårt gemensamma ansvar att minska övergödningen. Enligt honom släpper ålänningarna ut tre gånger mer fosfor än polackerna och dubbelt mer än svenskarna och finländarna.

– Fiskodlingen står för 65 procent av de åländska fosforutsläppen, sa han.

(Läs mer)

Socialdemokrater vill stoppa GMO

Socialdemokrater vill stoppa GMO

Socialdemokraterna vill kämpa för Åland som GMO-fri zon. Det slogs fast på partiets höstmötet den 27 november.

Mötet uppmanar regeringen att vidta åtgärder för att göra Åland till ett GMO-fritt område. Man vill också att landskapsregeringen aktivt ska informera ålänningarna om riskerna med genmanipulerade organismer.

De svenska socialdemokraterna som inte haft någon tydlig nejlinje i GMO-frågan sedan Margareta Winberg var jordbruksminister borde lyssna till partikamraterna på Åland.

Rune Lanestrand

Fodermajs på Åland är inte genetiskt modifierad

Fodermajsen på Åland är inte GMO
Nyheter från Ålands Radio
21.11.2008

Den fodermajs som odlades på Åland i år är inte genetiskt modifierad. Det säger Joachim Regårdh, växtodlingsrådgivare vid hushållningssällskapet.

(Läs mer på Ålands Radio)

Gör Åland till en GMO-fri zon!

Ekoodlarna vill ha GMO-fritt Åland
21.11.2008, Landsbygdens Folk

Gör Åland till en GMO-fri zon! Det föreslås i ett upprop som undertecknats av nästan 3.000 personer eller mer än 10 procent av ålänningarna. Bakom uppropet, som är ett initiativ av Ekologiska odlarna på Åland, står ett dussintal organisationer.
En av dem är Ålands Producentförbunds ekoutskott, vars ordförande Anders Johansson tycker att landskapet åtminstone beträffande växtodlingen borde vara helt fritt från genmodifierat utsäde.
Johansson anser att all ekologisk odling blir praktiskt taget omöjlig på Åland ifall genmodifierat utsäde tillåts i den konventionella odlingen. Därmed drabbas exempelvis också de åländska fåruppfödarna, varav de flesta levererar ekologiskt lammkött.
Ålands miljöminister Katrin Sjögren (lib) tyckte att det var en ”imponerande” namnlista som i samband med uppvaktningen överlämnades till beslutsfattarna. Både hon och näringsministern Jan-Erik Mattsson (c) förklarade sig i princip positiva till ett Åland som inte skulle tillåta genmanipulerade grödor.

(Läs mer på Tidningen Landsbygdens Folk)

Fullständig kontroll över att inte genmodifierat utsäde importeras?

Spörsmål från Nauclér om GMO
Nyheter från Ålands Radio 20.11.2008 – 07:22

”Har regeringen fullständig kontroll över att inte genmodifierat utsäde importeras till och säljs i Finland och att ingen försöks- eller kommersiell odling av genmodifierad majs sker i landet”? Den frågan ställde den åländske riksdagsledamoten Elisabeth Nauclér igår i ett skriftligt spörsmål till riksdagens talman.

(Läs mer på Ålands radio/tv)

Ett starkt stöd för ett GMO-fritt Åland

Stort motstånd mot GMO-grödor
Ålandstidningen 19.11.2008 17:45

Nästan 3.000 personer har skrivit på den namninsamling mot GMO-grödor som överlämnades till landskapsregeringen på onsdagen.

MILJÖ Anna-Linnéa Rundberg, sekreterare i föreningen Ekologiska odlare, är den första att ta till ordet när namnunderskrifterna mot odling av genmodifierade grödor ska överlämnas till landskapsregeringen.

-Ett ekologiskt jordbuk skulle vara omöjligt om GMO-grödor kom till Åland. Dessutom vet vi väldigt lite om vilka hälso- och miljörisker som finns med dessa grödor. Detta är tillräckliga argument för att tillämpa försiktighetsprincipen.

-Att vi lyckats samla in 2.988 namnunderskrifter visar att det finns ett starkt stöd för ett GMO-fritt Åland, och vi hoppas att det kan stadgas i lag.

(Läs mer på Ålandstidningen)

Vi vill inte bli manipulerade

Varför vill vi inte bli manipulerade?
Nya Åland Ledare 19/11/2008

Om någon manipulerar eller blir manipulerad så är det oftast någonting negativt. Ordet har den klangen. Det är med andra ord inget överraskande i att människor tvekar inför genmanipulation. Rent instinktivt.

Och i många fall med all rätt.

Det finns snart inga gränser för vad vetenskapen kan åstadkomma. Genom genmanipulation kan man till exempel få djur att producera livsviktiga läkemedel. Man kan framställa livsmedel som inte framkallar allergier hos dem, som normalt inte kan äta den sortens livsmedel.

Man kan förädla växter, man kan utveckla nya arter och man kan få fram grödor som inte är mottagliga för olika sjukdomar och som därför klarar sig utan bekämpningsmedel.

(Läs mer på debatt.ax)

2988 privatpersoner mot GMO

2988 skrev under mot GMO
nyan 19/11/2008

Lokalt I dag överlämnades en namninsamling för ett GMO-fritt Åland till landskapsregeringen.
Tolv organisationer och 2988 privatpersoner hade undertecknat listan.

Det är en rejäl bunt papper som Anna-Linnéa Rundberg från Ekologiska odlarna på Åland lämnar över till miljöminister Katrin Sjögren (lib) och näringsminister Jan-Erik Mattsson (c).

– Vi har under hösten samlat namn under uppropet ”Vi, de undertecknade, vill att Åland förblir en GMO-fri zon”. Vi har fått ihop 2988 underskrifter, cirka tio procent av Ålands befolkning. Det visar tydligt att det finns ett starkt stöd för ett Åland fritt från GMO-grödor på åländska åkrar och ängar och det är vår förhoppning att detta även kan stadgas i lag, säger Rundberg.

Anders Johansson, representant för ekoutskottet för Ålands Producentförbund, påpekar att det blir synnerligen svårt att ha kvar eko-odling på Åland om man börjar med GMO-odling.

(Läs mer på nyan.ax)

Åland borde arbeta för att bli en helt GMO-fri zon

ÅPF:s eko-odlare mot GMO-grödor
Nyan 18/11/2008

Lokalt Ålandsproducentförbunds ekologiska utskott hade möte i torsdags och bestämde sig då för att gå med i den namninsamling med påföljande uppvaktning som föreningen Ekologiska odlare, Ålands natur och miljö samt Agenda 21-kontoret gör mot genändrade grödor.

– Vi har haft frågan uppe tidigare och beslöt oss redan i vårvintras att återkomma till ärendet i samband med lagberedningen i riksdagen. Våra medlemmar är ekologiska odlare i alla grenar och det börjar bli många med i systemet som har omlagd mark, upp mot 150 stycken, säger ordförande Anders Johansson.

Vid mötet konstaterade man att Åland borde arbeta för att bli en helt GMO-fri zon.

(Läs mer på nyan.ax)

Uppropet mot GMO-produkter

GMO-produkter hotar ekologisk odling
Nyheter från Ålands Radio 18.11.2008

En utslagning av all ekologisk odling på Åland. Det skulle bli följden om genmanipulerat utsäde släpptes in till landskapet. Det hävdar Anders Johansson i De ekologiska odlarnas utskott inom Ålands producentförbund. Utskottet stöder uppropet mot genmanipulerade så kallade GMO-produkter och har beslutat att delta i uppvaktningen av miljö- och näringsministrarna i morgon.

(Läs mer på Ålands radio/tv)

Biodlare mot GMO-grödor i Åland

Biodlare mot GMO-grödor
nyan 14/11/2008

Vid Ålands biodlarförenings höstmöte bestämde sig styrelsen för att enhetligt stödja den kampanj som föreningen Ekologiska odlare, Ålands natur och miljö samt Agenda 21-kontoret för mot genändrade grödor.

– Det här är en viktig fråga för biodlingen. I den senaste bitidningen var det en stor artikel om tyska biodlare som haft problem då folk inte vill köpa honung från de kupor som ligger nära GMO-grödor, säger ordförande Torbjörn Eckerman.

(Läs mer på nyan.ax)