Om Hej Då GMO

Hej då GMO är en mötesplats på nätet för människor som engagerar sig för ett GMO-fritt Sverige.

Webbplats hejdagmo.se lanserades i februari 2008. Hej Då GMO är för människor som redan förstått de olika konsekvenserna och riskerna med GMO och bestämt sig för att välja mat som inte kommer från GMO-grödor. Hemsidan är inte tänkt som ett debattforum utan först och främst en plats för att uppmuntra, inspirera och hjälpa varandra i samarbetet med att skapa GMO-fria zoner i Sverige. Det finns mycket information om GMO under ”Dokument/Filmer” om ni letar efter mer fakta.

Nätverket Hej Då GMO är öppen för alla som vill skapa GMO-fria zoner i Sverige. Nätverket är inte en organisation eller en förening utan drivs av frivilliga. Alla som är kontaktpersoner tar sitt ansvar och kommunicerar med andra på sitt eget sätt. Vi respekterar inte våld, hot och skadegörelse men alla fredliga sätt att arbeta för GMO-fria zoner

Vårt gemensamma mål är att skapa ett GMO-fritt Sverige och en GMO-fri värld.

Hur kan man etablera en GMO-fri zon i Sverige? Exakt hur man gör beror på den rättsliga situationen i Sverige och behörigheten hos de olika myndigheterna och de olika folkvalda organen.

Men i allmänhet finns det två sätt att etablera GMO-fri zon: Källa: GMO-free Regions Org

1) Ett folkvalt organ (lokalt, regionalt, osv.) kan med den politiska makt man har och genom att utnyttja de lagliga medel de förfogar över inom området eller regionen se till att det är GMO-fritt. Det kan då gälla ett förbud mot GMO-odling på kommunal mark eller att man förbinder sig att inte använda GMO-livsmedel vid offentliga anläggningar som skolor, dagis, och sjukhus etc.

2) Jordbrukare inom ett område kan själva, helst med hjälp av ett bindande avtal, komma överens om att inte odla GMO på sin mark. De bör också garantera för varandra att de kommer att följa överenskommelsen, samt ge sina kunder ett skriftligt besked på detta.

Ett tillägg skulle också kunna vara att jordbrukarna även komma överens om att inte använda GMO-foder till sina djur.

I Europa finns det mer över 4700 kommuner som utropat sig som GMO-fria!
Enligt GMO-free Regions Org har 292 regioner och 4713 kommuner och andra lokala områden och mer än 31 000 jordbrukare i Europa redan deklarerat sig som ‘GMO-fria’ och åtagit sig att inte tillåta användandet av genmanipulerade grödor i jordbruket och maten inom deras territorium.

Ett europeiskt nätverk, “European network of GMO-free regions” (Europeiskt nätverk av GMO-fria regioner), som koordineras av en delstat i Österrike och i italienska Toscana, lanserades den 4 november 2003.

I Sverige blev Östersund kommun den första GMO-fria kommunen och Jämtlands län har annonserat att de ska bli en GMO-fri zon. De öppnade dörren i Sverige. Grattis!

Vi måste hjälpa och uppmuntra varandra till att göra Sverige ett GMO-fritt land!

OBS: Den här hemsidan är helt oberoende av stat och industri!

Vill du veta mer? Skicka gärna epost till: hejda.gmo@gmail.com

Länka till oss från din egen sajt.

Kopiera och klistra in koden från textrutan och länka till http://www.hejdagmo.se med en banner.

Tack!