Så Framtiden är en manifestation mot GMO i jordbruket: Lördag 5 maj 2012 kl. 10 på Skäve Gård

Så Framtiden på Skäve Gård – lördag 5 maj kl. 10

Så Framtiden är en manifestation mot GMO i jordbruket och startade i Schweiz 2006. Förra året var första gången för Så Framtiden i Sverige.

Då höll vi till på Skäve Gård i Järna och så blir det även i år. Så passa på att göra en utflykt med hela familjen till Järna den 5 maj och var med och så ekologisk spannmål på Skäve Gård!

Alla får en keps full med sädeskorn och sedan sår vi en åker tillsammans. När det är klart så skriver alla som var med sina namn på en stor fälttavla som får sitta kvar vid åkern.

Ta gärna med fikakorg och picknickfilt. Annars kan man också fika i mysiga Skäve Kafé som håller öppet hela dagen.

(Läs mer på Saltå Kvarn-bloggen)

5 maj kl.10: Så Framtiden i GMO-fri zon – En manifestation mot GMO på Skäve gård i Järna

Hej!

Skäve gård i Järna, ca 80 ha, är en gmofri zon sedan länge. Här finns skyltar uppe sedan förra året. 5 maj kl 10 blir det Så Framtiden-evenemang där alla är välkomna att gå ut och så en åker för hand, som en manifestation mot gmo.

Hälsningar
Annika Lauren

19-20 april: En konferens i Ytterjärna som handlar om klimat, ekologi och finans

Hej!

19-20 april blir det en konferens i Ytterjärna som handlar om klimat, ekologi och finans. Hoppas du finner den intressant och har möjlighet att komma!

MÄNSKLIG SAMVERKAN KRING
JORDEN, MATEN, HAVET OCH KLIMATET
LOKAL UTVECKLING FÖR
GLOBAL HÅLLBARHET
KONFERENS 19 – 20 APRIL 2012

Sprid gärna inbjudan till sådana som kan ha glädje av den!

Man anmäler sig på www.ekobanken.se/Stockholm40

Vänliga hälsningar

Annika Laurén

Ekobanken medlemsbank
Box 64
153 22 Järna
Besöksadress: Skäve magasin
Tel 08-551 714 70
Fax 08-551 749 90
Mobil 070-5171480
http://www.ekobanken.se

Nu är det dags! Välkomna till årets GMO-KONFERENS I JÄRNA

Nu är det dags!

Välkomna till årets GMO-KONFERENS I JÄRNA

Fredag 27 november 9.00-16.00

Vi följer upp GMO-frågan med en ny konferens. Årets tema är Har vi framtidens frön i våra händer?
Vi har bjudit in företrädare för olika synsätt i frågan.

Béla Bartha ställer frågan om GMO är ett hot mot vårt kulturarv?
Peter Sylwan kommer att tala om ”gröna gener”- bioteknikens roll för att skapa hållbart jordbruk.
Nikolai Fuchs kommer att belysa frågan om hur vi värnar våra kulturväxter.
Medverka gör också Liv Ekerwald från Jämtland, Sara Jervfors, kostchef i Södertälje och
Raymond Wigg oppositionslandstingsråd i Stockholm och aktiv i GMO-debatten.

Konferensen vänder sig till konsumenter, producenter, odlare – alla som är intresserade av frågan.

Ring och anmäl dig på telefon 08-551 710 06 eller anmäl dig online: www.gmofrizon.se.

Mer info hittar du på www.narodlat.org.

Med hälsning från Birgitta Trygg, för Initiativ Närodlat

Har vi framtidens frön i våra händer?

Välkommen till GMO-konferens
i Kulturhuset den 27 november

Årets konferens behandlar frågor kring GMO både ur lokalt och globalt perspektiv. Frågeställningar vi alla påverkas av och kan vara med och påverka.

Boka in fredagen den 27 november 2009 för konferensen.
Temat är Har vi framtidens frön i våra händer?

Har vi framtidens frön i våra händer?

Vår första GMO-konferens i november 2008 hade temat Genmodifierade organismer och ekologisk odling, en möjlig ekvation? Konferensen ledde fram till insikten att det inte går att förena ekologisk odling med GMO främst på grund av spridningsrisken mellan grödorna.

Vi följer nu upp GMO-frågan med en ny konferens. Årets tema är ”Har vi framtidens frön i våra händer?” Några av frågorna som kommer att belysas under dagen är; ”behöver vi värna våra kulturväxter” och ”hur skapar vi ett hållbart jordbruk och hög matkvalitet?”.

Vi har bjudit in företrädare för olika synsätt i frågan.

Peter Sylwan, vetenskapsjournalist, som kommer att tala om ”gröna gener” – bioteknikens roll för att skapa hållbart jordbruk.
Nikolai Fuchs, agronom och ledare för jordbrukssektionen i Goetheanum, kommer att belysa frågan om hur vi värnar våra kulturväxter.
Béla Bartha från ProSpecieRara ställer frågan, är GMO ett hot mot vårt kulturarv?

Bland övriga medverkande finns Sara Jerfors, kostchef i Södertälje kommun, Liv Ekerwald som arbetat för att utropa Jämtland som GMO-fri zon samt Raymond Wigg, oppositionslandstingsråd i Stockholm och aktiv i GMO-debatten.

Konferensen vänder sig till konsumenter, producenter, odlare och alla som vill bilda ett eget omdöme i denna allmänmänskliga fråga.

Genmodifiering, lösning eller nödlösning?

I Sverige är det tillåtet att odla GMO-grödor kommersiellt. Än finns inga kommersiella odlingar av GMO, men däremot många fältförsök.

En risk som många ser är att GMO-grödor hotar den biodynamiska och ekologiska odlingen. Detta genom att GMO-grödor sprider sig genom pollen och kan blanda sig med odlade och vilda grödor av närstående arter.

GMO-utsäde är patenterat, det innebär att bioteknikföretag med stora kommersiella intressen arbetar för att öka GMO-grödornas utbredning. Odlare som köper utsäde från bioteknikföretagen förbinder sig att inte använda eget utsäde.

Eller är det ”Gröna Gener” och den moderna biotekniken som skapar ett hållbart jordbruk? GMO-förespråkare hävdar att GMO leder till minskad användning av fossila bränslen, minimal påverkan på ekosytem och maximal energiutvinning.

Framtiden påverkar vi själva genom vårt ställningstagande och vårt handlande.

* » Nu kan du anmäla dig online!

Arrangörer: Inititativ Närodlat ideell förening i Järna i samarbete med Antroposofiska Sällskapet, Fria Högskolan för Antroposofi och Jordbrukssektionen.

Initiativ Närodlat
Telefon 08-551 710 06
E-post info@narodlat.org
Skattgränd 8
153 35 Järna

I Järnaområdet finns nu 15 st GMO-fria områden

Hej!

I Järnaområdet finns nu 15 st GMO-fria områden. Som du ser är det verksamheter inom vård och omsorg, barnstuga, kafé, Saltå kvarn mfl. De flesta är små verksamheter. Du ser uppräkningen nedan.

Med hälsningar från Birgitta,
Initiativ Närodlat i Järna

GMO-fria områden i Järnatrakten

Saltå Kvarn AB, Skillebyholm, Ytterjärna restaurang, Gården Övre Hall i Sparreholm, Kristoffergården i Hölö, Humanprogress, Hejsta gård i Hölö, Mikealgården, Vårdinge by folkhögskola, Haganäs i Järna, Peterslunds ekoodling i Björnlunda, Helgestas dagverksamhet i Mölnbo, Miljöpartiet de Grönas landstingsgrupp i Stockholm, Barnstugan Saga, Åsgatan 2 kaffebar.

Välkommen till GMO-konferens
i Kulturhuset den 27 november

Årets konferens behandlar frågor kring GMO både ur lokalt och globalt perspektiv. Frågeställningar vi alla påverkas av och kan vara med och påverka.

Boka in fredagen den 27 november 2009 för konferensen.
Temat är Har vi framtidens frön i våra händer?

En inspirerande och engagerande dag med föredrag och workshops. Bland andra deltar Nikolai Fuchs, ledare för jordbrukssektionen i Goetheanum, Peter Sylwan, vetenskapsjournalist och Béla Bartha från ProSpecieRara.

http://www.gmofrizon.se/

Årets GMO-konferens i Ytterjärna: 27 nov 2009

Boka in fredagen den 27 november 2009 för konferensen.gmofrizon

Temat är Har vi framtidens frön i våra händer?

Har vi framtidens frön i våra händer?

Välkommen till en ny GMO-konferens i Kulturhuset i Ytterjärna! Årets konferens behandlar frågor kring GMO både ur lokalt och globalt perspektiv.

Frågeställningar vi alla påverkas av och kan vara med och påverka.

Mer information finns på hemsidan. Där kan du även anmäla dig för nyhetsbrev och läsa mer om konferensen!

Läs mer på
www.gmofrizon.se

En inspirerande och engagerande dag med föredrag och workshops. Bland andra deltar Nikolai Fuchs, ledare för jordbrukssektionen i Goetheanum, Peter Sylwan, vetenskapsjournalist och Béla Bartha från ProSpecieRara.

Ladda ner flygbladet har-vi-framtidens-fron-i-vara-hander.