Toxisk gen ”Gene VI”: Tillstånden för dessa GMO-grödor bör återkallas omedelbart

GMO-skandal: “toxisk gen” i storsäljande GM-grödor upptäckt
FoodMonitor 29 jan 2013

De genetiska tester som används för att visa att GM-grödor är säkra har ett allvarligt fel. De klarar inte av att upptäcka en gen, kallad Gene VI, som är toxisk för människor. Av de idag 86 godkända GM-grödorna har 54 den genen. Det har den europeiska livsmedelsmyndigheten EFSA nyligen upptäckt, enligt tidningen Daily Mail.

Analyserna som ligger till grund för EFSA:s upptäckt har gjorts av forskarna Nancy Podevin hos EFSA, och Patrick du Jardin som är forskare vid University of Liege i Belgien.

De vanligaste GM-grödorna som soja och majs är drabbade. Det gör att stora delar av den europeiska kött, mjölk, och äggproduktionen, är påverkad. I Sverige används mycket små volymer GM-grödor i livsmedelsproduktionen.

(Läs mer)

Uncovered, the ‘toxic’ gene hiding in GM crops: Revelation throws new doubt over safety of foods
EU watchdog reveals approval for GM foods fails to identify poisonous gene
54 of the 86 GM plants approved contain the dangerous gene
Gene found in food for farm animals producing meat, milk and eggs
Biotech supporters argue there is no evidence that GM foods are harmful
By SEAN POULTER, CONSUMER AFFAIRS EDITOR
Daily Mail 21 January 2013 | UPDATED: 24 January 2013

(Mer på mailonline)

Inga olagliga GMO hittades i fyra kommuner

Goda GMO-rutiner
Livsmedelsverkat Ur nyhetsarkivet 2013-02-07

Livsmedelsverket och fyra kommuner undersökte 2012 GMO-kontrollen hos nio företag. Undersökningen visade att företagens kontroll var god.

År 2012 undersökte Livsmedelsverket, i samarbete med fyra kommuner, nio företags rutiner för egen kontroll av GMO, genmodifierade organismer, i livsmedel. I samband med det analyserades fjorton råvaruprodukter; fem produkter som innehöll soja, åtta produkter som innehöll majs och ett som innehöll raps.

Spår
I tio produkter hittades inte något genmodifierat material. Tre produkter innehöll spår av en genetiskt modifierad soja och en produkt innehöll genetisk modifierad raps. Båda dessa är godkända i EU för användning i livsmedel och foder. Reglerna tillåter upp till 0,9 procent oavsiktlig inblandning i råvara utan märkning. Ingen genetiskt modifierad majs och inte heller någon otillåten GMO-soja eller GMO-raps påträffades.

Märkning
Alla genetiskt modifierade produkter ska märkas och ska kunna spåras genom hela livsmedelskedjan. GMO-märkning handlar inte om risker, utan om så kallad redlighet, det vill säga att produkterna ska vara märkta på rätt sätt för att konsumenterna ska kunna välja utifrån det.

Regler för GMO

Ytterligare upplysningar:
Zofia Kurowska, statsinspektör: 018-17 55 08

Kemijätten BASF ger upp GMO-potatis men investerar på GMO-majs

BASF ger upp EU-potatisar
chemicalnet.se 2013-01-31

Tyska kemijätten BASF meddelar att man ska upphöra att söka godkännande för sina genmodifierade potatissorter i EU efter ett decennium av forskning och investeringar.

(…..)

Företaget upphör med att söka godkännande hos myndigheten för potatisarna Fortuna, Amadea och Modena eftersom ”fortsatta investeringar inte är berättigade på grund av osäkerheten i den regulatoriska miljön och hot om attacker mot odlingar”.

(…..)

Beslutet kommer tätt efter nyheten att EU-kommissionen inte har några omedelbara planer på att auktorisera grödor som väntar på godkännande. Dock förnekar man att man har frusit godkännandena helt.

(Läs mer)

På engelska: BASF halts EU approval process for GM potatoes (Expatica Communications BV)

BASF: BASF to expand its plant biotechnology research into fungal resistance in corn

Idag bestämde Polen att förbjuda odling av Monsantos GMO-majs MON810

Årets första nyhet!! GMO förbud i Polen!gmo

Idag införde Polens regering ett förbud mot odling av genetiskt modifierade grödor. Från och med den 28 januari 2013, kommer plantering av GMO-grödor inte att tillåtas. Många miljöorganisationer samt lantbrukare och forskare ser det som en stor framgång, men påpekade att det ännu inte är det sista steget för att eliminera GMO från miljön och från vår mat.

Ministerrådet har idag antagit bestämmelser, som utarbetats av polska jordbruksdepartementet, som förbjuder odling i Polen. Detta gäller två genetiskt modifierade grödor – Monsantos GMO-majs MON810 och BASFs GMO-potatis Amflora.

Dessa är de enda GMO-grödor för närvarande godkänts för odling inom EU. Problemet är främst majsen, MON 810, eftersom det är den vanligaste odlade GMO-grödan i EU (som används i foder). Amflora-potatis avsedd för industriella ändamål, odlas inte i Europa i stor skala, dessutom har BASF beslutat att dra tillbaka den från marknaden i EU, på grund av den stora sociala motståndet.

Polen gick på samma linje som EU:s åtta andra länder som redan har förbjudit odling av GMO. De andra länderna är Tyskland, Österrike, Ungern, Luxemburg, Frankrike, Grekland, Italien och Bulgarien.

GRATTIS POLEN!!!

Monsatos GMO-majs MON810 i Sverige 2012

OBS! Monsantos MON810 förbud: Tyskland, Österrike, Ungern, Grekland, Italien, Luxemburg, Bulgarien och Frankrike. Polen meddelade att det kommer att förbjuda MON810 också.

På Jordbruksverkets hemsidan finns ”Kommersiell odling av genetiskt modifierade växter”, där MON810 registrerades som ”kommersiell odling”.

Kommersiell odling av genetiskt modifierade växter 2012:
Sort MON810
Län Skåne län
Kommun Lomma
X-koordinat 6183780
Y-koordinat 1327000


Tina D’Hertefeldt (Department of Biology, Lund university) skrev den 22 maj 2012:

Hej Akiko,
Jag är med i EU-projektet Amiga (Assessing and Monitoring the Impacts of Genetically modified plants on Agro-ecosystems; http://www.amigaproject.eu/) där vi kommer att utvärdera och justera de protokoll som EFSA satt upp för miljöriskbedömning. Vi kommer att odla MON 810 majs och inventera insekter, flora och rotzonsjord för att ställa upp regionalt anpassade protokoll. (…..).

Tina D’Hertefeldt
Researcher
Biodiversity
Lund University
Phone: +46462223775
E-mail: Tina.DHertefeldt@biol.lu.se


http://www.amigaproject.eu/web/partners/lund-univ-tbc/

Här är lite information angående odlingen av MON810 i Sverige 2012.

Tina D’Hertefeldt (Department of Biology, Lund university) svarade på mina frågor den 20 december 2012:

1: Hur många hektar av MON810 odlade ni i år?
Jag räknade inte om ytan till hektar. Det var 10 rutor. Varje ruta var 10 x 10 meter.

2: Hur många kilo av MON810 frö använde ni i år?
4,5 kilo

3: Hur ska ni göra med skörden från i år?
– Ska ni använda grödor och fröer från årets skörd kommersiellt?
Nej. Allt material har vägts så att vi vet produktionen, och sedan förstörts.
– Ska ni använda fröer från årets skörd nästa år eller ska ni skaffa nya fröer?
Vi ska skaffa nya fröer. Det finns inget frö kvar från 2012.

4: Ska ni använda samma mark nästa år?
Vi ska vara kvar hos Hushålningssällskapet i Borgeby men flytta försöket. 2013 ska vi upprepa försöket från 2012 med att fånga insekter och andra småkryp. Vi ska även göra ett försök med Integrated Pest Management där MON810 ingår i en behandling.

5: Hur många hektar ska ni använda nästa år?
10 st rutor på 10 x 10 meter
4-6 rutor på 30 x 30 meter

Projektet blir max ett år till, 2014. Sedan tar projektet slut.

monsanto-no-food

Meet the weeds that Monsanto can’t beat
Tom Philpott for Mother Jones, part of the Guardian Environment Network
guardian.co.uk, Friday 21 December 2012

Instead of the supposed revolution in agriculture that Monsanto’s GM seeds were meant to bring, the opposite effect has occurred – a rise in herbicide use.

Växande tvivel på GMO-fronten

2012 har varit ett anmärkningsvärt år på GMO-fronten både i Sverige och internationellt. I januari annonserade det tyska GMO-företaget BASF Plant Science att de ska flytta hela sin GMO-verksamhet från Europa, inklusive sina GMO-potatisar som odlats på svenska fält i flera års tid, både som försöksodling och kommersiellt. Samtidigt gav jordbruksverket sitt godkännande för kommersiell odling av Monsantos mycket kontroversiella GMO-majs, MON810, som flera europeiska länder har odlingsförbud mot.

Det är bra att svenska djuruppfödare fortsätter använda GMO-fritt foder för att ge konsumenter möjlighet att välja animaliska produkter som inte har med GMO-grödor att göra. Positivt är också att handeln fortsätter med sin policy att inte sälja produkter som är GMO-märkta i sina butiker.GMO-raps test

I Europa har EU:s hälsokommissionär John Dalli, som bröt den 12 år långa pausen i godkännandet av GMO-grödor genom att 2010 godkänna BASF:s GMO-potatis, avgått. Dallis efterträdare, Tonio Borg, sa vid sin första offentliga utfrågning på Europaparlamentet att han ”inte ska vara EFSA:s slav”, men också sa att han inte heller kommer att ignorera deras råd.

Schweiz är ett land med moratorium för odling av GMO-grödor minst till 2017 och de importerar inte GMO-raps, men de upptäckte att GMO-rapsen sprids från tåg som passerar genom Schweiz. När jag var i Japan nyligen var jag en dag med och testade och rensade ut GMO-raps som sprids i de japanska kustområdena efter import från Kanada.

(Läs vidare på FoodMonitor 18 december 2012)

Omöjligt att odla ekologisk majs på grund av föroreningar från GMO-växter

Slutt på økologisk mais
Av Audrun Utskarpen i tidsskriftet GENialt nr. 4/2012 (02.11.2012)

I Spania er det no umogleg å dyrke økologisk mais på grunn av forureining frå genmodifiserte plantar.

Spania har dyrka genmodifisert mais sidan 1998, og er det EU-landet som både dyrkar mest og har lengst erfaring med genmodifisert mais. Omlag ein firedel av den totale maisproduksjonen i Spania er genmodifisert, og mesteparten av dyrkinga skjer i dei nordaustlege regionane Katalonia og Aragón, der rundt halvparten av maisen er GMO (genmodifiserte organismar).

Medan økologisk landbruk i Spania generelt hadde eit oppsving på 2000-talet, skjedde ikkje det same med økologisk maisdyrking. I dag må Spania importere mais til fôr i økologisk husdyrproduksjon fordi det ikkje er økologisk mais å få kjøpt innanlands.

– Alle dei økologiske maissortane er forureina av genmodifisert mais, seier bonden Juli Bergé frå Bellcaire d’Urgell i Katalonia.

Spreiing av pollen

Maispollen spreier seg med vinden. Mest vanleg er det at pollenet frå ein plante befruktar plantar i nærleiken, men det kan òg fyke langt av garde. Pollen frå åkrar med genmodifisert mais kan derfor befrukte maisplantar i naboåkrar som ikkje er genmodifiserte. Slik får nye frø arvemateriale som er ei blanding av DNA frå morplanten og DNA frå den genmodifiserte planten som pollenet kjem ifrå. Økologiske bønder tek ofte vare på såfrø frå si eiga avling for å bruke året etter, og da kan den nye avlinga òg bli forureina.

(Läs mer)