Smaka på Västsverige: Efter en sked av något så osannolikt som ekologisk hallonketchup…

Ledare 4/3: Passion för närodlat
GP 3 mars 2013

Pinfärska Grebbestadsostron på en bädd av tång, ljuvliga smakprov på soppa gjord på Krav-märkta musslor från Mollösund – i Smaka på Västsveriges monter känns matfusket långt borta.

Efter en sked av något så osannolikt som ekologisk hallonketchup kan jag bara kapitulera. Jag blir såld på marknadsföringskonceptet, men så är det meningen också. Bakom mässmontern och varumärket Smaka på Västsverige står Västsvenska turistrådet och Lokalproducerat i Väst. Det sistnämnda är ett lokalt resurscentra delfinansierat av Livsmedel Väst, Västra Götalandsregionen och EU.

Å andra sidan är det lätt att bli entusiastisk över satsningar man själv tror på. Detsamma gäller idén om att ta vara på råvaran, temat för årets matmässa Passion för mat.

(…..)

Enligt en rapport av FN:s livsmedelsorgan FAO kastas cirka 1,3 miljarder ton mat varje år.

(…..)

Jag börjar tröstäta från ett fat med Krav-märkt korv och kommer i samspråk med paret som driver både gård och eko-lanthandel. I nästa sekund hittar jag en kock som bjuder på krämig soppa på nässlor, faktiskt ännu godare än min farmor gjorde de.

(Läs mer)

Efter att jag ställt om började jag fundera på vad jag sysslade med innan

Många ekologiska gårdar
TTELA 27 juli 2012

GÄRDHEM

Han är en av många ekologiska lantbrukare i Västra Götaland. Och fler blir de.

– Det är det näst bästa jag gjort i mitt liv, säger Anders Lunneryd som är redan en veteran inom området.

Berner sennen Edda gör ingen hemlighet av att det kommit gäster till Lundens gård i Gärdhem. Den svarta pälsen glänser i solen som obehindrat kan skina från den klarblå himlen. På baksidan av det vita tegelhuset sitter Anders Lunneryd i skuggan med kaffekoppen. En kort paus i lugnet före stormen.

– Vi förbereder inför skörden, gör i ordning tröskan och fixar de sista smådetaljerna. Nästa vecka skördar vi ängssvingeln, säger han och tittar ut mot delar av de 170 hektar åkermark som han odlar.

Lundens gård ställde om till ekologiskt jordbruk 1998 och sedan dess har mycket förändrats. Inte minst för Anders själv.

– Från början var det en ekonomisk grej, jag såg att det var lika lönsamt som ett konventionellt jordbruk och att använda kemikalier bara för sakens skull hade jag inte lust med. Nu har det blivit mer ideologiskt, och inte så lite heller.

Men vad är skillnaden mellan ett ekologiskt och konventionellt jordbruk då? För att räknas som ekologiskt får varken kemikaliska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmanipulerade organismer användas.

– Jag tyckte inte om kemikalier från början och efter att jag ställt om började jag fundera på vad jag sysslade med innan. Det var som att ta av skygglapparna. Innan var man inne i systemet och tänkte inte riktigt efter.

Var femte hektar odlas ekologiskt i Västra Götaland, vilket gör länet till det med högst procent av den totala arealen i riket. Och jämfört med Skåne, där 16 procent av rikets jordbruksareal finns men endast 5,6 procent är ekologiskt producerat, är Västra Götaland långt före.

(Läs mer)

Kommersiell odling av BASF/PSS GMO-potatis i år

from Staffan Eklöf Staffan.Eklof@jordbruksverket.se
till Akiko Frid akiko.frid@greenpeace.org
kopia Jenny Andersson Jenny.Andersson@jordbruksverket.se,
Tobias Olsson Tobias.Olsson@jordbruksverket.se,
Gunilla Lövhult Gunilla.Lovhult@jordbruksverket.se
datum 13 maj 2011 10:31
ämne SV: Årets odling Re: GMO informationsmöte?
skickat från jordbruksverket.se

Hej!

Vi kommer inte att hålla informationsmöten i vår i de kommuner där odling av Amflora kommer att ske i år.
De uppgifter som vi har nu säger att odlingen blir mindre snarare än större än i fjol och att den inte kommer att ske på något nytt ställe. Det hade vi inte trott vid den här tiden i fjol och det gör det lite mindre angeläget med informationsträffar. Jordbruksverket har också redan medverkat i en konferens i Luleå i april och har haft möjlighet att informera på det sättet. I övrigt finns det och kommer det att finnas information om GMO-odling på vår hemsida. Detta sammantaget har gjort att vi har prioriterat annat arbete under våren. Skulle det uttryckas ett stort intresse för en informationsträff skulle vi förstås kunna ordna en, men då litet senare på året.

Lantbrukarna har en skyldighet att anmäla odling senast två veckor efter sättning. De sydliga anmälningarna bör komma in snart. De nordliga dröjer ett tag till. De uppgifter som vi har fått hittilldags säger att det blir odling i Vojakkala, Unbyn, Skara och Lidköping.

Vi har gjort tillsyn i lager och vid destruktion i höstas bland annat för att tillse att särhållningen fungerar. Företaget har krav på sig att leta efter eventuella vitblommiga plantor minst varje vecka under den period av den kommande odlingssäsongen då blomning är möjlig. Hittas en vitblommande planta måste den analyseras molekylärt. Jordbruksverket kommer att bedriva tillsyn av detta och annat. T.ex. kommer vi att granska deras dokumentation och särhållning. Exakt hur tillsynen kommer att se ut är inte bestämt. Vi bör inte heller berätta om när och hur vi kommer att göra oanmälda besök, eftersom det skulle försvåra tillsynen.

Så fort vi kan efter att vi får in anmälningar om odling lägger vi ut information på vår hemsida.

Jag kommer att vara bortrest till den 25:e. Vi hörs.

Vänliga hälsningar,
Staffan

===================================================
Staffan Eklöf, Fil. Dr. (PhD)
Handläggare Genteknik (Administrative Officer Gene Technology)
Jordbruksverket (Swedish Board of Agriculture)
551 82 Jönköping (SE-551 82 Jönköping)
Sweden
Tel: +46 (0)36 155123
Fax: +46 (0)36 710517

Är utvecklingen på rätt väg?

Hela samhället måste läggas om, till ekologiskt jordbruk utan GMO-grödor, kärnvapnen skrotas, kärnkraften avvecklas och all tillverkning av produkter göras i material som kan brytas ned i det naturliga kretsloppet. Annars har våra efterkommande små chanser till ett värdigt liv.

Mer finns att läsa på http://runelanestrand.wordpress.com/2011/05/03/gar-utvecklingen-at-ratt-hall/

Rune Lanestrand

15 – 20 ha GMO-potatis i år

Hur många areal totalt odlades Amflora under 2010 i 3 olika kommuner?
– Lidköping kommun > Ca.71 ha är anmälda.
– Boden kommun > Ca. 13 ha är anmälda.
– Haparanda kommun > Ca. 19 ha är anmälda.
(from Staffan Eklöf på Jordbruksverket)

—-

I år kommer mellan 15 och 20 hektar av den genmodifierade stärkelsepotatisen Amflora att odlas i Sverige, inte ens en tredjedel av den areal som sattes förra året. Orsaken är enligt BASF inte att det varit svårt att hitta odlare som vill ställa sin mark till förfogande efter förra årets inblandning av en inte godkänd genmodifierad potatissort.
Det är i stället de höga kraven på kontroll som gör att det inte är praktiskt möjligt att odla en större areal.

(Läs mer på ATL)

Jordbruksverket låter GMO-företaget göra vad de vill med GMO-potatisen

Förbudet att använda potatisen Amflora upphävs (Jordbruksverket):

Efter en grundlig utredning har Jordbruksverket kommit fram till att det inte är troligt att återstående Amflora-partier har någon inblandning av en annan genmodifierad potatis. Vi har därför beslutat att det resterande potatisutsädet får användas igen. Ett villkor är att det genomförs extra kontroller i fält under 2011.

I slutet av augusti förra året upptäcktes inblandning av en annan genetiskt modifierad potatis i odlingar av den genetiskt modifierade stärkelsepotatisen Amflora. Jordbruksverket beslutade om användningsförbud för all Amflora i Sverige till dess att en utredning om inblandningen var klar. Potatispartier med bekräftad eller misstänkt inblandning har förstörts eller kommer att förstöras.

(Läs mer)

Ursäkta mig men jag kunde inte låta bli.

Med tanke på hur livsmedelsförsörjningen kommer att se ut i framtiden där småskaligt, ekologiskt och närodlat kommer att ha allt större roll är det horribelt att stödja något sådant där värdefull jordbruksmark (som bör användas till just det, LIVSMEDEL) ställs till dessa giganternas förfogande som enbart ser till ekonomiska intressen och inget annat!

Värden såsom MÅNGFALD, KÄRLEK och RESPEKT för MODER JORD är mycket mer värdefull för människan än pengar eller GMOmat!

God-Ren-Rättvis mat är en mänsklig rättighet.

Men det visste vi redan, tach för jag fick störa:-)

Slowhälsningar
Paul Seugling- Kocklärare på Restaurangskola

Västra Götalands län är det län som har de största arealerna ekologisk odling

Ekologisk odling ökar men når inte målet
Jordbruksverket 2010-11-25

Regeringens mål är att 20 procent av den totala jordbruksmarken ska vara certifierad ekologisk vid slutet av år 2010. Andelen certifierad ekologisk jordbruksmark var 9,8 procent 2009 och skulle alltså behöva fördubblas för att nå målet. Räknar man med den jordbruksmark som är under omställning blir det 12,5 procent. Värmland och Jämtlands län har nått längst med drygt 14 procent certifierad ekologisk jordbruksmark.

I en statistikrapport för 2009 redovisas ekologisk odling län för län. I rapporten redovisas arealer jordbruksmark med certifierad ekologisk produktion och arealer under omställning. Redovisningen avser all areal som följer EU:s regler för ekologisk produktion, alltså även KRAV:s och Demeters regler. Statistiken baseras på siffror från de tre godkända kontrollorganen, SMAK, Aranea Certifiering och HS Certifiering.

Jordbruksverket redovisar, i andra sammanhang, även statistik över arealer som finns i miljöersättningen för ekologiska produktionsformer. Dessa arealer skiljer sig från de arealer som publiceras i denna rapport.

(…..)

I figur 1 nedan redovisas den ekologiska odlingen 2009 fördelad på län. Värmland och Jämtlands län är de som hade störst andel omställd jordbruksmark 2009, drygt 14 procent. Dessa två län har även de högsta andelarna mark under omställning till ekologisk produktion.

Västra Götalands län är det län som har de största arealerna ekologisk odling. Länet stod för 23 procent av den ekologiska odlingen i Sverige samtidigt som länets totala areal jordbruksmark, ekologiskt och konventionellt odlad, uppgick till 17 procent av Sveriges totala jordbruksmark år 2009.

(Läs mer)