Hej då GMO i Göingedagarna

Göingedagarna 2-5 september

Kärlekskraft – företag i samverkan på Herbian
Kl 13-18, Glimmingevägen 5, Östanå

På Herbian i Östanå presenterar sig under Göingedagarna flera företag med inriktning på ekologi, hälsa och livsstil.

Företagspresentationer:
13.30 Herbian,
14.00 Classic Flower,
14.30 HeltZonika,
15.00 af Shea,
15.30 Qi-in,
16.00 Ängaholms gård.

(Läs mer)

Priset för ekologiska morötter och vitkål är till exempel lägre än för konventionella tomater

Mer närproducerat möjligt
NorraSkåne 10 JUNI 2010

ÖSTRA GÖINGE. Lokala producenter kan förmodligen inte leverera tillräckliga mängder för att fylla hela kommunens behov av mat – men om upphandlingen förändras finns möjligheter.

Om kommunen till exempel behöver köpa in 100 ton potatis skulle lokala bönder kunna lämna anbud på delar av detta, påpekar utredarna, som ytligt tittat på möjligheten att ta in mer ekologisk, närproducerad och gmo-fri mat.

(…..)

Priset för ekologiska morötter och vitkål är till exempel lägre än för konventionella tomater. Att byta den vanliga lättmjölken mot ekologisk skulle å andra sidan kosta 60 000 kronor mer per år.

(Läs mer)

S.M.A.R.T: Ekologiskt inte dyrare

Kommunens kök i uselt skick
Kristianstadsbladet 9 juni 2010

Östra Göinge.
Framtiden för restaurang Tranan får en annan inriktning i den nya köksutredningen. Renoveringsbehovet av övriga kök är stort men utredarna tror på kost i kommunal regi.

(…..)

Utredningen som gjorts av ett företag som heter Dining Development räknar upp en rad åtgärder som också behöver göras på de mottagningskök som finns i kommunens förskolor och skolor.

(…..)

Enligt utredarna kommer dock en ombyggnad och satsning på köken att säkerställa kvalité, kostnadseffektivitet och långsiktighet i hela kommunens måltidsverksamhet.

I princip föreslås alla tilllagningskök, utom Tranan, att byggas om.

Tillagningsköket är i dag olönsamt på grund av för få matgäster. Därför föreslås Tranan bli mottagningskök och matens huvudingredienser ska då komma från Stenforsaskolan i stället.

(…..)

Utredningen tar också kortfattat upp kring ekologiskt producerad mat,om regler och myter kring detta, liksom GMO, krav-märkt och närproducerade livsmedel.

Det ges också goda exempel på kommuner som upphandlat lokala och närproducerade livsmedel.

(…..)

Ett sätt att stimulera lokala producenter är att bidra med mer lättåtkomliga upphandlingsunderlag. Där lokala producenter kan lämna anbud på delar av det totala behovet. Kommunen kan också ha en omlastningscentral för lokala producenter föreslår utredarna.

Att byta ut konventionella livsmedel mot ekologiska kräver en medveten strategi och man bör byta ut ett livsmedel i taget.

Konsulterna föreslår att kommunen ska jobba enligt smart-metoden, som står för större andel vegetabilier, mindre utrymme för tomma kalorier, andelen ekologiskt ökar, rätt köttval och transportsnålt.

(…..)

Utredarna har diskuterat och stämt av förslagen i slutrapporten med kommunens styrgrupp som bestått av kostchefen Liselott Lundin och Bertil Äng-quist som jobbar på kommunens avdelning för strategisk planering och utveckling.

(Läs mer)

3/2 med EKO-kocken Paul Seugling från Östra Göinge

Hejsan!

Vi är stolta att få möjligheten att bjuda in Er till en föreläsning den 3/2 med EKO-kocken Paul Seugling från Östra Göinge.

Hjälp oss gärna att skicka den vidare i din adressbok.

Bästa hälsningar
Bodil & Katta
Ekströms Café & Bageri
Degeberga

Slow-food_feb_2010

SLOW FOOD / PAUL SEUGLING
FÖRELÄSNING 19.00
PÅ EKSTRÖMS´ I DEGEBERGA
100 KR INKL KAFFE & SEMLA

PAUL SEUGLING KOMMER ATT
BERÄTTA OM SLOW FOOD.
GOTT – RENT – RÄTTVIST!

DET SKA BLI JÄTTESPÄNNANDE TYCKER VI!

KUVERTPRIS 100 KR
INKL KAFFE & SEMLA.

ANMÄL DIG TILL OSS PÅ CAFÉET.
VÄLKOMNA ÖNSKAR BODIL & KATTA
TEL 044-350004
WWW.EKSTROMSCAFE.SE

Onsdagen den 3 februari kl 19.00

Vi har bjudit in Paul Seugling, kocklärare och föreläsare från Stenforsaskolan i Östra Göinge.
Han kommer att berätta om Slow Food, äkta varor och vad vi bör veta om maten vi äter.
Det ska bli jättespännande tycker vi. Mer info kommer inom kort. Kuvertpris inkl föreläsning.
Anmälan till oss på caféet.
Entré 100 kr inkl fika.

Vi kommer att öka på denna listan med Brödprovning, stickcafé tillsammans med Hemslöjdsboden samt lite annat småtrevligt.

Håll utkik!

Välkomna önskar Bodil & Katta.

Klimatsmart mat, närproducerat, utreda mängden halvfabrikat, Krav-märkt, ekologiskt odlat, rättvisemärkt, GMO och slowfood

Behoven utreds för framtiden
Kristianstadsbladet 12 december 2009

Östra göinge
Hur ska Östra Göinge ha det med maten på skolor och äldreboenden i framtiden. En kostutredning har inletts och ytterligare en är på väg. Men först ska förstudie av dagens verksamhet göras.

Strax innan sommaren fick tjänstemän i Östra Göinge kommun uppdraget att utreda en konkurrensutsättning av kostverksamheten.

Ungefär i samma veva antogs en livsmedelspolicy som innebär att Östra Göinge har målet att handla mer ekologiska livsmedel.

Varken det ena eller det andra har ännu lett till något resultat. Och så sent som på förra kommunfullmäktige togs ytterligare beslut om att tillsätta ännu en kostutredning, denna gång skulle man också titta på huvudingrediensen. Det vill säga maten.

Innehållet i maten
Ett tilläggsanslag från Ingvar Nilsson i miljöpartiet antogs vilket innebär en ny kostutredning där man också ser till innehållet i vår mat. Kostutredningen ska lyfta fram aspekter som klimatsmart mat, närproducerat, utreda mängden halvfabrikat, Krav-märkt, ekologiskt odlat, rättvisemärkt, GMO och slowfood.

– Mat är något som intresserar alla. Det finns många åsikter och kostfrågan känns väldigt spretig, säger kommunalrådet Tommy Johansson som understryker att i grunden handlar det mycket om pengar.

(…..)

– Frågan är viktig och betyder mycket. Alla berörs av mat.

Att kommunens mål att 25 procent av livsmedelsupphandlingen nästa år ska vara ekologiska livsmedel inte kommer att uppnås kommenterar han så här:

– Det har hänt mycket inom kosten både vad gäller halvfabrikat och tillsatser. Det gäller att vara självkritisk.

– Vi kommer att driva frågan att gå mot ekologiskt och mindre halvfabrikat. Personligen anser jag att vi måste gå mycket längre än 25 procent ekologiskt, säger Tommy Johansson.

(Läs mer)

GMO borde vara i stängda laboratorier tills man är idiotsäker på att det inte kan skada i naturen

Hej,

Som restauranglärare och ansvarig för restaurangskoleverksamhet vid Göinge Utbildnings Center i Sibbhult har jag följande åsikt.

Matinköpare vid restaurangskolor och andra offentliga verksamheter har ett stort ansvar gentemot sina gäster.

I klar språk skulle det betyda följande,
Så länge det inte är vetenskapligt bevisat att GMO i maten är hälsobefrämjande för människan ska vi bestämd avstå från att köpa in livsmedel med GMO inblandning.

Det står klart och tydligt i miljöbalken att om man misstänker att det kan finnas risker ska man avstå!

Detta borde vara med i ALLA offentliga upphandlingar, annars tycker jag att man sätter sig över miljölagen.

För övrigt tycker jag efter att ha läst en hel del de senaste åren om GMO, att alla experiment kring GMO borde vara i stängda laboratorier tills man är idiotsäker på att det inte kan skada i naturen.

Stopp för galenskaperna genast, tack.

Slowhälsningar
Paul Seugling

Carina Brydling inspirerar den offentliga sektorn att jobba för ekologisk och närodlad mat, utan GMO

Ekologiskt för offentlig sektor
Kristianstadsbladet 2009-09-11

östra göinge
I vissa kommuner har den ekologiska maten kommit på politikernas bord. I går hölls ekologisk nätverksträff för offentlig sektor på Wanås. Men utan Östra Göinge.carina

– Det är inte pengarna utan viljan som fattas, sa Carina Brydling som varit med i kocklandslaget, då hon i går inspirerade offentlig sektor att jobba vidare för att få in alltmer ekologisk och närodlad mat på kommunens och regionernas bord.

Kostchefer, kökspersonal och inköpare från flera kommuner och sjukhus fanns på plats för att lyssna och dela med sig av sina erfarenheter hemifrån. Nätverksträffen hölls på Wanås som bjöd på en rund- vandring på den ekologiska gården och visade att storskalighet går att kombinera med ekologiskt. Några som dock saknades i nätverksträffen var Östra Göinge och andra kommuner från Skåne Nordost.

– Lund har kommit längst i arbete med att införa ekologisk mat, de är uppe i 35 procent ekologiskt av livsmedelsinköpen, sa Kerstin Andersson från Ekologiskt marknadscentrum.

I Östra Göinge har politikerna dock tagit beslutet att 20 procent av inköpen ska vara ekologiska år 2010.

– I framtiden måste det vara den ekologiska maten som är den konventionella. För att det ska bli så krävs det personliga engagemanget, vi kan alla vara med och göra skillnad, sa Carina Brydling.

– Det handlar om att våga ifrågasätta för att kunna påverka inför framtiden.

(…..)

Brydling talade också om slowfood-rörelsen, vikten av att ge barnen näringsrik mat liksom att de gamla behöver väl anpassad mat. Hur den biologiska mångfalden tidigare bidrog till flera olika sorter som odlades på den plats som var bäst för dem och därmed blev näringsrika.

Hon tog upp GMO:s framfart och slöseriet med jordens resurser.

– Det är hög tid att se över hur man ska kunna bevara jordens resurser såsom rent vatten och luft.

– Du måste prata med politikerna, blev den spontana uppmaningen till Carina Brydling från deltagarna.

(Läs mer)

Stjärnkockarna: ”Det här är skillnaden med ekologiskt”
Aftonbladet 2009-08-31

(…..)

Carina Brydling, medlem i Svenska kocklandslaget och varit med om att ta hem flera fina priser.

Vad är skillnaden mellan att jobba med eko och icke-ekologiskt?
– Det är många aspekter på det. Självklart vill jag jobba med det och jag ser det ur ett holistiskt perspektiv. Ekologiskt är ett hållbart sätt att få fram livsmedel på. Många av livsmedlen har också en bättre smak och det beror på att de jobbar på ett annat sätt för att ta fram dem. Ofta är det småbrukare som kan få fram helt underbara smaker på sina produkter eftersom de jobbar med grödor som är ämnade för den jorden.
När blev ekologiskt ett tema för dig?
– I grund och botten har vi fått med oss de här smakerna som små. Sen när vi kom till Härjedalen började vi jobba med nära-mat, samernas mat, rönnbär och ostar och sånt och då blev det wow!
– Det är dags att ta till oss vad våra förfäder kunde.
Vad önskar du för framtiden?
– Jag önskar att småbruket blir lönsamt i framtiden och att småföretagandet främjas så att bönderna kan tjäna även på små arealer.

(Läs mer)