Om man använder GMO-utsäden, blir att farligare och större giftmängder måste användas

“Vad är GMO?” på Jokkmokks marknad 2012
GMO-fritt Norrbotten 6 februari 2012

Vid Jokkmokks marknad deltog Simon Jonsson från GMO-fritt Norrbotten och Naturskyddsföreningen i Norrbotten med en presentation av GMO och de frågor som ställs kring användning av patenterade GM-grödor.

Han inleder med…

… att han är agronom och talesperson för Naturskyddsföreningen i Norrbotten i frågor omkring GMO och vill berätta vad han vet om GMO.

GMO-problematiken är ett stort och mångfacetterat ämne som han tror att de flesta anser är för komplicerat för att man ska orka sätta sig in i. Det är olyckligt att lämna över frågan till en liten klick i samhället (forskare). Det blir lätt ett odemokratiskt och som han visar också ett ovetenskapligt synsätt som breder ut sig även om man har forskare som hanterar frågan. Man kan inte komma ifrån deras egenintresse.

(…..)

Ökad kemikalieanvändning

Vissa GM-utsäden har försetts med ett genetiskt ”inbyggt” kemiskt bekämpningsmedel som skyddar grödan på kort sikt mot insektsangrepp. Insekterna anpassar sig sen efter några år och blir mindre känsliga för GM-grödans gift. Odlarna måste då tillgripa andra och farligare bekämpningsmedel för att bekämpa insekterna.

Andra GM-utsäden har ett genetiskt ”inbyggt” försvar mot ett visst kemiskt bekämpningsmedel för ogräs. Denna egenskap hos GM-grödor kan sen korsas över till närbesläktade växter och ogräs. På så sätt skapas nya ”superweed –super-ogräs” som i sin tur kräver ännu starkare växtgifter, som 2,4-D och liknande. 2,4-D är ett kemiskt bekämpningsmedel som i mer än 20 år har förbjudits i svenskt jordbruk.

Slutresultatet på sikt, om man använder GM-utsäden, blir att farligare och större giftmängder måste användas, tvärt emot kemikalieföretagens egna påståenden om att behovet av kemiska bekämpningsmedel skulle minska..

Vad anser EU:s befolkning om GMO?

EU består idag, 2012, av 27 länder med 502 miljoner medborgare. När man gör en statistisk undersökning av vad de anser om GMO finner man att:

80% anser att GMO är onaturligt

80% anser att man känner oro inför GMO i livsmedel

65% anser att GMO är skadligt för miljön

70% tycker att GMO är dåligt för mig och min familj

53 % anser inte att GMO kan vara till hjälp för utvecklingsländerna

69% tycker att GMO är osäkert för kommande generationer

66% anse att GMO är bra för vissa, men riskbelt för andra

Låt oss i framtiden utveckla lokala fröer till ett uthålligt jordbruk i vår naturliga miljö!

(Läs mer)

Tänk om vi kan bli ett försökslän för 100 procent ekologiskt i stället

Stopp för odling av GMO-potatisen
NSD Publicerad 18 januari 2012 06:00
Uppdaterad 21 januari 2012 05:46

HAPARANDA.
Nu blir det stopp för odling av den omdebatterade GMO-potatisen Amflora.

Företaget BASF ger upp den Europeiska marknaden och riktar i stället in sig på Amerika.

(…..)

Ekologiskt i stället
Beslutet applåderas från många håll.

– Det är inte varje dag vi kan säga att folkligt motstånd lönar sig, men i dag visar den sig framgångsrik, säger Simon Jonsson från Naturskyddsföreningen i Norrbotten.

Per Holmqvist från Nordansmak är också glad.

– Plant Science Sweden har satt sin sista GMO-potatis. Tänk om vi kan bli ett försökslän för 100 procent ekologiskt i stället.

(Läs mer)

Vi vann kampen mot GMO!


“Vi vann kampen mot GMO!”

– Aldrig mer! säger Simon Jonsson.
Norrbotten ska vara en GMO-fri region där vi vårdar ursprungsgrödor och satsar på ekologisk odling. Norrbottnisk åker och skogsmark ska inte bli ett experimentområde för den multinationella kemiindustrin. GMO-potatisarna Amflora och Amadea hör inte hemma i våra potatisland, och inte i några andra potatisland heller.

För ganska precis ett år sedan ordnade GMO-fritt Norrbotten, tillsammans med Grans Naturbruksgymnasium och Hushållningssällskapet i Norrbotten ett seminarium för att belysa GMO-frågan.

Idag kan GMO-fritt Norrbotten utropa sig som segrare i kampen om potatislanden i länet. BASF lägger ner sina GMO-försök och drar sig ut ur Europa.

Simon Jonsson från Naturskyddsföreningen är mycket nöjd.
– Det är inte varje dag vi kan säga att folkligt motstånd lönar sig, men idag visar den sig framgångsrik. Norrbottningar och andra svenskar vill inte ha GMO-potatis. Det vill inte någon annan i Europa heller. I Tyskland har man varit så ilsken att man gått ut på åkrarna och trampat ner de försöksodlingar med GMO-grödor som planterats utanför de slutna laboratorierna. Men vår mer stillsamma men enträgna kamp har nog varit en ganska betydande faktor för BASF när de fattat sitt beslut.

Norrbotten är alldeles för unikt för att smutsas ner av dessa genetiskt förändrade potatisar. Vi får bara hoppas att detta beslut från BASF inte får till följd att de drar ut till andra länder i världen med sina GMO-grödor, utan att det är en kursförändring.

Per Holmqvist från NordanSmak som inte heller vill ha in GMO-eländet i länet är också mycket glad idag.
– Plant Science Sweden har satt sin sista GMO-potatis och nu hoppas jag att norrbottningarna utvecklar den ekologiska odlingen. Tänk om vi kan bli ett försökslän för 100% ekologiskt istället

Det är närproducerade och ekologiska produkter som efterfrågas av konsumenten, låt oss uppfylla dessa önskningar.

Vi tackar alla Norrbottningar, Naturskyddsföreningen och inte minst Greenpeace för alla arbetsinsatser, insändare och aktiviteter för ett GMO-fritt Norrbotten.

Vi vann, men det här beskedet är egentligen alldeles för bra för att vara sant. Kan det finnas en hund begraven?

Hur som helst, Låt oss glädjas idag då det visat sig att folkligt motstånd är framgångsrikt. Nu lägger vi fokus på folkligt motstånd mot Kärnkraften och för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken, avslutar Per Holmqvist.

Mer info:
Simon Jonsson 070-222 36 81
Per Holmqvist 070-362 30 18
http://gmofrittnorrbotten.wordpress.com/

Norrbotten vill slippa GMO i potatisodlingen

Debatt: Vi vill inte ha GM-potatisen
Norrbottens Kuriren 2011-09-12

DEBATT EFTERLYSES. Marie-Ann Björn Rosendahl och Anna-Greta Svedberg vill få igång en politisk debatt angående skolmaten som de anser måste bli bättre.

(…..)

I Norrbotten har vårt landsting tagit avstånd från GMO vid inköp av livsmedel. Luleå och Haparanda kommuner köper inte in livsmedel med GMO. LRF i Norrbotten har motionerat om att slippa GMO i potatisodlingen.

Varumärket Norrbotten och norrbottniska livsmedel kännetecknas av honnörsord som renhet, äkthet, lokalproducerat och ekologiskt. GM-potatis framstår för de flesta som konstgjort, fabricerat, tvivelaktigt och onödigt.

Att låta ett multinationellt företag, BASF, och två enskilda jordbrukare för snöd vinnings skull äventyra det norrbottniska jordbrukets rykte är oansvarigt, både mot jordbrukarna och mot konsumenterna.

Vi vädjar till de två jordbrukarna att frivilligt avstå från fortsatt odling av GM-potatis och till SLU att upphöra med sina försök med GM-potatis i Öjebyn.

(Läs mer)

Läs mer om GMO-odlingen i Norrbotten på GMO-Fritt Norrbotten

 

Nu får det vara nog! Ingen vill ju ha GMO!

Insändare:
FoodMonitor 06 sep 2011

Nu får det vara nog!
Ingen vill ju ha GMO!

EU-kommissionen har låtit Eurobarometern mäta EU-medborgarnas intresse för GM-grödor i alla 27 medlemsländerna. I samtliga länder var ca. 80 % av invånarna antingen skeptiska till eller direkt negativa till GMO i livsmedel. Samma resultat gällde för svenska konsumenter.

I Norrbotten har vårt landsting tagit avstånd från GMO vid inköp av livsmedel. Luleå och Haparanda kommuner köper inte in livsmedel med GMO.

LRF i Norrbotten har motionerat om att slippa GMO i potatisodlingen.

Varumärket Norrbotten och norrbottniska livsmedel kännetecknas av honnörsord som renhet, äkthet, lokalproducerat och ekologiskt.

GM-potatis framstår för de flesta som konstgjort, fabricerat, tvivelaktigt och onödigt.

Att låta ett multinationellt företag, BASF och två enskilda jordbrukare för snöd vinnings skull äventyra det norrbottniska jordbrukets rykte, är oansvarigt både mot jordbrukarna och konsumenterna.

Vi vädjar till de två jordbrukarna att frivilligt avstå från fortsatt odling av GM-potatis och till SLU att upphöra med sina försök med GM-potatis i Öjebyn.

Vi vill att den sista potatisen med GMO har satts, tills oberoende forskning kan visa vilka följderna blir av en sådan odling för natur, djur och människor.

Marja Johansson
Kalix
Norrbottens Biodlaredistrikt

Erik Heedman
Luleå
Luleå Biodlarförening

Simon Laiti
Luleå
Hemmagastronomi
Matstudio & Deli

Per Holmqvist
Piteå
NordanSmak

Lars Andersson
Luleå
Naturskyddsföreningen i Norrbottens län

Daniel Andersson
Luleå
ICA Kvantum Luleå

Tryggve Bergman
Luleå

Kalle Outinen
Haparanda
Outinens Potatis

Bo Strömbäck
Boden
Bodens kommun kommunalråd

Inger Bernspång
Luleå

Johan Isaksson
Haparanda
Norrskenscamping

Roger Malmberg
Luleå

Carin Kerttu
Haparanda
Södra Tornedalens LRF-avdelning

Mats Williamsson
Luleå
Naturskyddsföreningen i Luleå, ordförande

Nils Tiberg
Luleå
Ekoringen

Marie-Anne Björn
Vitå
Slowfood i Norrbotten

Simon Jonsson
Luleå
Nätverket ”GMO-fritt Norrbotten”

Pia Hulkoff
Korpikylä
Butiken på landet

Niklas Johansson
Piteå
Naturskyddsföreningen i Piteå, ordförande

Åsa Wallin
Ale, Luleå
Lammproducent

Anna-Greta Svedberg
Persön, Luleå
Konsumentombud
Norrbottens Husmodersförbund

Mikael Niemi
Pajala

Signar Hammargren
Avan, Luleå
Rybsodlare

BASFs GMO-potatis: Lidköping 15 ha, Skara 3,6 ha, Haparanda 3,9 ha, Boden 2,5 ha

Kommersiell odling av genetiskt modifierade växter
Jordbruksverket

I tabellen nedan ser du vilka genetiskt modifierade grödor som odlas i Sverige i år och på vilka platser. Vi fyller i uppgifterna vartefter de kommer in till Jordbruksverket. I år kommer endast stärkelsepotatisen Amflora att odlas.

Med hjälp av koordinaterna kan du hitta platserna till exempel på länsstyrelsernas GIS-tjänst Länskartor. Koordinaterna är i RT90.

Nedan finns även en tabell över förra årets odling. 2010 var det första året som en genetiskt modifierd växt odlades kommersiellt i Sverige.

Kommersiell odling av genetiskt modifierad potatis 2011
Sort Län Kommun X-koordinat Y-koordinat
Amflora Norrbottens län Boden 1771180 7305000
Amflora Västra Götalands län Lidköping 1350780 6481750
Amflora Västra Götalands län Skara 1349250 6478040
Amflora Norrbottens län Haparanda 1877300 7335100

Staffan Eklöf till akiko.frid

Hej!
Nedan följer skriftligt svar om arealerna.
X: 1350780, Y: 6481750 – 15 ha
X: 1349250, Y: 6478040 – 3,6 ha

Men precis som Jenny sade, vill jag också understryka att vi efterfrågar skiftena och att den odlade arealen kan vara mindre.

Mvh,
Staffan

Staffan Eklöf till Akiko
Hej!
Arealerna är 3,9 ha för Haparanda och 2,5 ha för Boden.
Mvh,
Staffan

===================================================
Staffan Eklöf, Fil. Dr. (PhD)
Handläggare Genteknik (Administrative Officer Gene Technology)
Jordbruksverket (Swedish Board of Agriculture)
551 82 Jönköping (SE-551 82 Jönköping)
Sweden
Tel: +46 (0)36 155123
Fax: +46 (0)36 710517

– Italien, Österrike, Ungern, Luxemburg och Grekland har förbjudit odling av BASFs GMO-potatis, Amflora.

– Ungern har med stöd av bland andra Frankrike och Polen har även tagit EU-kommissionen till domstol på grund av att godkännandet av Amflora-potatisen.

Det är odlingen av GMO-potatisen vi vill stoppa i Tornedalen

Lokal opinion mot gmo-potatis i Tornedalen
ATL 28 juni 2011

Planerna på att plantera gmo-potatis fortsätter att uppröra i Norrbotten.

Nu uppmanar en grupp lokala lantbrukare och turistföretagare potatisodlaren Mattias Laitamaa att avstå.

– Genmanipulation hör inte hemma i vår bygd. Vi vill bibehålla Tornedalens rena rykte och bevara konsumenternas förtroende, säger Carin Kerttu som är taleskvinna för den lokala gruppen.

Gruppen består av flera kravproducenter och ekologiska odlare i byarna eller i närheten av Mattias Laitamaas planerade odling av gmo-potatis. Gruppen anser att gmoodlingen riskerar att hota turistnäring och ekologiskt jordbruk i Tornedalen.

(…..)

Mot gmo-potatisen
Carina Kerttu är nog med att understryka att det inte är Mattias Laitamaa personligen eller hans företag LM Potatis som ska hängas ut.

– Mattias är en duktig företagare som behövs i bygden. Han bryter heller inte några lagar men det är odlingen av gmo-potatisen vi vill stoppa, säger Carin Kerttu.

ATL har utan framgång sökt Mattias Laitamaa för en kommentar.

(Läs mer)

Inte bara lokala lantbrukare som vill inte ha GMO i Haparanda kommun utan lokala politiker också!

Motion Lena Gard GMO-fri_ zon

Motion Pekka Hyötylä, GMO fri Zon


Förresten, kommersiella odlingen av BASFs GMO-potatisen finns:
Kommersiell odling av genetiskt modifierad potatis 2011
Sort Län Kommun X-koordinat Y-koordinat
Amflora Norrbottens län Boden 1771180 7305000
Amflora Västra Götalands län Lidköping 1350780 6481750
Amflora Västra Götalands län Skara 1349250 6478040
Amflora Norrbottens län Haparanda 1877300 7335100
(Läs mer på jordbruksverket)