Om man använder GMO-utsäden, blir att farligare och större giftmängder måste användas

“Vad är GMO?” på Jokkmokks marknad 2012
GMO-fritt Norrbotten 6 februari 2012

Vid Jokkmokks marknad deltog Simon Jonsson från GMO-fritt Norrbotten och Naturskyddsföreningen i Norrbotten med en presentation av GMO och de frågor som ställs kring användning av patenterade GM-grödor.

Han inleder med…

… att han är agronom och talesperson för Naturskyddsföreningen i Norrbotten i frågor omkring GMO och vill berätta vad han vet om GMO.

GMO-problematiken är ett stort och mångfacetterat ämne som han tror att de flesta anser är för komplicerat för att man ska orka sätta sig in i. Det är olyckligt att lämna över frågan till en liten klick i samhället (forskare). Det blir lätt ett odemokratiskt och som han visar också ett ovetenskapligt synsätt som breder ut sig även om man har forskare som hanterar frågan. Man kan inte komma ifrån deras egenintresse.

(…..)

Ökad kemikalieanvändning

Vissa GM-utsäden har försetts med ett genetiskt ”inbyggt” kemiskt bekämpningsmedel som skyddar grödan på kort sikt mot insektsangrepp. Insekterna anpassar sig sen efter några år och blir mindre känsliga för GM-grödans gift. Odlarna måste då tillgripa andra och farligare bekämpningsmedel för att bekämpa insekterna.

Andra GM-utsäden har ett genetiskt ”inbyggt” försvar mot ett visst kemiskt bekämpningsmedel för ogräs. Denna egenskap hos GM-grödor kan sen korsas över till närbesläktade växter och ogräs. På så sätt skapas nya ”superweed –super-ogräs” som i sin tur kräver ännu starkare växtgifter, som 2,4-D och liknande. 2,4-D är ett kemiskt bekämpningsmedel som i mer än 20 år har förbjudits i svenskt jordbruk.

Slutresultatet på sikt, om man använder GM-utsäden, blir att farligare och större giftmängder måste användas, tvärt emot kemikalieföretagens egna påståenden om att behovet av kemiska bekämpningsmedel skulle minska..

Vad anser EU:s befolkning om GMO?

EU består idag, 2012, av 27 länder med 502 miljoner medborgare. När man gör en statistisk undersökning av vad de anser om GMO finner man att:

80% anser att GMO är onaturligt

80% anser att man känner oro inför GMO i livsmedel

65% anser att GMO är skadligt för miljön

70% tycker att GMO är dåligt för mig och min familj

53 % anser inte att GMO kan vara till hjälp för utvecklingsländerna

69% tycker att GMO är osäkert för kommande generationer

66% anse att GMO är bra för vissa, men riskbelt för andra

Låt oss i framtiden utveckla lokala fröer till ett uthålligt jordbruk i vår naturliga miljö!

(Läs mer)

Tänk om vi kan bli ett försökslän för 100 procent ekologiskt i stället

Stopp för odling av GMO-potatisen
NSD Publicerad 18 januari 2012 06:00
Uppdaterad 21 januari 2012 05:46

HAPARANDA.
Nu blir det stopp för odling av den omdebatterade GMO-potatisen Amflora.

Företaget BASF ger upp den Europeiska marknaden och riktar i stället in sig på Amerika.

(…..)

Ekologiskt i stället
Beslutet applåderas från många håll.

– Det är inte varje dag vi kan säga att folkligt motstånd lönar sig, men i dag visar den sig framgångsrik, säger Simon Jonsson från Naturskyddsföreningen i Norrbotten.

Per Holmqvist från Nordansmak är också glad.

– Plant Science Sweden har satt sin sista GMO-potatis. Tänk om vi kan bli ett försökslän för 100 procent ekologiskt i stället.

(Läs mer)

Vi vann kampen mot GMO!


“Vi vann kampen mot GMO!”

– Aldrig mer! säger Simon Jonsson.
Norrbotten ska vara en GMO-fri region där vi vårdar ursprungsgrödor och satsar på ekologisk odling. Norrbottnisk åker och skogsmark ska inte bli ett experimentområde för den multinationella kemiindustrin. GMO-potatisarna Amflora och Amadea hör inte hemma i våra potatisland, och inte i några andra potatisland heller.

För ganska precis ett år sedan ordnade GMO-fritt Norrbotten, tillsammans med Grans Naturbruksgymnasium och Hushållningssällskapet i Norrbotten ett seminarium för att belysa GMO-frågan.

Idag kan GMO-fritt Norrbotten utropa sig som segrare i kampen om potatislanden i länet. BASF lägger ner sina GMO-försök och drar sig ut ur Europa.

Simon Jonsson från Naturskyddsföreningen är mycket nöjd.
– Det är inte varje dag vi kan säga att folkligt motstånd lönar sig, men idag visar den sig framgångsrik. Norrbottningar och andra svenskar vill inte ha GMO-potatis. Det vill inte någon annan i Europa heller. I Tyskland har man varit så ilsken att man gått ut på åkrarna och trampat ner de försöksodlingar med GMO-grödor som planterats utanför de slutna laboratorierna. Men vår mer stillsamma men enträgna kamp har nog varit en ganska betydande faktor för BASF när de fattat sitt beslut.

Norrbotten är alldeles för unikt för att smutsas ner av dessa genetiskt förändrade potatisar. Vi får bara hoppas att detta beslut från BASF inte får till följd att de drar ut till andra länder i världen med sina GMO-grödor, utan att det är en kursförändring.

Per Holmqvist från NordanSmak som inte heller vill ha in GMO-eländet i länet är också mycket glad idag.
– Plant Science Sweden har satt sin sista GMO-potatis och nu hoppas jag att norrbottningarna utvecklar den ekologiska odlingen. Tänk om vi kan bli ett försökslän för 100% ekologiskt istället

Det är närproducerade och ekologiska produkter som efterfrågas av konsumenten, låt oss uppfylla dessa önskningar.

Vi tackar alla Norrbottningar, Naturskyddsföreningen och inte minst Greenpeace för alla arbetsinsatser, insändare och aktiviteter för ett GMO-fritt Norrbotten.

Vi vann, men det här beskedet är egentligen alldeles för bra för att vara sant. Kan det finnas en hund begraven?

Hur som helst, Låt oss glädjas idag då det visat sig att folkligt motstånd är framgångsrikt. Nu lägger vi fokus på folkligt motstånd mot Kärnkraften och för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken, avslutar Per Holmqvist.

Mer info:
Simon Jonsson 070-222 36 81
Per Holmqvist 070-362 30 18
http://gmofrittnorrbotten.wordpress.com/

Norrbotten vill slippa GMO i potatisodlingen

Debatt: Vi vill inte ha GM-potatisen
Norrbottens Kuriren 2011-09-12

DEBATT EFTERLYSES. Marie-Ann Björn Rosendahl och Anna-Greta Svedberg vill få igång en politisk debatt angående skolmaten som de anser måste bli bättre.

(…..)

I Norrbotten har vårt landsting tagit avstånd från GMO vid inköp av livsmedel. Luleå och Haparanda kommuner köper inte in livsmedel med GMO. LRF i Norrbotten har motionerat om att slippa GMO i potatisodlingen.

Varumärket Norrbotten och norrbottniska livsmedel kännetecknas av honnörsord som renhet, äkthet, lokalproducerat och ekologiskt. GM-potatis framstår för de flesta som konstgjort, fabricerat, tvivelaktigt och onödigt.

Att låta ett multinationellt företag, BASF, och två enskilda jordbrukare för snöd vinnings skull äventyra det norrbottniska jordbrukets rykte är oansvarigt, både mot jordbrukarna och mot konsumenterna.

Vi vädjar till de två jordbrukarna att frivilligt avstå från fortsatt odling av GM-potatis och till SLU att upphöra med sina försök med GM-potatis i Öjebyn.

(Läs mer)

Läs mer om GMO-odlingen i Norrbotten på GMO-Fritt Norrbotten

 

Nu får det vara nog! Ingen vill ju ha GMO!

Insändare:
FoodMonitor 06 sep 2011

Nu får det vara nog!
Ingen vill ju ha GMO!

EU-kommissionen har låtit Eurobarometern mäta EU-medborgarnas intresse för GM-grödor i alla 27 medlemsländerna. I samtliga länder var ca. 80 % av invånarna antingen skeptiska till eller direkt negativa till GMO i livsmedel. Samma resultat gällde för svenska konsumenter.

I Norrbotten har vårt landsting tagit avstånd från GMO vid inköp av livsmedel. Luleå och Haparanda kommuner köper inte in livsmedel med GMO.

LRF i Norrbotten har motionerat om att slippa GMO i potatisodlingen.

Varumärket Norrbotten och norrbottniska livsmedel kännetecknas av honnörsord som renhet, äkthet, lokalproducerat och ekologiskt.

GM-potatis framstår för de flesta som konstgjort, fabricerat, tvivelaktigt och onödigt.

Att låta ett multinationellt företag, BASF och två enskilda jordbrukare för snöd vinnings skull äventyra det norrbottniska jordbrukets rykte, är oansvarigt både mot jordbrukarna och konsumenterna.

Vi vädjar till de två jordbrukarna att frivilligt avstå från fortsatt odling av GM-potatis och till SLU att upphöra med sina försök med GM-potatis i Öjebyn.

Vi vill att den sista potatisen med GMO har satts, tills oberoende forskning kan visa vilka följderna blir av en sådan odling för natur, djur och människor.

Marja Johansson
Kalix
Norrbottens Biodlaredistrikt

Erik Heedman
Luleå
Luleå Biodlarförening

Simon Laiti
Luleå
Hemmagastronomi
Matstudio & Deli

Per Holmqvist
Piteå
NordanSmak

Lars Andersson
Luleå
Naturskyddsföreningen i Norrbottens län

Daniel Andersson
Luleå
ICA Kvantum Luleå

Tryggve Bergman
Luleå

Kalle Outinen
Haparanda
Outinens Potatis

Bo Strömbäck
Boden
Bodens kommun kommunalråd

Inger Bernspång
Luleå

Johan Isaksson
Haparanda
Norrskenscamping

Roger Malmberg
Luleå

Carin Kerttu
Haparanda
Södra Tornedalens LRF-avdelning

Mats Williamsson
Luleå
Naturskyddsföreningen i Luleå, ordförande

Nils Tiberg
Luleå
Ekoringen

Marie-Anne Björn
Vitå
Slowfood i Norrbotten

Simon Jonsson
Luleå
Nätverket ”GMO-fritt Norrbotten”

Pia Hulkoff
Korpikylä
Butiken på landet

Niklas Johansson
Piteå
Naturskyddsföreningen i Piteå, ordförande

Åsa Wallin
Ale, Luleå
Lammproducent

Anna-Greta Svedberg
Persön, Luleå
Konsumentombud
Norrbottens Husmodersförbund

Mikael Niemi
Pajala

Signar Hammargren
Avan, Luleå
Rybsodlare

BASFs GMO-potatis: Lidköping 15 ha, Skara 3,6 ha, Haparanda 3,9 ha, Boden 2,5 ha

Kommersiell odling av genetiskt modifierade växter
Jordbruksverket

I tabellen nedan ser du vilka genetiskt modifierade grödor som odlas i Sverige i år och på vilka platser. Vi fyller i uppgifterna vartefter de kommer in till Jordbruksverket. I år kommer endast stärkelsepotatisen Amflora att odlas.

Med hjälp av koordinaterna kan du hitta platserna till exempel på länsstyrelsernas GIS-tjänst Länskartor. Koordinaterna är i RT90.

Nedan finns även en tabell över förra årets odling. 2010 var det första året som en genetiskt modifierd växt odlades kommersiellt i Sverige.

Kommersiell odling av genetiskt modifierad potatis 2011
Sort Län Kommun X-koordinat Y-koordinat
Amflora Norrbottens län Boden 1771180 7305000
Amflora Västra Götalands län Lidköping 1350780 6481750
Amflora Västra Götalands län Skara 1349250 6478040
Amflora Norrbottens län Haparanda 1877300 7335100

Staffan Eklöf till akiko.frid

Hej!
Nedan följer skriftligt svar om arealerna.
X: 1350780, Y: 6481750 – 15 ha
X: 1349250, Y: 6478040 – 3,6 ha

Men precis som Jenny sade, vill jag också understryka att vi efterfrågar skiftena och att den odlade arealen kan vara mindre.

Mvh,
Staffan

Staffan Eklöf till Akiko
Hej!
Arealerna är 3,9 ha för Haparanda och 2,5 ha för Boden.
Mvh,
Staffan

===================================================
Staffan Eklöf, Fil. Dr. (PhD)
Handläggare Genteknik (Administrative Officer Gene Technology)
Jordbruksverket (Swedish Board of Agriculture)
551 82 Jönköping (SE-551 82 Jönköping)
Sweden
Tel: +46 (0)36 155123
Fax: +46 (0)36 710517

– Italien, Österrike, Ungern, Luxemburg och Grekland har förbjudit odling av BASFs GMO-potatis, Amflora.

– Ungern har med stöd av bland andra Frankrike och Polen har även tagit EU-kommissionen till domstol på grund av att godkännandet av Amflora-potatisen.

Det är odlingen av GMO-potatisen vi vill stoppa i Tornedalen

Lokal opinion mot gmo-potatis i Tornedalen
ATL 28 juni 2011

Planerna på att plantera gmo-potatis fortsätter att uppröra i Norrbotten.

Nu uppmanar en grupp lokala lantbrukare och turistföretagare potatisodlaren Mattias Laitamaa att avstå.

– Genmanipulation hör inte hemma i vår bygd. Vi vill bibehålla Tornedalens rena rykte och bevara konsumenternas förtroende, säger Carin Kerttu som är taleskvinna för den lokala gruppen.

Gruppen består av flera kravproducenter och ekologiska odlare i byarna eller i närheten av Mattias Laitamaas planerade odling av gmo-potatis. Gruppen anser att gmoodlingen riskerar att hota turistnäring och ekologiskt jordbruk i Tornedalen.

(…..)

Mot gmo-potatisen
Carina Kerttu är nog med att understryka att det inte är Mattias Laitamaa personligen eller hans företag LM Potatis som ska hängas ut.

– Mattias är en duktig företagare som behövs i bygden. Han bryter heller inte några lagar men det är odlingen av gmo-potatisen vi vill stoppa, säger Carin Kerttu.

ATL har utan framgång sökt Mattias Laitamaa för en kommentar.

(Läs mer)

Inte bara lokala lantbrukare som vill inte ha GMO i Haparanda kommun utan lokala politiker också!

Motion Lena Gard GMO-fri_ zon

Motion Pekka Hyötylä, GMO fri Zon


Förresten, kommersiella odlingen av BASFs GMO-potatisen finns:
Kommersiell odling av genetiskt modifierad potatis 2011
Sort Län Kommun X-koordinat Y-koordinat
Amflora Norrbottens län Boden 1771180 7305000
Amflora Västra Götalands län Lidköping 1350780 6481750
Amflora Västra Götalands län Skara 1349250 6478040
Amflora Norrbottens län Haparanda 1877300 7335100
(Läs mer på jordbruksverket)

GMO-odlingarna ger Tornedalen ett dåligt rykte

Nyheterna Luleå –
Nu protesterar bönderna mot GMO-odlingarna
torsdag 23 juni 2011

Greenpeaceaktivisterna har lämnat gmo-odlaren Mattias Laitamaa i Vojakkala , men nu ställs han inför nya protester från andra lantbrukare i området. Kravbonden Carin Kerttu står bakom den gemensamma skrivelsen som odlarna lämnat över till Laitamaa och menar att gmo-odlingarna ger tornedalen ett dåligt rykte.

Kolla på TV4 Play

Företagare inom lantbruk och turism vill GMO-odlingarna ska upphöra

Nya protester mot GMO-odlad potatis
Norrbottens Kuriren 2011-06-23

KUKKOLA. Lantbrukare i södra Tornedalen har uppvaktat odlaren Mattias Laitamaa med krav om att han ska sluta odla GMO-potatis. De vill bibehålla Tornedalens ”rena” rykte.

Greenpeace har dragit vidare och lämnat odlaren Mattias Laitamaa ifred. Men nu kommer nya protester mot hans odling av den genmanipulerade potatisen Amflora i Nedre Vojakkala. Det är företagare inom lantbruk och turism i byarna i södra Tornedalen som vill att GMO-odlingarna ska upphöra.

Carin Kerttu, kravbonde och ordförande i LRF södra Tornedalen, tog initiativ till protesten.

– Många av oss är Krav-producenter och ekologiska odlare. För oss är det viktigt att få bibehålla mångfalden och ge turister en genuin känsla och smak för vår hembygd, säger hon.

I en gemensam skrivelse nämner de vikten av att ”förmedla deras stolthet och känsla för hembygden, vilja att arbeta med naturens villkor, upprätthålla en etisk och moralisk grundsyn” samt att de ”vill bibehålla Tornedalens ’rena’ rykte”

– Det handlar också om att bevara vårt förtroende hos konsumenterna, säger Carin Kerttu.

Uppvaktade odlaren
Carin Kerttu menar att det finns för lite forskning kring GMO-odling och att försiktighetsprincipen därför ska råda.

I måndags fick odlaren Mattias Laitamaa besök av Carin Kerttu och Pia Hulkoff från Hulkoffgården. De överlämnade en namnlista med tiotalet namn.

– Vi diskuterade GMO-odlingen och Mattias berättade om hur han resonerar, medan vi anförde våra argument. Det var ett väldigt bra möte. Det känns som att Mattias förstod oss och vi vill inte heller honom något ont. Vi uppskattar honom som en duktig företagare men vi vill bara inte ha GMO, säger Carin Kerttu.

Vad tycker du om Greenpeace aktioner?

– Jag är tveksam till deras aktioner för jag tycker att det skadar Mattias, men de väckte ju onekligen debatten.

(Läs mer)

Därför uppmanar vi att snarast upphöra med GMO-potatisodling i vår bygd

2011-06-21

Representanter för undertecknade har uppvaktat GMO potatisodlaren Mattias Laitamaa i Vojakkala måndag 20 juni.

Vi arbetar med och vill arbeta för framtidsutveckling av vår bygd.

Våra affärsidéer bygger på att använda våra naturliga lokala råvaror i så stor utsträckning som möjligt.

En del av oss är Krav producenter och ekologiska odlare. För oss är det viktigt att få bibehålla mångfalden och ge turister en genuin känsla och smak för vår hembygd.

Vi deltar tex i projekt med:
Lokala råvaror
Biologisk mångfald
Kulturlandskapsskyddande åtgärder
Ekologisk odling
Matmarknader
Midnattssolens mat
Matlandet Sverige
Turism
Storytelling
m.m.

dessutom är det viktigt för oss att förmedla
Vår stolthet och känsla för hembygden
Vilja att arbeta med naturens villkor
Trovärdig helhet
Etisk och moralisk grundsyn
Vi vill bibehålla Tornedalens ” rena” rykte
och bevara vårt förtroende hos konsumenterna

Vi uppskattar Mattias Laitamaas framåtanda och duktiga företagsamhet; den behövs, men GMO odlingar förstör vår framtidstro och hotar våra företags trovärdighet.

Därför uppmanar vi honom att snarast upphöra med GMO delen av din potatisodling i vår bygd.

Vi är företagare inom lantbruk och inom turism i byarna eller i närheten av dina odlingar.

(Läs mer på GMO fritt Norrbotten)

Det finns bara ett svar och det är nej till GMO. Det finns inget mittemellan!

Fel potatis på fel ställe
Helagotland Av Mats Jönsson 2011-06-20

DEBATTER
Fel potatispå fel ställe

Frågan om genmodifierade grödor – GMO – är åter aktuell och nu handlar det om potatis. Enligt lantbrukstidningen ATL avser kemijätten BASF bedriva utsädesodlingar med den genmodifierade stärkelsepotatisen Amflora i Norrbotten. Detta har väckt starka protester och Greenpeace har genom olika aktioner försökt stoppa projektet. Samtidigt har också livsmedelsföretag, kommuner och landsting uppmanat BASF att inte genomföra odlingen.

– På grund av regionens läge och klimat lämpar det sig bra för odling av ekologiska livsmedel här så vi har varit motståndare till det här från allra första början, säger Per Holmqvist på Nordansmak till ATL.

Nordsmak är ett företag som handlar med närproducerade och ekologiska livsmedel. Men inga aktioner eller skrivelser verkar bita på kemijätten, vars representanter förklarar att odlingen ska genomföras och påpekar att det sker helt lagligt.

GMO-frågan är ingalunda ny, utan den har debatterats under många år. Men då mest i producentledet, alltså internt bland jordbrukarna. Nu börjar också konsumenterna komma in på debattarenan och det är bra, för det är just denna grupp som egentligen är mest berörd av frågan.

(…..)

Förra året minskade Europas odling av GMO-grödor med sju procent. Men det måste hända mer, för bara vetskapen om att det är kemiindustrin och tillverkarna av bekämpningsmedel som är de främsta pådrivarna för ett jordbruk med genmodifierade grödor borde få alla att inse att det bara finns ett svar och det är nej till GMO. Det finns inget mittemellan! Nu ligger bollen hos lantbrukarna och konsumenterna.

(Läs mer)

GMO-potatis passar inte in i varumärket

Hej,
Så blev intervjun i ATL: http://www.atl.nu/lantbruk/strid-om-gmo-potatis-i-norr
per
………………………………………………………
http://www.nordansmak.se
Blogg: http://nordansmak.blogg.se/
………………………………………………………
Per Holmqvist
070-362 30 18
per@nordansmak.se

Strid om gmo-potatis i norr
ATL 2011-06-09

En bitter strid pågår i Norrbotten. När länet ska profileras för sina ekologiska och närproducerade livsmedel passar inte genmodifierad potatis in i varumärket.

Den 11 maj skickade företrädare för lokala livsmedelsföretag, kommuner och landsting en vädjan till BASF:s dotterbolag Plant Science Sweden att upphöra med utsädesodlingar av den genmodifierade stärkelsepotatisen Amflora i Norrbotten.

Motståndare
– På grund av regionens läge och klimat lämpar det sig bra för odling av ekologiska livsmedel här så vi har varit motståndare till det här från allra första början, berättar Per Holmqvist, på Nordansmak, som handlar med närproducerade och ekologiska livsmedel, samt en av författarna till skrivelsen.

Själv blev han däremot tagen på sängen när Greenpeace någon vecka senare blockerade företaget ML Potatis AB:s lager i nedre Vojakkala norr om Haparanda.

Där förvaras BASF:s genmodifierade stärkelsepotatis som ska sättas på fyra hektar av odlare Mattias Laitamaa i år.

Lite olämpligt
– Det var en chock för oss. Aktionen kom lite olämpligt eftersom vi hade velat lösa det här genom medling, säger han.

Samtidigt påpekar han att Greenpeace aktion kanske är det enda som biter eftersom BASF inte gett någon respons på skrivelsen.

(Läs mer)

Sju aktivister gripna i aktion mot GMO-potatis i Haparanda kommun

Greenpeace press meddelande

Nedre Vojakkala/Haparanda kommun, 9 juni 2011 – Imorse flyttade kemiföretaget BASF den genmodifierade potatisen Amflora med poliseskort från den lagerlokal norr om Haparanda som bevakats av Greenpeace i tre veckors tid. Sju Greenpeace-aktivister greps av polis så snart de närmade sig lastbilen med genpotatisen. Greenpeace vädjar nu till landsbygdsminister Eskil Erlandsson att ta över och på politisk väg förhindra att potatisen – som innehåller en gen som ger antibiotikaresistens – släpps ut i naturen.

– Den svenska regeringen blir allt mer ensam om att tillåta odlingen av GMO-potatisen Amflora. Det är oförståeligt att landsbygdsminister Eskil Erlandsson och miljöminister Andreas Carlgren inte sätter försiktighetsprincipen först och stoppar odlingen av den onödiga GMO-potatisen. När de inte agerar, måste vi göra det, säger Ludvig Tillman på Greenpeace.

Greenpeace har sedan tre veckor tillbaka agerat för att stoppa sättandet av GMO-potatisen Amflora i Vojakkala i Norrbotten.

Odlingen av Amflora är sedan förra året förbjuden i Grekland, Österrike, Luxemburg, Italien och Ungern. Ungern har gått så långt som att stämma EU-kommissionen för att den kört över medlemsländerna när den godkänt Amflora, en stämning som bland annat Frankrike och Polen står bakom. Länderna menar att godkännandet av GMO-potatisen inte är förenligt med försiktighetsprincipen och därmed olagligt. Sverige har dock ignorerat riskerna med BASF:s GMO-gröda.

– Att BASF odlar riskfylld GMO-potatis för att maximera sina vinster gynnar inte den svenska landsbygden och dess småskaliga näringsidkare, säger Ludvig Tillman. Vi vill att landsbygdsminister Eskil Erlandsson i praktiken visar att Centerpartiets vackra formuleringar om försiktighet när det gäller GMO är mer än tomma ord.

Med anledning av att Amflora innehåller gen som ger antibiotikaresistens, rekommenderar det norska Naturvårdsverket att potatisen förbjuds i Norge. Även den danska regeringen har agerat för att potatisen inte ska odlas i Danmark.

Kontakt:
Ludvig Tillman, talesperson (på plats): 0702 71 64 37
Akiko Frid, GMO-frågor: 0767 66 97 12
Åsa Mendel-Hartvig, pressekreterare: 0703 03 36 49

Hjälp oss stoppa utsläpp av GMO i naturen!
Kräv att regeringen stoppar utsättning av gmo-potatisen Amflora, precis som andra länder redan valt att göra. Skriv ett brev till miljöminister Andreas Carlgren och lansbygdsminister Eskil Erlandsson. Du kan använda brevet nedan eller skriva ett eget.
Brevet finns här…

Blockad av GMO-potatislager i Norrbotten

Greenpeace 19 maj, 2011

I en lagerbyggnad i Nedre Vojakkala i Tornedalen förvaras den genmodifierade potatissorten Amflora: ”Amflora har godkänts för odling utan att man har genomfört tillräckliga, oberoende studier om eventuella risker för hälsa och miljö. De utvärderingar som finns har producerats av industrin självt. Att odla genmodifierad potatis trots att det finns GMO-fri är både oansvarigt och onödigt” säger Patrik Eriksson, kampanjchef på Greenpeace. Vi kräver att Plant Science Sweden, som ägs av tyska kemijätten BASF, stoppar sättningen av potatisen på grund den undermåliga riskbedömningen.

(…..)

I EU är motståndet mot GMO starkt, och många av EU:s största jordbruksnationer – exempelvis Italien, Österrike och Ungern – har förbjudit kommersiell odling av Amflora. Sveriges regering har vid ett flertal tillfällen uttryckt missnöje över EU:s undermåliga riskbedömning, men tillåter alltjämt odling.

– EU:s lagstiftning säger tydligt att försiktighetsprincipen ska gälla i fråga om oklarheter i jordbruk och livsmedel, men med Amflora och andra GMO-grödor har detta ignorerats. Sveriges regering har påpekat brister i riskbedömningen, men har inte arbetat för ett stopp för GMO-odling i EU, säger Patrik Eriksson.

Sverige måste införa ett totalt stopp för odling av GMO-grödor tills dess att oberoende vetenskaplig granskning kan utesluta risker och eventuella konsekvenser, i linje med EU:s lagar om försiktighetsprincipen.

(Läs mer)

Vad är problemet med genförändrad potatis?

Amflora: Odlingstillstånd beviljat utan miljökonsekvensbedömning

Ett brev från Norrbotten till BASF Plant Science och Plant Science Sweden AB

Till:
BASF Plant Science
Dr. Peter Eckes
President & CEO

Plant Science Sweden AB
Kristofer Vamling
Herman Ehles väg 3-4
SE-268 31 Svalöv
Sweden

Luleå 11 – 05 – 2011

Tisdagen den 22 mars 2011, anordnades ett seminarium på Sunderby Folkhögskola i Luleå Under rubriken ”Ett GMO–Fritt Norrbotten, eller ett län med GM-grödor”. Vi som arrangörer tycker att det var ett bra möte, där båda sidor fick komma till tals och ostört utveckla sina tankar.

Arrangörer var Hushållningssällskapet Norrbotten, Grans Naturbruksskola, Naturskyddsföreningen Norrbotten och NordanSmak tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten.

Vi vill också passa på tillfället att tacka Dig Kristofer för din medverkan.

Det pågår sedan länge ett arbete med att utveckla ”Norrbotten – en region för närproducerade livsmedel, konventionellt eller ekologiskt odlade” där bland andra Hushållningssällskapet, LRF, Matproducenter i Norr, Norrmejerier, Norrbottengårdens slakteri och NordanSmak samt intresseföreningarna, Norrbottens Biodlare, Naturskyddsföreningen gör en förtjänstfull insats.

I denna utveckling och detta varumärkesbygge passar liksom inte kommersiella odlingar av GMO-potatis in. Därför vädjar vi till Er med detta brev att Ni ”ligger lågt” med Er verksamhet med kommersiell odling av Amflorapotatis i Norrbotten.

I år, berättade Kristofer att Ni endast ska odla omkring 5 ha Amflorapotatis på Mattias Laitamaas marker i Vojakalla i Haparanda kommun. Det är viktigt för oss att det inte finns risk för sammanblandning av matpotatis och stärkelsepotatis för industribruk, så därför vore det önskvärt om Ni inte tog Mattias, eller någon annans marker i Norrbotten i anspråk för odling av Amflora.

Följande företag, organisationer, kommuner och landsting hoppas på Er förståelse för våra önskemål.

Per Holmqvist NordanSmak
Lars Andersson Naturskyddsföreningen Norrbottens
Marja Johansson Norrbotten Biodlaredistrikt

Daniel Andersson ICA Kvantum Luleå
Simon Laiti Hemmagastronomi Matstudio & Deli
Anna-Greta Svedberg Husmodersförbundet Norrbotten

Tryggve Bergman Matproducenter i Norr
Kalle Outinen Outinens Potatis
Olof Bergman Bergmans Potatis Högsön Råneå

Samuel Waller Wallers Grönsaksland Kalix
Ronny Johansson Staffansgårdens Bär & Grönt
Agneta Granström Landstingsråd Norrbottens Läns Landsting

Kenneth Sandberg Kommunalråd Kalix kommun
Catarina Ask Kommunalråd Bodens kommun
Bo Strömbäck Kommunalråd Bodens kommun

Läs vårt brev här: Norrbotten_brev_till_BASF

Kommersiell odling av BASF/PSS GMO-potatis i år

from Staffan Eklöf Staffan.Eklof@jordbruksverket.se
till Akiko Frid akiko.frid@greenpeace.org
kopia Jenny Andersson Jenny.Andersson@jordbruksverket.se,
Tobias Olsson Tobias.Olsson@jordbruksverket.se,
Gunilla Lövhult Gunilla.Lovhult@jordbruksverket.se
datum 13 maj 2011 10:31
ämne SV: Årets odling Re: GMO informationsmöte?
skickat från jordbruksverket.se

Hej!

Vi kommer inte att hålla informationsmöten i vår i de kommuner där odling av Amflora kommer att ske i år.
De uppgifter som vi har nu säger att odlingen blir mindre snarare än större än i fjol och att den inte kommer att ske på något nytt ställe. Det hade vi inte trott vid den här tiden i fjol och det gör det lite mindre angeläget med informationsträffar. Jordbruksverket har också redan medverkat i en konferens i Luleå i april och har haft möjlighet att informera på det sättet. I övrigt finns det och kommer det att finnas information om GMO-odling på vår hemsida. Detta sammantaget har gjort att vi har prioriterat annat arbete under våren. Skulle det uttryckas ett stort intresse för en informationsträff skulle vi förstås kunna ordna en, men då litet senare på året.

Lantbrukarna har en skyldighet att anmäla odling senast två veckor efter sättning. De sydliga anmälningarna bör komma in snart. De nordliga dröjer ett tag till. De uppgifter som vi har fått hittilldags säger att det blir odling i Vojakkala, Unbyn, Skara och Lidköping.

Vi har gjort tillsyn i lager och vid destruktion i höstas bland annat för att tillse att särhållningen fungerar. Företaget har krav på sig att leta efter eventuella vitblommiga plantor minst varje vecka under den period av den kommande odlingssäsongen då blomning är möjlig. Hittas en vitblommande planta måste den analyseras molekylärt. Jordbruksverket kommer att bedriva tillsyn av detta och annat. T.ex. kommer vi att granska deras dokumentation och särhållning. Exakt hur tillsynen kommer att se ut är inte bestämt. Vi bör inte heller berätta om när och hur vi kommer att göra oanmälda besök, eftersom det skulle försvåra tillsynen.

Så fort vi kan efter att vi får in anmälningar om odling lägger vi ut information på vår hemsida.

Jag kommer att vara bortrest till den 25:e. Vi hörs.

Vänliga hälsningar,
Staffan

===================================================
Staffan Eklöf, Fil. Dr. (PhD)
Handläggare Genteknik (Administrative Officer Gene Technology)
Jordbruksverket (Swedish Board of Agriculture)
551 82 Jönköping (SE-551 82 Jönköping)
Sweden
Tel: +46 (0)36 155123
Fax: +46 (0)36 710517

Ja, vi vill marknadsföra Norrbotten som en GMO-fri region

”Vi vill tjäna pengar på ett GMO-fritt Norrbotten”
Debatt Lantbruk.com 3 maj 2011

(…..)

Den 22 mars arrangerade Länsstyrelsen, Hushållningssällskapet och Naturskyddsföreningen i Norrbotten tillsammans med Grans Naturbruksskola och handelsplatsen Nordansmak ett seminarium i Luleå under rubriken: ”Ett GMO-fritt Norrbotten eller ett län med GM-grödor?

Jens Sundström från SLU, som var inbjuden som föreläsare, påstår i sin debattartikel att ”GMO-fritt Norrbotten” handlar om marknadsandelar och varumärkesbyggande. Vi ger Jens rätt på tre punkter!

Ja, vi är i stort behov av vetenskapliga fakta från fri och oberoende forskning som också är fri från kemiföretagens vinstintressen. Det är långsökt att inbilla sig att kemiföretag verkar för att långsiktigt minska jordbrukets beroende av kemikalier.

Ja, vi vill tjäna pengar på ett GMO-fritt Norrbotten, på ett Sverige och en värld fri GM-grödor. Vi förstår inte varför det ska vara förbehållet multinationella kemiföretag att tjäna pengar, och då på GMO-patent och tillhörande kemikalier.

Ja, om vi producerar livsmedel i samverkan med naturen, utan genetisk manipulation, utan bekämpningsmedel och kan få avsättning och ännu bättre betalt för våra produkter, så skäms vi inte för det.

Ja, vi vill marknadsföra Norrbotten som en GMO-fri region.

I dag förgiftas stora delar av världen av vårt västerländska levnadssätt. Våra jordbruksmarker görs på sikt obrukbara av kemijordbrukets överproduktion. GM-grödor tillåts omedvetet och tyvärr också medvetet sprida sina pollen över hela världen. I denna omvärld behöver vi behålla Norrbotten, med sina unika förutsättningar som en GMO-fri zon, en ekologisk oas som kan fungera som bank för ursprungsgrödor.

Det är därför vi bygger varumärket ”Ett GMO-fritt Norrbotten”. Bara så du vet!
Utöver detta har din artikel fel i sak på de flesta punkter, men det får vi ta i ett annat forum.

Per Holmqvist, Nordansmak, handelsplats för närproducerade, ekologiska, rättvisemärkta och GMO-fria livsmedel

Simon Jonsson, Naturskyddsföreningen Norrbotten

(Läs mer)

Läs hela rapporten från GMO mötet i Luleå!

Tisdagen den 22 mars anordnade Hushållningssällskapet i Norrbotten, Grans Naturbruksskola, Naturskyddsföreningen i Norrbotten och NordanSmak i samarbete med Länsstyrelsen i Norrbotten ett heldagsseminarium med rubriken: ”Ett GMO-fritt Norrbotten eller ett län med GMO-grödor”.

Till seminariet som hölls på Sunderby Folkhögskola i Luleå var både motståndare till GMO och GMO-förespråkare inbjudna. Arrangemanget var välbesökt då mer än 60 deltagare deltog i heldagsarrangemanget.

GMO-förespråkarna Kristofer Vamling, Jens Sundström och odlaren av GMO-potatisen Amflora Mattias Laitamaa uppskattade ”den trevliga stämningen på mötet” och att de ”fick prata till punkt, utan att bli avbrutna”. De argumenterade livaktigt för en framtid, där Norrbotten med sin unika förutsättningar ska bli ett experimentlän för GMO-potatis.

Jenny Andersson från Jordbruksverket, Herbert Nyman Mjölkproducent och Jakob Pettersson från Svenska Kyrkan berättade om regelverk och etik.

Lika positiva omdömen över arrangemanget hördes från förespråkarna för GMO-motståndarna, som också uppskattade dialogen ”med andra sidan”. Peter Einarsson från Ekologiska Lantbrukarna, Camilla Sparring Matupproret, Samuel Waller grönsaksodlare från Långviken i Kalix, Charlotte Berntsson Biodlare, Lasse Helander Biodynamiker övertygade dessutom med sin argumentering för ett GMO-Fritt Norrbotten…

Orvar Holmqvist och undertecknad har skrivit minnesanteckningar från träffen. Läs hela rapporten från mötet i Luleå!

Hälsar Per Holmqvist

Läs gärna :
http://blogg.nordansmak.se/
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Per Holmqvist
070-362 30 18
Verksamhetsutvecklare
http://www.nordansmak.se
Nordansmak
Stationsgatan 25 B
972 38 Luleå

Idag, GMO-seminarium i Norrbotten: GMO-potatisarna Amflora och Amadea hör inte hemma i våra potatisland

“Ingen mer GMO-potatis i Norrbotten!”
– Aldrig mer! säger Simon Jonsson.

Norrbotten ska vara en GMO-fri region där vi vårdar ursprungsgrödor och satsar på ekologisk odling. Norrbottnisk åker och skogsmark ska inte bli ett experimentområde för den multinationella kemiindustrin. GMO-potatisarna Amflora och Amadea hör inte hemma i våra potatisland, och inte i några andra potatisland heller.

Simon Jonsson från Naturskyddsföreningen har sin åsikt klar. Han är med
i den arbetsgrupp, bestående av representanter från Naturskyddsföreningen, Grans Naturbruksskola, Hushållningssällskapet och NordanSmak, som planerar ett GMO-seminarium på Sunderby Folkhögskola nu på tisdag.

Seminariet initierades av Jan-Olof Puranen på Hushållningssällsakpet redan förra sommaren när GMO-debatten blossade upp. Hushållningssällskapet planerade att odla GMO-potatis åt Plant Science Sweden på sin försöksgård i Sunderbyn. Debatten blev livlig och Puranen ändrade sig och hoppade av samarbetet om GMO-potatisen. Han utlovade i samma veva ett seminarium för att belysa GMOfrågan ur flera synvinklar. Det är detta seminarium som anordnas i Sunderbyn 22 mars, med start 10.00.

För att tydliggöra problematiken runt GMO-frågan kommer detta seminarium att arbeta med två framtidsbilder:
1. En vision av en framtid i ett GMO-fritt Norrbotten
2. En vision av en framtid med kommersiella GMO-grödor i länet.
Representanter från båda sidor deltar där bland andra Kristofer Vamling från Plant Science Sweden och GMO-fria grönsaksodlaren Samuel Waller från Kalix beskriver var sin version av framtiden i Norrbotten.

Per Holmqvist från NordanSmak vill inte ha in GMO-eländet i länet.
– Jag hoppas att Plant Science Sweden har satt sin sista GMO-potatis och att de låter oss norrbottningar utveckla den ekologiska odlingen.
Det är närproducerade och ekologiska produkter som efterfrågas av konsumenten. Med GMO-grödor hos grannen blir det omöjligt att garantera att skörden är ekologisk, avslutar Per Holmqvist.

Mer info:
Simon Jonsson 070-222 36 81
Per Holmqvist 070-362 30 18

http://nordansmak.blogg.se/

”Ingen mer GMO-potatis i Norrbotten!”


Ett GMO-fritt Norrbotten
eller ett län med GMO-grödor?
Välkommen till en hel dags seminarium om GMO-frågan
Sunderby Folkhögskola den 22 mars, med start kl.10.00
(Läs mer)