Falun kommun, på väg till en GMO-fri zon: Grattis Johan, grattis alla i Falun!

Hyllat med-borgarförslag
Dala-Demokraten – Borlänge 2012-02-10 Sida: 4
Författare: Kristina Vahlberg

FALUN

Johan Lindgren, 16, blev livligt applåderad i full-mäktige när han gick upp i talarstolen och tackade för att politikerna sagt ja till hans medborgarförslag.

Johan som studerar vid Gloabala gymnasiet i Stockholm kommer från Falun och har lämnat förslaget om Falun som en GMO-fri zon tidigare. Nu fick han full respons från fullmäktige. Kommunen ska påverka det man kan, till exempel att försöka upphandla mer närodlat, sade Jonny Gahnshag (S) som tyckte att kommunen tidigare agerat väl tamt i den här frågan. Johan Lindgren betonade att GMO innebär genmanipulation, inte modifiering.

(…..)

Efter applåderna och hyllningarna, bland annat från Linnea Risinger (MP) som utbrast ”Ett grymt in-lägg Johan” blev det en mindre ordväxling mellan Anna Hägglund (C) och Daniel Riazat (V) om vilket parti som kämpat mest för GMO-fritt.

(Dala-Demokraten – Borlänge)

Unge Johan fick rungande applåder
Dalarnas Tidningar 2012-02-10
”Johan hade lämnat in ett medborgarförslag om Falun som GMO-fri zon.”

Vill göra Härjedalen som en GMO-fri kommun

Vill ha genmodifieringsfri zon
8 april 2011

Sven Zachrisson, Nedre Härjedalens Naturskyddsförening, har lämnat ett medborgarförslag till kommunen om den ska ingå i en genmodifieringsfri zon.

I ett medborgarförslag vill Sven Zachrisson att Härjedalens kommun ställer sig bakom kravet att utropa Härjedalens kommun och Jämtlands län till en GMO-fri zon.

– Målet är ett Jämtlands län där inga genetiskt modifierade grödor odlas vare sig på åkrarna, i trädgårdslanden, i skogen eller i fältförsök. Ett län där ingen mat produceras med hjälp av genetiskt modifierade grödor och där ingen genmodifierad mat återfinns i våra butiker

(…..)

– GMO-fria zoner finns redan i länet, dessa är Östersunds kommun, Åre kommun och Krokoms kommun, skriver Zachrisson i sitt förslag.

(Läs mer)

Kommunen kan ställa miljökrav att genmodifierade varor utesluts

Nej till genmodifierat
Nerikes Allehanda 2011-04-02
Sida: 6

LEKEBERG. Främmande arter och genetiskt modifierade organismer som hotar den biologiska mångfalden ska inte introduceras i kommunen, enligt kommunens miljömålsprogram.

Detta tycker kommunstyrelsen är ett svar till Västernärkes biodlarförening och dess medborgarförslag om att Lekebergs kommun inte ska godkänna testodlingar av genmodifierade grödor inom kommunen.

(…..)

—-
Från Lekebergs kommun / Protokoll Kommunstyrelsen
2011-03-22.pdf

(…..) Västnärkes Biodlareförening hemställer att Lekebergs kommun inte godkänner testodlingar av genmodifierade grödor inom kommunen. Medborgar förslaget överlämnades till kommunstyrelsen för besvarande.
Svar:
(…..) I kommunens miljömålsprogram står bl.a. att främmande arter och genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden inte ska introduceras. Med tanke på detta kan kommunen vid upphandlingar ställa sådana miljökrav att genmodifierade varor utesluts.

(Läs mer)

Lindesberg kommun GMO-fri

Lindesberg tar avstånd från gmo
ATL Tisdag 15 februari 2011

Inga gmo-grödor ska odlas i kommunal verksamhet eller på kommunal mark. Det har Lindesberg kommun beslutat om.

Förslaget kom som ett medborgarförslag under förra året. På måndagen beslutade kommunfullmäktige att anta förslaget. Inga gmo-grödor ska få odlas på kommunal mark och när nya arrendeavtal skrivs ska det även ingå i de nya avtalen att det är förbjudet att odla gmo-grödor.

– Det var ett bra beslut, kändes väldigt enhälligt och det var ingen diskussion, säger kommunfullmäktiges ordförande Bengt Storbacka (S) till ATL.nu.

(Läs mer)

En GMO-fri zon till som en trevlig alla hjärtans dags present

Hej,

Lite goda nyheter från Lindesbergs Kommun.

Kommunfullmäktige beslutade i kväll enligt Kommunstyrelsens Beslut. Ingen röstade emot.

Så nu är Lindesbergs Kommuns kommunala verksamhet en GMO fri Zon.

Sänder er Sammanträdes protokoll från Kommunstyrelsens möte.

En trevlig alla hjärtans dags present.

Med vänliga hälsningar
Göran Keijser

gmo-fri-zon_lindesberg_2011_01_25


Inga genmodifierade grödor i Lindesbergs kommun

Odla eller köp inga genmodifierade grödor i Lindesbergs kommun. Det skrev en kommuninvånare i ett medborgarförslag.

Miljöberedningen ställde sig bakom förslaget, bland annat med kommentaren att det är angeläget att följa försiktighetsprincipen och motverka spridningen av genmodifierade organismer.

Kommunen kan dock inte utse hela kommunens geografiska område som GMO-fri zon, påpekar miljöberedningen.

Den 14 februari 2011 beslutade kommunfullmäktige i enlighet med medborgarförslaget:

– Inga GMO (genmodifierade) grödor ska odlas i den kommunala verksamheten eller på kommunal mark. När arrendeavtal tecknas om ska det i framtiden skrivas in att det inte är tillåtet att odla genmodifierade grödor på den marken.

– Livsmedel som enligt märkningen innehåller genmodifierade organismer ska inte köpas in till kommunal verksamhet.

Kommunfullmäktige 2011-02-14

Medborgarförslag om Luleå som GMO‐fri kommun

Luleå kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum Paragraf Sida
Kommunfullmäktige 2010‐09‐27 147 346
Kommunstyrelsen 2011‐01‐17 37 59
Arbets‐ och personalutskottet 2010‐12‐06 239 506

septkf23
Dnr 10.580‐008
Medborgarförslag om Luleå som GMO‐fri kommun
Ärendebeskrivning

Erik Heedman anför följande i ett medborgarförslag 2010‐09‐20.

Jag vill som kommunmedborgare i Luleå kommun föreslå;
att Luleå kommunfullmäktige, helst redan under hösten 2010, beslutar att kommunen ska förklara sig som en GMO‐fri kommun enligt samma kriterier som till exempel Krokoms och Östersunds kommuner i Jämtlands län har använt sig av när de utropat sig som GMO‐fria kommuner.

alternativt baseras GMO‐friheten på följande kriterier:
• I Luleå kommun ska det finnas handlingsplaner som tydligt uttalar som ett långsiktigt mål att kommunen ska vara GMO‐fri.
• Luleå kommun tar initiativ till en överenskommelse med kommunens jordbrukare om att inte använda GMO i jordbruket, att inte odla GMO‐grödor samt att inte arrendera ut mark till kommersiella odlingar eller fältförsök för GMO‐grödor
• I Luleå kommun finns beslut om att kommunens verksamheter, till exempel skolrestauranger, gruppboenden och äldreboenden, inte köper mat som innehåller eller framställs av GMO‐grödor.
• Luleå kommun uttalar på sina hemsidor och i andra officiella forum sin ambition att bli och därefter förbli GMO‐fritt.

(Läs mer)

Jag vill att Falu kommun blir en GMO-fri zon

Gör Falu kommun till en GMO-fri zon
Dalarnas tidningar 2010-11-10

KULTURDEBATT

Nu när debatten är i full gång kring GMO och dess risker så vill jag komma med ett önskemål.

Jag vill att Falu kommun blir en GMO-fri zon. Borlänge kommun satsar på det och varför inte Falun? Idén har funnits förut då en Faluelev skrev ett medborgarförslag om att få slippa GMO-mat i våra skolor. Våra politiker kunde då inte garantera ett GMO-fritt samhälle men nu har vi ju en ny majoritet och kanske de styrande kan se den möjligheten nu?

(…..)

Värre är det med GMO det drabbar inte bara oss själva utan vår planet, ett livsrum för kommande generationer!

Det finns all anledning till att oroas över GMO-grödor och det är det viktiga, inte vem som oroar! Huvudsaken är att vi oroas! Tack då till City Gross för att just ni tog på er den uppgiften. Jag vet att fler är oroliga än ni Latinamerikagrupperna oroas, Greenpeace oroas, Naturskyddsföreningen oroas och småbrukarna världen över oroas.

(…..)

I motsats till organiska inhemska frön behöver GMO-frön en stor mängd vatten, kemiska gödningsmedel och bekämpningsmedel (producerade och sålda av Monsanto) vilket åsamkar stor skada på jordmånen. Monsantos frön utgör även en risk för den biologiska mångfalden.

(…..)

Som konsument vill jag slippa vara delaktig i lurendrejeri mot småbrukare i fattiga delar av världen och jag vill minimera min negativa påverkan på jorden. Men oro vill jag inte slippa den måste jag lära mig att leva med.

Evis Engman
konsument som väljer gmo-fritt, för orons skull.

(Läs mer)