Ett brev från Norrbotten till BASF Plant Science och Plant Science Sweden AB

Till:
BASF Plant Science
Dr. Peter Eckes
President & CEO

Plant Science Sweden AB
Kristofer Vamling
Herman Ehles väg 3-4
SE-268 31 Svalöv
Sweden

Luleå 11 – 05 – 2011

Tisdagen den 22 mars 2011, anordnades ett seminarium på Sunderby Folkhögskola i Luleå Under rubriken ”Ett GMO–Fritt Norrbotten, eller ett län med GM-grödor”. Vi som arrangörer tycker att det var ett bra möte, där båda sidor fick komma till tals och ostört utveckla sina tankar.

Arrangörer var Hushållningssällskapet Norrbotten, Grans Naturbruksskola, Naturskyddsföreningen Norrbotten och NordanSmak tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten.

Vi vill också passa på tillfället att tacka Dig Kristofer för din medverkan.

Det pågår sedan länge ett arbete med att utveckla ”Norrbotten – en region för närproducerade livsmedel, konventionellt eller ekologiskt odlade” där bland andra Hushållningssällskapet, LRF, Matproducenter i Norr, Norrmejerier, Norrbottengårdens slakteri och NordanSmak samt intresseföreningarna, Norrbottens Biodlare, Naturskyddsföreningen gör en förtjänstfull insats.

I denna utveckling och detta varumärkesbygge passar liksom inte kommersiella odlingar av GMO-potatis in. Därför vädjar vi till Er med detta brev att Ni ”ligger lågt” med Er verksamhet med kommersiell odling av Amflorapotatis i Norrbotten.

I år, berättade Kristofer att Ni endast ska odla omkring 5 ha Amflorapotatis på Mattias Laitamaas marker i Vojakalla i Haparanda kommun. Det är viktigt för oss att det inte finns risk för sammanblandning av matpotatis och stärkelsepotatis för industribruk, så därför vore det önskvärt om Ni inte tog Mattias, eller någon annans marker i Norrbotten i anspråk för odling av Amflora.

Följande företag, organisationer, kommuner och landsting hoppas på Er förståelse för våra önskemål.

Per Holmqvist NordanSmak
Lars Andersson Naturskyddsföreningen Norrbottens
Marja Johansson Norrbotten Biodlaredistrikt

Daniel Andersson ICA Kvantum Luleå
Simon Laiti Hemmagastronomi Matstudio & Deli
Anna-Greta Svedberg Husmodersförbundet Norrbotten

Tryggve Bergman Matproducenter i Norr
Kalle Outinen Outinens Potatis
Olof Bergman Bergmans Potatis Högsön Råneå

Samuel Waller Wallers Grönsaksland Kalix
Ronny Johansson Staffansgårdens Bär & Grönt
Agneta Granström Landstingsråd Norrbottens Läns Landsting

Kenneth Sandberg Kommunalråd Kalix kommun
Catarina Ask Kommunalråd Bodens kommun
Bo Strömbäck Kommunalråd Bodens kommun

Läs vårt brev här: Norrbotten_brev_till_BASF

Kommersiell odling av BASF/PSS GMO-potatis i år

from Staffan Eklöf Staffan.Eklof@jordbruksverket.se
till Akiko Frid akiko.frid@greenpeace.org
kopia Jenny Andersson Jenny.Andersson@jordbruksverket.se,
Tobias Olsson Tobias.Olsson@jordbruksverket.se,
Gunilla Lövhult Gunilla.Lovhult@jordbruksverket.se
datum 13 maj 2011 10:31
ämne SV: Årets odling Re: GMO informationsmöte?
skickat från jordbruksverket.se

Hej!

Vi kommer inte att hålla informationsmöten i vår i de kommuner där odling av Amflora kommer att ske i år.
De uppgifter som vi har nu säger att odlingen blir mindre snarare än större än i fjol och att den inte kommer att ske på något nytt ställe. Det hade vi inte trott vid den här tiden i fjol och det gör det lite mindre angeläget med informationsträffar. Jordbruksverket har också redan medverkat i en konferens i Luleå i april och har haft möjlighet att informera på det sättet. I övrigt finns det och kommer det att finnas information om GMO-odling på vår hemsida. Detta sammantaget har gjort att vi har prioriterat annat arbete under våren. Skulle det uttryckas ett stort intresse för en informationsträff skulle vi förstås kunna ordna en, men då litet senare på året.

Lantbrukarna har en skyldighet att anmäla odling senast två veckor efter sättning. De sydliga anmälningarna bör komma in snart. De nordliga dröjer ett tag till. De uppgifter som vi har fått hittilldags säger att det blir odling i Vojakkala, Unbyn, Skara och Lidköping.

Vi har gjort tillsyn i lager och vid destruktion i höstas bland annat för att tillse att särhållningen fungerar. Företaget har krav på sig att leta efter eventuella vitblommiga plantor minst varje vecka under den period av den kommande odlingssäsongen då blomning är möjlig. Hittas en vitblommande planta måste den analyseras molekylärt. Jordbruksverket kommer att bedriva tillsyn av detta och annat. T.ex. kommer vi att granska deras dokumentation och särhållning. Exakt hur tillsynen kommer att se ut är inte bestämt. Vi bör inte heller berätta om när och hur vi kommer att göra oanmälda besök, eftersom det skulle försvåra tillsynen.

Så fort vi kan efter att vi får in anmälningar om odling lägger vi ut information på vår hemsida.

Jag kommer att vara bortrest till den 25:e. Vi hörs.

Vänliga hälsningar,
Staffan

===================================================
Staffan Eklöf, Fil. Dr. (PhD)
Handläggare Genteknik (Administrative Officer Gene Technology)
Jordbruksverket (Swedish Board of Agriculture)
551 82 Jönköping (SE-551 82 Jönköping)
Sweden
Tel: +46 (0)36 155123
Fax: +46 (0)36 710517

Läs hela rapporten från GMO mötet i Luleå!

Tisdagen den 22 mars anordnade Hushållningssällskapet i Norrbotten, Grans Naturbruksskola, Naturskyddsföreningen i Norrbotten och NordanSmak i samarbete med Länsstyrelsen i Norrbotten ett heldagsseminarium med rubriken: ”Ett GMO-fritt Norrbotten eller ett län med GMO-grödor”.

Till seminariet som hölls på Sunderby Folkhögskola i Luleå var både motståndare till GMO och GMO-förespråkare inbjudna. Arrangemanget var välbesökt då mer än 60 deltagare deltog i heldagsarrangemanget.

GMO-förespråkarna Kristofer Vamling, Jens Sundström och odlaren av GMO-potatisen Amflora Mattias Laitamaa uppskattade ”den trevliga stämningen på mötet” och att de ”fick prata till punkt, utan att bli avbrutna”. De argumenterade livaktigt för en framtid, där Norrbotten med sin unika förutsättningar ska bli ett experimentlän för GMO-potatis.

Jenny Andersson från Jordbruksverket, Herbert Nyman Mjölkproducent och Jakob Pettersson från Svenska Kyrkan berättade om regelverk och etik.

Lika positiva omdömen över arrangemanget hördes från förespråkarna för GMO-motståndarna, som också uppskattade dialogen ”med andra sidan”. Peter Einarsson från Ekologiska Lantbrukarna, Camilla Sparring Matupproret, Samuel Waller grönsaksodlare från Långviken i Kalix, Charlotte Berntsson Biodlare, Lasse Helander Biodynamiker övertygade dessutom med sin argumentering för ett GMO-Fritt Norrbotten…

Orvar Holmqvist och undertecknad har skrivit minnesanteckningar från träffen. Läs hela rapporten från mötet i Luleå!

Hälsar Per Holmqvist

Läs gärna :
http://blogg.nordansmak.se/
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Per Holmqvist
070-362 30 18
Verksamhetsutvecklare
http://www.nordansmak.se
Nordansmak
Stationsgatan 25 B
972 38 Luleå

Idag, GMO-seminarium i Norrbotten: GMO-potatisarna Amflora och Amadea hör inte hemma i våra potatisland

“Ingen mer GMO-potatis i Norrbotten!”
– Aldrig mer! säger Simon Jonsson.

Norrbotten ska vara en GMO-fri region där vi vårdar ursprungsgrödor och satsar på ekologisk odling. Norrbottnisk åker och skogsmark ska inte bli ett experimentområde för den multinationella kemiindustrin. GMO-potatisarna Amflora och Amadea hör inte hemma i våra potatisland, och inte i några andra potatisland heller.

Simon Jonsson från Naturskyddsföreningen har sin åsikt klar. Han är med
i den arbetsgrupp, bestående av representanter från Naturskyddsföreningen, Grans Naturbruksskola, Hushållningssällskapet och NordanSmak, som planerar ett GMO-seminarium på Sunderby Folkhögskola nu på tisdag.

Seminariet initierades av Jan-Olof Puranen på Hushållningssällsakpet redan förra sommaren när GMO-debatten blossade upp. Hushållningssällskapet planerade att odla GMO-potatis åt Plant Science Sweden på sin försöksgård i Sunderbyn. Debatten blev livlig och Puranen ändrade sig och hoppade av samarbetet om GMO-potatisen. Han utlovade i samma veva ett seminarium för att belysa GMOfrågan ur flera synvinklar. Det är detta seminarium som anordnas i Sunderbyn 22 mars, med start 10.00.

För att tydliggöra problematiken runt GMO-frågan kommer detta seminarium att arbeta med två framtidsbilder:
1. En vision av en framtid i ett GMO-fritt Norrbotten
2. En vision av en framtid med kommersiella GMO-grödor i länet.
Representanter från båda sidor deltar där bland andra Kristofer Vamling från Plant Science Sweden och GMO-fria grönsaksodlaren Samuel Waller från Kalix beskriver var sin version av framtiden i Norrbotten.

Per Holmqvist från NordanSmak vill inte ha in GMO-eländet i länet.
– Jag hoppas att Plant Science Sweden har satt sin sista GMO-potatis och att de låter oss norrbottningar utveckla den ekologiska odlingen.
Det är närproducerade och ekologiska produkter som efterfrågas av konsumenten. Med GMO-grödor hos grannen blir det omöjligt att garantera att skörden är ekologisk, avslutar Per Holmqvist.

Mer info:
Simon Jonsson 070-222 36 81
Per Holmqvist 070-362 30 18

http://nordansmak.blogg.se/

ETT GMO-FRITT NORRBOTTEN ELLER ETT LÄN MED GMO-GRÖDOR?: Sista datum för anmälan är IDAG 18/3

GMO-seminariet på Sunderby Folkhögskola tisdag den 22/3 kl.10.00, klicka på länken: http://nordansmak.blogg.se

ETT GMO-FRITT NORRBOTTEN
ELLER ETT LÄN MED GMO-GRÖDOR?

Välkommen till en hel dags seminarium om GMO-frågan
På Sunderby Folkhögskola den 22 mars, med start kl. 10.00

Samtalsledare under dagspasset: Robert Bergman journalist, Piteå

Avgifter för dagspasset: Ungdomar under 25 år Gratis, fika, lunch och fika

Över 25 år 100 kr för fika, lunch och fika.

Klicka här för att anmäla dig / betala!

Sista datum för anmälan är 18/3

Annons: GMO-seminariet på Sunderby Folkhögskola tisdag den 22/3 kl.10.00

Här kommer info om GMO-seminariet på Sunderby Folkhögskola tisdag den 22/3 kl.10.00, klicka på länken: http://nordansmak.blogg.se

Där kan du även anmäla ditt deltagande på seminariet, deltagande kostar 100 kr för deltagare över 25 år och då ingår fika och lunch under dagen (under 25 år gratis).

Visa att du som biodlare och människa är oroad över GMO-situationen i länet, delta i seminariet och lär dig mer, anmäl dig redan idag!

Sista datum för anmälan är 18/3

Hjälp till att sprida bifogad affisch genom att skriva ut den (helst färg A3-format) och sätta upp på lämpliga platser.

GMO-seminarium affisch

Best regards
Erik Heedman, sekreterare Norrbottens Biodlaredistrikt
+46 (0)70 – 528 47 16 mob.

Medborgarförslag om Luleå som GMO‐fri kommun

Luleå kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum Paragraf Sida
Kommunfullmäktige 2010‐09‐27 147 346
Kommunstyrelsen 2011‐01‐17 37 59
Arbets‐ och personalutskottet 2010‐12‐06 239 506

septkf23
Dnr 10.580‐008
Medborgarförslag om Luleå som GMO‐fri kommun
Ärendebeskrivning

Erik Heedman anför följande i ett medborgarförslag 2010‐09‐20.

Jag vill som kommunmedborgare i Luleå kommun föreslå;
att Luleå kommunfullmäktige, helst redan under hösten 2010, beslutar att kommunen ska förklara sig som en GMO‐fri kommun enligt samma kriterier som till exempel Krokoms och Östersunds kommuner i Jämtlands län har använt sig av när de utropat sig som GMO‐fria kommuner.

alternativt baseras GMO‐friheten på följande kriterier:
• I Luleå kommun ska det finnas handlingsplaner som tydligt uttalar som ett långsiktigt mål att kommunen ska vara GMO‐fri.
• Luleå kommun tar initiativ till en överenskommelse med kommunens jordbrukare om att inte använda GMO i jordbruket, att inte odla GMO‐grödor samt att inte arrendera ut mark till kommersiella odlingar eller fältförsök för GMO‐grödor
• I Luleå kommun finns beslut om att kommunens verksamheter, till exempel skolrestauranger, gruppboenden och äldreboenden, inte köper mat som innehåller eller framställs av GMO‐grödor.
• Luleå kommun uttalar på sina hemsidor och i andra officiella forum sin ambition att bli och därefter förbli GMO‐fritt.

(Läs mer)

”Det är aldrig för sent att ge upp”, men det gör aldrig jag!

Jag heter Per Holmqvist och lever med min stora familj i Piteå i Norrbotten. Tillsammans med sju hemmavarande barn och hustru Maria bor vi hopträngda i ett radhus på 124 kvadrat. Där på Norra Pitholm.

Sedan 4-5 år är jag verksamhetsutvecklare på NordanSmak, som en är webbaserad handelsplats för närproducerade, ekologiska och rättvisemärkta livsmedel…

Det är inte lätt alla gånger, men vem har sagt att det ska vara enkelt. Det tar tid att bygga en ny bättre värld.

Det tar tid, framförallt när fienden är rustad till tänderna med en massa konstiga argument som att kärnkraften är miljövänlig, GMO behövs för att stoppa världssvälten. Sexfiliga trafikleder är nödvändiga för kollektivtrafiken.

Jag gillar att resa men flyger inte. Tågluffar. Min familj tycker att jag är besatt och manisk när jag viker hela min vakna tid åt miljö och klimatarbete.

Själv vill jag kalla det att vara målinriktad och envis. Och jag tillåter mig att bli ledsen när fienden skördar nya segrar. Kärnkraft i Finland 4 mil från Haparanda. Riksdagsbeslut för ny kärnkraft i Sverige. Kringfartsleder för massbilism genom skyddad natur och avslag för Norrbothniabana. GMO-potatis tillåts i Norrbotten. Kan man annat än gråta?

Man kan säga som pessimistkonsulten Ronny Eriksson säger: ”Det är aldrig för sent att ge upp”
Men det säger inte jag!

Per Holmqvist

Läs gärna :
http://blogg.nordansmak.se/
–––––––––––––––––––––––
Per Holmqvist
070-362 30 18
Verksamhetsutvecklare
http://www.nordansmak.se
Nordansmak
Stationsgatan 25 B
972 38 Luleå

Hushållningssällskapet i Norrbotten har lyssnat på medlemmarna

Het potatis gav kalla fötter
NSD 28 maj 2010

LULEÅ. Den heta potatisen gav Hushållningssällskapet i Norrbotten kalla fötter. Man har beslutat att inte odla den genmodifierade potatissorten Amflora på Hushållningssällskapets gård i Norra Sunderbyn.
– Vi har lyssnat på medlemmarna, säger Jan-Olof Puranen, Hushållningssällskapets vd.

NSD berättade i april om planerna på att odla Amflora (se faktaruta) för utsäde i kommersiell skala i Norrbotten. Genmanipulerade grödor kritiseras hårt från bland annat miljörörelsen och i flera europeiska länder finns ett stort motstånd mot planerna på att odla industripotatisen Amflora.
Fältförsök
Skåne-företaget Plant Science Sweden, ägt av multinationella BASF, fick den 2 mars i år fick EU-kommissionens tillstånd att odla den omstridda GMO-potatisen (GMO står för genetiskt modifierad organism) kommersiellt i Sverige. Amflora har tidigare odlats i fältförsök, bland annat på Hushållningssällskapets försöksgård i Norra Sunderbyn, utanför Luleå. Plant Science Sweden har inga egna odlingsarealer utan kontrakterar odlare. Enligt Plant Science Sweden skulle Amflora odlas i Luleå- och Haparandatrakten – bland annat på två hektar vid den odlingsgård i Norra Sunderbyn som Hushållningssällskapet tog över i våras.
Men på torsdagen meddelade Hushållningssällskapets vd, Jan-Olof Puranen, att det inte kommer att bli någon odling av GMO-potatisen på Hushållningssällskapets gård i år.
– Vi har lyssnat på medlemmarna. Det har visat sig att det finns ett mycket stort behov av att diskutera frågor om genteknik i allmänhet och GMO potatis i synnerhet och det har vi tagit till oss, säger han.
Jan-Olof Puranen menar att diskussionerna om GMO är förenklad.

(Läs mer)

Hur kan det vara möjligt att det är i Norrbotten, Språkröret Peter Erikssons hemlän, som man tillåter kommersiell odling av GMO-Potatisen Amflora

from Nordansmak-Per
datum 29 maj 2010 12.38
ämne Peter Eriksson, Miljöpartiet och GMO

PRESMEDDELANDE

Hej, ni alla intresserade!

Det finns inga GEN-vägar till framtiden

I bussen på väg upp till Kalix förvånas jag ännu en gång av min trögtänkthet. Det är väl där i resandets harmoni, medan det ännu GMO-fria Norrbotten passerar förbi utanför bussfönstret som några frågor blixtrar förbi i huvudet.

– Hur kan det vara möjligt att man i Sverige tillåter GMO-grödor, och att inte Miljöpartiet, tillsammans med Vänstern och Socialdemokraterna ”gjort allt som står i deras makt” för att Sverige ska följa Österrikes exempel och säga nej till odlingarna?

– Hur kan det vara möjligt att det är i Norrbotten, Språkröret Peter Erikssons hemlän, som man tillåter kommersiell odling av GMO-Potatisen Amflora.

– Hur kan det vara möjligt att Luleå kommun, där miljöpartisten Annika Eriksson är verksam, inte lagt in sitt kommunala veto för att stoppa Amflora i Sunderbyn? Och att fullmäktige inte behandlat och beslutat i Naturskyddsföreningens ”motion” för ett GMO-fritt Luleå?

Bakgrunden är så här:
Miljöpartiet de Gröna i Kalix har bjudit in NordanSmak till ett möte i Gallerian i Kalix. De vill att vi i NordanSmak ska berätta om sin Handelsplatsen för Närproducerade (Norrbotten), Ekologiska (hela världen) och Rättvisemärkta Livsmedel, i samband med att språkröret och kalixbon Peter Eriksson lanserar sin nya kokbok.

Det är på väg till detta arrangemang – lördag 29 maj kl 12-14 – som tankarna börjar gnaga…

– Vad tycker Peter egentligen i GMO-frågan?

– Vad gjorde Peter och Miljöpartiet före regeringen beslutade att Sverige som ett av tre länder i EU tillåter odling av GMO.

– Kommer Peter att se till att Ett GMO-Fritt Sverige finns med som punkt i deras, Vänsterns och Socialdemokraternas gemensamma välplattform

– Vill Peter, och i så fall, vad kommer han och Annika Eriksson att göra för att Stoppa årets planerade odlingar av GMO i Norrbotten?

Det är många frågor som dyker upp.

Jag träffar Peter om en timme. Vill ni veta vad han svarar. Fråga honom!

Eller ring mig Per Holmqvist 070-362 30 18

Läs gärna :
http://blogg.nordansmak.se/

Norrlands unika möjligheter att odla ren utsädespotatis i framtiden måste säkras

Hållbart jordbruk i fara med GMO-potatis
Piteå-Tidningen 28 maj 2010

Sverige har nu officiellt övergett linjen att vårt jordbruk och vår miljö ska utvecklas på ett hållbart vis utan inslag av riskfyllda genmodifierade organismer, GMO. Sveriges regering har en vision om att bli ett föregångsland för hållbar jordbruksproduktion. Med introduktionen av Amflora i Sverige förändras läget drastiskt. Regeringen borde följa andra EU-regeringars exempel och ta strid mot odlingarna istället för att som nu ge upp visionen om ett GMO-fritt, hållbart jordbruk.

Efter att EU-kommissionen och Jordbruksverket i mars godkände den omdebatterade och kontroversiella genmodifierade potatissorten Amflora satte tyska kemibolaget BASF (Plant Science Sweden) GMO-potatisen i Skaraborg. Det är den första kommersiella odlingen i Sverige. Lokala jordbrukare och biodlare protesterade också mot odlingen. Nu är det dags för Norrbotten att agera för att stoppa GMO-potatisen. Kemibolaget planerar nämligen att sätta GMO-potatisen i Luleå och Haparanda.

(…..)

Det finns många frågetecken kring GMO-potatisen. De risker som genmodifierade grödor innebär för människors och djurs hälsa och miljö har inte bedömts i tillräcklig utsträckning. De negativa ekonomiska och sociala effekterna av GMO-grödor ignoreras. Vi har alla möjlighet att agera för att vända utvecklingen och agera emot GMO-grödorna. Ett första steg är att se till att årets odling av GMO-potatis inte sker. Norrlands unika möjligheter att odla ren utsädespotatis i framtiden måste säkras. Vi vill ha en framtid utan GMO, med en mångfald inom jordbruket, för att garantera hälsosamma livsmedel för oss alla.

Patrik Eriksson, Kampanjchef Greenpeace; Marie-Anne Björn, Slow Food Norrbotten; Per Holmqvist, Nordansmak; Simon Jonsson, Talesperson för Naturskyddsföreningen i Norrbotten; Norrbottens Biodlaredistrikt Övre Tornedalen Biodlarförening Haparanda Biodlarförening Kalix Biodlarförening Jokkmokksbygden Biodlarförening Luleå Biodlarförening Arvidsjaur Biodlarförening Älvsbyn Biodlarförening Pite-älvdal Biodlarförening Norrbottens Drottningodlingsklubb Carina Brydling, Kock; Rune Kalf-Hansen, Kock; Åke Karlsson, Förbundet Sveriges Småbrukare; Lasse Hellander, Biodynamiska föreningen;

(Läs mer)

Norrbotten ska marknadsföra sig som ett län fritt från genmanipulerade grödor

Ingen genpotatis odlas i Sunderbyn
Norrbottens Kuriren 2010-05-28

Luleå.
Hushållningssällskapet i Norrbotten har dragit tillbaka sina planer på att odla genmanipulerad potatis på försöksgården i Sunderbyn i år.

– Jag är superglad, säger Per Holmqvist, NordanSmak.

I mars i år gav Jordbruksverket klartecken för svenska potatisodlare att sätta den genmanipulerade sorten Amflora.

I Norrbotten har odlare i Luleå och Haparanda anmält intresse, men också Hushållningssällskapet hade planer på att sätta två hektar på försöksgården i Sunderbyn för att bygga upp kunskap och erfarenhet för framtida rådgivning.

– Vi har tagit intryck av våra medlemmars synpunkter. Egentligen finns inga sakskäl till att avstå, men det är så mycket känslor inblandade och därför behöver vi diskutera frågan mera, säger Jan-Olof Puranen, VD vid Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten.

(…..)

Protesterat
Per Holmqvist, verksamhetsansvarig på NordanSmak, som är en handelsplats för närproducerade livsmedel i Norrbotten, tycker däremot att det finns många skäl att avstå från genmanipulerad potatis. Därför har han skrivit ett öppet brev till Hushållningssällskapet och protesterat.

– Potatisen har tillförts en gen som är resistent mot antibiotika. Och för man väl in potatissorten i ett område finns det alltid risk att det blir en okontrollerad spridning via till exempel tranor och andra djur.

Han tycker att Norrbotten ska marknadsföra sig som ett län fritt från genmanipulerade grödor.

(Läs mer)

Ingen GMO-potatis i Norra Sunderbyn

Ingen GMO-potatis i Luleå
NSD 27 maj 2010

LULEÅ.

Hushållningssällskapet säger nej till odling av den genmodifierade potatisen Amflora på sin gård i Norra Sunderbyn.

Planerna har varit att den genmanipulerade potatisen Amflora ska odlas i Norra Sunderbyn, utanför Luleå, med start redan i sommar. Men sedan medlemmar av Hushållningssällskapet haft synpunkter på det så har alltså planerna skjutits på framtiden.

(Läs mer)

Hushållningssällskapet odlar INTE GMO-potatisen Amflora under 2010

Hej vänner!
Fick ett superkul brev från Janne Puranen! Se nedan!
Sätt in detta brev på Hejdagmo.se Jag ska fixa in det på NordanSmakbloggen!
Per
Läs gärna : http://blogg.nordansmak.se/
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Per Holmqvist
070-362 30 18
Verksamhetsutvecklare
http://www.nordansmak.se
Nordansmak
Stationsgatan 25 B
972 38 Luleå
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vidarebefordrat brev:

Från: ”Jan-Olof Puranen”
Datum: 27 maj 2010 09.30.56 CEST
Till: ”Nordansmak-Per”
Ämne: HS ska inte odla Amflora 2010

Hej Per!

Det blir ingen Amfloraodling i HS regi under 2010!

Hushållningssällskapet odlar inte GMO potatisen Amflora under 2010

Hushållningssällskapet har tagit intryck av de synpunkter som framförts av medlemmar och andra engagerade personer och har beslutat att inte under 2010 kommersiellt utsädesodla den av EU och svenska staten godkända GMO potatissorten Amflora i Sunderbyn.

Hushållningssällskapet har varit tillfrågade att provodla ca 2 ha under 2010 allt i syfte att bygga upp kunskap och erfarenhet för framtida rådgivning.

Det har visat sig att det finns ett mycket stort behov av att diskutera frågor om genteknik i allmänhet och GMO potatis i synnerhet och det har vi tagit till oss.

Vi kommer därför under året att tillsammans med miljöorganisationer, myndigheter, företagare, medlemmar m.fl anordna ett seminarium under hösten, där dagsläget inom genteknik vad gäller livsmedel och odling av grödor kan diskuteras. Naturligtvis ska vi förhoppningsvis också få kunskap om vilka möjligheter som genteknik inom läkemedel och livsmedel kan skapa för mänskligheten.

Jan-Olof Puranen
VD Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbotten

Öppet brev till Hushållningssällskapet i Norrbotten: Stoppa GMO-potatisen Amflora!

Öppet brev till Hushållningssällskapet i Norrbotten
riktat till ordförande Landshövding Per-Ola Eriksson,
vd Jan-Olof Puranen och all personal.

Stoppa GMO-potatisen Amflora!

Per-Ola, Jan-Olof, Federico och alla ni andra schyssta Hushållningssällskapare!

Är det verkligen sant att det är i er regi och på era nyförvärvade marker i Öjebyn, Sunderbyn och i Vojakkalla som den genmodifierade potatisen Amflora ska odlas?

Naturskyddsföreningen ringde häromveckan. De ville att vi i vårt veckobrev skulle berätta om två möten som Jordbruksverket bjuder in till. Det var ett på Helmers i Alvik och ett möte i Kukkolaforsen utanför Haparanda.

EU har beslutat att tillåta kommersiell odling av den genmodifierade potatisen Amflora. Patentet på denna GMO-gröda ägs av BASF som är ett stort internationellt kemiföretag.

Den svenska regeringen har, till skillnad från många av Europas länder, beslutat att Amflora ska få odlas i Sverige. Jordbruksverket tycker att Norrbotten är en lämplig plats för dessa GMO-odlingar. Det är detta man vill informera om på ”Helmers” och vid ”Kukkolaforsen Turist & Konferens”.

Vi på NordanSmak, som är en handelsplats för Närproducerade, Ekologiska och Rättvisemärkta Livsmedel är naturligtvis emot den Genmodifierade maten i allmänhet och Amflora i synnerhet. Vi vill kunna garantera att de produkter som vi säljer ska vara GMO-fria!

Varför GMO-potatis?

Jag har mycket stort förtroende för Hushållningssällskapet i Norrbotten, som jag känner väl genom en hel del gemensamma projekt. Vid en enkätundersökning ni skickade ut var mina svar – kompetens, lyhörda, ekologisk, lokal förankring, närprodukter, kvalité. Idel lovord alltså.

Om det nu är sant att det är på Hushållningssällskapets marker i Öjebyn, Sunderbyn och Vojakalla som potatisen ska odlas så kanske jag har missat något viktigt.

• Är det inte så att potatisen är genmodifierad för att bli industriråvara vid papperstillverkning?
• Är det inte sant att GMO-potatisen som odlas i Norrbotten ska transporteras med lastbil till industrier i Tjeckien för att vidarebehandlas till limämnen?
• Är det inte så att Potatisen har tillförts en gen som är resistent mot antibiotika, och som enligt Världshälsoorganisationen är ett hot mot den antibiotika som är viktig i kampen mot sjukdomar som Tuberkulos?
• Är det inte sant att GMO-potatisen måste hållas isolerad från all annan potatis för att undvika att den kommer in som matpotatis.
• Är det inte så att det bara är tre av EU:s 24 länder har gett tillstånd till Amflora-odling; Tjeckien, Tyskland och Sverige?
• Är det inte så att Österrike tvärt emot EU:s beslut förbjudit odling av Amflora i Österrike?
• Är det inte så att Danmark, tillsammans med Grekland, Ungern, Italien och Luxenburg överväger att också förbjuda odling av GMO-potatis?
• Är det inte så att American Academy of Environmental Medicine vill ha ett moratoroium för genmodifierad mat till riskerna utretts?
• Är det inte så att även EU.s medicinska råd ville utreda de långsiktiga effekterna ytterligare men att Statens Jordbruksverk inte tog hänsyn till detta?
• Är det möjligt för ett bi som flyger omkring i Sunderbyn, och som samlar pollen till honung, att veta vilken potatisblomma som är genmodifierad?
• Är det inte så att ingen idag egentligen vet vilka risker det finns med GMO-grödor.
• Är det inte så att BASF betalar rejält för att någon ska odla GMO-utsäde åt dem och att det bara handlar om pengar?
• Är det inte bättre att använda svensk skogscellulosa som råvara i svenska pappersbruk, istället för att transportera genmodifierad potatis från Norrbotten till Tjeckien?
• Är det inte bättre med ekologisk KRAV-certifierad Mandel, Bintje, King Edward, Matilda, Sabina? Enligt Greenpeace finns en GMO-fri potatissort med Amfloras egenskaper
• Är det inte bättre med ett garanterat GMO-fritt Norrbotten?

Slutligen, en stilla undran:

Är det jag som är helt ute och cyklar eller är det någon som har ”modifierat” era omdömen?

Per Holmqvist
Verksamhetsansvarig på NordanSmak
070-362 30 18

——————-

En framtidssatsning i Sunderbyn
LANDSBYGD I NORR (NR 2 2010)

(…..)

Det kan också bli aktuellt att, på uppdrag av BASF, uppföröka Europas första godkända GMO-stärkelsepotatissort Amflora. (…..) I sammanhanget kan nämnas att GMO uppförökningar i liten skala har odlats i Sunderbyn sedan slutet på 1990 talet.

Vem ska sköta driften på fastigheten?

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten tar över två fast anställda medarbetare Olla Stattin och Hans Isaksson och de kommer sannolikt även behöva extra hjälp periodvis under sommarsäsongen. Arbets- och driftledningen sköts av agronom Bill Hultman samt våra egna växtodlingsspecialister. (…..)

GMO-potatisen drar igång trots planerna på att göra Luleå till en GMO-fri zon

Kommunen maktlös mot GMO
Nyheter P4 Norrbotten fredag 21 maj 2010

Miljönämndens ordförande i Luleå är starkt kritisk till den kommersiella odling av genmanipulerad potatis som nu drar igång i Sunderbyn.

GMO-odlingen i Sunderbyn betyder också att planerna på att göra Luleå till en GMO-fri zon nu måste skrotas.

– Jag tycker inte om det här. Det känns i ryggmärgen att en manipulering av naturen blir fel, säger Göran Öhman (S), miljönämndens ordförande i Luleå.

Grekland, Österrike, Schweiz, Luxemburg, Italien, Frankrike och Ungern är länder inom EU som sagt nej till odling av den genmanipulerade potatisen Amflora.

Men det har inte Sverige gjort och det gör att miljönämnden i Luleå bara har att finna sig i att odlingen av GMO-potatisen nu drar igång. Trots planerna på att göra Luleå till en GMO-fri zon.

(…..)

– Det känns ju väldigt konstigt att man kan bedriva en odling av den här sorten med de risker som finns med det här – och av ett bolag som dessutom är tyskt – i ett område där vi har en fantastisk natur. Att vi då inte har någonting att säga till om känns ju väldigt konstigt, säger Göran Öhman (s) miljönämndens ordförande i Luleå.

(Läs mer)

Det är tråkigt att tvingas konstatera att Hushållningssällskapet har förlorat sin själ

Fria ord: Hushållningssällskapet, avstå från genmanipulerat
Norrbottens Kuriren 2010-05-19

Hushållningssällskapet i Norrbotten kommer att medverka i storskalig odling av GMO-potatisen Amflora i Norra Sunderbyn, mellan Luleå och Boden.

GMO står för Genetiskt Modifierade Organismer och innebär att arvsmassan i en växt förändras på ett onaturligt sätt. I GMO-potatisen Amflora förändras arvsmassan för att få ett stärkelseinnehåll som passar till papperstillverkning.

Det är fråga om multinationella kemiföretag som utvecklar och tar patent på GMO-grödor för att tjäna snabba pengar.

Till nackdelarna med GMO hör att de modifierade generna kan spridas okontrollerat till andra växter och konsekvenserna av det blir oöverskådliga och ödesdigra. Den biologiska mångfalden drabbas och på sikt också människan.

Några län i Sverige och många kommuner inom EU, har förklarat sig GMO-fria och tar helt avstånd från GMO.

GMO-grödor är heller inget som vare sig konsumenter eller jordbrukare i Sverige efterfrågar, så varför är då Hushållningssällskapet angelägna om att underlätta för de multinationella kemiföretagen att etablera GMO i Sverige?

Pengar förstås. Kemiföretagen betalar bra till dem som vill befatta sig med deras tvivelaktiga odlingar och det är lätt att tacka ja till lättförtjänta pengar.

Hushållningssällskapet i Norrbotten har funnits i snart 200 år. Det är tråkigt att tvingas konstatera att organisationen har förlorat sin själ. Det som förut var en medlemsorganisation som stod för hållbar utveckling av landsbygden har förvandlats till ett tjänstemannastyrt bolag utan moralisk kompass, med målet att tjäna så mycket pengar som möjligt utan en tanke på hur eller på framtiden.

(Läs mer)

Vem har frågat konsumenterna? Hur vet jordbruksverket att GMO är ofarligt? Vem betalar skadestånd om GMO-grödorna sprider sig? Hur kan jordbruksverket lita på företagens egen forskning?

Misstro mötte myndighet
Norrbottens Kuriren 2010-05-18

Luleå.
I juni sätts den första GMO-potatisen i Sverige och det sker i Luleå och Haparanda. Och på Jordbruksverkets möten om detta finns många frågor.

Ett 40-tal personer har sökt sig till Helmers restaurang i Alvik för att lyssna till Jordbruksverkets information om att Norrbotten, samt Skaraborg, är först ut med en kommersiell odling av GMO-växter i Sverige.

Det är potatisen Amflora som från och med i år ska odlas i Sunderbyn och Haparanda, tillstånden är klara. Jordbruksverket ska informera men möter en kompakt misstro, trots att man har ett program med information först och frågestund sedan så avbryts tjänstemännen ständigt av frågor:

Vem har frågat konsumenterna? Hur vet ni att det är ofarligt? Vem betalar skadestånd om grödorna sprider sig? Hur kan ni lita på företagens egen forskning och så vidare.

Frågorna fortsatte

Det gjordes jämförelser med hormoslyr och påtalades att undersökningar visat att en stor majoritet av både konsumenter och lantbrukare är emot genmanipulation.

Trots uppmaningar om att vänta till frågestunden fortsätter frågorna, folk vill inte sitta och lyssna i 90 minuter. Staffan Eksjö från växtodlingsenheten på Jordbruksverket får slut på vatten och tar av sig kavajen och kavlar upp skjortärmarna – stämningen är het.

– GMO innebär slutet på ekologisk odling i Sverige, säger Margareta Haglund Stjernkvist, Övre Storfors.

(Läs mer)

I Norrbotten ska den odlas i Sunderbyn och Haparanda, men inte utan motstånd från miljörörelsen

Het potatis odlas i Norrbotten
Nyheter P4 Norrbotten måndag 17 maj

I sommar ska en ”het” potatis, den genetiskt modifierade potatisen ”Amflora”, för första gången odlas för kommersiellt bruk i Sverige. Bland annat i Norrbotten, trots hård kritik från miljörörelsen.

Den genmodifierade potatisen har tidigare odlats på försök, bland annat i Norrbotten. Nu har den godkänts för kommersiell odling och potatisen sättas i jorden i Sunderbyn och i Haparanda.

Det är inte någon vanlig matpotatis det är frågan om. Potatisen ska användas av pappersindustrin, den är genmanipulerad och innehåller därför mer stärkelse.

I Norrbotten ska den odlas i Sunderbyn och Haparanda, men inte utan motstånd från miljörörelsen.

Potatisen ska även odlas i Skaraborg och där har ekologiska odlare protesterat.

Greenpeace har genomfört aktioner mot genmanipulerade grödor och potatis, och de skickar representanter till informationsmötena i Luleå och Haparanda måndag och tisdag kväll.

Även Naturskyddsföreningen och Biodlarnas förbund är upprörda och kritiska till att potatisen nu odlas i Norrbotten.

Simon Jonsson på Naturskyddsföreningen i Norrbotten:

– Det är ett uppenbart hot mot biologisk mångfald, vi äventyrar diversiteten ute i naturen. Det är inte så riskfritt som forskarna, professorerna och Jordbruksverket säger, menar han.

Naturskyddsföreningen, Greenpeace och ekologiska odlare ifrågasätter bland annat underlaget till forskningen som Jordbruksverket grundat sitt godkännande på. Underlaget kommer nämligen från den tyska kemikoncern BASF som har patent på utsädet.

(Läs mer)

GMO-potatis i Luleå

Genmodifierad potatis oroar
Senaste nytt från Norrbotten
fre 14 maj Längd: 02:38
Nordnytt i SVT Play

Denna video finns tillgänglig t.o.m. 14 maj 2011