Ett brev från Norrbotten till BASF Plant Science och Plant Science Sweden AB

Till:
BASF Plant Science
Dr. Peter Eckes
President & CEO

Plant Science Sweden AB
Kristofer Vamling
Herman Ehles väg 3-4
SE-268 31 Svalöv
Sweden

Luleå 11 – 05 – 2011

Tisdagen den 22 mars 2011, anordnades ett seminarium på Sunderby Folkhögskola i Luleå Under rubriken ”Ett GMO–Fritt Norrbotten, eller ett län med GM-grödor”. Vi som arrangörer tycker att det var ett bra möte, där båda sidor fick komma till tals och ostört utveckla sina tankar.

Arrangörer var Hushållningssällskapet Norrbotten, Grans Naturbruksskola, Naturskyddsföreningen Norrbotten och NordanSmak tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten.

Vi vill också passa på tillfället att tacka Dig Kristofer för din medverkan.

Det pågår sedan länge ett arbete med att utveckla ”Norrbotten – en region för närproducerade livsmedel, konventionellt eller ekologiskt odlade” där bland andra Hushållningssällskapet, LRF, Matproducenter i Norr, Norrmejerier, Norrbottengårdens slakteri och NordanSmak samt intresseföreningarna, Norrbottens Biodlare, Naturskyddsföreningen gör en förtjänstfull insats.

I denna utveckling och detta varumärkesbygge passar liksom inte kommersiella odlingar av GMO-potatis in. Därför vädjar vi till Er med detta brev att Ni ”ligger lågt” med Er verksamhet med kommersiell odling av Amflorapotatis i Norrbotten.

I år, berättade Kristofer att Ni endast ska odla omkring 5 ha Amflorapotatis på Mattias Laitamaas marker i Vojakalla i Haparanda kommun. Det är viktigt för oss att det inte finns risk för sammanblandning av matpotatis och stärkelsepotatis för industribruk, så därför vore det önskvärt om Ni inte tog Mattias, eller någon annans marker i Norrbotten i anspråk för odling av Amflora.

Följande företag, organisationer, kommuner och landsting hoppas på Er förståelse för våra önskemål.

Per Holmqvist NordanSmak
Lars Andersson Naturskyddsföreningen Norrbottens
Marja Johansson Norrbotten Biodlaredistrikt

Daniel Andersson ICA Kvantum Luleå
Simon Laiti Hemmagastronomi Matstudio & Deli
Anna-Greta Svedberg Husmodersförbundet Norrbotten

Tryggve Bergman Matproducenter i Norr
Kalle Outinen Outinens Potatis
Olof Bergman Bergmans Potatis Högsön Råneå

Samuel Waller Wallers Grönsaksland Kalix
Ronny Johansson Staffansgårdens Bär & Grönt
Agneta Granström Landstingsråd Norrbottens Läns Landsting

Kenneth Sandberg Kommunalråd Kalix kommun
Catarina Ask Kommunalråd Bodens kommun
Bo Strömbäck Kommunalråd Bodens kommun

Läs vårt brev här: Norrbotten_brev_till_BASF

Kommersiell odling av BASF/PSS GMO-potatis i år

from Staffan Eklöf Staffan.Eklof@jordbruksverket.se
till Akiko Frid akiko.frid@greenpeace.org
kopia Jenny Andersson Jenny.Andersson@jordbruksverket.se,
Tobias Olsson Tobias.Olsson@jordbruksverket.se,
Gunilla Lövhult Gunilla.Lovhult@jordbruksverket.se
datum 13 maj 2011 10:31
ämne SV: Årets odling Re: GMO informationsmöte?
skickat från jordbruksverket.se

Hej!

Vi kommer inte att hålla informationsmöten i vår i de kommuner där odling av Amflora kommer att ske i år.
De uppgifter som vi har nu säger att odlingen blir mindre snarare än större än i fjol och att den inte kommer att ske på något nytt ställe. Det hade vi inte trott vid den här tiden i fjol och det gör det lite mindre angeläget med informationsträffar. Jordbruksverket har också redan medverkat i en konferens i Luleå i april och har haft möjlighet att informera på det sättet. I övrigt finns det och kommer det att finnas information om GMO-odling på vår hemsida. Detta sammantaget har gjort att vi har prioriterat annat arbete under våren. Skulle det uttryckas ett stort intresse för en informationsträff skulle vi förstås kunna ordna en, men då litet senare på året.

Lantbrukarna har en skyldighet att anmäla odling senast två veckor efter sättning. De sydliga anmälningarna bör komma in snart. De nordliga dröjer ett tag till. De uppgifter som vi har fått hittilldags säger att det blir odling i Vojakkala, Unbyn, Skara och Lidköping.

Vi har gjort tillsyn i lager och vid destruktion i höstas bland annat för att tillse att särhållningen fungerar. Företaget har krav på sig att leta efter eventuella vitblommiga plantor minst varje vecka under den period av den kommande odlingssäsongen då blomning är möjlig. Hittas en vitblommande planta måste den analyseras molekylärt. Jordbruksverket kommer att bedriva tillsyn av detta och annat. T.ex. kommer vi att granska deras dokumentation och särhållning. Exakt hur tillsynen kommer att se ut är inte bestämt. Vi bör inte heller berätta om när och hur vi kommer att göra oanmälda besök, eftersom det skulle försvåra tillsynen.

Så fort vi kan efter att vi får in anmälningar om odling lägger vi ut information på vår hemsida.

Jag kommer att vara bortrest till den 25:e. Vi hörs.

Vänliga hälsningar,
Staffan

===================================================
Staffan Eklöf, Fil. Dr. (PhD)
Handläggare Genteknik (Administrative Officer Gene Technology)
Jordbruksverket (Swedish Board of Agriculture)
551 82 Jönköping (SE-551 82 Jönköping)
Sweden
Tel: +46 (0)36 155123
Fax: +46 (0)36 710517

Läs hela rapporten från GMO mötet i Luleå!

Tisdagen den 22 mars anordnade Hushållningssällskapet i Norrbotten, Grans Naturbruksskola, Naturskyddsföreningen i Norrbotten och NordanSmak i samarbete med Länsstyrelsen i Norrbotten ett heldagsseminarium med rubriken: ”Ett GMO-fritt Norrbotten eller ett län med GMO-grödor”.

Till seminariet som hölls på Sunderby Folkhögskola i Luleå var både motståndare till GMO och GMO-förespråkare inbjudna. Arrangemanget var välbesökt då mer än 60 deltagare deltog i heldagsarrangemanget.

GMO-förespråkarna Kristofer Vamling, Jens Sundström och odlaren av GMO-potatisen Amflora Mattias Laitamaa uppskattade ”den trevliga stämningen på mötet” och att de ”fick prata till punkt, utan att bli avbrutna”. De argumenterade livaktigt för en framtid, där Norrbotten med sin unika förutsättningar ska bli ett experimentlän för GMO-potatis.

Jenny Andersson från Jordbruksverket, Herbert Nyman Mjölkproducent och Jakob Pettersson från Svenska Kyrkan berättade om regelverk och etik.

Lika positiva omdömen över arrangemanget hördes från förespråkarna för GMO-motståndarna, som också uppskattade dialogen ”med andra sidan”. Peter Einarsson från Ekologiska Lantbrukarna, Camilla Sparring Matupproret, Samuel Waller grönsaksodlare från Långviken i Kalix, Charlotte Berntsson Biodlare, Lasse Helander Biodynamiker övertygade dessutom med sin argumentering för ett GMO-Fritt Norrbotten…

Orvar Holmqvist och undertecknad har skrivit minnesanteckningar från träffen. Läs hela rapporten från mötet i Luleå!

Hälsar Per Holmqvist

Läs gärna :
http://blogg.nordansmak.se/
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Per Holmqvist
070-362 30 18
Verksamhetsutvecklare
http://www.nordansmak.se
Nordansmak
Stationsgatan 25 B
972 38 Luleå

Idag, GMO-seminarium i Norrbotten: GMO-potatisarna Amflora och Amadea hör inte hemma i våra potatisland

“Ingen mer GMO-potatis i Norrbotten!”
– Aldrig mer! säger Simon Jonsson.

Norrbotten ska vara en GMO-fri region där vi vårdar ursprungsgrödor och satsar på ekologisk odling. Norrbottnisk åker och skogsmark ska inte bli ett experimentområde för den multinationella kemiindustrin. GMO-potatisarna Amflora och Amadea hör inte hemma i våra potatisland, och inte i några andra potatisland heller.

Simon Jonsson från Naturskyddsföreningen har sin åsikt klar. Han är med
i den arbetsgrupp, bestående av representanter från Naturskyddsföreningen, Grans Naturbruksskola, Hushållningssällskapet och NordanSmak, som planerar ett GMO-seminarium på Sunderby Folkhögskola nu på tisdag.

Seminariet initierades av Jan-Olof Puranen på Hushållningssällsakpet redan förra sommaren när GMO-debatten blossade upp. Hushållningssällskapet planerade att odla GMO-potatis åt Plant Science Sweden på sin försöksgård i Sunderbyn. Debatten blev livlig och Puranen ändrade sig och hoppade av samarbetet om GMO-potatisen. Han utlovade i samma veva ett seminarium för att belysa GMOfrågan ur flera synvinklar. Det är detta seminarium som anordnas i Sunderbyn 22 mars, med start 10.00.

För att tydliggöra problematiken runt GMO-frågan kommer detta seminarium att arbeta med två framtidsbilder:
1. En vision av en framtid i ett GMO-fritt Norrbotten
2. En vision av en framtid med kommersiella GMO-grödor i länet.
Representanter från båda sidor deltar där bland andra Kristofer Vamling från Plant Science Sweden och GMO-fria grönsaksodlaren Samuel Waller från Kalix beskriver var sin version av framtiden i Norrbotten.

Per Holmqvist från NordanSmak vill inte ha in GMO-eländet i länet.
– Jag hoppas att Plant Science Sweden har satt sin sista GMO-potatis och att de låter oss norrbottningar utveckla den ekologiska odlingen.
Det är närproducerade och ekologiska produkter som efterfrågas av konsumenten. Med GMO-grödor hos grannen blir det omöjligt att garantera att skörden är ekologisk, avslutar Per Holmqvist.

Mer info:
Simon Jonsson 070-222 36 81
Per Holmqvist 070-362 30 18

http://nordansmak.blogg.se/

ETT GMO-FRITT NORRBOTTEN ELLER ETT LÄN MED GMO-GRÖDOR?: Sista datum för anmälan är IDAG 18/3

GMO-seminariet på Sunderby Folkhögskola tisdag den 22/3 kl.10.00, klicka på länken: http://nordansmak.blogg.se

ETT GMO-FRITT NORRBOTTEN
ELLER ETT LÄN MED GMO-GRÖDOR?

Välkommen till en hel dags seminarium om GMO-frågan
På Sunderby Folkhögskola den 22 mars, med start kl. 10.00

Samtalsledare under dagspasset: Robert Bergman journalist, Piteå

Avgifter för dagspasset: Ungdomar under 25 år Gratis, fika, lunch och fika

Över 25 år 100 kr för fika, lunch och fika.

Klicka här för att anmäla dig / betala!

Sista datum för anmälan är 18/3

Annons: GMO-seminariet på Sunderby Folkhögskola tisdag den 22/3 kl.10.00

Här kommer info om GMO-seminariet på Sunderby Folkhögskola tisdag den 22/3 kl.10.00, klicka på länken: http://nordansmak.blogg.se

Där kan du även anmäla ditt deltagande på seminariet, deltagande kostar 100 kr för deltagare över 25 år och då ingår fika och lunch under dagen (under 25 år gratis).

Visa att du som biodlare och människa är oroad över GMO-situationen i länet, delta i seminariet och lär dig mer, anmäl dig redan idag!

Sista datum för anmälan är 18/3

Hjälp till att sprida bifogad affisch genom att skriva ut den (helst färg A3-format) och sätta upp på lämpliga platser.

GMO-seminarium affisch

Best regards
Erik Heedman, sekreterare Norrbottens Biodlaredistrikt
+46 (0)70 – 528 47 16 mob.

Medborgarförslag om Luleå som GMO‐fri kommun

Luleå kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum Paragraf Sida
Kommunfullmäktige 2010‐09‐27 147 346
Kommunstyrelsen 2011‐01‐17 37 59
Arbets‐ och personalutskottet 2010‐12‐06 239 506

septkf23
Dnr 10.580‐008
Medborgarförslag om Luleå som GMO‐fri kommun
Ärendebeskrivning

Erik Heedman anför följande i ett medborgarförslag 2010‐09‐20.

Jag vill som kommunmedborgare i Luleå kommun föreslå;
att Luleå kommunfullmäktige, helst redan under hösten 2010, beslutar att kommunen ska förklara sig som en GMO‐fri kommun enligt samma kriterier som till exempel Krokoms och Östersunds kommuner i Jämtlands län har använt sig av när de utropat sig som GMO‐fria kommuner.

alternativt baseras GMO‐friheten på följande kriterier:
• I Luleå kommun ska det finnas handlingsplaner som tydligt uttalar som ett långsiktigt mål att kommunen ska vara GMO‐fri.
• Luleå kommun tar initiativ till en överenskommelse med kommunens jordbrukare om att inte använda GMO i jordbruket, att inte odla GMO‐grödor samt att inte arrendera ut mark till kommersiella odlingar eller fältförsök för GMO‐grödor
• I Luleå kommun finns beslut om att kommunens verksamheter, till exempel skolrestauranger, gruppboenden och äldreboenden, inte köper mat som innehåller eller framställs av GMO‐grödor.
• Luleå kommun uttalar på sina hemsidor och i andra officiella forum sin ambition att bli och därefter förbli GMO‐fritt.

(Läs mer)