Monsatos GMO-majs MON810 i Sverige 2012

OBS! Monsantos MON810 förbud: Tyskland, Österrike, Ungern, Grekland, Italien, Luxemburg, Bulgarien och Frankrike. Polen meddelade att det kommer att förbjuda MON810 också.

På Jordbruksverkets hemsidan finns ”Kommersiell odling av genetiskt modifierade växter”, där MON810 registrerades som ”kommersiell odling”.

Kommersiell odling av genetiskt modifierade växter 2012:
Sort MON810
Län Skåne län
Kommun Lomma
X-koordinat 6183780
Y-koordinat 1327000


Tina D’Hertefeldt (Department of Biology, Lund university) skrev den 22 maj 2012:

Hej Akiko,
Jag är med i EU-projektet Amiga (Assessing and Monitoring the Impacts of Genetically modified plants on Agro-ecosystems; http://www.amigaproject.eu/) där vi kommer att utvärdera och justera de protokoll som EFSA satt upp för miljöriskbedömning. Vi kommer att odla MON 810 majs och inventera insekter, flora och rotzonsjord för att ställa upp regionalt anpassade protokoll. (…..).

Tina D’Hertefeldt
Researcher
Biodiversity
Lund University
Phone: +46462223775
E-mail: Tina.DHertefeldt@biol.lu.se


http://www.amigaproject.eu/web/partners/lund-univ-tbc/

Här är lite information angående odlingen av MON810 i Sverige 2012.

Tina D’Hertefeldt (Department of Biology, Lund university) svarade på mina frågor den 20 december 2012:

1: Hur många hektar av MON810 odlade ni i år?
Jag räknade inte om ytan till hektar. Det var 10 rutor. Varje ruta var 10 x 10 meter.

2: Hur många kilo av MON810 frö använde ni i år?
4,5 kilo

3: Hur ska ni göra med skörden från i år?
– Ska ni använda grödor och fröer från årets skörd kommersiellt?
Nej. Allt material har vägts så att vi vet produktionen, och sedan förstörts.
– Ska ni använda fröer från årets skörd nästa år eller ska ni skaffa nya fröer?
Vi ska skaffa nya fröer. Det finns inget frö kvar från 2012.

4: Ska ni använda samma mark nästa år?
Vi ska vara kvar hos Hushålningssällskapet i Borgeby men flytta försöket. 2013 ska vi upprepa försöket från 2012 med att fånga insekter och andra småkryp. Vi ska även göra ett försök med Integrated Pest Management där MON810 ingår i en behandling.

5: Hur många hektar ska ni använda nästa år?
10 st rutor på 10 x 10 meter
4-6 rutor på 30 x 30 meter

Projektet blir max ett år till, 2014. Sedan tar projektet slut.

monsanto-no-food

Meet the weeds that Monsanto can’t beat
Tom Philpott for Mother Jones, part of the Guardian Environment Network
guardian.co.uk, Friday 21 December 2012

Instead of the supposed revolution in agriculture that Monsanto’s GM seeds were meant to bring, the opposite effect has occurred – a rise in herbicide use.

GMO i Laholm, Halmstad och Lomma

Fältförsök med genetiskt modifierade växter 2012
Jordbruksverket senast uppdaterad: 2012-02-06

I tabellen nedan finns årets fältförsök. Angivna arealer är inklusive gångar, icke genetiskt modifierat kontrollmaterial och skyddsbårder. Försöken är i tabellen uppdelade per beslutsnummer och avspeglar inte det totala antalet fält eftersom det på ett fält kan pågå fler försök. Vi fyller i uppgifterna vartefter de kommer in till Jordbruksverket.

Fältförsök med genetiskt modifierade växter 2012
Gröda Genetisk modifiering Kommun (areal) Tillstånds-havare * Besluts- nummer

Hybridasp Ökad tillväxt, torktolerans Laholm (0,84 ha) SweTree 22-2397/11

Hybridasp Ökad tillväxt Laholm (0,35 ha) SLU Umeå 22-3992/11

Hybridasp Ökad tillväxt Halmstad (1 ha) , Laholm (1 ha) Umu 22-12395/09

Äppel och pärongrundstam Förbättrad rotningsförmåga Lomma (1,6 ha) SLU Alnarp 22-12183/09

SLU = Sveriges lantbruksuniversitet
Umu = Umeå universitet

Ring växt- och miljöavdelningen:
036-15 50 00 (växel)

Fältförsök med Monsanto/Syngenta/BASF GMO-växter i Sverige 2010: Kristianstad, Lomma, Svedala

Jordbruksverket
Senast uppdaterad: 2010-05-26

I tabellen nedan finns årets fältförsök. Angivna arealer är inklusive gångar, icke genetiskt modifierat kontrollmaterial och skyddsbårder. Försöken är i tabellen uppdelade per beslutsnummer och avspeglar inte det totala antalet fält eftersom det på ett fält kan pågå fler försök. Vi fyller i uppgifterna vartefter de kommer in till Jordbruksverket.

Fältförsök med genetiskt modifierade växter 2010

Gröda

Genetisk modifiering

Kommun (areal)

Tillstånds-havare *

Besluts- nummer

Backtrav Fotosyntesrelaterat protein Umu 22-2142/08PDF

Backtrav Fotosyntesrelaterat protein Umu 22-2058/09PDF

Majs Herbicidtolerans Lomma (110 m ²), Kristianstad (0,18 ha) Monsanto 22-9831/05PDF

Majs Herbicidtolerans Svedala (0,47 ha), Lomma (0,72 ha) Syngenta 22-11257/07PDF

Potatis Ökad amylopektinhalt Kristianstad (2,17 ha) PSS 22-13039/09PDF

Potatis Resistens mot bladmögel/brunröta Kristianstad ( 0,45 ha) PSS 22-8615/05PDF

Sockerbeta Herbicidtolerans Syngenta 22-129/10PDF

Sockerbeta Rhizomaniaresistens och herbicidtolerans Syngenta 22-12880/07PDF

Sockerbeta Rhizomaniaresistens och herbicidtolerans Syngenta 22-12598/09PDF

Äppel- och päron-grundstam Förbättrad rotningsförmåga SLU 22-12183/09PDF

Hybridasp Insektsresistens, ändrad ligninhalt SLU 22-379/08PDF

* PSS = Plant Science Sweden AB (BASF Sweden)
SLU = Sveriges lantbruksuniversitet
Umu = Umeå universitet

Ring växtodlingsenheten: 036-15 50 00 (växel)