Lidköpings kommun bör vara fri från GMO

Ingen genmodifiering i Lidköpings kommun
Lidköpingsnytt 27 oktober 2010

– Lidköpings kommun bör vara fri från GMO, har miljöpartiet föreslagit och får nu troligen stöd för det av övriga partier.

(…..)

I förslaget står att kommunens inköpare i fortsättningen skall skriva in i upphandlingarna att livsmedel som levereras till kommunen inte får vara genmodifierad.

(Läs mer)


Läs mer om Lidköping och GMO

GMO-potatis: 50 hektar kommer att ligga i närheten av Skara och Lidköping i Västra Götaland

Lidköpings kommun med GMO-potatisen

Jordbruksverket: Skörd av ca 16ha/100ha GMO-potatis ska destrueras

All GMO-potatis måste destrueras – både i Norrbotten och i Västra Götaland

Från Jordbruksverket om Kommersiell odling av GMO-potatis

6481587 – 12,2 ha
6481780 – 14,9 ha
6480610 – 9,7 ha
6481312 – 10,7 ha
6483360 – 10 ha
6481829 – 6,5 ha
6481779 – 7 ha

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/genteknikgmo/kommersiellanvandning/kommersiellhandelochodlingavgmo/kommersiellodlingiar.4.7e1323431288aff333480001901.html

from staffan.eklof@jordbruksverket.se
till akiko.frid@greenpeace.org
kopia Tobias.Olsson@jordbruksverket.se
datum 11 juni 2010 11.39
ämne Sv: GMO-fälten Re: Webpublikation

Hej Akiko!

På websidan med koordinaterna, som vi hänvisade till, finns en länk till länsstyrelsernas karttjänst. Välj först län. tryck sedan på ”Öppna tittskåp”.

(Om du har en datortjänst som blockerar pop-upfönster, visas ett sådant meddelande i en list högt upp. Du kan då behöva trycka på listen. Ett alternativ i stil med ”Tillåt popupfönster tillfälligt” kommer troligen
upp. Tryck på det.)

När du har fått upp den kartan finns en ikon längst upp med ett förstoringsglas och bokstäverna x och y. Tryck på den så kommer det ny text under kartan.

Se till att RT90 är ikryssat. Fyll i koordinaterna X och Y, tryck ok.

Punkten visas som en rosa prick på kartan. Den kan vara svår att se först, men när du hittat den är det bara att klicka på punkten för att zooma in.

Vänliga hälsningar,
Staffan

Lidköpings kommun med 71 ha GMO-potatisen

from Staffan Eklöf
till Akiko Frid
datum 8 juni 2010 12.55
ämne Sv: Re: Webpublikation

Hej Akiko!
Nedan har jag listat X-koordinaterna för odlingarna (syns även i tabellen på websidan) och till var och en av dem den areal som skiftet har. Notera att odlingen kan dock vara mindre än skiftet.
Vänliga hälsningar,
Staffan

6481587 – 12,2 ha
6481780 – 14,9 ha
6480610 – 9,7 ha
6481312 – 10,7 ha
6483360 – 10 ha
6481829 – 6,5 ha
6481779 – 7 ha

===================================================
Staffan Eklöf, Fil. Dr. (PhD)
Handläggare Genteknik (Administrative Officer Gene Technology)
Jordbruksverket (Swedish Board of Agriculture)
551 82 Jönköping (SE-551 82 Jönköping)
Sweden
Tel: +46 (0)36 155123
Fax: +46 (0)36 710517