GMO-fritt – En frihet Sverige borde värna om

Sveriges fem ledande miljö- och konsumentorganisationer tillsammans med Norges fem motsvarade, skrev en debattartikel om GMO-djurfoder i Dagens Industri den 31 augusti 2014. Svenska djuruppfödare har i princip låtit bli att använda GMO som djurfoder sedan GMO-sojan först tilläts importeras till Sverige hösten 1996. Mellan 2006 och 2011 meddelade dock köttföretaget SCAN grisuppfödare att SCAN skulle tillåta användning av det amerikanska kemi- och GMO-företaget Monsantos GMO-soja. GMO-sojan är tolerant mot glyfosat som är det aktiva ämnet i ogräsmedlet Roundup. Men i övrigt har det svenska lantbruket valt GMO-fritt vilket gett de konsumenter som bryr sig om hälsa, natur, vad djuren äter och vad man betalar för, ett förtroende för svenska produkter.hejdagmo

Men i början av 2014 började den svenska djurindustrin tala om att de ville släppa in GMO som djurfoder. Bland anledningarna nämndes att det inte finns någon efterfrågan från konsumenter att ha kvar GMO-fritt. Det är sant att det finns många olika konsumenter i Sverige och att vissa väljer produkter på grund av pris, men det finns också en majoritet av konsumenter som väljer sin mat på grund av kvalitet. Matbutiker i Sverige ökar sin försäljning av ekologisk mat, år efter år. Denna grupp av konsumenter är den bas som Sveriges livsmedelsindustri borde lita på och samarbeta med. Det är en stor och ökande grupp konsumenter som betalar för kvalitet.

http://www.mynewsdesk.com/se/krav/pressreleases/sverige-oekar-mest-i-vaerlden-paa-eko-1050614

Varför vill svenska matproducenter riskera det förtroende från trogna konsumenter som de har verkat för hittills? I Tyskland pågår en stor diskussion kring GMO-foder och handeln i Tyskland vill se en tillbakagång till GMO-fritt, eftersom efterfrågan är så stor.

http://www.feednavigator.com/Markets/German-GM-free-soy-feed-debate-gathers-pace-Retailers-demand-that-poultry-sector-reverts-to-its-previous-policy-on-GM

I den intressanta intervjun i länken ovan, uppger Lantmännen till Feed Navigator att även om vissa inom djurindustrin bestämt sig för att släppa in djurfoder med GMO till Sverige, så kommer det ta tid. Det låter som om det finns många djuruppfödare som egentligen vill ha kvar det GMO-fria fodret. De miljö- och konsumentorganisationer som uppmanar svenska producenter att värna om de svenska mervärden som den svenska produktionen ger, sätter stor vikt vid GMO-fritt. Hoppas att svenska djuruppfödare och livsmedelsindustrin planerar långsiktigt och tänker på vad som är bäst för Sverige, för jordbrukarnas och djurens hälsa och för miljön. Vi hoppas att man fortsätter värdesätta relationen till konsumenterna som verkligen bryr sig om det svenska lantbruket.

Administratör
Akiko Frid
http://hejdagmo.se/
https://twitter.com/hejdagmo
Nätverket Hej då GMO är inte en organisation eller en förening. Vårt gemensamma mål är att skapa ett GMO-fritt Sverige och en GMO-fri värld.

GMO-FREE Europe
http://www.gmo-free-regions.org/gmo-free-regions.html

USA och EU har olika åsikter om subventioner, tillväxthormoner, tillsatser i livsmedel, GMO…

15.3.2013, Landsbygdens Folk:
Det amerikanska jordbruket välkomnar frihandel med EU

En allians av 64 organisationer inom USA:s jordbruk och livsmedelsindustri ställer stora förväntningar på ett frihandelsavtal med EU. Alliansen understryker att motsättningarna i centrala jordbruks- och livsmedelsfrågor måste tacklas på allvar. USA och EU har olika åsikter om subventioner, tillväxthormoner, tillsatser i livsmedel, genteknik och andra produktionsmetoder. Tjänstemän i både Bryssel och Washington har varnat för att meningsskiljaktigheterna riskerar att blockera andra förhandlingsområden.

(…..)

Enligt Spencer skulle ett frihandelsavtal medföra stora fördelar för livsmedelsproduktionen i både USA och EU. USA är en attraktiv marknad med 300 miljoner konsumenter som frågar efter attraktiva kvalitets- och nischprodukter, exempelvis ekologiska livsmedel.

(Läs mer)

Naturskyddsföreningen vill få fler att köpa ekologiska matvaror

Naturskyddsföreningen driver kampanj för ekologisk mat 2013
Jordbruksaktuellt 10 mars 2013

Jordbruk är i fokus för Naturskyddsföreningen under 2013.
– Vi vill få fler att köpa ekologiska matvaror, säger Emelie Hansson, sakkunnig inom jordbruksfrågor.

– Vår styrka i Naturskyddsföreningen är våra medlemmar, och under året kommer vi via dem att sprida information om varför man ska handla ekologiska matvaror, säger Emelie Hansson.
Informationen ska vara lättillgänglig för konsumenterna, och just nu arbetar föreningen med att utarbeta ett arbetsmaterial för lokal­föreningarna. Till sommaren ska det vara klart.

– Vi kommer att synas och höras mer ute på orterna.

Redan nu säljer Naturskyddsföreningen boken ”Jorden vi äter”, (…..)

Boken gör nedslag i byar i Indien, spannmålsbörsen i Chicago, hos biffdjur och sojaodlingar i Amazonas och på den döende landsbygden i Illinois.

(Läs mer)

Ett livskraftigt jordbruk behövs för ett långsiktigt bevarande

Jordbruksverket 2013-03-08
Ändrat biotopskydd behövs för att långsiktigt bevara odlingslandskapet

Stenmurar, diken och andra skyddade småbiotoper i odlingslandskapet är viktiga livsmiljöer för växter och djur. I vissa fall kan skyddet av dessa biotoper göra det svårt att bruka marken rationellt. I en rapport till regeringen föreslår Jordbruksverket ändringar i biotopskyddet för att stödja ett aktivt jordbruk i skogs- och mellanbygderna.

– En förutsättning för att behålla odlingslandskapen och dess biologiska mångfald är att jordbruket är livskraftigt, säger David Ståhlberg, utredare vid Jordbruksverket. Tillgång till åkermark som kan brukas rationellt har stor betydelse för företag som behöver utveckla verksamheten, exempelvis vid generationsskiften. Företaget kan behöva lägga igen ett gränsdike eller flytta på en stenmur för att ha möjlighet att bruka marken. Ett aktivt jordbruk med betesdjur gör också att naturbetesmarker sköts och inte växer igen.

Ett livskraftigt jordbruk behövs för ett långsiktigt bevarande

Jordbruksverket föreslår att utveckling av jordbruk ska kunna vara ett skäl till dispens från det generella biotopskyddet i miljöbalken. Det ska vara avgörande om dispensen kan bidra till att göra verksamheten ekonomiskt hållbar och därmed bidra till ett långsiktigt brukande.

Hur vanlig en biotop är i en trakt ska kunna vägas in i dispensprövningen. Det är vanligt att det råder brist på småbiotoper i slättbygderna exempelvis i Skåne och Östergötland, medan vissa biotoper är mycket vanliga i skogs- och mellanbygderna i södra Sverige.

En dispens kan innebära att nya biotoper byggs upp

Huvuddelen av biotoperna finns på betesmark eller på åkerkanter som gränsar mot skog eller betesmark. Många lantbrukare vill bygga upp nya biotoper utmed åkerkanter eller på andra platser där det inte hindrar brukandet. Dessa initiativ ska tas till vara som en del av helhetslösningen för ett ärende om dispens från biotopskyddet.

Mer information

Läs rapporten Översyn av det generella biotopskyddet (PDF)

Efterfrågan på närproducerat ökar när matskandaler avslöjas i media

Bra mat måste få kosta
Norrbottens Kuriren 2013-02-23

Selet. Kjell Nilsson ägnar sig åt ekologisk köttproduktion och han är frustrerad över dagens matmarknad.

– Man måste sluta se mat som vilken vara som helst. Det finns ingen ångervecka på det du stoppar i magen.

Trenden ser positiv ut för det närproducerade.

Väntetiden för att köpa kött av Kjell Nilsson i Selet är över ett år.

– Folk har till och med börjat boka ofödda kalvar, utbrister han när vi går in i hagen.

Efterfrågan på närproducerat ökar när matskandaler avslöjas i media, säger han. Men trots den ljusnande trenden ser han dystert på matindustrin. Hela vårt konsumtionstänk måste ändras. Hästköttsskandalen är resultatet av för billig mat.

– Billigt, billigt, billigt. Kvalitet existerar inte!

Inte lönsamt

När vi handlar mat borde vi tänka som när vi köper en bil, tycker han.

– Då går man inte in och frågar efter den billigaste, man betalar för kvalitet. Studier visar att vi slänger 30 procent av maten och det är ett tecken på att maten blivit för billig, menar Kjell Nilsson.

Att bedriva jordbruk i dag är svårt. När matpriset ständigt pressas drabbar det i slutänden djuren som får sämre foder och vård.

– Marknaden bryr sig inte hur djuren mår. Bara maten är billig, konstaterar Kjell Nilsson.

Till syvende och sist behöver konsumenten lära sig att mat måste få kosta. Här får han medhåll av Per Holmqvist på Nordansmak, som retar sig på att kunderna är så snåla.

– Alla vill ha den billigaste rödlappsmaten och sedan blir man upprörd över skandalerna. Man måste bestämma sig, säger Per Holmqvist.

(Läs mer)

23-24 mars 2013: Naturskyddsföreningens årliga kampanjvecka – 100 % Ekologiskt är möjligt

Inbjudan till riksupptakt för Miljövänliga Veckan med rikskurs inom jordbruk

Riksupptakt för Miljövänliga Veckan och Ekokampanjen 2013
100 % Ekologiskt är möjligt

Välkommen till en intensiv helg i Stockholm
23-24 mars 2013

Naturskyddsföreningens årliga kampanjvecka handlar i år om att lyfta blicken och ta språnget – att tänka tanken att 100 % ekologiskt är möjligt.
Vad är egentligen sanningen – är ekologiskt lyxmat få förunnat?
Kan vi i Sverige klara vår matförsörjning utan bekämpningsmedel och konstgödsel?
Är det omöjligt för bönderna i Syd att klara sin försörjning med ekoodling?
Vad gör vi för att försäljningen av ekologiska varor skall ta ett rejält kliv uppåt?
Hur kan vi få dem som handlar ekologiskt ibland att göra det till en vana?

Vill du vara med och hjälpa till att påverka?

(Läs mer på SNF)

Ett annat jordbruk är möjligt, med mindre gifter, färre transporter och bättre mat

Jorden vi äter upp
allehanda 26 januari 2013
opinion av Peter Franke

Allt mer köttätande är ohållbart i längden. Vi måste äta på ett sätt som både mättar fler och räddar klimatet.

Jordbruksverket vill ha en mer hållbar köttkonsumtion och föreslår därför en köttskatt. Den bör införas minst på EU-nivå, hävdar verket, eftersom det är ett globalt problem.

(…..)

Den globala matsituationen är absurd. En miljard människor är kroniskt undernärda. Samtidigt bär 1,5 miljarder människor på alldeles för många kilon. Det finns ingen brist på mat på klotet, den är bara galet snett fördelad.

Om detta och mycket annat berättar Ann-Helen Meyer von Bremen och Gunnar Rundgren i boken ”Jorden vi äter”. Båda har erfarenhet från jordbruket, Ann-Helen från en bondgård i Värmland, Gunnar från Torfolks gård i Klarälvdalen och som ordförande i Krav.

De har på uppdrag av Naturskyddsföreningen rest till nio länder på fem kontinenter och studerat jordbruket. Det är skrämmande läsning om skövling, monokulturer, stordrift, utarmade jordar och döende landsbygd.

Men lika mycket ger de en optimistisk bild av att ett annat jordbruk är möjligt, med mindre gifter, färre transporter och bättre mat. Positiva exempel på ekologisk odling och småskaliga projekt lyfts fram som förebilder.

Jordbruket måste styras av annat än kortsiktiga ekonomiska intressen. Det krävs djärva beslut av modiga politiker som vågar se längre än till nästa val.

(…..)

”Jorden vi äter” är årets bok från Naturskyddsföreningen. Det borde vara årets bok för betydligt fler. För politiker som ska fatta beslut om framtiden och för oss alla som konsumenter. Medvetenheten måste öka om att vi håller på att äta upp vår jord, och det är bra att Jordbruksverket väcker frågan.

(Läs mer)