De svenska Arlabönderna får även 1,1 öre per kilo i ersättning för GMO-fritt foder

Arla Foods
Pressmeddelande
Representantskapet godkände disponeringen
2013-02-27

Vid representantskapets möte i Halmstad på onsdagen godkändes styrelsens förslag till hur Arlas vinst 2012 ska disponeras. Beslutet innebär att svenska Arlabönder får utbetalt 20 öre per kilo mjölk levererad under förra året.

Representantskapet är bondeägda Arlas högsta beslutande organ med 169 förtroendevalda Arlabönder som ledamöter. Vid onsdagens möte behandlades Arlas årsresultat 2012 och representantskapet beslutade hur det ska disponeras.

Beslutet följer styrelsens förslag, som bygger på Arlas konsolideringspolicy. Av resultatet på 1,864 miljarder danska kronor betalas 1,1 miljarder ut direkt till Arlabönderna. Den så kallade efterlikviden i Sverige blir i genomsnitt 15,7 öre per kilo mjölk. De svenska Arlabönderna får även 1,1 öre per kilo i ersättning för GMO-fritt foder. För 2012 finns också en extraordinär utbetalning som följd av fusionerna i Tyskland och Storbritannien. Tillsammans med ränta på insatskapitalet, i snitt 0,3 öre per kilo mjölk får varje svensk Arlabonde en genomsnittlig utbetalning på 20 öre per kilo mjölk.

Avsättningen till insatskapital blir 5,5 öre per kilo mjölk. Det är pengar som betalas ut om Arlamedlemmen lämnar Arla.

Mer om Arlas resultat finns här.

Sverige (svenska öre): 20 öre utbetalt

Efterlikvid 15,7
Extraordinär utbetalning 2,9
Ränta på insatskapital 0,3
Tillägg för GMO-fritt foder 1,1 (gäller ej eko)
Insatskapital 5,0
Kollektiv konsolidering 9,9

Ytterligare information:
Claes Henriksson, presschef för Arla i Sverige, 0708-84 42 90
claes.henriksson@arlafoods.com, http://www.arla.se

Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av 12.000 mjölkbönder från Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien och Luxemburg. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

Annonser

Svensk Mjölks GMO policy: Mejeriföreningarna kräver att de foderråvaror och fodertillsatser ej kommer från GMO-växter

Svensk Mjölk
Våra experter
Svensk Mjölks verksamhet överförs till Växa Sverige och nybildade LRF Mjölk den 1 januari 2013.
Chef Mjölkkvalitet & Nutrition
Namn: Anna Widell

from: Anna.Widell
till: akiko.frid
datum: 26 februari 2013
ämne: SV: Svensk Mjölks GMO policy

Varsågod, här är policyn.

Med vänliga hälsningar
Anna Widell

4. GMO (26 oktober 2009 konfirmerad)
Mejeriföreningarna kräver att de foderråvaror och fodertillsatser som används vid produktion av mjölk, där mjölkproducenten avser att leverera mjölk till mejeriet, ej kommer från genmodifierade växter. De foderråvaror, fodertillsatser och blandningar därav som ska hållas fria från växter som modifierats med hjälp av gentekniska metoder avser sådana som är avsedda för den mjölkproducerande kon, inklusive en anpassning som sker tiden närmast före kalvningen (anpassningsutfodringen) samt de sinperioder som finns mellan de mjölkproducerande perioderna.

Sammanställning mejeribranschens policys – Svensk Mjölk

Ett tillägg i LRFs policy rörande GMO att LRF står på den enskilde bondens sida i tvister mot GMO-företag

Rapport från LRF:s stämmor
Land Lantbruk 28 mars 2012

Här har vi samlat Land Lantbruks rapportering från LRF:s regionstämmer nyligen. Läs sammandragen från varje region här nedan:

(…..)

Nordmarkens lokalavdelning refererar till ett exempel från Kanada där en rapsodlare blev skyldig växtodlingsföretaget Monsanto stora pengar efter att ha förlorat ett mål i domstol. I motionen föreslås ett tillägg i LRFs policy rörande genteknik där det klart och tydligt ska framgå att LRF står på den enskilde bondens sida i dylika tvister.

(Läs mer)

LRF: Frågor och svar om GMO

LRF: Om GMO ska användas ska de bidra till hållbar utveckling

Gentekniken kan bidra med samhällsnytta inom många olika användningsområden. LRF säger ja till att använda olika gentekniker inom de gröna näringarna både för att spåra förädlingsmaterial och för att framställa genetiskt modifierade organismer (GMO), förutsatt att produkterna bidrar till en miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling samt inte negativt påverkar människors livskvalitet.

LRF anser att nytta och risk vid användning av GMO och annan genteknik ska bedömas i varje enskilt fall.

(Läs mer)

Arla följer branschpolicyn om GMO-fritt foder på svenska mjölkgårdar, men inte på danska mjölkgårdar

Pressmeddelande Arla 2012-01-27 11:22
Arla tidigarelägger krav om hållbar soja

Arlas styrelse har beslutat att all soja som används i fodret till kor hos Arlas mjölkbönder senast år 2015 ska vara hållbart odlad enligt organisationen RTRS kriterier. Tidigare hade Arla målet att kravet skulle vara uppfyllt senast år 2020, men genom att bland annat köpa certifikat för hållbar sojaproduktion och driva på utvecklingen av alternativ till soja vill Arla nu skynda på processen.

– Med utgångspunkt i både vår miljöpolicy och arbetet med att vara ett socialt ansvartagande företag är det naturligt att som stor mejeriaktör vara med och driva utvecklingen mot en mer hållbar livsmedelsproduktion. Vi bedömer att det är möjligt att nå målet tidigare än vi först tänkt genom att köpa certifikat och aktivt leta alternativ till soja , säger Kjell Lundén-Pettersson, hållbarhetsexpert på Arla.

(…..)

I Sverige finns sedan tidigare en branschpolicy om att allt foder till svenska mjölkkor ska vara GMO-fritt. Denna överenskommelse berörs inte av ställningstagandet om hållbar soja utan Arla kommer även fortsättningsvis att följa branschpolicyn om GMO-fritt foder på svenska mjölkgårdar. Hållbarhet gäller odlingsförhållandena, inte om fröet är genmodifierat eller ej.

(Läs mer)

RTRS – Round Table on Responsible Soy = GMO-soja = Monsanto-soja

List of RTRS members:

AAPRESID
AB Agri
Access Development Services
ACSOJA
Action for Social Advancement (ASA)
Ag Environmental Products LLC
Agrifirm
Agriservice do Brasil Consultoria de Negócios
AkzoNobel
Aliança da Terra
AOCS
Archer Daniels Midland Company
Arla Foods amba
ASDA
Ashish seed producer co.
Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo- ANAPO
Associação de Plantio Direto no Cerrado
Axfood
Baltic Control Brasil Ltda.
Banco Rabobank International Brasil SA
Bayer Cropscience
Bhatiya Samruddhi Fiance Limited (BASIX)
BioMar Group
Biopetrol Industries AG
BM TRADA CERTIFICATION LTD
Book&Claim Ltd
BP International LtD
Bunge Limited
Bureau Veritas Certification (BVQi Argentina S.A.).
Cámara Argentina de Biocombustibles
CARGILL Inc.
Carrefour
Catratas do Iguaçu Alimentos Organicos (Gebana Brasil)
CBL – Dutch Food Retail Association
CEFETRA GROUP
CERT ID Certificadora LTDA
China Soybean Industry Association
Conservation International
Control Union Certification
COOP
Cytasa
Danisco A/S
DELOITTE & CO S.R.L
Denofa
EDF Man Biofuels
El Tejar
Enkco Foodgroup
EticAgro
EUVEPRO
Ewos
Facultad de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires
Fauna & Flora International
FEDIOL
FEFAC
Forest Footprint Disclosure
ForFarmers
FOSFA
FrieslandCampina
Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária de Mato Grosso
Fundación Moisés Bertoni
Fundación Vida Silvestre Argentina
Gebr Van Beek Group
GLENCORE GRAIN BV
Govind Seeds & Crop Producer Company Ltd
Greenergy International
GREENLAB SERVICIOS ECOLOGICOS ROSARIO SRL
Grupo Andre Maggi
Grupo DAP
Grupo Lucci (Viluco SA)
Guyra Paraguay
Hardol agriculture marketing and producer company private limited shivpuri
Holly Gibbs
Hong Sheng Cooperative
”IBEROL – Soc. Ibérica de Biocombustíveis e Oleaginosas,
S.A.”
IDEP (Institute of productive development of Tucumán)
IDH – Dutch Sustainable Trade Initiative
INDOCERT
Inspectorate
Instituto Bioeste
Instituto Centro Vida – ICV
Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social
INSTITUTO GENESIS /IGCERT
InterChicken
International Finance Corporation
IPAM
Khajuraho Crop Producer Company Ltd
Khargone Producer comany Limited
Khujner Agriculture Producer Company Pvt. Ltd
Lantmännen
LavKush Crop Producer Company Pvt. Ltd.
Los Grobo
Louis Dreyfus Commodities
LSQA S.A.
Marks & Spencer
Mercuria Energy Group Ltd
Mesa Tecnológica de oleaginosos
Migros
Mills DA
Molinos Río de la Plata
Monsanto
Morrisons Supermarkets PLC
MSU S.A.
MVO
Natuur &Millieu
NESTE OIL
Neshkala Crop Producer Company Limited ”
(Nestec Ltd.) Nestlé
NEVEDI
Nidera Handelscompagnie BV
Nimad Farmers Producers Company Limited
Noble Argentina
North Sea Group
NUTRECO
OVID
Patagonia Bioenergía
Plant Sciences Group, Wageningen University and Research Centre (Wageningen UR)
Proforest
Raisio Plc
RAM RAJA CROP PRODUCER COMPANY PVT.LTD
RED FLINT S.R.L
ROYAL AHOLD
SAI Platfrom
Sainsbury’s Supermarkets Ltd
Samarth Kisan Prodcer Co. Put. Ltd Agar
Santander Brasil
SCHUTTER ARGENTINA S.A.
Scientific Certification Systems
SECO
Self Reliant Initiatives trough Joint Action (SRIJAN)
Sementes Selecta Ltda
SGS
SGS India
SGS Uruguay Ltda
Shell International
Sironj Crops Producers Company Put. Ltd
SLC Agricola
Solae, LLC
Solidaridad
Storteboom Group B.V.
Supercargo – Superintendência e Comercio Alimentar, Lda
Swedish Dairy Association
Syngenta Crop Protection / Syngenta Seeds
The Co-Operative Group
The Nature Conservancy
TraceConsult
Tupa Renda S.A.
UNILEVER
Vandemoortele NV
Vanden Avenne Izegem
Vicentin S.A.I.C.
VION NV
Vrutti
Waitrose
Wilmar
WWF
Zhongxin Village

What is behind the ”responsible” soy label? Detective Pig finds out

230 groups condemn RTRS greenwash
GM Watch Tuesday, 08 June 2010

1.RTRS labels for soybeans are misleading and meaningless – Supermarkets urged to adopt an honest approach
2.Open Letter: Growing Opposition to Round Table on Responsible Soy

(Läs mer)

Styrningen av genmodifierad mat och foder inom EU

”EU-kommissionen är som värsta FBI”
Trelleborgs Allehanda 1 december 2011
Av Jonathan Salomonsson

Personligt.

Beatrice Bengtsson från Gislövs läge har verkat inom den akademiska världen i elva år. Flera gånger har hon varit på väg att skaffa ett vanligt jobb men tillfälligheter har gjort att hon blivit kvar och tagit en doktorstitel.

Forskningspolitik är ett litet ämne och samlar forskare från både naturvetenskap och samhällsvetenskap. Bland dem finns samhälls- och politikintresserade Beatrice Bengtsson. I sin doktorsavhandling undersökte hon styrningen av genmodifierad mat och foder inom EU. I avhandlingen visar hon hur olika lobbygrupper som Greenpeace har fått en helt ny roll och nu sitter med inom EU:s myndigheter och fungerar som experter när det gäller riskbedömning och riskhantering. De får exempelvis vara med och diskutera kriterier för miljöriskbedömning och regler för import av foder.

– Det påverkar oss alla vid matbordet, säger Beatrice Bengtsson.

(…..)

Tiden som doktorand var inte bara en dans på rosor. Det svåraste momentet för Beatrice Bengtsson var att få tag på intervjupersoner till sin avhandling.

– EU-kommissionen är som värsta FBI, det de gör är så hemligt att man kan tro att de sysslar med underrättelseanalys. Jag trodde att jag skulle kunna komma in där och sitta med som observatör. Det var svårt att närma sig dem men det gick till slut, berättar hon.

(Läs mer)

Forna fiender påverkar EU:s styrning av GMO
Lunds universitet 28 nov 2011

EU:s styrning av GMO och livsmedelsäkerhet har gett lobbyister en ny roll. Tidigare har Greenpeace och bioteknikföretagens intresseorganisation, EuropaBio, påverkat i korridorerna. Nu sitter de forna fienderna mittemot varandra som experter i EU:s kärnverksamhet. Genom att studera hur lobbyister försöker påverka GMO-regler, ger en ny avhandling från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet insyn i de beslut som förr eller senare hamnar på ditt köksbord.

Beatrice Bengtsson
I sin avhandling i forskningspolitik, A study of EU food safety and GMOs, har Beatrice Bengtsson studerat en specifik GMO-konflikt, importreglerna för foder, för att undersöka hur miljöorganisationer och industri försöker påverka nya regler för GMO inom EU.

– Vi ser en ny typ av styrning inom EU som uppmuntrar lobbyister att påverka både riskbedömning och riskhantering inom EU:s livsmedelssäkerhetsmyndighet och EU Kommissionen (avdelningen för hälsa och konsumentskydd). I praktiken innebär det att forna fiender såsom Greenpeace och EuropaBio fått en legitim roll och påverkar kriterierna för hur vi bedömer miljörisker, nya regler för import och framtiden för GMO inom EU, säger Beatrice Bengtsson.

(Läs mer)

Beatrice Bengtsson

Frame competition and stakeholders in risk governance. A study of EU food safety and GMOs

(…..)

Overall, this work thus furthers the understanding about frames as an agenda-setting tool, and framing as influence. Even though this thesis addresses the GMO post-implementation phase, it shows that framing conflicts in the EU food safety domain are still fierce. Power struggles are ongoing, and the last boundary is far from being drawn.

(Läs mer)

Örebro läns landsting: Maten ska vara fri från genmodifierade produkter

Olika mycket ekomat på tallriken
Av Per Eriksson
Upphandling24 2011-08-25

Det är stora skillnader mellan andelen ekologisk mat i svenska landsting och kommuner livsmedelsupphandlingar. Bland landstingen ligger Kronoberg och Örebro i topp med Västerbotten som jumbo.

Ekomatcentrum har med en tallrik prisat de kommuner och landsting som lyckats nå regeringens målsättning för ekologiskt producerad mat. Bäst bland landstingen är Kronoberg med en ekomatsandel på 28,7 procent. Tvåa är Örebro läns landsting på 27,7 procent.

Örebro läns landsting har ju tidigare fått Naturskyddsföreningens utmärkelse Gröna gaffeln.

– Det här priset visar att vi ligger i framkant nationellt när det gäller ekologisk mat, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens ordförande.

Örebro läns landsting serverar en miljon portioner mat om året. Ledstjärna är att maten ska vara god, varierad, näringsriktig och hälsosam. Den ska vara fri från transfetter, kosmetiska tillsatser och genmodifierade produkter.

(Läs mer)

Örebro läns landsting prisas åter för sin ekologiska mat

Varianter av denna sida
Lyssna
Av alla livsmedel som Örebro läns landsting köper in och tillagar i sina kök är 27,7 procent ekologiskt odlade. Därmed har landstinget för sin del med råge uppnått regeringens mål att minst 25 procent av maten inom offentlig sektor är ekologiskt odlad. Endast två landsting når detta mål. Priset, som består av ära och en tallrik, delades ut i dag till de landsting och kommuner som nått det nationella 25-procentsmålet. Bakom priset står intresseföreningen EkoMatCentrum- Informationscentrum för Ekologiska produkter.

(…..)

– Mat är ett verktyg för att behålla hälsa, livsglädje och social gemenskap och god och ekologisk mat spelar en viktig roll för patienthälsan. Örebro läns landsting serverar 1 miljon portioner mat om året, och vi har som ledstjärna att maten ska vara god, varierad, näringsriktig och hälsosam. Den ska vara fri från transfetter, kosmetiska tillsatser och genmodifierade produkter. Maten ska tillagas lokalt, eftersom den då blir godare och nyttigare.

(Läs mer på Örebro läns landsting)

Agrico Nordic AB har valt att besluta att inte befatta sig med genmodifierad potatis

from Helen Kolhammar
helen.kolhammar@agriconordic.com
till akiko.frid@greenpeace.org
datum 10 januari 2011 13:34
ämne GMO

Hej Akiko!

Bifogat finner du ett brev från vår VD Jan Slijkhuis angående GMO-potatis.

Med vänliga hälsningar/Best regards

Helen Kolhammar
Agrico Nordic AB

Kompanigatan 1-2,553 05 JÖNKÖPING
Tel 036-37 20 49, Fax 036-37 20 47,
helen.kolhammar@agriconordic.com

Besök gärna vår hemsida http://www.agriconordic.com

VD brev GMO 2010-10-04