Anmäl dig idag till GMO-FRI KONFERENS 2015 i Berlin

Nu kan du anmäla dig till GMO-FREE 2015 konferens.
http://www.gmo-free-regions.org/
Välkommen!
GMOFREE2015_RegisterNow

GMO Free Europe – Future Opportunities and Challenges
http://www.gmo-free-regions.org/
Sprid gärna länken i ert nätverk.
Tack för hjälpen!!
Akiko
—–
GMO-FREE Europe Conference 2015
Future Opportunities and Challenges
Berlin, May 6 – 8 2015

Ten years after our first conference in Berlin we proudly invite you to the 8th European Conference of GMO-Free Regions, jointly organised with the Network of GMO-Free Regional Governments, Danube Soya and the ENSSER science network. Please join us and register now!

Reservera datumet: 6-8 maj 2015 – GMO FRI KONFERENS

gmo-free-europeHög tid att reservera datumet!
GMO Free Europe – Future Opportunities and Challenges
http://www.gmo-free-regions.org/

Sprid meddelandet gärna till ert kontaktnät.
Tack för hjälpen!!
Akiko
——-

 

Ett meddelande från info@gmo-free-regions.org
Save the Date: GMO Free Regions Conference, 6-8.05.2015 in Berlin

Dear Friends!

Before a well-deserved Christmas’ and New Year’s break, we would like to share some good news with you and cordially invite you to save the date of 6 – 8 May 2015 for a big, big meeting of the European GMO Free Regions and their friends around the world!

Ten years after the first GMO Free Regions conference we will gather again in Berlin to celebrate a successful decade of the anti-GMO movement and to discuss the challenges ahead!

For the first time, we will jointly organize this conference with the Network of GMO-free Regional Governments and the Danube GMO-free Soya Association. The program is not yet carved in stone and you are welcome to contribute with suggestions for workshops and topics.

http://www.gmo-free-regions.org/

We look forward to meeting you again for work, shared stories and celebrations. Feel free to share this announcement with those you believe should be part of our meeting and to link to our website, including the latest GMO news and conference updates.

With the best of our seasonal greetings we hope to see you in May in Berlin!

Sincerely

Benny, Irmina, Akiko

6 mars 2013: Konferens för GMO-fri märkning på Europaparlamentet

gmo-fri
GMO-free labelling of food products: a way to increase GMO-free supplies for animal feed?
Event: Public conference
Date: 6 March 2013 from 15:00 to 18:30
Place: European Parliament – Room A1G3 – 60 rue Wiertz – 1047 Brussels

Under the sponsorship of José Bové, Jill Evans and Bart Staes, the Greens/EFA group in the European Parliament invites you to a conference on ”How GMO-free labelling of food products can contribute to increase GMO-free supplies for animal feed”.

(…..)

The conference programme will include 2 panels:

Panel 1: GMO-free labelling: producers and consumers’ perspectives, with panellists from the food chain.
Panel 2: GMO-free « regulators »: ”How to encourage EU countries to adopt meaningful labelling measures?” with panellists from EU Member States regulatory authorities.

(Läs mer)

Osby kommun 31 jan 2013: Ekologisk och närodlad mat i kommunens kök

Ekologisk och närodlad mat i kommunens kökosby

Alla som arbetar inom kommunens köksorganisation, politiker eller är intresserad är hjärtligt välkomna att lyssna på Sofia Herbertsson, kostchef i Älmhults kommun.

Sofia har arbetat som kock, samordnare, arbetsledare, områdeschef och nu som kostchef sedan 2 år tillbaka. Hon har varit med i förändringen när Kostorganisationen bildades 2007. Älmhult har gått från att köpa inget ekologiskt alls till att höja upp våra ekologiska/krav inköp till 32 % och har samtliga kök kravcertifierade. Kommunen arbetar för hållbar utveckling och serverar en vegetarisk rätt i veckan i skola/förskola.

Sofia kommer att dela med sig av sina erfarenheter om hur de gjort i Älmhult för att höja kvaliteten på maten inom kommunen.almhult

Sveriges regering har nationella miljökvalitetsmål och visionen om ”Matlandet Sverige” som främjar ekologisk mat. Till år 2010 fanns mål att 25 % av den offentliga konsumtionen av livsmedel skulle utgöras av ekologiska livsmedel. 27 kommuner, 5 landsting och 1 region har nått 25 % målet och många kommuner, landsting och regioner har tagit någon form av beslut eller satt upp mål om att servera ekologisk mat i skolor och de offentliga storköken. Osby kommun har också satt mål 25 % ekologiskt.

Medan Osby har 18 % inköpta ekologiska livsmedel under 2011, har Älmhult redan nått regeringens mål 25 %. Nu kan vi gemensamt starta arbetet för bättre skolmat i Osby.

Hur kan vi höja andelen ekologiskt och närodlat i Osby kommun?

Datum: 31 januari 2013
Klockan: 19.00 – 20.30
Plats: Hasslarödsskolans aula Osby

Anmälan om deltagande via mejl eller sms till
mats.ernstsson@sv.se eller 010-209 32 24

Studieförbundet Vuxenskola Osby
Centerpartiet Osby
Miljöpartiet de gröna Osby

ekologiskt möte den 31 jan. 1

En ny GMO-dokumentärfilm ”Växande Tvivel” (Growing Doubt): Sverige bör arbeta för en giftfri värld

Sverige bör arbeta för en giftfri värld
Greenpeace Blogginlägg av Akiko
22 oktober 2012

Sveriges regering har nationella miljökvalitetsmål och visionen om ”Matlandet Sverige” som främjar ekologisk mat. Till år 2013 är målet att den certifierade ekologiskt odlade jordbruksmarken uppgår till minst 20 % av landets jordbruksmark. Till år 2010 fanns mål att 25 % av den offentliga konsumtionen av livsmedel skulle utgöras av ekologiska livsmedel. 27 kommuner, 5 landsting och 1 region har nått 25 % målet och många kommuner, landsting och regioner har tagit någon form av beslut eller satt upp mål om att servera ekologisk mat i skolor och de offentliga storköken. Andelen konsumenter som väljer ekologiskt livsmedel fortsätter att växa varje år.

Offentligt konstateras att: ”frånvaron av syntetiska växtskyddsmedel inom ekologiskt jordbruk leder mot miljömålen Giftfri miljö och Grundvatten av god kvalitet. Ekologisk produktion gynnar också den biologiska mångfalden”.

Dessutom använder den svenska livsmedelsmarknaden egna märkesvaror för att marknadsföra ekologiska produkter utan kemiska växtgifter till konsumenter.

Kemikalieinspektionen säger att: ”alla behöver hjälpas åt i arbetet så att kommande generationer och miljön i och utanför Sveriges gränser inte påverkas negativt av de kemikalier som används”.

Av ovanstående är det ganska tydligt att Sverige har en gemensam förståelse om att det är viktigt att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel.

Därför undrar jag varför Sverige tar ställning för att godkänna genetiskt modifierade grödor i alla möjliga sammanhang när det gäller EU. I Bryssel har svenska ministrar i princip alltid röstat för godkännande av GMO.

70% av GMO som importeras och har godkänts av EU är GMO-grödor som tolererar växtgifter som Roundup. Sverige vill minska användningen av bekämpningsmedel i sitt eget land, men Sveriges inställning till andra länder när det gäller metoder som leder till ökad användning av växtgifter är att rösta för import av GMO. Är inte det ett dubbelspel?

Är det bara vårt eget land som Sverige vill göra till ett giftfritt land? Jag undrar om regeringen har glömt bort att vi bor på samma planet och att vår levande planet är ansluten såväl till jord, luft som hav.

(Läs vidare och titta på en ny dokumentärfilm, ”Växande Tvivel” (Growing Doubt) på greenpeace.se)

Sverige som arbetar för att minska användningen av växtgifter här hemma, bör också verka för ökat motstånd mot godkännandet av GMO-grödor i EU. Sverige bör bidra till att minska användningen av bekämpningsmedel och kemiska växtgifter i hela världen.

OBS: 26 genetiskt modifierade grödor väntar för närvarande på godkännande inom EU. 19 av dessa är genetiskt modifierade för att bli toleranta mot bekämpningsmedel och kemiska växtgifter.

www.GrowingDoubt.org

23 oktober kl.14-16: Nya rön om Roundup + Erfarenheter från Nord- och Sydamerika, där GMO odlas

Välkommen till detta evenemang med presentation av en ny rapport om odling av GMO-grödor och en ny dokumentärfilm ”Växande Tvivel”

Datum: 23 oktober 2012
Tid: 14-16 (senast 17)
Språk: Engelska
Plats: Nationalmuseets biografsal (ingång genom museets huvudingång) i Köpenhamn, Danmark
Adress: Nationalmuseet, Ny Vestergade 10, DK-1220 København K Tel. +45 3313 4411 (Karta)
Anmälningar: Skicka epost till Roundup.dk@greenpeace.org

OBS: Om du inte kan delta, men skulle vilja få en kopia av filmen, vänligen kontakta oss på epostadressen ovan.

En prognos för Europa: Vilka lärdomar kan vi dra från genetiskt modifierade herbicidtoleranta grödor som odlas i stor skala i Argentina och USA?

26 genetiskt modifierade grödor väntar för närvarande på godkännande inom EU. 19 av dessa är genetiskt modifierade för att bli toleranta mot herbicider, alltså växtgifter som bekämpar alla sorters växter.

Program:

1. Statistik och nya rön om Roundup ifall Europa börjar odla GMO-grödor av Dr Charles Benbrook
2. Erfarenheter från Nord- och Sydamerika, där GMO odlas: Vi ser filmen Growing Doubt (20 min) och lyssnar på amerikanska lantbrukarna Wes Shoemyer (Missouri) och Wendel Lutz (Illinois)
3. Konkreta fördelar med att inte odla GMO-grödor: Dansk lantbrukare berättar om hur han ställt om och inte längre använder Roundup-tolerant GMO-foder på sin gård, med Ib Borup Pedersen

Bakgrund:

I Sverige har kemikaliebolaget Monsantos ogräsmedel Roundup (aktiv ingrediens: glyfosat) varit uppmärksammat av experter och i media under många år. Det finns många frågetecken kring glyfosat och nedbrytningsprodukten AMPA som kan spridas och läcka till yt- och grundvatten, där dessa gifter kan skada växt- och djurlivet och slutligen hamna i vårt dricksvatten. Det finns ett stort behov av att granska glyfosat och användningen av Roundup och se över vilka risker dessa bekämpningsmedel egentligen innebär för människor, djurliv och miljö.

Användning av herbicider och problemet med resistens strider mot det svenska miljömålet om en giftfri miljö. Utvecklingen av fler ogräs med resistens mot olika herbicider verkar trolig, ju mer Roundup används. Glyfosat kan påverka den biologiska mångfalden på flera sätt. Det kan ha både kort- och långsiktiga, samt direkta och indirekta negativa effekter. Allt fler rapporter tyder på att glyfosat kan ha skadlig effekt på vattenlevande organismer som ett resultat av ämnets vanliga användning i jordbruk och skogsbruk. Roundup innehåller även andra ämnen än glyfosat för att giftet ska tränga in i plantorna., dock görs i stort sett alla toxikologiska studier bara på den aktiva ingrediensen (glyfosat) utan att ta hänsyn till hur Roundup egentligen fungerar.

Jordbruksekonomen Dr Charles Benbrook fick av Greenpeace i uppdrag att göra den första studien någonsin för att försöka se hur länder i Europa skulle påverkas ifall man tillåter odling av genetiskt modifierade herbicidtolerant majs, soja och sockerbetor.

Greenpeace har också rest till Argentina och USA för att prata med bönder och besöka deras samhällen för att se hur herbicidtoleranta GMO-grödor och odling i form av monokultur (en enda GMO-gröda på mycket stora arealer, som besprutas med Roundup från luften med flygplan) har påverkat deras ekonomi, miljö och hälsa.

Vittnesmål från Argentina och USA och Dr Benbrooks prognos ger en mycket bister bild av ett framtida Europa: Dramatisk ökning av ogräsmedelsbesprutning och förstörelse av landsbygden kan vara verklighet före 2025, ifall herbicidtoleranta genetiskt modifierade grödor godkänns.

Greenpeace inbjuder er som är intresserade av ogräsmedlet Roundup och GMO-frågor från både Sverige och Danmark att komma till Köpenhamn för en spännande chans att se dokumentärfilmen som visar verkligheten i Argentina och USA, följt av Dr Charles Benbrook presentation av sin studie (på engelska). Du kommer också att få träffa Wes Shoemyer och Wendel Lutz – två amerikanska bönder som deltar i filmen, som personligen upplevt den katastrof för jordbruket och samhället som orsakats av herbicidtoleranta GMO-grödor. Ställ gärna frågor! De är just nu i Europa för att varna europeiska jordbrukare: Följ inte det amerikanska exemplet.

Läs mer 20121023_invitation_kph_GMO

Söndagen den 21/10: Föredrag om brödberoende och genmanipulerad föda

“Föredrag om brödberoende och genmanipulerad föda” med Anders Lunneryd.
Söndagen den 21/10 kl. 14 i Backstugan Kulla, Upphärad, Trollhättans kommun.
För mer info och vägbeskrivning kontakta: lena.calmestrand@gmail.com
Du kan också läsa mer på vår hemsida www.backstugansvanner.se