30 % av livsmedlen i Halmstads kommun är ekologiska

Halmstads kommun bland de bästa i landet att använda ekologiska livsmedel!
Pressmeddelande • 2014-09-12 09:24 CESThalmstad

Halmstads kommun är en bland 57 andra kommuner och landsting som i år platsar i Ekomatsligan, en nationell ranking med de kommuner och landsting som är bäst på att köpa in ekologisk producerade livsmedel. 30 % av livsmedlen i Halmstads kommun är ekologiska.

Halmstads kommun har tillsammans med 57 andra kommuner och landsting klassat in i årets Ekomatsliga som arrangeras av EkoMatCentrum, ett informationscentrum för ekologiska produkter.

Ekomatsliga är en nationell ranking med de i särklass bästa kommunerna, landstingen och regionerna i Sverige avseende inköp av ekologiska livsmedel. Minst 25 % av inköpen ska vara ekologiskt producerade livsmedel. Halmstads kommun har i sina kök och restauranger hittills i år nått 30 %.

Ekomatsligans 57 vinnare premieras vid en stor konferens om ekologisk mat i Stockholm den 13 oktober.

– Vi är glada över att vara bland de främsta i landet vad gäller andelen ekologisk mat, men detta är bara början, säger ordförande i servicenämnden Svein Henriksen (MP).

– Ett bra kvitto på att vi är på rätt väg och får välförtjänt uppmärksamhet, säger Micael Nilsson (S), vice ordförande i servicenämnden.

– Det här är bara början. Målet för 2014 är redan uppnått och då har vi gått från några få procent för ett par år sedan till där vi är nu, säger Joakim Lindh, verksamhetschef för Måltidsservice.

Fakta:
Servicenämnden ansvarar för Måltidsservice som årligen serverar över två miljoner portioner skolmat och över en halv miljon portioner till äldreomsorgen. 2014 är andelen ekologisk producerade 30 % av totala mängden inköpta livsmedel.

Kontakt: Svein Henriksen (MP), ordf. Servicenämnden 0706 – 10 81 98, svein.henriksen@halmstad.se Micael Nilsson (S), vice ordf. Servicenämnden 035 – 18 01 64, micael.nilsson@halmstad.se Joakim Lindh, Verksamhetschef, 070-217 49 36, joakim.lindh@halmstad.se Richard Asplund, Inspiratör, 0708-455907, richard.asplund@halmstad.se

Halmstad är landets 19:e största kommun med cirka 94 000 invånare. Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler. Kommunen strävar tillsammans med sina cirka 7 800 medarbetare efter att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad. Vi hjälper helt enkelt till att göra Halmstad ännu trevligare att bo, utvecklas och vistas i.

Publicerad: 2014-08-26
Ökad andel ekologisk mat i kommunens restauranger
Målet för 2014 var att 27 % av all mat som serveras i skolor och till äldreboende i Halmstads kommun skulle vara ekologisk producerad. Redan efter fem månader har vi passerat 30 %!

Publicerad: 2013-09-06
Nu är skolmaten KRAV-märkt!
Som första skolrestaurang i Halmstads kommun har Kattegattgymnasiet erhållit certifikat för ekologiskt produktion enligt KRAV:s regler

Annonser

GMO-fältförsök i Halmstads kommun och Laholms kommun med GMO-träd

GMO-fältförsök: Ansökan om fältförsök med genetiskt modifierad asp
Ansökningsuppgifter
a) Ansökningsnummer – B/SE/14/6846
b) Datum för mottagande av ansökan – 2014-08-21
c) Projektets namn
Snabbväxande hybridaspar – hur är sambandet mellan tillväxt i växthuset och i fält? – Förlängning
d) Planerad utsättningsperiod
2015-2019
A.2. Sökanden (företag, institution eller motsvarande)
Namn: Umeå Universitet, Umeå Plant Science Centre, Fysiologisk botanik
(…..)
C.2. Utsättningsplatsens lokalisering
Arlösa gård i Halmstads kommun och Våxtorps planskola I Laholms kommun
C.3. Platsens storlek (m2)
Mindre än en hektar på varje lokal

— Originalmeddelande —
Från: Heléne Ström
Datum:2014-09-12 10:02 (GMT+01:00)
Till: Genteknik
Rubrik: Ansökan om fältförsök med genetiskt modifierad asp

Hej!
Du får detta mail eftersom du bett om att få information om ansökningar om fältförsök med genetiskt modifierade växter.
Jordbruksverket har fått en ansökan om förnyat godkännande av fältförsök med genetiskt modifierad hybridasp. Dessa aspar fick tillstånd att planteras ut 2010 (Jordbruksverkets dnr 22-12395/09).
En sammanfattning av ansökan finns publicerad i tabellen längst ner på följande sida:
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/genteknikgmo/kommenteraansokningar.4.4b00b7db11efe58e66b80003028.html
Alternativ sökväg: Startsida / Odling / Genteknik (GMO)/ Kommentera ansökningar
Allmänheten och andra intresserade ska ges tillfälle att yttra sig innan Jordbruksverket fattar beslut i tillståndsfrågan enligt 2 kap 10 § förordning (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön.
Synpunkter ska skickas till genteknik@jordbruksverket.se senast 16 oktober 2014.

Genetiskt modifierade organismer i Sverige (Naturvårdsverket)
En genetiskt modifierad organism (GMO) är förändrad i arvsmassan på ett sätt som inte kan ske naturligt. GMO som kan hota människors hälsa eller hota eller utarma biologisk mångfald i Sverige ska inte släppas ut i miljön.

Remissvar angående fältförsök med hybridasp (Naturskyddsföreningen)
GMO-träden skapar farhågor (Förbundet Sveriges Småbrukare)
Naturvänner varnar för GMO (Skydda Skogen)
Naturvårdsföreningen om GMO (Simlångsdalens naturvårdsförening)

GENETICALLY ENGINEERED TREES – THE NEW FRONTIER OF BIOTECHNOLOGY (CENTER FOR FOOD SAFETY (CFS) SEPTEMBER 2013): This report suggests that GE trees and plantations are not a visionary, sustainable way forward, and instead will lead to myriad, widespread harm to nature and societies.

GreenMedTV: Genetically Engineered Trees – The Increasing Threat / Documentary Video
The Growing Threat Genetically Engineered Trees – Award winning documentary film explores the growing global threat of genetically engineered trees to our environment and to human health. The film features David Suzuki, who explores the unknown and possibly disastrous consequences of improperly tested GE methods. Producer: tankerenemy.

Jordbruksverket: Fältförsök
I Sverige har man har gjort fältförsök med genmodifierade växter sedan 1989. De vanligaste växterna i fältförsök har varit potatis, raps och sockerbeta. Andra växter som används är till exempel backtrav, äpple, lin och majs.

Beslut om fältförsök med genetiskt modifierad hybridasp och asp

Beslut om fältförsök med genetiskt modifierad hybridasp
År
Genetisk modifiering
Sökande
Beslut
2014 Ändrade vedegenskaper SLU 4.6.18-761/14PDF
2013 Asp som modellsystem Umeå universitet 22-2655/12PDF
2012 Ökad tillväxt SweTree 22-12623/11PDF
2011 Ökad tillväxt, torkresistent SweTree 22-2397/11PDF
2011 Ökad tillväxt SLU Umeå 22-3992/11PDF
2010 Ökad tillväxt Umeå Universitet 22-12395/09 PDF
2008 Insektsresistens och ändrad lignin SLU Umeå 22-379/08PDF
2004 Fotosyntesrelaterade proteiner Umeå Unviersitet 22-1309/04PDF


European Commission > JRC > IHCP > Our Databases > GMOinfo – GMOregister
Deliberate release into the environment of plants GMOs for any other purposes than placing on the market (experimental releases)

GMO-fältförsök 2013: Umeå, Laholm, Halmstad, Kristianstad, Lomma

Fältförsök med genetiskt modifierade växter
Jordbruksverket

Här finns en översiktskarta som visar de platser som används för fältförsök, eller där försök planeras, under 2013. Klicka på försöksplatsen för att få upp en detaljerad kartbild. Siffrorna syftar på försökets nummer i tabellen nedan.

I tabellen finns mer information om försöken. För de försök som har startat anges kommun och areal. För de försök som ännu inte har påbörjats anges den kommun där försök planeras. Vi uppdaterar med uppgifter om areal vartefter försöken startar.

Tabellen innehåller även en ansökan som har kommit in och som vi ännu inte har fattat beslut om. För det försöket anges de uppgifter som ansökan innehåller.

Vid alla försök används olika skyddsåtgärder för att t.ex. förhindra spridning från platsen. Dessutom används skyddsåtgärder för att pollen från försöken inte ska hamna i honung. Backtrav odlas under insektsnät. Hybridasp, äpple och päron blommar inte. Potatis och oljekål odlas på minst 3 km avstånd från registrerade biodlingar. Läs mer om vad som gäller för varje försök i beslutet (klicka på beslutsnumret i tabellen).

Översikt fältförsök med GMO 2013

Tabell över fältförsök med genetiskt modifierade växter

Nr

Gröda

Genetisk modifiering

Kommun (areal)

Tillstånds-havare¹

Besluts- nummer

1 Backtrav Utslagning av gener Umeå Umu 22-2015/12 PDF
2 Hybridasp Ökad tillväxt, torktolerans Laholm (0,84 ha) SweTree 22-2397/11PDF
3 Hybridasp Ökad tillväxt Laholm (0,35 ha) SLU Umeå 22-3992/11PDF
4 Hybridasp Ökad tillväxt Halmstad (1 ha) Umu 22-12395/09PDF
5 Hybridasp Ökad tillväxt Laholm (1 ha) Umu 22-12395/09PDF
6 Hybridasp Ökad tillväxt Laholm (0,3 ha) SweTree 22-12623/11PDF
7 Hybridasp och asp Asp som modellsystem Laholm Umu Beslut finns inte än
8 Oljekål Ändrad fett-sammansättning Kristianstad SLU Alnarp 22-11749/11PDF
9 Potatis Ökad amyloshalt, ökad oljehalt Kristianstad SLU Alnarp 22-11399/11PDF
10 Äpple och päron (grundstam) Förbättrad rotningsförmåga Lomma (1,6 ha) SLU Alnarp 22-12183/09PDF
SLU = Sveriges lantbruksuniversitet, Umu = Umeå universitet, SweTree = SweTree Technologies AB

Sidan senast uppdaterad:   2013-03-21

GMO i Laholm, Halmstad och Lomma

Fältförsök med genetiskt modifierade växter 2012
Jordbruksverket senast uppdaterad: 2012-02-06

I tabellen nedan finns årets fältförsök. Angivna arealer är inklusive gångar, icke genetiskt modifierat kontrollmaterial och skyddsbårder. Försöken är i tabellen uppdelade per beslutsnummer och avspeglar inte det totala antalet fält eftersom det på ett fält kan pågå fler försök. Vi fyller i uppgifterna vartefter de kommer in till Jordbruksverket.

Fältförsök med genetiskt modifierade växter 2012
Gröda Genetisk modifiering Kommun (areal) Tillstånds-havare * Besluts- nummer

Hybridasp Ökad tillväxt, torktolerans Laholm (0,84 ha) SweTree 22-2397/11

Hybridasp Ökad tillväxt Laholm (0,35 ha) SLU Umeå 22-3992/11

Hybridasp Ökad tillväxt Halmstad (1 ha) , Laholm (1 ha) Umu 22-12395/09

Äppel och pärongrundstam Förbättrad rotningsförmåga Lomma (1,6 ha) SLU Alnarp 22-12183/09

SLU = Sveriges lantbruksuniversitet
Umu = Umeå universitet

Ring växt- och miljöavdelningen:
036-15 50 00 (växel)

Från Livsmedelsverket om förbjudet genmodifierat ris

from zofia.kurowska@slv.se
till akiko.frid@greenpeace.org
kopia upplysningen@slv.se
datum 11 juni 2010 11.18
ämne SV: Förbjudet genmodifierat ris

Hej!
Bo Risbergs import AB har tagit in 175 kartonger med risnudlar Vermicalli via Nederländerna från Kina. Totalt handlar det om 2625 kg. Produkten finns inte kvar på lagret hos Risbergs utan har enligt importören levererats ut till butiker i de kommuner som du nämner nedan.
Huddinge kommun har begärt av Risbergs att de kommer in med en redogörelse för om det finns något kvar av partiet ute i landet. Någon redogörelse har ännu inte kommit in från Risbergs och Huddinge kommun.

Vänliga hälsningar

Zofia

Zofia Kurowska
Statsinspektör
Tillsynsavdelningen
telefon 018-17 55 08
Box 622, 751 26 UPPSALA
Tel. 018-17 55 00
http://www.livsmedelsverket.se


Otillåtet GMO-ris säljs i Sverige (MiljöAktuellt GMO | 2010-06-10)
Enligt ATL har risets sålts till Strängnäs, Sundsvall, Partille, Umeå, Halmstad, Norrköping och Årsta i Stockholm.

Risberg Import AB – Dalhemsvägen 35 – SE-141 46 Huddinge – Sweden
Tel: +46-(0)8-608 17 00 – Fax: +46(0)8-60817 10 – E-mail:info@risbergimport.se


EU RASFF:
1. 01/06/2010 07/06/2010 2010.AYZ DE unauthorised genetically modified (riceline KMD1; KeFeng6) rice in wasabi coated peanuts from China nuts, nut products and seeds
2. 04/06/2010 04/06/2010 2010.AZQ IT unauthorised genetically modified (BT63) rice vermicelli from China cereals and bakery products
3. 02/06/2010 02/06/2010 2010.AZH DE unauthorised genetically modified (presumably KeFeng6) rice crackers coated with nuts from China cereals and bakery products
4. 29/04/2010 26/05/2010 2010.0523 DE unauthorised genetically modified (presumably KeFeng6) rice vermicelli from China, via the Netherlands cereals and bakery products
5. 30/04/2010 26/05/2010 2010.0533 SE unauthorised genetically modified (Bt63) rice Vermicelli from China cereals and bakery products
6. 26/05/2010 26/05/2010 2010.AYB NL unauthorised genetically modified (presumably KeFeng6) rice vermicelli from China cereals and bakery products

8. 05/02/2010 25/05/2010 2010.0140 FI unauthorised genetically modified (Bt 63) rice vermicelli from China, via the Netherlands cereals and bakery products

10. 05/03/2010 14/05/2010 2010.0272 DE unauthorised genetically modified (Bt – presumably KeFeng6) rice vermicelli from China, via the Netherlands cereals and bakery products

12. 06/05/2010 06/05/2010 2010.AUY IT unauthorised genetically modified (Bt63) rice spaghetti from China cereals and bakery products

(Mer)

Genmodifierat ris i Sundsvall
Nyheter P4 Västernorrland fredag 11 juni 2010

Otillåtet genmodifierat ris har nått Sundsvall via Nederländerna och ursprungligen från Kina. Det handlar om risnudlar som till viss del innehåller det otillåtna riset. Produkten har stoppats och livsmedelsverket väntar nu på en rapport från den svenska grossisten.

(…..)

Produkten är nu stoppad eftersom det inte finns någon förhandsriskbedömning gjord av GMO-riset.

Om det finns någon risk i att äta risnudlarna tror inte Zofia Kurowska som handlägger ärendet för livsmedelsverket i Sverige. Men helt säkert kan man aldrig ändå veta, enligt henne.

(Läs mer)

Genmodifierat ris i Partille
Nyheter P4 Göteborg fredag 11 juni 2010

Otillåtet genmodifierat ris har nått Sundsvall via Nederländerna och ursprungligen från Kina. Det handlar om risnudlar som till viss del innehåller det otillåtna riset. Produkten har stoppats och livsmedelsverket väntar nu på en rapport från den svenska grossisten.

– Man ska göra en riskvärdering av GMO-ris innan det får släppas ut på marknaden i Europa. Kineserna har inte ansökt om en riskvärdering, och därför kan det inte vara godkänt för Sverige och Europa, säger Zofia Kurowska som handlägger ärendet för livsmedelsverket i Sverige.

(…..)

Om det finns någon risk i att äta risnudlarna tror inte Zofia Kurowska. Men helt säkert kan man aldrig ändå veta, enligt henne.

– Det vet vi inte eftersom vi inte fått någon dokumentation för det här riset.

(Läs mer)

Otillåtet GMO-ris från Kina igen säljs i Sverige

Otillåtet GMO-ris säljs i Sverige
MiljöAktuellt GMO | 2010-06-10

(…..)

Enligt ATL har risets sålts till Strängnäs, Sundsvall, Partille, Umeå, Halmstad, Norrköping och Årsta i Stockholm.

(Läs mer)

Genmodifierat ris i Halmstad
Hallandsekot onsdag 09 juni 2010

Livsmedelsverket har spårat ett parti otillåtet genmodifierat (GMO) ris som kommer från Kina till en grossist i Huddinge. Partiet på drygt 2,6 ton har sedan sålts vidare till sju orter bland annat till Halmstad.

(Läs mer)

Genmodifierat ris i Umeå
VF Folkbladet 2010/06/10

Förbjudet genmodifierat ris har hittats i mat som köpts upp av livsmedelsleverantören Servera i Umeå.
– Vi kände inte till det här, men vi tar det på största allvar, säger Erland Andersson, platschef på Servera i Umeå.

Servera i Umeå levererar mat till storkök, bland annat offentliga som skolor, sjukhem, landsting och även till restauranger i hela Norrland.
En livsmedelsimportör i Huddinge har sålt vidare 175 kartonger med strax över 2,6 ton av livsmedel innehållande ris från Kina. Vid ett stickprov i Holland upptäcktes dock att det innehöll spår av otillåtet genmodifierat ris.
Och en del av detta har alltså hamnat i Umeå.
Enligt Livsmedelsverket har de haft problem med risnudlar från Kina i ett antal år. Och ofta hinner det konsumeras innan det stoppas.
– Det är inte godkänt. De har inte ens ansökt om att få det godkänt. Och allt GMO (genmodifierad mat) ska riskvärderas i Europa innan det släpps. Vi har nolltolerans, säger Zofia Kurowska stadsinspektör på Livsmedelsverket som berättar att det huvudsakligen handlar om risnudlar.

(…..)

Två till tre liknande fall har inträffat i Sverige hittills i år. Enligt Zofia Kurowska har därför många företag slutat importera risprodukter från Kina för att kringgå problemet.
Men inte Servera.
Enligt Umeås platschef Erland Andersson har de valt att inte göra det eftersom de gör egna revisioner direkt ute hos leverantörerna.
Då VF kontaktade honom i går hade de ännu inte fått informationen att GMO–nudlarna spårats till dem.
– Vi ska gå till botten med det här och boka möte med leverantören. Gå igenom och se om vi har något parti i vårt lager och stoppa försäljningen. Sedan ska vi ta kontakt med våra kunder och se om de har några partier. Oavsett om det här inte är något matlarm med fara för hälsan så ska informationen vara tydlig.

(Läs mer)

Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan 2010-2013

GM Contamination Register