GMO-fältförsök i Halmstads kommun och Laholms kommun med GMO-träd

GMO-fältförsök: Ansökan om fältförsök med genetiskt modifierad asp
Ansökningsuppgifter
a) Ansökningsnummer – B/SE/14/6846
b) Datum för mottagande av ansökan – 2014-08-21
c) Projektets namn
Snabbväxande hybridaspar – hur är sambandet mellan tillväxt i växthuset och i fält? – Förlängning
d) Planerad utsättningsperiod
2015-2019
A.2. Sökanden (företag, institution eller motsvarande)
Namn: Umeå Universitet, Umeå Plant Science Centre, Fysiologisk botanik
(…..)
C.2. Utsättningsplatsens lokalisering
Arlösa gård i Halmstads kommun och Våxtorps planskola I Laholms kommun
C.3. Platsens storlek (m2)
Mindre än en hektar på varje lokal

— Originalmeddelande —
Från: Heléne Ström
Datum:2014-09-12 10:02 (GMT+01:00)
Till: Genteknik
Rubrik: Ansökan om fältförsök med genetiskt modifierad asp

Hej!
Du får detta mail eftersom du bett om att få information om ansökningar om fältförsök med genetiskt modifierade växter.
Jordbruksverket har fått en ansökan om förnyat godkännande av fältförsök med genetiskt modifierad hybridasp. Dessa aspar fick tillstånd att planteras ut 2010 (Jordbruksverkets dnr 22-12395/09).
En sammanfattning av ansökan finns publicerad i tabellen längst ner på följande sida:
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/genteknikgmo/kommenteraansokningar.4.4b00b7db11efe58e66b80003028.html
Alternativ sökväg: Startsida / Odling / Genteknik (GMO)/ Kommentera ansökningar
Allmänheten och andra intresserade ska ges tillfälle att yttra sig innan Jordbruksverket fattar beslut i tillståndsfrågan enligt 2 kap 10 § förordning (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön.
Synpunkter ska skickas till genteknik@jordbruksverket.se senast 16 oktober 2014.

Genetiskt modifierade organismer i Sverige (Naturvårdsverket)
En genetiskt modifierad organism (GMO) är förändrad i arvsmassan på ett sätt som inte kan ske naturligt. GMO som kan hota människors hälsa eller hota eller utarma biologisk mångfald i Sverige ska inte släppas ut i miljön.

Remissvar angående fältförsök med hybridasp (Naturskyddsföreningen)
GMO-träden skapar farhågor (Förbundet Sveriges Småbrukare)
Naturvänner varnar för GMO (Skydda Skogen)
Naturvårdsföreningen om GMO (Simlångsdalens naturvårdsförening)

GENETICALLY ENGINEERED TREES – THE NEW FRONTIER OF BIOTECHNOLOGY (CENTER FOR FOOD SAFETY (CFS) SEPTEMBER 2013): This report suggests that GE trees and plantations are not a visionary, sustainable way forward, and instead will lead to myriad, widespread harm to nature and societies.

GreenMedTV: Genetically Engineered Trees – The Increasing Threat / Documentary Video
The Growing Threat Genetically Engineered Trees – Award winning documentary film explores the growing global threat of genetically engineered trees to our environment and to human health. The film features David Suzuki, who explores the unknown and possibly disastrous consequences of improperly tested GE methods. Producer: tankerenemy.

Jordbruksverket: Fältförsök
I Sverige har man har gjort fältförsök med genmodifierade växter sedan 1989. De vanligaste växterna i fältförsök har varit potatis, raps och sockerbeta. Andra växter som används är till exempel backtrav, äpple, lin och majs.

Beslut om fältförsök med genetiskt modifierad hybridasp och asp

Beslut om fältförsök med genetiskt modifierad hybridasp
År
Genetisk modifiering
Sökande
Beslut
2014 Ändrade vedegenskaper SLU 4.6.18-761/14PDF
2013 Asp som modellsystem Umeå universitet 22-2655/12PDF
2012 Ökad tillväxt SweTree 22-12623/11PDF
2011 Ökad tillväxt, torkresistent SweTree 22-2397/11PDF
2011 Ökad tillväxt SLU Umeå 22-3992/11PDF
2010 Ökad tillväxt Umeå Universitet 22-12395/09 PDF
2008 Insektsresistens och ändrad lignin SLU Umeå 22-379/08PDF
2004 Fotosyntesrelaterade proteiner Umeå Unviersitet 22-1309/04PDF


European Commission > JRC > IHCP > Our Databases > GMOinfo – GMOregister
Deliberate release into the environment of plants GMOs for any other purposes than placing on the market (experimental releases)

GMO-fältförsök 2013: Umeå, Laholm, Halmstad, Kristianstad, Lomma

Fältförsök med genetiskt modifierade växter
Jordbruksverket

Här finns en översiktskarta som visar de platser som används för fältförsök, eller där försök planeras, under 2013. Klicka på försöksplatsen för att få upp en detaljerad kartbild. Siffrorna syftar på försökets nummer i tabellen nedan.

I tabellen finns mer information om försöken. För de försök som har startat anges kommun och areal. För de försök som ännu inte har påbörjats anges den kommun där försök planeras. Vi uppdaterar med uppgifter om areal vartefter försöken startar.

Tabellen innehåller även en ansökan som har kommit in och som vi ännu inte har fattat beslut om. För det försöket anges de uppgifter som ansökan innehåller.

Vid alla försök används olika skyddsåtgärder för att t.ex. förhindra spridning från platsen. Dessutom används skyddsåtgärder för att pollen från försöken inte ska hamna i honung. Backtrav odlas under insektsnät. Hybridasp, äpple och päron blommar inte. Potatis och oljekål odlas på minst 3 km avstånd från registrerade biodlingar. Läs mer om vad som gäller för varje försök i beslutet (klicka på beslutsnumret i tabellen).

Översikt fältförsök med GMO 2013

Tabell över fältförsök med genetiskt modifierade växter

Nr

Gröda

Genetisk modifiering

Kommun (areal)

Tillstånds-havare¹

Besluts- nummer

1 Backtrav Utslagning av gener Umeå Umu 22-2015/12 PDF
2 Hybridasp Ökad tillväxt, torktolerans Laholm (0,84 ha) SweTree 22-2397/11PDF
3 Hybridasp Ökad tillväxt Laholm (0,35 ha) SLU Umeå 22-3992/11PDF
4 Hybridasp Ökad tillväxt Halmstad (1 ha) Umu 22-12395/09PDF
5 Hybridasp Ökad tillväxt Laholm (1 ha) Umu 22-12395/09PDF
6 Hybridasp Ökad tillväxt Laholm (0,3 ha) SweTree 22-12623/11PDF
7 Hybridasp och asp Asp som modellsystem Laholm Umu Beslut finns inte än
8 Oljekål Ändrad fett-sammansättning Kristianstad SLU Alnarp 22-11749/11PDF
9 Potatis Ökad amyloshalt, ökad oljehalt Kristianstad SLU Alnarp 22-11399/11PDF
10 Äpple och päron (grundstam) Förbättrad rotningsförmåga Lomma (1,6 ha) SLU Alnarp 22-12183/09PDF
SLU = Sveriges lantbruksuniversitet, Umu = Umeå universitet, SweTree = SweTree Technologies AB

Sidan senast uppdaterad:   2013-03-21

GMO-träd: Documentary- A Silent Forest

Jordbruksverket är inte nöjd över GMO-asp försöket av SLU

SLU hotas av vite för gmo-asp
ATL 20120103

Jordbruksverket hotar SLU med vite eftersom universitet bortsett från vissa krav gällande odlingen av genmodifierade aspar i Laholm.

Jordbruksverket kräver att ett område på 50 meter kring försöksplatsen med genmodifierade hybridaspar ska vara fritt från aspar.

(…..)

Men inget av det är gjort

(…..)

Jordbruksverket är inte nöjd över svaret och förelägger SLU med vite på 20 000 kronor om de inte uppfyllt kraven till den 31 maj.

(Läs mer)

Mer om GMO-träd på hejdagmo: http://hejdagmo.se/?s=gmo-tr%C3%A4d

Stoppa GMO-träd

En rad organisationer vädjar till FN-mötet i Hyderabad, Indien om biologisk mångfald att stoppa genetiskt modifierade träd. Kampanjen hänvisar till CBD-mötet i Bonn 2008 och menar att det inte finns något ”säkert” sätt att hantera GMO-träd. Isis Alvarez vid Global Forest Coalition uppger att skogsindustrin vill ta fram snabbväxande träd, men att detta skadar de som bor i närheten av trädplanteringsområden. Dessutom finns planer på GMO-träd som tål bekämpningsmedel (vilket t ex skulle göra det möjligt att bespruta stora skogar från luften med Roundup).

Det finns stor risk att CBD-mötet i Hyderabad leder till internationella avtal som gör det möjligt för GMO-företagen att exportera GMO-träd i framtiden.

(Läs mer här)

Press Release: Organizations Renew Demand to UN for Global Ban on GM Trees
World Rainforest Movement, Global Justice Ecology Project, Global Forest Coalition, Biofuelwatch, Campaign to Stop GE Trees

Joint Press Release 2 October 2012
Organizations Renew Demand to UN for Global Ban on GM Trees

Fältförsök med genetiskt modifierade växter 2012

Gröda

Genetisk modifiering

Kommun (areal)

Tillstånds-havare *

Besluts- nummer

Hybridasp Ökad tillväxt, torktolerans Laholm (0,84 ha) SweTree 22-2397/11PDF
Hybridasp Ökad tillväxt Laholm (0,35 ha) SLU Umeå 22-3992/11PDF
Hybridasp Ökad tillväxt Halmstad (1 ha) , Laholm (1 ha) Umu 22-12395/09PDF

GMO-träd är Super-Gau i naturen, den största olyckan man kan föreställa sig

Med naturens egna villkor som riktmärke
Ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 31, 10 augusti 2012

Skogsekonomen Lutz Fähser har gjort mycket för det ekologiska skogsbruket i Tyskland. Nu arbetar han också i Etiopien för att skapa en ”biosfärareal”, en slags naturpark. Nyligen var han i Sverige och Miljömagasinet träffade honom för att prata om skogens möjligheter.

Lutz Fähser (längst till höger) på skogsbesök i Laholm efter några dagar på Åfallets skogsfestival.

Det sista vi pratar om innan Lutz Fähser stiger på tåget i Laholm, på väg hemåt, är plantering av genmodifierade träd. Lutz Fähser, skogsekonomen, är känd för sina framgångsrika insatser för ekologiskt skogsbruk i Tyskland. Han har också arbetat med bistånd och rådgivning med tonvikt på skog lite varstans på jorden.

Efter några dagar på Åfallets skogsfestival i Örebrotrakten är han nu på väg hem till Lübeck. Hela helgen i Laholm har gått åt till studiebesök och samtal om skog i Sverige och Tyskland, och om pågående projekt i Östeuropa, Etiopien och Chile där Lutz Fähser är anlitad som ideellt medverkande rådgivare.

Jag berättar om en försöksodling av genmanipulerade träd i Laholm. Det besvarar Lutz Fähser med ett förtvivlat skratt. Och han berättar engagemat om en avgörande politisk händelse i Tyskland: När den federala skogsvårdslagen skulle revideras 2010 var de politiska partierna osäkra om hur de skulle ställa sig till genmodifierade träd.

– De bjöd in mig för att kunna ställa lite frågor. Det gick jag inte med på. Jag krävde tio minuter för att tala om detta intrång av patenterade träd.

Efteråt var samtliga partier (utom Liberalerna, FDP) överens om att i lagenförbjuda genmanipulerade träd. Och Lutz Fähser förklarar för mig:

– Det går kanske bra med första generationens träd men sedan är det slut, fröna gror inte och träden kan inte föryngra sig själva. Några stora företag i världen äger patentet på träden, som skogsägare blir beroende av. Genmodifierade träd är Super-Gau i naturen, den största olyckan man kan föreställa sig, säger Lutz Fähser med eftertryck.

Begreppet han använder skapades för kärnkraften efter Tjernobylkatastrofen.

(Läs mer)

Text och foto: Sanni Gerstenberg

Fakta: Biosfärreservat

Ett UNESCO-biosfärreservat som finns i många länder på jorden ska bevara en regions unika natur på lång sikt. Det ska skapa nya inkomstkällor för befolkningen genom ekoturism och genom odling och distribuering av regionala produkter.

Biosfärreservatprojektet Tanasjö subventioneras av det tyska federala ministeriet för ekonomiskt samarbete och utveckling (BMZ) i den mån mottagarlandet är med om ett samarbete. Genom att skydda fuktområden kring sjön bidrar projektet dessutom delvis till ett världsomfattande klimatskydd.

Ingen besprutning, ingen gödsling, inga plantskoleplantor, inga genmodifierade plantor…

Han räddar skogen
ETC torsdag, juli 12, 2012

REPORTAGE
Skogen, gammelskogen, urskogen. Skogen som är ett hem för tusentals arter och som vårt land en gång var täckt av. Den håller på att försvinna. Men Viktor Säfve har vigt sitt liv åt att rädda den.

Plötsligt öppnar sig skogen på båda sidorna om grusvägen. Ett gult torp skymtar uppe på en kulle. Till vänster finns en fårhage och till höger flera stora tältkåtor. Det här är Åfallet naturby. Viktor Säfves hem och livsverk.

Hit, till skogen i södra Närke kom han för över tio år sedan från Norrbotten. Hans familj letade efter en plats där de alla kunde träffas och arbeta tillsammans. Blickarna föll på ett gammalt skolhus i byn Haddebo, där Viktors mormor hade vuxit upp.

– Och så kom jag hit och förälskade mig i skogarna, säger Viktor Säfve.

Med tiden köpte han sitt eget torp och en bit mark. Här lever han nu tillsammans med sin kollega och flickvän Elin och härifrån strömmar hans engagemang för skogen. De senaste tio åren har han ägnat varje dag åt att försöka rädda den gammelskog vi har, den skog som är helt orörd eller som brukades för så länge sedan att den håller på att återfå sin naturliga utformning.

– Det är vilda västern i skogen. Den som äger skogen får göra nästan vad som helst med den, förstöra den helt, utan att det blir några konsekvenser, säger Viktor Säfve.

(…..)

I dag finns bara några få procent gammal naturskog kvar i Sverige. All annan skog har brukats mer eller mindre intensivt, det vill säga träd har avverkats för industrin. Sedan 50-talet har den vanligaste formen av skogsbruk varit kalhyggen. Nästan alla träd tas ned, sedan återplanteras nya, framtagna i plantskolor. Resultatet blir trädplantager, där alla träd är av samma sort, lika gamla och står i nästan raka rader. Den här nya sortens skogar är inga naturliga ekosystem.

– På listan över arter utrotningshotade arter i Sverige är 2 100 kopplade till skogen. Det är ett tydligt tecken på att deras naturliga miljöer krympt och håller på att försvinna, säger Viktor Säfve.

Kan fortsätta bruka 80 procent av skogen

När vidden av hotet mot den svenska skogen gick upp för honom startade han föreningen Skydda skogen tillsammans med en grupp konstnärer, författare, forskare och aktivister. Förutom att skydda gammelskogen och låta den stå orörd så vill föreningen att skogsbruket ska bli mer naturnära.

– Vi säger att vi kan fortsätta att bruka kanske 80 procent av skogen på olika sätt. Det tycker jag ändå är ganska generöst. Men vi vill att skogsbruket ska ske mer i samklang med vad som är naturligt för skogen. Ingen besprutning, ingen gödsling, inga plantskoleplantor, inga genmodifierade plantor, inga körskadade vattendrag och marker och inga klimatvidriga kalhyggen, säger Viktor Säfve.

Förutom att storskaligt skogsbruk hotar den biologiska mångfalden så är det också en källa till stora klimatutsläpp. Träden binder koldioxid och lagrar det som kol. I gammal skog kan koldioxid ha lagrats under hundratals år. Men när träden fälls och blir till exempel papper släpps koldioxiden ut och tillförs atmosfären.

Hitta andra värden i livet

Det är inte bara den svenska naturskogen som är hotad. Det ser likadant ut i andra delar av Europa och i världen. I våras avslöjade Skydda skogen till exempel att Ikea avverkar unik urskog i ryska Karelen. Och när Viktor Säfve och Skydda skogen i veckan arrangerar en skogsfestival i Åfallet är temat hela Nordeuropas gammelskogar.

– Svenska skogsbruks- och pappersföretag är stora i hela världen. Deras sätt att bruka skogen och kalavverka för att sen göra plantager sprider sig. Vi måste samla oss för att stoppa det, säger Viktor Säfve.

(Läs mer)