Importen av både nöt- och griskött minskade från länderna där lantbruksdjur utfodras med GMO-foder

Jordbruksverket (2014-09-12)
Importen till Sverige av nöt- och griskött minskade första halvåret 2014

Jordbruksverkets beräkningar av handeln med kött första halvåret 2014 visar att importen av både nöt- och griskött minskade. För nötkött var minskningen 7 procent medan importen av griskött krympte med knappt 6 procent omräknat till slaktad vikt. Samtidigt ökade exporten av båda köttslagen med 17 respektive 28 procent. Även den svenska produktionen ökade, framför allt av nötkött. Sammantaget gör detta att den svenskproducerade andelen av förbrukningen ökade med omkring 3 procent.

Jordbruksverkets beräkningar av den samlade marknadsutvecklingen för kött utgår från slaktad vikt. Detta för att det ska vara möjligt att jämföra handel med produktion. Samtliga produkter som innehåller kött omfattas av handelsberäkningen, även charkvaror. På detaljnivå är dock en jämförelse av handeln mätt i produktvikt möjlig och den visar att importen av nötkött från Tyskland sjönk med hela 17 procent första halvåret. Även för griskött är det importen från Tyskland som minskat mest, med 11 procent. Importen av griskött från Danmark sjönk också, men bara med 3 procent.

Minskad förbrukning av nöt- och griskött
Den beräknade förbrukningen av nöt- och griskött sjönk med drygt 3 respektive 4 procent första halvåret i år. Detta beror på att ökningen av den svenska produktionen av nöt- och griskött är mindre än den minskade tillgången på kött till följd av minskad import och ökad export.

Är detta ett trendbrott?
– Förbrukningen av kött i Sverige har ökat under lång tid, samtidigt som den svenska produktionen minskat. Detta har lett till att en allt större del av det kött vi äter i Sverige är importerat. Nu ser vi relativt stora förändringar i motsatt riktning under det första halvåret 2014, men det är för tidigt att säga om det rör sig om ett trendbrott. Samtidigt som vi ser dessa positiva signaler inom köttsektorn så oroas vi av situationen inom mejerisektorn, säger Åsa Lannhard Öberg på enheten för handel och marknad.

Förändring 2014/2013 (första halvåret)
Produktion
Import
Export
Förbrukning
Andel av förbrukningen producerad i Sverige
 
Nötkött
+3,5 % -7,0 % +17,3 % -3,2 % 52,8 % (+3,4 %)  
Griskött
+0,1 % -5,7 % +27,5 % -4,0 % 68,5 % (+2,8 %)  
Lammkött
+4,4 % +10,6 % +15,4 % +9,0 % 24,3 % (-1,1 %)  
Fågelkött
+3,0 % +24,4 %  
Tabellen visar förändringen i procent första halvåret 2014 jämfört med samma period 2013. Jordbruksverket har ännu inte tillgång till produktionssiffror för fågelkött första halvåret 2014.

(…..)
Dansk statistik över exporten av griskött till Sverige som nyligen publicerats visar att leveranserna till Sverige ökade första halvåret 2014. Ökningarna avser dock främst biprodukter och beredda produkter av gris, medan exporten till Sverige av rena styckningsdetaljer minskade med 10 procent.

(Läs mer på Jordbruksverket)

DCA – Danish Centre for Food and Agriculture, Aarhus University, Denmark (4 February 2014)
Memorandum on ”The feeding of genetically modified glyphosate resistant soy products to livestock”
Martin Tang Sørensen, Hanne Damgaard Poulsen and Ole Højberg, Department of Animal Science, Aarhus University, Denmark
Summary
(…..)
Based on the increasing use of glyphosate at global level over a number of years, on the glyphosate contents in GM soy, on the discovery of glyphosate in the urine of Danish cows and on the disparate inhibition by glyphosate of pathogenic and non-pathogenic bacteria, it is estimated that there is a need to test the two stated hypotheses. Similarly, there is a need to verify how much glyphosate there is in GM soy products imported for animal feed. The studies should include both in vitro laboratory experiments with relevant bacterial strains, and experiments with animals. An optimal and detailed protocol must be carefully designed, but could include soybean meal and cereals with known concentrations of glyphosate.

Detection of Glyphosate Residues in Animals and Humans (Received January 04, 2014; Accepted January 28, 2014; Published January 31, 2014)
Monika Krüger1, Philipp Schledorn1, Wieland Schrödl1, Hans-Wolfgang Hoppe2, Walburga Lutz3 and Awad A. Shehata1,4*
Abstract
In the present study glyphosate residues were tested in urine and different organs of dairy cows as well as in urine of hares, rabbits and humans using ELISA and Gas Chromatography-Mass Spectroscopy (GC-MS). The correlation coefficients between ELISA and GC-MS were 0.96, 0.87, 0.97and 0.96 for cattle, human, and rabbit urine and organs, respectively. The recovery rate of glyphosate in spiked meat using ELISA was 91%. Glyphosate excretion in German dairy cows was significantly lower than Danish cows. Cows kept in genetically modified free area had significantly lower glyphosate concentrations in urine than conventional husbandry cows. Also glyphosate was detected in different organs of slaughtered cows as intestine, liver, muscles, spleen and kidney. Fattening rabbits showed significantly higher glyphosate residues in urine than hares. Moreover, glyphosate was significantly higher in urine of humans with conventional feeding. Furthermore, chronically ill humans showed significantly higher glyphosate residues in urine than healthy population. The presence of glyphosate residues in both humans and animals could haul the entire population towards numerous health hazards, studying the impact of glyphosate residues on health is warranted and the global regulations for the use of glyphosate may have to be re-evaluated.

Document Title Determination of Glyphosate residues in human urine samples from 18 European countries
Test Compound Glyphosate and AMPA
Study Initiation Date March 2013
Study Completion Date June 6, 2013
Test Facility Medical Laboratory Bremen, Haferwende 12,
28357 Bremen, Germany
Sponsor BUND, FoE
Date of the Document June 12, 2013
(…..)
Conclusions
(…..)
In this study, 182 urine samples received from 18 European countries were analyzed for Glyphosate and AMPA residues using a new GC-MSMS method (see table 2). With a LOQ of 0,15 µg/l, on average 44 % and 36 % of the urine samples analyzed were found to contain quantifiable levels of Glyphosate and AMPA, respectively. However the frequency of detection calculated for each individual EU-state ranged from 10% to 90% (see Table 4). The highest Glyphosate concentration was 1,8 µg/L (Latvia 6), the highest AMPA concentration was 2,6 µg/L (Croatia 3). All in all 12 (6,6%) participants of the study significantly exceeded the tentative reference value of 0,8 µg/L for
Glyphosate (see section 4).
In general, Glyphosate and AMPA urinary level do not correlate very well. This is due to the finding that the ratio AMPA/Glyphosate (AGR) in human urine is very variable probably reflecting the variable AGRs in diet. A high AGR
suggests an additional exposure against Aminopolyphosphonate based tensides like ATMT or EDTMP, which easily degrade to AMPA.
The results give a first idea to which extent adults in 18 European countries are exposed to Glyphosate. The regional and individual variations are large. Diet seems to be the main sources of exposure. However, more scientific work is needed to distinguish between different exposure situations.


GMO-free Labelinglogo_ohne_gmo

The German term “ohne Gentechnik” is not an exact translation of the English term “GMO-free”. In German, the term has been coined to reflect precisely the legal definition of a food substance that is without any genetic engineered material

Statutory Source

In short, for a food product to be labeled “Ohne Gentechnik” (no genetic engineering), it must meet the following criteria. It should contain:

– No genetically modified organisms (GMOs) or parts thereof
– No vitamins, aromas, enzymes and other food additives manufactured with the help of GMOs
– No GMO material in animal feed, with strict time limits being observed if animals have at some point been given feed containing GMOs.

When buying food that carries the “Ohne GenTechnik” seal consumers will be assured that these three criteria are met.

Tyskland på väg mot GMO-fritt foder

Ska Tyskland sluta använda GMO-foder från januari 2015? Det är en stor fråga just nu. Handeln vill att uppfödarna omedelbart ska sluta med GMO-foder, men Thomas Jenning som företräder branschorganisationen ZDG vill utreda frågan innan man tar ställning. I Tyskland vill handeln att allt foder ska bli GMO-fritt, alltså även till kor och gris. Men höns och ägg har prioritet. Janning säger till tyska Lebensmittel-Zeitung att om man kommer överens kan man börja med GMO-fritt foder under 2015, efter skörden av soja. Handeln vill ha bättre regler för djurens välfärd och bland kraven är GMO-fritt foder ett viktigt steg som de tyska konsumenterna efterfrågar.

Geflügel: Handel will weg vom Genfutter
(Donnerstag, 28.08.2014)
Nach monatelanger Konfrontation sind die deutsche Geflügelbranche und der LEH im Gespräch über die Wiedereinführung von Futter ohne Gentechnik. Auch bei Schwein und Rind würde der Handel am liebsten auf Gensoja verzichten.
Mehr: http://www.gmo-free-regions.org/gmo-news/news/en/29674.html
Poultry: Retailers want to get away from GM feed

Från Greenpeace Tyskland (2014)
– 79 procent av de tyska medborgarna vill ägg och fjäderfä producerade GMO-fritt (foder)
– 93 procent vill ha en GMO-märkning på produkterna (animaliska produkter)
– 80 procent skulle betala upp till 10 öre mer för en kyckling, om den är producerad GMO-fritt (foder)
– 61 procent är villiga att betala 50 cent mer per kyckling
– 85 skulle betala 1 cent mer per GMO-fritt (foder) producerade ägg

Miljö- och konsumentorgansiationerna i Sverige och Norge vill värna GMO-friheten

Debatt: Vi måste kunna välja GMO-fri mat
Dagens industri
Uppdaterad 2014-09-01 07:53. Publicerad 2014-08-31 11:48

GMO-FARA. Ge inte djuren genmodifierat foder, anses skribenterna.

Sveriges och Norges konsumenter har hittills sagt nej till GMO. Trots detta överväger delar av lantbruket i Sverige att lämna sin tidigare restriktiva linje, konstaterar flera miljö- och konsumentorganisationer.

På torsdag (2014-09-04) kan Sveriges djurbönder fatta beslut om de skall köpa in genmodifierad soja (GMO) till djurfoder eller inte. Sveriges lantbruk har hittills varit GMO-fritt men delar av den svenska djurproduktionen vill nu ändra på detta . Att kunna välja kött, mjölk och ägg från djur som utfodrats med GMO-fritt foder är viktigt för svenska och norska konsumenter. Vi, miljö- och konsumentorganisationerna i Sverige och Norge, uppmanar våra livsmedelsproducenter att inte äventyra ett av det svenska lantbrukets viktigaste mervärden.

(…..)

Vår frihet att få välja GMO-fri mat i framtiden är beroende av att vi konsumenter och lantbrukare efterfrågar mat, utsäde och foder som inte är genmodifierade. Om svenska lantbrukare väljer att gå över till GMO-foder blir marknaden för GMO-fritt foder så liten att norska lantbrukare kan få stora problem med att hålla sin produktion GMO-fri. Vi uppmanar svenska producenter att lägga örat lite närmare marken och lyssna till oss konsumenter som idag väljer svenskt mycket tack vare de mervärden som den svenska produktionen ger. GMO-friheten är ett av dessa mervärden och den vill vi värna.

Örjan Brinkman, ordförande, Sveriges Konsumenter
Randi Flesland, direktør, Forbrukerrådet (Norge)
Lars Haltbrekken, leder, Norges Naturvernforbund (Friends of the Earth Norway)
Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen
Ellie Cijvat, ordförande, Jordens Vänner/Friends of the Earth Sweden
Annika Jacobson, chef, Greenpeace Sverige
Truls Gulowsen, leder, Greenpeace Norge
Maria Dirke, verksamhetsledare, Ekologiska Lantbrukarna
Ole Petter Bernhus, daglig leder, Debio
Regine Andersen, daglig leder, Oikos – Økologisk Norge

Läs mer på Dagens industri: http://www.di.se/artiklar/2014/8/31/debatt-vi-maste-kunna-valja-gmo-fri-mat/


Sveriges Konsumenter: Ståndpunkt om GMO
Forbrukerrådet (Norge): Sats på økologisk mat
Norges Naturvernforbund: GMO i nordisk perspektiv
Naturskyddsföreningen: Vi måste kunna välja GMO-fri mat
Jordens Vänner: Jordbruk och genteknik (GMO)
Greenpeace Sverige: Hållbart jordbruk och GMO
Greenpeace Norge: Si nei til genmanipulering
Ekologiska Lantbrukarna: GMO-debatt i Dagens Industri
Debio: Nettverk for GMO-fri mat og fôr
Oikos: Norsk laks bør merkes GMO-fri


Vi vil ha frihet til å velge (Aftenposten – Oppdatert: 01.sep. 2014 15:14)
Vår frihet til å velge GMO-fri mat i fremtiden er avhengig av at våre forbrukere og bønder etterspør mat, frø og fôr som ikke er genmodifisert.
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Vi-vil-ha-frihet-til-a-velge–7688036.html
Randi Flesland, direktør, Forbrukerrådet, Örjan Brinkman, ordförande, Sveriges Konsumenter, Lars Haltbrekken, leder, Norges Naturvernforbund/Friends of the Earth Norway, Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen, Ellie Cijvat, ordförande, Jordens Vänner/Friends of the Earth Sweden, Truls Gulowsen og Annika Jacobson, leder, Greenpeace Norge og Greenpeace Sverige, Ole Petter Bernhus, daglig leder, Debio, Regine Andersen, daglig leder, Oikos – Økologisk Norge, Maria Dirke, verksamhetsledare för Ekologiska Lantbrukarna

Margareta Åberg, LRFs grisexpert, Verksamhetsledare inom Sveriges Grisföretagare om GMO-djurfoder

from: margareta.aberg @ lrf.seMargareta_Abergwebb
till: hejda.gmo @ gmail.com
datum: 30 januari 2014 10:40
ämne: Re: Påminnelse Re: Angående djurfoder
skickat från: lrf.se

Har svarat genom LRF o Jan Eksvärd
Med vänlig hälsning,
Margareta

Skickat från min iPhone
——-
Publicerad 2013-09-27

GMO-fri soja kvarstår
Den 9 september fattade den svenska mjölkbranschens högsta beslutande råd, Mjölkdelegationen, beslut om att fodret till svenska kor även framöver ska vara fritt från GMO. Beslutet leder troligen till att även de övriga animalieproducerande grenarna fortsätter med GMO-fritt foder.
(…..)
Mjölkdelegationens beslut får troligen som konsekvens att även gris och fjäderfä fortsättningsvis hänvisas till GMO-fri soja, som i dagsläget är ungefär 50 öre dyrare per kilo än GMO-soja. Foderindustrin har svårt att hantera både GMO-soja och GMO-fri soja i samma fabrik. Anledningen är den lagstiftning som säger att foder som kan innehålla GMO måste märkas.
– Det är så att säga en nolltolerans för minsta lilla spår av GMO i foder som ska vara GMO-fritt, berättar Sven Hellberg, segmentschef foder på Lantmännen. Det innebär att om vi tillverkat ett foder med GMO-soja på en fabrikslinje så måste vi renköra den linjen innan vi kan tillverka ett foder som ska vara GMO-fritt på den linjen, och renkörning tar tid och kostar pengar, säger han.
– Det är annorlunda när man tillverkar till exempel eko­logiskt foder efter konventionellt. Då är det en överenskommelse som styr och det är acceptabelt att det ekologiska fodret kan innehålla spår av konventionella råvaror, berättar Hellberg. En lagstiftning, som det är frågan om i fallet med GMO är mycket strängare, konstaterar han.
En lösning på problemet skulle kunna vara att använda GMO-soja i vissa fabriker och GMO-fri soja i andra, men då skulle transportkostnaderna öka markant eftersom Sverige är så avlångt.
(Läs mer på Grisföretagaren)

Maria Donis, VD/MD Branschorganisationen Svensk Fågel om GMO-djurfoder

from: Maria Donis maria.donis @ svenskfagel.semariadonisgmo
till: Hej Då GMO Nätverk
datum: 24 januari 2014 09:49
ämne: Re: Påminnelse Re: Angående djurfoder

Hejsan!

Tack för påminnelsen – frågorna kom när jag var på utlandssemester. Ställningstagandet kring GMO-friheten var en gång i tiden baserad på att Mjölkbranschen fattade beslutet av försiktighetsprincip och dom är den största importören av soja. Det finns med andra ord ingen etisk hållning från branschens sida kring kravet på GMO-fri soja.

Branschen har däremot tagit ställning kring fiskmjöl i foder. Användningen av fiskmjöl i foder till kycklingar har minskat avsevärt under de sista åren då företag inom branschen beslutat att inte använda den formen av protein. Priset på fiskmjöl är idag högt och alternativa proteinfodermedel finns. Fiskmjöl i fodret till kycklingar ska inte användas då det etiskt och hållbart inte främjar miljön och ekosystemet i havet.

Importen av kyckling till EU kommer huvudsakligen från Brasilien och Thailand, 60 % resp 30 % där ingen GMO-fri soja används i uppfödningen. Av de cirka 35 % som importeras till Sverige är ca 80 % från Danmark. Majoriteten av det som är färdiga, beredda produkter är råvara från framför allt Brasilien och Thailand. Vidare är all import till Sverige av det röda köttet samt från mejeriprodukter baserad på GMO-soja.

Särhållningskostnaderna för bönderna är höga, såväl i Sverige som i Brasilien. Genom ett avsteg från GMO-friheten ökar möjligheten att köpa soja från länder som ställer mer långtgåendekrav i produktionen, tex. Kanada och signalerar till länder som Brasilien vilka krav som är viktiga att ställa i produktionen.

Svensk Fågels styrelse har ett beslut att det är viktigt att ta ansvar för hur och var man producerar soja samt ett ansvar i arbetsförhållandena vid produktion, snarare än tekniken. Viljeyttringen från styrelsen är därför att välja att köpa certifikat av ansvarsfullt producerad soja för att främja utvecklingen av en mer hållbar sojaproduktion i världen, till exempel RTRS- certifierad (vilket ProTerra i dag uppfyller) och som innebär en mer hållbar uppfödning och produktion av svensk matfågel. Styrelsen enades därför om att branschen bör frångå det generella kravet med GMO-fri soja så snart marknaden tillåter det.

Hälsningar
Maria
Maria Donis, VD/MD
Branschorganisationen
Svensk Fågel/The Swedish Poultry Meat Association
SE-105 33 Stockholm
http://www.svenskfagel.se
telefon:+46 8 787 55 21
mobil:+46 708 25 48 58
fax:+46 8 787 53 21

Tidigare policy

SVENSK FÅGELS POLICY OM FODER
GMO
Medlemmarna skall sträva efter att ha GMO-fritt foder samt att slaktkyckling/matfågelfodret även i framtiden skall vara GMO-fritt. Svensk Fågels medlemmar kan dock inte lämna andra garantier än vad de i sin tur får från foderföretagen.
Hel vete
Foderblandning till fjäderfä skall värmebehandlas enligt svensk lagstiftning. Spannmål som ej har värmebehandlats skall hanteras och kontrolleras i enlighet med jordbruksverkets föreskrifter om frivillig och förebyggande salmonellakontroll av fjäderfäbesättning.
Inget fiskmjöl i foder till kycklingar
Användningen av fiskmjöl i foder till kycklingar har minskat avsevärt under de sista åren då företag inom branschen beslutat att inte använda den formen av protein. Priset på fiskmjöl är idag högt och alternativa sammansättningar finns. Fiskmjöl i fodret till kycklingar ska inte användas då det etiskt och hållbart inte främjar miljön och ekosystemet i havet.

Christian Swensson, Expert, foder/utfodring LRF Mjölk om GMO-djurfoder

from: Christian.Swensson @ lrf.seChristian Swensson_____resize_cs_102_117
till: hejda.gmo @ gmail.com
kopia: Jonas.Carlberg @ lrf.se, Maja.Nordstrom@lrf.se
datum: 20 januari 2014 14:38
ämne: SV: Påminnelse Re: Angående djurfoder
skickat från: lrf.se

Hej igen – svarat i första mailet läng ner. När det gäller GMOfrågan, tas ett nytt beslut varje år efter diskussion. mvh Christian

Från: Hej Då GMO Nätverk [mailto:hejda.gmo @ gmail.com]
Skickat: den 14 januari 2014 10:54
Till: Hammarström, Hans-Åke; Swensson, Christian
Ämne: Påminnelse Re: Angående djurfoder

Den 2 januari 2014 15:30 skrev Hej Då GMO Nätverk :
Hej och gott nytt år!

Nätverket Hej då GMO arbetar för en GMO-fri jord och värld.

Vi är glada och tacksamma att svenska djur inte äter GMO-djurfoder. Och vi önskar att djuren inte kommer att behöva äta GMO-djurfoder under de kommande åren heller.

Idag har vi några frågor till er. Hoppas att få ert svar. Ert svar vill vi använda som information till allmänheten.

1) Har ni läst ATL-artikeln om soja i Brasilien?
http://www.atl.nu/lantbruk/nytt-besked-om-den-gmo-fria-sojan

Ja

2) Vad är er nuvarande policy angående djurfoder?

Se bilagan punkt 4: sammanstallning_av_mejeribranschens_beslutade_policy

4. GMO
Mejeriföreningarna kräver att de foderråvaror och fodertillsatser som används vid produktion av mjölk, där mjölkproducenten avser att leverera mjölk till mejeriet, ej kommer från genmodifierade växter.
De foderråvaror, fodertillsatser och blandningar därav som ska hållas fria från växter som modifierats med hjälp av gentekniska metoder avser sådana som är avsedda för den mjölkproducerande kon, inklusive en anpassning som sker tiden närmast före kalvningen (anpassningsutfodringen) samt de sinperioder som finns mellan de mjölkproducerande perioderna.

3) Vad är er plan angående djurfoder i framtiden?

Kort svar: Vår foderstrategi fokuserar på att öka andelen vallfoder och förbättra vallfoderkvaliten i kornas foderstater och dessutom öka andelen närodlat proteinfoder till exempel åkerböna.


OBS: Svensk Mjölks verksamhet överfördes till Växa Sverige och nybildade LRF Mjölk den 1 januari 2013. Svensk Mjölks webbplats avvecklas efter årsskiftet 2013/2014. Växa Sverige tar över Svensk Mjölks husdjursnära verksamhet. De avdelningar på Svensk Mjölk som omfattas är avel, djurvälfärd, mjölkföretagarutveckling, produkter och IT samt tidningarna Husdjur och Nötkött. LRF Mjölk ansvarar för frågor som rör mjölkpolitik, mjölkkvalitet och nutrition samt opinionsbildning för mjölken.

Jan Eksvärd, Senior expert hållbar utveckling LRF om GMO-djurfoder

from: jan.eksvard @ lrf.seJan_Eksvärd_____resize_s_190_0
till: hejda.gmo @ gmail.com
kopia: jan.eksvard @ lrf.se
datum: 17 januari 2014 15:19
ämne: SV: Påminnelse Re: Angående djurfoder
skickat från: lrf.se

Hej,

Tack för frågorna. Kommenterar nedan.

Mvh

Jan Eksvärd
Senior expert hållbar utveckling
LRF

Direkt 08-787 50 16
Mobil 070-662 77 49
Växel 0771 – 573 573

jan.eksvard @ lrf.se

Besöksadress: Franzengatan 6
Postadress: LRF, 105 33 Stockholm

http://www.lrf.se >>

(Hej då GMO)
Vi är glada och tacksamma att svenska djur inte äter GMO-djurfoder. Och vi önskar att djuren inte kommer att behöva äta GMO-djurfoder under de kommande åren heller.

(LRF)
Från jordbrukets sida vet vi att flertalet konsumenter är negativa till GMO. Samtidigt så ökar konsumtionen av importerat kött och ost. Dessa produkter kommer från djur som varje dag äter foder från GM soja och majs. De flesta restauranger och en del konsumenter väljer dessa produkter eftersom de är billigare än de svenska från djur som inte ätit GMO.
Ur djursynpunkt så kan vi efter mer än 15 års global erfarenhet inte längre hävda att GMO som foder innebär en risk för djuren. Många miljarder djur har fötts upp på GMO och uppfödarna verkar nöjda.

Det är inte heller gentekniken som sådan som är problemet, utan det är den politik och lagstiftning som gynnar de stora företag som kan driva patentmål och har en global marknad som kan finansiera ett ålderdomligt regelverk. Konsekvensen är global dominans, kunskapsflykt och utarmning av den europeiska växtförädlingen. Vi menar att Greenpeace och Hej då GMO har bidragit till denna utveckling genom osaklig information.

Vi delar många aktörers uppfattning om att nuvarande patentregler och de stora företagens dominans över utvecklingen behöver brytas så att universitet och små företag kan komma in på marknaden igen.

Oavsett vilken förädlingsteknik som används så bör sorter med nya egenskaper både riskbedömas och ges ett omdöme på vilket sätt sorten bidrar till en mer hållbar produktion. Från jordbrukets sida är vi teknikneutrala och menar att tekniker och egenskaper hos sorterna ska bedömas utifrån samma miljö- och hälsokriterier oavsett vilka tekniker som har använts. Vi har inget särskilt intresse för eller emot gentekniken eller någon annan teknik som sådan.
Konsumenter som av etiska skäl vill köpa eller undvika en viss produkt ska kunna få information nog för att kunna göra detta.

(Hej då GMO)
Idag har vi några frågor till er. Hoppas att få ert svar. Ert svar vill vi använda som information till allmänheten.

1) Har ni läst ATL-artikeln om soja i Brasilien?
http://www.atl.nu/lantbruk/nytt-besked-om-den-gmo-fria-sojan

(LRF)
Ja. Det är utmärkt att den GMO-fria arealen håller sig runt 10 % och att odlarna använder detta alternativ. Det är viktigt att det finns en odlarnytta med GMO-fritt. Detta spelar en större roll än om ett litet land i norra Europa köper GMO-fritt eller inte.

(Hej då GMO)
2) Vad är er nuvarande policy angående djurfoder?

(LRF)
När det gäller proteinfoder är ambitionen att 1) producera mer i Sverige (odling av proteingrödor, användning av drank från etanolproduktion, höja protein kvaliteten på vallarna). 2) att använda foder med europeiskt ursprung och i 3e hand importera från andra delar av världen. Arealen svenska proteingrödor har dubblats de senaste åren till nästan 100 000 ha.

Ur hållbarhetssynpunkt är det ingen avgörande skillnad mellan GMO soja eller inte GMO soja. Då väger vi in ekologiska och sociala faktorer i produktionslandet. Det viktigaste är att produktionen är kontrollerad och certifierad enligt RTRS (Round Table for Responsible Soy), ProTerra eller KRAV. 2015 planerar Lantmännen att enbart använda certifierad soja i foderproduktionen.
Kostnaden för GMO-frihet beror både på en premie till odlarna och kostnader för att hålla isär den GMO-fria varan från GMO-soja i hela varukedjan.

(Hej då GMO)
3) Vad är er plan angående djurfoder i framtiden?

(LRF)
Varje år sedan 1996 har de bondeägda industrierna valt GMO-fri vara. Prognosen för den GMO-fria premien åren 2014 och 2015 indikerar att dock den allt högre kostnaden ökar utslagningen av svenska bönder. Vi fortsätter gärna med GMO fri vara. Marknaden ger dock helt andra signaler.

Ambitionen är fortsatt fokus på svenska proteinfoder, ökad fodereffektivitet, att säkerställa leveranser av certifierad vara samt att följa utvecklingen av premiekostnaden. Ur hållbarhetssynpunkt är det viktigare att välja certifierad vara före GMO fri vara. Vi är öppna för ett sådant beslut.