Tillståndet att sälja glyfosat i EU går ut i slutet av juni 2016

”Glyfosat kan hota vår hälsa”
DEBATT Trots de skadliga inverkningar som har konstaterats föreslår EU-kommissionen ett permanent försäljningstillstånd, skriver Peter Eriksson, Europaparlamentariker för Miljöpartiet och medlem i parlamentets jordbruksutskott.

Glyfosat är ett av världen populäraste bekämpningsmedel mot ogräs. I Sverige finns minst ett tiotal registrerade varumärken. På butikshyllorna heter de bland annat Roundup, Rambo, Ecoplus Max, Glyfonova och Keeper. Glyfosat är effektivt och billigt. Men allt annat än ofarligt, om man får tro oberoende forskning.

I mars i fjol fastslog en artikel i vetenskapstidskriften The Lancet Oncology att glyfosat borde klassificeras som en substans som sannolikt framkallar cancer hos människor. Artikeln i The Lancet redogör för flera undersökningar utförda av det internationella cancerforskningsinstitutet IARC, som lyder under Världshälsoorganisationen WHO.

Läs mer på http://miljoaktuellt.se/glyfosat-kan-hota-var-halsa/

WHO: Ogräsmedel kan ge cancer
21 mars 2015 http://www.svt.se/nyheter/utrikes/who-ograsmedel-kan-ge-cancer

WHO varnar för cancerrisker med vanligt ogräsmedel
21 mars 2015 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6122778

Annonser

Växtgift tolerans och GMO-grödor: Varför världen bör vara redo för Roundup glyfosat

Greenpeace tillsammans med GM Freeze publicerad en ny rapport om glyfosat

Herbicide tolerance and GM crops – Why the world should be Ready to Round Up glyphosate: The widespread and increasingly intensive use of glyphosate in association with the use of GM (genetically modified) crops poses further risks to the environment and human health. (Greenpeace Publication – June 30, 2011)

Risky – A hard look at glyphosate: Glyphosate, marketed by Monsanto as Roundup, is the world’s best selling weedkiller and the basis for GM herbicide tolerant crops, which can absorb high levels of the herbicide without being killed. GM companies promised it would cut costs and work for farmers. The truth emerging is that this is not the case. (GM Freeze 30 Jun 2011)

Glyfosat (Kemikalieinspektionen)
Glyfosat är ett ämne som används för att ta bort ogräs och annan vegetation. Det ingår som verksamt ämne i bekämpningsmedel och används främst inom jordbruket.

De senaste åren har odlingar med genmodifierade grödor växt explosionsartat i USA och flera länder i Sydamerika. Med det har också användningen av glyfosat, ett bekämpningsmedel som sprutas på bland annat GMO-odlingar, rusat i höjden. Glyfosat har hittills ansetts mindre giftigt för bland annat växt- och djurliv än alternativen, men det här ämnet håller just nu på att utvärderas i en mångårig process av USA:s och Kanadas myndigheter. Det finns vissa studier som pekar på att glyfosat kan vara giftigare än man tidigare trott och röster från miljörörelsen varnar för hälsorisker på grund av överanvändning. (SR 15 juni 2011)