Råvarorna bör ha Miljöstyrningsrådets B- och C-kriterier (fritt från GMO, antibiotika och hormoner + djurskydd)

Vi har träffat upphandlarna
Av Karin Gardell Medvetna Matval
GOTLANDS TIDNINGAR 2011-09-20

Jag och Tomas Lundgren från Medvetna Matvals styrelse träffade förra veckan upphandlarna vid Region Gotland för ett samtal. Vi fick reda på följande:

Den nya upphandlingen gäller från september 2012 och cirka 4 år framåt. Underlaget och kravspecifikationerna skrivs nu.

Målet är 25 procent ekologiska livsmedel i budgeten. Upphandlarna bestämmer en kvalitetsnivå, sen skrivs avtal med den leverantör som har det lägsta priset i den nivån.

Upphandlare och måltidsplanerare vid Serviceförvaltningen har Barn- och utbildning, Hälso- och sjukvård och Socialförvaltningen som kunder och samtalar med dess chefer och politiker.

Den enskilde skolelevens åsikter om maten går genom lokala ”matråd” till enhetschefer och vidare till barn- och utbildningsförvaltningen.

Idag kommer cirka 19 procent av livsmedelsbudgeten från gotländska producenter (då räknat på allt, kaffe, pasta, sondmat, servetter). Små gotländska leverantörer levererar till Keges, som sen kör ut maten. Det är bra då det inte blir så många transporter ut till exempelvis varje daghem. Personal som nyanställs i kök skall ha kostutbildning.

Vi från Medvetna Matval framförde följande åsikter:

Vi vill ha mer mat lagad från grunden av rena råvaror. Råvarorna bör ha Miljöstyrningsrådets B- och C-kriterier (fritt från GMO, antibiotika och hormoner + djurskydd).

(Läs mer)

Läs hela rapporten från GMO mötet i Luleå!

Tisdagen den 22 mars anordnade Hushållningssällskapet i Norrbotten, Grans Naturbruksskola, Naturskyddsföreningen i Norrbotten och NordanSmak i samarbete med Länsstyrelsen i Norrbotten ett heldagsseminarium med rubriken: ”Ett GMO-fritt Norrbotten eller ett län med GMO-grödor”.

Till seminariet som hölls på Sunderby Folkhögskola i Luleå var både motståndare till GMO och GMO-förespråkare inbjudna. Arrangemanget var välbesökt då mer än 60 deltagare deltog i heldagsarrangemanget.

GMO-förespråkarna Kristofer Vamling, Jens Sundström och odlaren av GMO-potatisen Amflora Mattias Laitamaa uppskattade ”den trevliga stämningen på mötet” och att de ”fick prata till punkt, utan att bli avbrutna”. De argumenterade livaktigt för en framtid, där Norrbotten med sin unika förutsättningar ska bli ett experimentlän för GMO-potatis.

Jenny Andersson från Jordbruksverket, Herbert Nyman Mjölkproducent och Jakob Pettersson från Svenska Kyrkan berättade om regelverk och etik.

Lika positiva omdömen över arrangemanget hördes från förespråkarna för GMO-motståndarna, som också uppskattade dialogen ”med andra sidan”. Peter Einarsson från Ekologiska Lantbrukarna, Camilla Sparring Matupproret, Samuel Waller grönsaksodlare från Långviken i Kalix, Charlotte Berntsson Biodlare, Lasse Helander Biodynamiker övertygade dessutom med sin argumentering för ett GMO-Fritt Norrbotten…

Orvar Holmqvist och undertecknad har skrivit minnesanteckningar från träffen. Läs hela rapporten från mötet i Luleå!

Hälsar Per Holmqvist

Läs gärna :
http://blogg.nordansmak.se/
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Per Holmqvist
070-362 30 18
Verksamhetsutvecklare
http://www.nordansmak.se
Nordansmak
Stationsgatan 25 B
972 38 Luleå

Hur myndigheter vägrat ta itu med frågan om GMO-smittat pollen i honung

Att välja väg: GMO eller naturliga grödor
2011-03-25 av Lars Andersson

Vi ställs hela tiden inför val av utvecklingsväg. Skogsbesprutning, atomkraft, älvutbyggnad och nu GMO. Somliga med beslutsångest blundar för att vi måste välja, och bidrar till att sudda debatten tills vi hamnar i en dimma och inte kan se vad valet handlar om. Deras ”argument” är att vi inte ska polarisera, och inte vara extrema. I själva verket leder det synsättet till att man inte klarar av att ta ställning. ”DDT ? – Nja tack kanske lite lagom, inte vill jag ha nåt extremt förbud. ”

Vilka problem skulle vi få att ständigt hantera om GMO-odling slår rot i Norrbotten?

Förra året startade kommersiell odling av genmanipulerad (GMO) utsädespotatis i Norrbotten. Hushållningssällskapet hade planerat att stå för odlingen, men då det blev klart att det fanns en tydlig opinion som protesterade så gav Hushållningssällskapet klokt upp tanken. Istället anlitade det multinationella kemi- och genteknikföretaget BASF två privata odlare för att genomdriva sina planer i Norrbotten. Vem har inte sedan hört att det skedde en sammanblandning av tillåten och otillåten GMO-potatis, som resulterade i att man tvingades förstöra skörden?

På Sunderbyns Folkhögskola genomfördes häromdagen 22 mars 2011 ett seminarium om GMO. Seminariet är resultatet av att GMO-kritiker förra året begärde en allsidig belysning av GMO-frågan av Hushållningssällskapet i kölvattnet av händelseförloppet. Hushållningssällskapet arrangerade nu seminariet i samverkan med representanter från Naturskyddsföreningen och Nordansmak som varit drivande i kritiken mot GMO.

(…..)

En ljuspunkt stod Samuel Waller för, med Wallers Grönsaksland i Kalix. Han producerar ekologiskt odlade grönsaker för den lokala konsumentmarknaden. Samuel slog ett slag för varumärket Norrbotten. Han underströk att om det etableras en GMO-odling, så drabbas de grannar som odlar konventionellt eller ekologiskt, genom att man inte längre kan garantera frihet från GMO då pollen sprids från GMO-växter. Det skulle förstöra hans möjligheter. Han önskar att vi i stället skulle föra fram det rena och naturliga hos Norrbottensproducerad mat.

Varför ska GMO drabba Norrbotten? Vi ser att det är en begränsad verksamhet globalt, men om det etableras här så förlorar länet en möjlighet som ännu finns. Vi har chansen att göra Norrbotten känt som ett län för ren, naturlig mat av hög kvalitet. Men då måste länets och livsmedelsnäringens representanter agera seriöst och inte fastna i desperata val som GMO-introduktion eller förlängt tillstånd att sälja dioxingiftig fisk.

Lars Andersson, ordförande Naturskyddsföreningen i Norrbottens län

(Läs mer)

Idag, GMO-seminarium i Norrbotten: GMO-potatisarna Amflora och Amadea hör inte hemma i våra potatisland

“Ingen mer GMO-potatis i Norrbotten!”
– Aldrig mer! säger Simon Jonsson.

Norrbotten ska vara en GMO-fri region där vi vårdar ursprungsgrödor och satsar på ekologisk odling. Norrbottnisk åker och skogsmark ska inte bli ett experimentområde för den multinationella kemiindustrin. GMO-potatisarna Amflora och Amadea hör inte hemma i våra potatisland, och inte i några andra potatisland heller.

Simon Jonsson från Naturskyddsföreningen har sin åsikt klar. Han är med
i den arbetsgrupp, bestående av representanter från Naturskyddsföreningen, Grans Naturbruksskola, Hushållningssällskapet och NordanSmak, som planerar ett GMO-seminarium på Sunderby Folkhögskola nu på tisdag.

Seminariet initierades av Jan-Olof Puranen på Hushållningssällsakpet redan förra sommaren när GMO-debatten blossade upp. Hushållningssällskapet planerade att odla GMO-potatis åt Plant Science Sweden på sin försöksgård i Sunderbyn. Debatten blev livlig och Puranen ändrade sig och hoppade av samarbetet om GMO-potatisen. Han utlovade i samma veva ett seminarium för att belysa GMOfrågan ur flera synvinklar. Det är detta seminarium som anordnas i Sunderbyn 22 mars, med start 10.00.

För att tydliggöra problematiken runt GMO-frågan kommer detta seminarium att arbeta med två framtidsbilder:
1. En vision av en framtid i ett GMO-fritt Norrbotten
2. En vision av en framtid med kommersiella GMO-grödor i länet.
Representanter från båda sidor deltar där bland andra Kristofer Vamling från Plant Science Sweden och GMO-fria grönsaksodlaren Samuel Waller från Kalix beskriver var sin version av framtiden i Norrbotten.

Per Holmqvist från NordanSmak vill inte ha in GMO-eländet i länet.
– Jag hoppas att Plant Science Sweden har satt sin sista GMO-potatis och att de låter oss norrbottningar utveckla den ekologiska odlingen.
Det är närproducerade och ekologiska produkter som efterfrågas av konsumenten. Med GMO-grödor hos grannen blir det omöjligt att garantera att skörden är ekologisk, avslutar Per Holmqvist.

Mer info:
Simon Jonsson 070-222 36 81
Per Holmqvist 070-362 30 18

http://nordansmak.blogg.se/

Beslut om GMO-potatis taget på tveksamma grunder

Beslut om GMO-potatis taget på tveksamma grunder
Greenpeace Pressmeddelande – 14 januari, 2011

Jordbruksverket har beslutat att stoppa vidare förstörelse av förra årets skörd av GMO-potatisen Amflora. Myndigheten beordrade under 2010 samt början av 2011 att flera partier Amflora från odlingarna i Norrbotten skulle förstöras som en följd av att ett 40-tal plantor av en annan otillåten genmodifierad potatissort påträffats i Amflora-odlingar.
Beslutet betyder att Amflora återigen får odlas i Sverige.

Greenpeace kräver att hela den återstående skörden av Amflora förstörs som en försiktighetsåtgärd.

Akiko Frid, ansvarig för GMO-frågor, på Greenpeace:
”Greenpeace är starkt bekymrade över Jordbruksverkets beslut att ignorera försiktighetsprincipen och återigen tillåta att denna kontroversiella, genmodifierade potatis får odlas. Amflora bär på en antibiotikaresistent gen, och kan liksom andra GMO-grödor innebära en risk för den biologiska mångfalden. Hur riskbilden ser ut för djur och närmiljö är omgärdat av frågetecken – oberoende saknas alltjämt.”

Jordbruksverket baserar till stor del sitt beslut på den förklaring företaget Plant Science Sweden/Basf givit om att sammanblandningen troligtvis skett i växthus åren 2007 och 2009. Att företagets gissningar betraktas som tillräckligt beslutsunderlag för att åter tillåta odling – trots risken för sammanblandning – är inte förenligt med försiktighetsprincipen.

”Jordbruksverkets villkor – att det ska genomföras ”extra kontroller” – är knappast en garanti för att säkra begränsningen av Amflora. Extra kontroller beordrades redan under 2010, och med tanke på hur dåligt kontrollen och begränsningen fungerade då känns det knappast betryggande. Det finns fortfarande kvar potatisar i jorden efter förra årets skörd, och vilda djur äter potatisar från GMO-fälten.”

I Europa har ett flertal länder opponerat sig så starkt mot Amflora-potatisen att man infört nationella förbud mot odling. Vissa länder drog till och med EU-kommissionen inför EU-domstolen för att ha godkänt Amflora på ytterst osäkra grunder.

(Greenpeace)

2010 blev året då Sverige för första gången tillät kommersiell odling av en genmodifierad gröda, den kontroversiella potatissorten Amflora som tillförts en antibiotikaresistent gen. Trots att det saknas tillräcklig och oberoende forskning kring vilka risker och konsekvenser GMO kan ha för miljö, biologisk mångfald, jordbruk, samt djur och människors hälsa, tilläts svenska Plant Science Sweden, ett dotterföretag till tyska kemijätten BASF, att etablera Amflora-odlingar. Tillståndet kom med stora krav på att odlingarna skulle kontrolleras noggrant.

Den här rapporten visar varför riskbedömningen av Amflora är helt och hållet undermålig, och argumenterar för att Amflora inte bör odlas.

Amflora: Odlingstillstånd beviljat utan miljökonsekvensbedömning

Vi vill inte ha GMO och antibiotika i våra mejeriprodukter

Välj lokalproducerat
Norrbottens Kuriren 2010-10-29 (Sida: 42)

FÖRUT hade vi Norrmejeriers mjölk i skolan men sedan förra läsåret har vi haft Arlas. Vi vill inte ha Arlas produkter i skolan.

2001 fick Sverige en GMO-policy som säger att mjölkkor i Sverige inte får matas med GMO. Arla importerar en del av sin mjölk från länder som ger korna GMO-foder.

Det innebär att Bregott, yoghurt, ostar och förmodligen mjölken också kan komma från kor som matas med GMO-foder.

Vi vill ha lokalproducerad mjölk igen.

(…..)

(Läs Norrbottens Kuriren)

Förbjuden, GMO-potatis påträffad i Svenska odlingar

FÖRBJUDEN, GENFÖRÄNDRAD POTATIS PÅTRÄFFAD I SVENSKA ODLINGAR
Greenpeace 4 september 2010

En experimentell, genetiskt modifierad (GM) potatissort – Amadea – har olagligt och obemärkt vuxit på ett fält i Norrbotten under flera månader.

Plant Science Sweden, dotterbolag till tyska kemijätten BASF, verkar ha blandat ihop utsäde och kontaminerat odlingar av en annan GM-potatis, den redan kontroversiella Amflora, med den icke-godkända Amadea.

Genförändrade grödor förknippas med hälso- och miljörisker, och utmanar den biologiska mångfalden. Ett villkor för att företag ska få odla Amflora är att odlingarna är noggrant övervakade.

– Påträffandet av förbjudna GMO-plantor i Norrbotten visar att man varken kunnat kontrollera utsädet eller odlingarna, trots garantier att de skulle vara säkra, säger Akiko Frid som arbetar med GMO-frågor på Greenpeace.

Den ansvariga myndigheten, Jordbruksverket, har beordrat BASF/Plant Science Sweden att Amadea ska avlägsnas från fälten och förstöras, men tillåter Amflora-plantorna att vara kvar trots kontamineringen.

– Eftersom det finns risk att andra delar av odlingen kan vara kontaminerad av Amadea, bör Jordbruksverket för säkerhets skull beordra att hela Amflora-odlingen förstörs, inte bara de otillåtna plantor man funnit, säger Akiko Frid.

För att garantera att livsmedel, foder och miljö förblir inte påverkas negativt av GMO måste regeringen se till att ett moratorium för GMO odlingar införs. Det är inte acceptabelt att vi utsätter konsumenter och boskap för onödiga miljö- och hälsorisker.

– Detta handlar om potatis, en grundpelare i svenska folkets kostvanor. Även om Amflora inte är en matpotatis, visar den dåliga kontrollen att det även finns risker att konventionella potatisodlingar kan smittas av den kontroversiella GMO-potatisen och hamna bland potatisleveranser ämnade för konsumtion av människor.

Erfarenheter från andra delar av världen visar att det är svårt att kontrollera och begränsa hur GMO-grödor växer, och sätts GMO-odlingar i bruk finns det en risk att GMO:n sprider sig och kontaminerar traditionella odlingar. I Kanada kan ekologisk raps inte längre produceras på grund av föroreningar, och i Spanien har ekologisk odling av majs förorenats av GMO-majs.

Undersökningar visar att en absolut majoritet av svenskarnas inte vill ha GMO. Samtidigt har över 750.000 européer skrivit under en namninsamling som kräver ett stopp för genmodifierade grödor till dess att EU-kommissionen tillsatt en verkningsfull kontroll.
Den svenska regeringen, med miljöminister Andreas Carlgren och jordbruksminister Eskil Erlandsson i spetsen, har aktivt arbetat för att öppna för GMO-grödor i EU, trots att flera av Europas största jordbruksländer vill förbjuda dem.

Kontakt:
Akiko Frid, GMO-frågor, Greenpeace, 076 766 97 12
Patrik Eriksson, kampanjchef Greenpeace, 070 301 28 92
Jesper Liveröd, pressekreterare 070 340 54 14