Om GMO får spridning så blir det nästan omöjligt att bedriva biodling

Livlig debatt på Kf om livsmedel
Norrköpings Tidningar 2010-01-26

Norrköping

2015 ska kommunens mark vara fri från genmodifierade grödor. I stället vill man satsa mer på ekologiska livsmedel.

Miljöpartiets motion om att Norrköping ska bli en GMO-fri kommun, dvs utan genmodifierade grödor, fick gehör hos majoriteten av politikerna på gårdagens kommunfullmäktige. Debatten blev lång. Många pekade på fördelarna med att grödor kan utvecklas, bli starkare samt odlas på platser där det egentligen inte går att odla.

(…..)

Genmodifierade grödor

Många poängterade dock hur mycket storföretagen förstört i världen över med genmodifierade grödor. Linjen att gå försiktigt fram fick gehör. Lars-Göran Arvidsson (KD) påpekade att ekosystemet inte hinner anpassa sig då allt går väldigt fort och inte sker naturligt.

– GMO-produkter kan få katastrofala återverkningar på näringskedjan. Grödorna sprider sig och sedan finns ingen väg tillbaka, sa Lars-Göran Arvidsson.

– Honung från GMO-gröda får inte föras över till människorna. Fast det vet inte bina. Om GMO får spridning så blir det nästan omöjligt att bedriva biodling. Tänk att 70 procent av alla växter polineras av bin, fortsatte han.

Beslutet i fullmäktige innebär att inga genmodifierade grödor får odlas på mark ägd av kommunen efter 2015. Livsmedel som baserats på genetiskt modifierade grödor ska inte köpas till den kommunala verksamheten. I stället ska man satsa på ekologiskt odlade livsmedel. Kommunen ska också ställa krav på ekologiska produktionssätt då mark arrenderas ut.

(Läs mer)

Laholm också vill bli en GMO-fri kommun

Miljöpartiet säger nej till genmanipulerat
Hallandsposten 26 januari 2010

Laholm Miljöpartiet vill utropa Laholms kommun till en zon fri från genetiskt modifierade produkter.

I en motion till kommunfullmäktige varnar de gröna för att genmodifierade grödor kan sprida sig och ge oönskade effekter i naturen. Till exempel innehåller de så kallade GMO-grödorna ofta en gen som leder till ökad resistans mot antibiotika, skriver Kerstin Rolleberg (MP).

Erfarenheter från USA:s jordbruksdepartement visar att de genmodifierade grödorna inte ger någon skördeökning, hävdar Miljöpartiet i Laholm. Däremot ger de stora problem med resistenta ogräs, som lett till att användningen av växtgiftet Roundup ökat med 15 gånger på tio år. GMO-grödor uppges också ligga bakom en omfattande bidöd i USA, Kina och Europa.

Flera europeiska länder har enligt Miljöpartiet inrättat frizoner och även sex kommuner i Sverige.

(Läs mer)

Uddevalla GMO-fri zon

Uddevalla GMO-fri zon

Den 13 februari antog Udevalla kommunfullmäktige en motion med krav på att målet för Uddevalla kommun ska vara en GMO-fri zon, samt att så långt som möjligt i upphandlingar ställa krav på att de produkter som kommunen skall inköpa skall vara GMO-fria.

Motionen väcktes efter att Småbrukare i Väst tillsammans med 6 lokala LRF-avdelningar, Ekologiska odlare Väst och Greenpeace, tagit initiativ till en gemensam uppvaktat de politiska partierna i Uddevalla, med krav på en GMO-fri kommun.

De partier som motionerade var moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna och centerpartiet med Elving Andersson som första namn.

Rune Lanestrand

Mer gödsling, kalkning, främmande arter och kanske GMO-träd är fel väg att gå

Om GMO-träd: Genetically engineered trees – why biocontainment won’t work
Janet Cotter and Jan van Aken , Greenpeace Research Laboratories (Technical Note 06/2008, May 2008)
————–

Skogen tappar fart som klimaträddare
Naturvetarna 2010-01-04

Skogen tappar fart som klimaträddare
Hon kommer direkt från hetluften i Köpenhamn. Även om det inte blev något nytt klimatavtal vill Nilla Thomson inte kalla mötet för ett misslyckande. En ljusglimt är till exempel att de flesta länder nu är överens om tvågradersmålet och om att minska avskogningen.

klimatfrågan – Vissa framsteg gjordes i Köpenhamn, bland annat när det gäller skogens roll i klimatfrågan. Det finns en internationell vilja att bevara de tropiska skogarna som binder mycket kol. Även skogarna på det norra halvklotet är en betydande kolsänka.
Jägmästare Nilla Thomson deltog i den svenska delegationen vid COP 15 i sin roll som departementssekreterare på Miljödepartementet. Något bindande avtal om REDD, Reduced Emissions from Deforestation and Degradation, blev det däremot inte.
– Visst var det en besvikelse att man beslutade att gå vidare med klimatfrågan till COP 16 i Mexiko år 2010. Det innebär att man tappar fart även i den viktiga processen att stoppa den globala avskogningen.

(…..)

Nilla Thomson ser Sverige som ett föregångsland. Tack vare god skogsvård har biomassan i den svenska skogen fördubblats på hundra år.
– Det är unikt i ett globalt perspektiv och visar att det är möjligt att återskapa utarmade skogar även i andra delar av världen. Nej till plantage
Däremot är hon skeptisk till den omsvängning som nu håller på att ske mot ett mer intensivt skogsbruk.
– Mer gödsling, kalkning, främmande arter och kanske GMO-träd är fel väg att gå. Kom ihåg att produktionen av biomassa ska vägas mot andra kollektiva nyttigheter som friluftsliv, biologisk mångfald, jakt och bärplockning.

Hon vill slå vakt om den svenska modellen, med produktion och miljö som två jämställda mål, där naturvården har en given roll i hela den svenska skogen. Hon välkomnar förädling av det genetiska material som finns i de svenska skogarna, men säger nej till oförsiktig användning av exoter, främmande arter.

(Läs mer)

Biodlare är oroliga för sina bina och skeptiska mot GMO

Modifierade grödor problem för biodlare
Södermanlands Nyheter 16 december 2009

TROSA/GNESTA Biodlare i Trosa och Gnesta är oroliga för sina biodlingar. Om genetiskt modifierade organismer, GMO, tillåts kan det slå ut lokalproducerad honung.

– Vi vet inte hur bina påverkas av GMO, det har inte prövats. Det kan göra bina känsligare och sjukare eller att de inte överlever vintern. Vi är skeptiska mot GMO, säger Trosabon Bo Ivarsson, ordförande i Östra Sörmlands biodlarförening.

(Läs mer)
”En bi-koloni arbetar på en yta bestående av minst 30 kvadratkilometer, så förorening av honung kan komma från många olika områden om GMO-odling blir regel. Kostnaderna för att analysera honung för att kontrollera om den är GMO-fri, skulle göra biodling oekonomiskt för de flesta biodlare. Detta skulle inte bara hota honungsproduktionen, men också pollinering i jordbruk och natur.”
– Walter Haefeker, biodlare i Tyskland och vice ordförande i Europeiska Professionella Biodlarföreningen (European Professional Beekeepers Association), Maj 2005
Källa: GMO MAJS: Verkligheten bakom myterna

GMO-pollen från Monsantos GMO-sojaböna i honung

Honung laddad med GMO-pollen
22 jan 2009 … Råd & Rön

Nästan hälften av alla honungssorter som den tyska konsumenttidningen Ökotest låtit testa innehåller pollen från genmodifierade växter.

11 av 24 testade sorter var förorenade av genpollen. Det handlar främst om pollen från Monsantos genmodifierade sojaböna Roundup ready, som odlas i stor skala i Sydamerika, där stora delar av världens honung produceras. I ett fall – en kanadensisk honung – hittade labbet pollen från GMO-raps.

Genpollen upptäcktes till och med i en av de tre ekologiska honungssorterna. Däremot var honungen från Tyskland och Sydosteuropa fri från GMO.

(Läs mer på Råd & Rön)

tysklandtest1

tysklandtest

ÖKO-TEST Januar 2009

Test: Honig
Erschien am: 02.01.2009

Summ, Summ – Bumm!

Honig
Die Gen-Technik breitet sich immer weiter aus und jetzt ist sie auch richtig im Honig angekommen. In unserem Test sind sage und schreibe elf von 24 Honigen mit Gen-Tech-Pollen verunreinigt – vor allem solche aus Südamerika. Nur drei Produkte schneiden mit ”sehr gut” ab.

GMO stopp => GMO-fri zon

Småbrukare kräver GMO-stopp
Sveriges Radio P4 Radio Väst
06:14 | måndag 26 januari 2009

Årsmötet med Småbrukare i Väst kräver att jordbruksminister Eskil Erlandsson och regeringen omprövar sitt beslut att från och med i vår släppa fritt fram för kommersiell odling av genmanipulerade grödor i Sverige.

Småbrukare i Väst har tidigare utropat Västra Götaland som en GMO-fri zon och vill att såväl Västra Götalandsregionen som kommunerna vägrar köpa in livsmedel som kan innehålla genmanipulerade grödor.

Det skriver föreningen i ett pressmeddelande.

/////////////////

Läs mer om Småbrukare i Väst
”Till Regeringen: Stoppa GMO-odling i Sverige”

////////////////