BASFs GMO-potatis: Lidköping 15 ha, Skara 3,6 ha, Haparanda 3,9 ha, Boden 2,5 ha

Kommersiell odling av genetiskt modifierade växter
Jordbruksverket

I tabellen nedan ser du vilka genetiskt modifierade grödor som odlas i Sverige i år och på vilka platser. Vi fyller i uppgifterna vartefter de kommer in till Jordbruksverket. I år kommer endast stärkelsepotatisen Amflora att odlas.

Med hjälp av koordinaterna kan du hitta platserna till exempel på länsstyrelsernas GIS-tjänst Länskartor. Koordinaterna är i RT90.

Nedan finns även en tabell över förra årets odling. 2010 var det första året som en genetiskt modifierd växt odlades kommersiellt i Sverige.

Kommersiell odling av genetiskt modifierad potatis 2011
Sort Län Kommun X-koordinat Y-koordinat
Amflora Norrbottens län Boden 1771180 7305000
Amflora Västra Götalands län Lidköping 1350780 6481750
Amflora Västra Götalands län Skara 1349250 6478040
Amflora Norrbottens län Haparanda 1877300 7335100

Staffan Eklöf till akiko.frid

Hej!
Nedan följer skriftligt svar om arealerna.
X: 1350780, Y: 6481750 – 15 ha
X: 1349250, Y: 6478040 – 3,6 ha

Men precis som Jenny sade, vill jag också understryka att vi efterfrågar skiftena och att den odlade arealen kan vara mindre.

Mvh,
Staffan

Staffan Eklöf till Akiko
Hej!
Arealerna är 3,9 ha för Haparanda och 2,5 ha för Boden.
Mvh,
Staffan

===================================================
Staffan Eklöf, Fil. Dr. (PhD)
Handläggare Genteknik (Administrative Officer Gene Technology)
Jordbruksverket (Swedish Board of Agriculture)
551 82 Jönköping (SE-551 82 Jönköping)
Sweden
Tel: +46 (0)36 155123
Fax: +46 (0)36 710517

– Italien, Österrike, Ungern, Luxemburg och Grekland har förbjudit odling av BASFs GMO-potatis, Amflora.

– Ungern har med stöd av bland andra Frankrike och Polen har även tagit EU-kommissionen till domstol på grund av att godkännandet av Amflora-potatisen.

Lidköpings kommun bör vara fri från GMO

Ingen genmodifiering i Lidköpings kommun
Lidköpingsnytt 27 oktober 2010

– Lidköpings kommun bör vara fri från GMO, har miljöpartiet föreslagit och får nu troligen stöd för det av övriga partier.

(…..)

I förslaget står att kommunens inköpare i fortsättningen skall skriva in i upphandlingarna att livsmedel som levereras till kommunen inte får vara genmodifierad.

(Läs mer)


Läs mer om Lidköping och GMO

GMO-potatis: 50 hektar kommer att ligga i närheten av Skara och Lidköping i Västra Götaland

Lidköpings kommun med GMO-potatisen

Jordbruksverket: Skörd av ca 16ha/100ha GMO-potatis ska destrueras

All GMO-potatis måste destrueras – både i Norrbotten och i Västra Götaland

Förbjuden, GMO-potatis påträffad i Svenska odlingar

FÖRBJUDEN, GENFÖRÄNDRAD POTATIS PÅTRÄFFAD I SVENSKA ODLINGAR
Greenpeace 4 september 2010

En experimentell, genetiskt modifierad (GM) potatissort – Amadea – har olagligt och obemärkt vuxit på ett fält i Norrbotten under flera månader.

Plant Science Sweden, dotterbolag till tyska kemijätten BASF, verkar ha blandat ihop utsäde och kontaminerat odlingar av en annan GM-potatis, den redan kontroversiella Amflora, med den icke-godkända Amadea.

Genförändrade grödor förknippas med hälso- och miljörisker, och utmanar den biologiska mångfalden. Ett villkor för att företag ska få odla Amflora är att odlingarna är noggrant övervakade.

– Påträffandet av förbjudna GMO-plantor i Norrbotten visar att man varken kunnat kontrollera utsädet eller odlingarna, trots garantier att de skulle vara säkra, säger Akiko Frid som arbetar med GMO-frågor på Greenpeace.

Den ansvariga myndigheten, Jordbruksverket, har beordrat BASF/Plant Science Sweden att Amadea ska avlägsnas från fälten och förstöras, men tillåter Amflora-plantorna att vara kvar trots kontamineringen.

– Eftersom det finns risk att andra delar av odlingen kan vara kontaminerad av Amadea, bör Jordbruksverket för säkerhets skull beordra att hela Amflora-odlingen förstörs, inte bara de otillåtna plantor man funnit, säger Akiko Frid.

För att garantera att livsmedel, foder och miljö förblir inte påverkas negativt av GMO måste regeringen se till att ett moratorium för GMO odlingar införs. Det är inte acceptabelt att vi utsätter konsumenter och boskap för onödiga miljö- och hälsorisker.

– Detta handlar om potatis, en grundpelare i svenska folkets kostvanor. Även om Amflora inte är en matpotatis, visar den dåliga kontrollen att det även finns risker att konventionella potatisodlingar kan smittas av den kontroversiella GMO-potatisen och hamna bland potatisleveranser ämnade för konsumtion av människor.

Erfarenheter från andra delar av världen visar att det är svårt att kontrollera och begränsa hur GMO-grödor växer, och sätts GMO-odlingar i bruk finns det en risk att GMO:n sprider sig och kontaminerar traditionella odlingar. I Kanada kan ekologisk raps inte längre produceras på grund av föroreningar, och i Spanien har ekologisk odling av majs förorenats av GMO-majs.

Undersökningar visar att en absolut majoritet av svenskarnas inte vill ha GMO. Samtidigt har över 750.000 européer skrivit under en namninsamling som kräver ett stopp för genmodifierade grödor till dess att EU-kommissionen tillsatt en verkningsfull kontroll.
Den svenska regeringen, med miljöminister Andreas Carlgren och jordbruksminister Eskil Erlandsson i spetsen, har aktivt arbetat för att öppna för GMO-grödor i EU, trots att flera av Europas största jordbruksländer vill förbjuda dem.

Kontakt:
Akiko Frid, GMO-frågor, Greenpeace, 076 766 97 12
Patrik Eriksson, kampanjchef Greenpeace, 070 301 28 92
Jesper Liveröd, pressekreterare 070 340 54 14

Från Jordbruksverket om Kommersiell odling av GMO-potatis

6481587 – 12,2 ha
6481780 – 14,9 ha
6480610 – 9,7 ha
6481312 – 10,7 ha
6483360 – 10 ha
6481829 – 6,5 ha
6481779 – 7 ha

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/genteknikgmo/kommersiellanvandning/kommersiellhandelochodlingavgmo/kommersiellodlingiar.4.7e1323431288aff333480001901.html

from staffan.eklof@jordbruksverket.se
till akiko.frid@greenpeace.org
kopia Tobias.Olsson@jordbruksverket.se
datum 11 juni 2010 11.39
ämne Sv: GMO-fälten Re: Webpublikation

Hej Akiko!

På websidan med koordinaterna, som vi hänvisade till, finns en länk till länsstyrelsernas karttjänst. Välj först län. tryck sedan på ”Öppna tittskåp”.

(Om du har en datortjänst som blockerar pop-upfönster, visas ett sådant meddelande i en list högt upp. Du kan då behöva trycka på listen. Ett alternativ i stil med ”Tillåt popupfönster tillfälligt” kommer troligen
upp. Tryck på det.)

När du har fått upp den kartan finns en ikon längst upp med ett förstoringsglas och bokstäverna x och y. Tryck på den så kommer det ny text under kartan.

Se till att RT90 är ikryssat. Fyll i koordinaterna X och Y, tryck ok.

Punkten visas som en rosa prick på kartan. Den kan vara svår att se först, men när du hittat den är det bara att klicka på punkten för att zooma in.

Vänliga hälsningar,
Staffan

Lidköpings kommun med 71 ha GMO-potatisen

from Staffan Eklöf
till Akiko Frid
datum 8 juni 2010 12.55
ämne Sv: Re: Webpublikation

Hej Akiko!
Nedan har jag listat X-koordinaterna för odlingarna (syns även i tabellen på websidan) och till var och en av dem den areal som skiftet har. Notera att odlingen kan dock vara mindre än skiftet.
Vänliga hälsningar,
Staffan

6481587 – 12,2 ha
6481780 – 14,9 ha
6480610 – 9,7 ha
6481312 – 10,7 ha
6483360 – 10 ha
6481829 – 6,5 ha
6481779 – 7 ha

===================================================
Staffan Eklöf, Fil. Dr. (PhD)
Handläggare Genteknik (Administrative Officer Gene Technology)
Jordbruksverket (Swedish Board of Agriculture)
551 82 Jönköping (SE-551 82 Jönköping)
Sweden
Tel: +46 (0)36 155123
Fax: +46 (0)36 710517