Kan man ta patent på människor i genmanipuleringssyfte?

from jonas.ponten@
till krister.karlsson@
datum den 21 januari 2009 14:35
ämne Kan man ta patent på människor i genmanipuleringssyfte?
skickat från justice.ministry.se

Hej,

jag har blivit ombedd att svara på ditt brev till justitieminister Beatrice Ask angående patent.

Människokroppen i dess olika bildnings- och utvecklingsstadier kan inte patenteras. Med andra ord kan människokroppen och dess beståndsdelar så som de förekommer naturligt aldrig omfattas av patentskydd. Inte heller kan enbart upptäckten av en mänsklig beståndsdel patenteras (se 1 § och 1 b § patentlagen). Det är endast en isolerad beståndsdel av människokroppen eller en på annat sätt genom ett tekniskt förfarande framställd beståndsdel (inbegripet en gensekvens eller en delsekvens av en gen) som kan utgöra en patenterbar uppfinning. Det är alltså endast biologiskt material utanför människokroppen som kan patenteras och patent kan då endast meddelas om materialet ingår i en uppfinning som uppfyller kraven på nyhet, uppfinningshöjd och industriell användning. Kravet på industriell användning innebär bl.a. att det biologiska materialet måste ha en användning utanför människokroppen, t.ex. i samband med framställning av läkemedel. Patentskyddet för en isolerad gensekvens omfattar bara användningen av sekvensen utanför människokroppen och aldrig motsvarande sekvenser som finns naturligt i människokroppen.

Hoppas att detta besvarar din fråga. Du kan läsa mer om gränserna för genpatent på regeringens hemsida.
http://www.regeringen.se/sb/d/126/a/136/action/search/type/simple?query=Genpatent

I början av år 2008 slutbetänkandet från Kommittén om patentskydd för biotekniska uppfinningar (SOU 2008:20). Kommittén hade bl.a. till uppgift att följa utvecklingen när det gäller genpatent. Betänkandet har remitterats och behandlas nu i justitiedepartementet. Nedan hittar du en länk till kommitténs pressmeddelande där det huvudsakliga innehållet i betänkandet framgår. http://www.regeringen.se/sb/d/10303/a/100383

Med vänlig hälsning

Jonas Pontén
__________________
Jonas Pontén
Kansliråd/Deputy Director
Justitiedepartementet/Ministry of Justice
Enheten för immaterialrätt och transporträtt/
Division for Intellectual Property and Transport Law

Annonser

Frågor som fått svar

Fråga till Jan Eksvärd 12 januari 2009..

Hej Jan!

Plant Science Sweden har tidigare ägts av Lantmännen inom LRF-koncernen tillsammans med det multinationella kemiföretaget BASF. Denna oheliga allians ska nu enligt vissa källor vara upplöst och boet skiftat. Men det råder osäkerhet om vilket förhållande som nu råder mellan Lantmännens Svalöf Weibull och BASF.

Det är bra för trovärdigheten för LRF-koncernen om du redogör vilka kopplingar till GMO-sfären Lantmännen fortfarande har….

Du vet väl vad som kan hända om konsumenterna skulle tappa förtroendet för *Lantmännens produkter*, dessa är ju redan nu inte särskilt miljövänliga, eftersom de flesta produkterna  inte  är det minsta ekologiska,  tänk på  Östersjöns totala bottendöd vad har orsakat detta? jo  en stor del kommer från konstgödningen som används flitigt i Sveriges konventionella jordbruk…..

Låt det ekologiska jordbruket fritt få utvecklas och därmed också bönderna, då ökar den totala biologiska mångfalden i odlingslandskapet och Östersjön kan åter bli ett rent innanhav…..

Med konventionellt jordbruk och därtill ökad användning av GMO som vissa delar av LRF förespråkar så kommer enfalden och bottendöden sprida sej över
land och hav….

mvh
krister

//////////////////////////////////////////////

Svar från Jan Eksvärd idag 19 januari 2009…

Hej Krister!

Lantmännen har sålt sin del  av PSS och har inget gemensamt ägande med BASF eller något annat genteknik- eller kemiföretag.

I pipeline ligger en kraftig satsning på marknadsföringen av ekologiska Lantmännenprodukter enligt VDs presentation på Lantmännens förtroenderåd i decemeber 08.

När det gäller bottendöden i Östersjön är det nog fortfarande olika uppfattning om orsaken. Både N och P spelar roll. Helt klart är att kväveöverskottet per ha måste minska, stadsgödseln blir renare så att detta kretslopp sluts och skördarna i det närmaste bibehållas. Dessutom behöver nog vårt kosthåll också ändras.

Mvh Jan

Jan Eksvärd
Äganderätt och Miljö Klimatfrågor
Lantbrukarnas Riksförbund
///////////////////////////

Den ödmjuke

En stillsamma dikt om Den ödmjuke

Ständigt ödmjuk inför jorden
är trädgårdsodlaren,
mullsorkarnas jämlike
och maskarnas broder.
Ständigt knäböjande
inför Moder Jord
och bugande i myllan
framlever trädgårdsodlaren
sina dagar i nära kontakt
med de minsta av bröderna
bland gräsrötternas proletariat….

diktare okänd
kopierat från Mödans Mull
av ekoodlat4you

MONSANTOs metoder har varit kända några år men nu hotar dom på allvar livet på planeten

MONSANTO, våra dödgrävare
Ängby SK – Jordanfonden [2009-01-11 17:48]

Hoppas så många som möjligt såg DOKUMENT UTIFRÅN på TV2 idag kl 14.45, slutade kl 17.40.(repris från sändning i höstas) Världsföretaget som i praktiken genom genmanipulerade, starkgiftbesprutade patenterade matodlingar (allt från vete, majs grönsaker etc)inte bara utrotar vår naturliga mat och de bönder som odlar den – utan förgiftar, direkt eller indirekt, massor av folk. MONSANTOs metoder har varit kända några år men nu hotar dom på allvar livet på planeten. Korrupta tjänstemän på godkännandemyndigheter i de flesta länder har stött detta. UPPDRAG GRANSKNING idag var bland de starkaste program som svensk TV visat är JF:s uppfattning. Ett fantastiskt jobb som måste vara en stark väckaklocka åt alla. Bolagets aktie har som resultat (royaltybaserade patent på alla livsmedlen) av detta gått i höjden efter enorma vinster.
Sannolikt är detta den värsta DYNGHÖG som den moderna mänskligheten upplevt, stoppat sin näsa i. Man kunde inte i sin värsta mardröm tro att detta kunde ske. Icke helt oväntat är det USA, dess FDA och regering samt särskilda personer i ledningen som gjort detta h-e möjligt.
Missade ni programmet torde det komma i repris eller kunna laddas ned.
En eloge till TV2 som gjorde oss denna kunskap möjlig.

——————————————————————–

kopierat från Jordanfonden/råvarufond i Stockholm av ekoodlat4you

Yttrande av Henry Kiss-Inger

Yttrande av Henry Kiss-Inger

”Med olja kontrollerar man nationer, men med mat kan man kontrollera människorna”
Henry Kiss-Inger

….mvh Krister

///////////////////

”Control oil and you control nations; control food and you control the people.”

”Implications of Worldwide Population Growth for U.S. Security and Overseas Interests”
HENRY A. KISSINGER

National Security Study Memorandum 200 (NSSM 200) – April 1974

Lantmännenkoncernen: ”Vi är 42000 bönder och 13000 anställda som jobbar för att du ska få bra mat på bordet”

Lantmännenkoncernen:

Vi är 42000 bönder och 13000 anställda som jobbar för att du ska få bra mat på bordet”.

Kommentar: Med 55000 kockar i köket borde resultatet bli oändligt mycket bättre.

För att vinna konsumenternas hjärtan och smaklökar måste ni givetvis använda enbart ekologiska råvaror obefläckade av konstgödning, bekämpningsmedel och Genmodifierade organismer………

En viktig krydda som ni totalt har glömt bort i Lantmännens kök är den kärlek till allt som lever och finns till…

Men hanterar man hela tiden enbart dödande ämnen som konstgödning, totalbekämpningsmedel och dessutom längtar starkt efter att få förstöra jordbruksmarkerna med GMO, ingen kärlek trivs i sånt klimat…

mvh
ekodlat4you

Bristfällig prövning av tillstånd för genetiskt Bristfällig prövning av tillstånd för genetiskt modifierade organismer

Riksrevisionen
2006-12-22
Riksrevisionen är en myndighet under riksdag med uppgift att granska den statliga verksamheten.
Myndigheten är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende
granskning medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning i staten.

Hej som det står ovan är det en myndighet, det är en slags polis som ska hålla koll på att regeringen sköter sej……
Detta är en officiell handling för alla att ta del av, staten är ju medborgarna eller hur?
jag tycker den ska synas så folk får vetskap att det finns fler organ än JO att ta till om rättvisan inte för verka fritt……..
———————————————————————————————————————-
”Låt själen styra den yttre formen, livet och allt som sker, och bringa fram i ljuset den kärlek som står bakom tidernas skeenden”
mvh
krister

———————————————————————————————————————–
Bristfällig prövning av tillstånd för genetiskt modifierade organismer
Riksrevisionen har granskat om regering och ansvariga myndigheter lyckas upprätthålla balansen mellan det tekniskt möjliga och det etiskt och miljömässigt rimliga i arbetet med genetiskt modifierade organismer (GMO) i livsmedel, foder och industriråvaror.

(Läs mer)

Rapporttitel: Genetiskt modifierade organismer – det möjliga och det rimliga. RiR 2006:31, http://www.riksrevisionen.se

saxat av ekodlat4you

///////////////////////////////////////////

Mer om GMO på Riksvisionens styrelse:

Prövningen av GMO i naturen behöver skärpas

Riksrevisionens styrelses framställning (2006/07:RRS23)