En vecka med en av regeringens matlandetambassadörer

Simon bloggar om livet som landsbygdsentreprenör
Jordbruksverket 2011-08-15

I dag börjar Simon Björkman från Ljungskile blogga om sin vecka som företagare på landsbygden. Simon är 18 år och har vunnit tävlingen världens roligaste jobb som Jordbruksverket har arrangerat. Priset är att uppleva livet som landsbygdsentreprenör tillsammans med Fia Gulliksson.

Simon har fått en unik möjlighet att utveckla sin kunskap kring mat och företagande tillsammans med entreprenören och inspiratören Fia Gulliksson från Östersund. Fia är matkreatör, temakerska och en av ambassadörerna för Sverige det nya matlandet. Hon driver två egna företag, Brunkullans te och Food in Action.

Från och med i dag bloggar Simon om sin vecka som företagare på landsbygden. Där delar han med sig av sina upplevelser när han testar, lär och utvecklar sig inom mat och företagande.
– Detta är en chans för mig till lärande, säger Simon, och vart det leder vet jag inte än. Det blir nog en spännande vecka!

En vinst för landsbygdens framtid
Det här är inte bara en vinst för Simon, det är också en vinst för landsbygdens framtid i Sverige. Landsbygden erbjuder många fördelar för företagare och behöver unga människor som vill satsa på landsbygdsföretagande.

Simon är en ung kille med ett brinnande intresse för natur och biodling. Det här är andra gången i år som Simon blir uppmärksammad i samband med landsbygdsutveckling. Han har tidigare vunnit en utmärkelse från Rotary för hans arbete med att engagera andra ungdomar i biodling. Hans vecka tillsammans med en landsbygdsentreprenör gör honom förhoppningsvis än mer inspirerad till att utveckla och bidra till en levande landsbygd även i framtiden.
– Jag har funderingar på att starta företag inom biodlingen, det finns så många saker man kan hålla på med, säger Simon. Jag har även funderat på hur det vore att forska inom biodlingen. Biodlingen är mitt stora intresse, men allt som gäller natur, miljö och mat fascinerar mig.

Mer information
Här kan du följa Simon på bloggen
Världens roligaste jobb på Jordbruksverkets webbplats

Annonser

EU:s ministrar besöker Åre kommun som har utropat sig till en GMO-fri zon

I Åre las förslaget om en GMO-fri zon av en centerkvinna, en vänsterpartist, Åre FN-förening, Naturskyddsföreningens lokalorganisation och föreningen Grönare Åre, det är alltså ett mycket brett önskemål.

Även Östersunds kommun och Jämtlands läns landsting har utropat sig till gmo-fria zoner och Länsstyrelsen har med arbetet för ett GMO-fritt län bland de16 miljömålen. Det finns liknande motioner lagda i både Härjedalen och Krokom.

Det är inga kontroversiella beslut, de politiska partierna är eniga. Det finns dessutom ca 175 olika andra områden i Europa som utropat sig till GMO-fria zoner. Därtill driver länets lantbrukare i LRF frågan efter ett stämmobeslut 2008 liksom Ekologiska Lantbrukarna och Småbrukarna i länet.

Problemet hittills har varit att EU inte godkänner GMO-fria zoner, de accepterar bara om ett land ansöker om att slippa odla en viss GMO-gröda med hänvisning till forskningsresultat.

Nu verkar möjligheten att skapa GMO-fria zoner med reell verkan öka eftersom Miljöministrarna i EU redan i våras lade förslag att regioner och kommuner ska ges rätt att etablera GMO-fria zoner. De kräver även att GMO-grödornas långsiktiga effekt på miljö och hälsa måste riskbedömas, att oberoende forskning på GMO måste genomföras och att den dokumentation som idag hålls hemlig av genteknik- och jordbruksföretag ska offentliggöras. Det kan tyckas vara självklarheter att så skulle ske, redan idag, men så är inte fallet.

Vi hoppas att våra miljöministrar i EU kommer att få igenom sina krav i EU så att förslagen blir till beslut.

Gentekniklösningar är enormt dyra, dessa satsas endast på världens största grödor. Idag är 99 % av de grödor som finns ute på marknaden antingen modifierade för att bättre klara av ogräskemikalier eller så producerar växterna ett gift för att bekämpa fjärilslarver.

Genteknikforskare lockar med att man ska lösa viktiga problem tex potatisbladmögel, torkproblem och världssvälten, för att få acceptans för forskningen men trots att man forskat sedan 60-talet så har dessa problem inte lösts. Världssvälten kan bara lösas genom att man fördelar jordens resurser på ett bättre sätt.

Att utropa GMO-fria zoner är viktiga beslut, det visar beslutsfattare att medborgarna inte anser att mer kemikalier ger bättre mat, att patent på liv inte ska ske, att bönder inte vill bli beroende av de stora kemikalieföretagen, att antibiotika som markörgen inte accepteras och att den biologiska mångfalden är oerhört viktig.

Det ger Europa områden där GMO-frihet möjliggör ekologisk odling av alla sorters mat.

Liv Ekerwald, Ås

Mer på Länstidningen Östersund
”Odling utan GMO är framtiden”

På engelska:
EU ministers meet in GMO-free Åre in Sweden
(GM-FREE IRELAND NEWS)

Viktigt att man arbetar med GMO-frågorna ur ett underifrånperspektiv

Sveriges första GMO-fria kommuner
Miljöaktuellt: Almedalen| 2009-07-03

Centerpolitikern Bogna Adolfsson i Östersund har kämpat mot GMO-grödor i många år.
– Äntligen har vi sagt nej till GMO i Östersund, säger hon på politikerveckan i Almedalen där hon berättar om Östersunds resa mot att bli en GMO-fri kommun.

I november förra året beslutade kommunstyrelsen i Östersund att Östersund var en GMO-fri zon. I april i år följde landstinget efter och satte stopp för GMO också inom Jämtlands läns landsting. Kort därefter följde Åre kommun efter. Idag har Sverige tre GMO-fria zoner – Östersund, Åre och Borlänge.
– Det är otroligt roligt. Jag har varit med och drivit den här frågan länge och till slut kom det upp på den politiska dagordningen, säger Bogna Adolfsson.

(Läs mer)


Mer om Almedalen och GMO

Greenpeace blogg:
Hej då GMO Forum i Almedalen

Rösta grönt i EU-parlamentsvalet 7 juni: GMO är okontrollerbar

Gen-grödors framfart utan din vetskap
ÖP Debatt 13 maj 2009

GMO är förkortning för genmodifierade organismer och sägs av förespråkarna vara lösningen som ska mätta jordens snabbt växande befolkning. I själva verket är det en lek med liv och ännu ett steg i riktning mot att förstöra vår jord.

Monsanto (företaget bakom PCB och Agent Orange) har i princip monopol på GM-grödor och utmålar sig själva som världsfrälsare. I själva verket undanhåller man skrämmande resultat från forskning av hälso- och miljöeffekter av GMO.

Bönder i främst tredje världen lockas att köpa det dyra GM-utsädet, (för vilket man årligen måste betala en licensavgift), men hamnar i en fälla då grödorna kräver mångdubbelt med bekämpningsmedel samtidigt som marken snabbt utarmas. Bönderna har skuldsätts och hamnar i djup fattigdom.

I Europa har man förstått riskerna med GMO och motståndet är stort i många länder.

(…..)

Sverige är ett av tre länder som konsekvent röstar för nya GMO. Sverige röstar alltså för att tillåta GMO, baserat på tvivelaktiga data, och röstar även för att förbjuda enskilda länder att utlysa sig som GMO-fria zoner. Detta motiverar vår regering med att ”den fria marknaden ska få styra”. Ett fullständigt absurt argument. En fungerande marknad kräver fullt informerade konsumenter, vilket bevisligen alltså inte är fallet när det gäller GM-grödor.

I september lade regeringen fram en lag för GMO- odling i Sverige. Denna var en tolkning av EU:s GMO-lag och dessvärre än mer slapphänt. Exempelvis kräver den informationsplikt på 100 meter från en GMO- odling, vilket i praktiken betyder att inte ens grannen behöver informeras.

Här bör tilläggas att spridningseffekten på GMO är enorm och okontrollerbar vilket omöjliggör för omkringliggande odlingar att odla ekologiskt.

I länet har Östersunds kommun, Åre kommun samt landstinget utropat sig som GMO-fria. Förhoppningsvis följer även övriga kommuner och andra aktörer i länet det goda exempel och förstår vikten i denna markering och ytterligare stärkta profilering av Jämtland som ett “hållbart matlän”.

Viktigast är dock att vi som konsumenter blir varse om riskerna med GMO och börjar ställa krav.

En väg i den riktningen är att rösta grönt i EU-parlamentsvalet 7 juni.

(Läs mer)

Sveriges ordförandeskap i EU: GMO-möten i Åre och Växjö

Sveriges ordförandeskap i EU

Den 1 juli 2009 tar Sverige över ordförandeskapet i EU. Det innebär att Sverige under ett halvår kommer att leda arbetet i EU och ansvara för att driva utvecklingen framåt i viktiga EU-frågor. Just nu pågår förberedelsearbetet som bäst inom regeringen och departementen.

Statsrådsberedningen: Tid och plats för möten i Sverige

Regeringens möten i Sverige under det svenska ordförandeskapet har presenterats av EU-minister Cecilia Malmström. Totalt kommer 113 möten hållas på 26 orter runt om i Sverige.

Möten under ordförandeskapet

Under ett EU-ordförandeskap hålls ett stort antal möten på olika nivåer, från arbetsgruppsmöten till ministermöten och möten med länder utanför EU.

Informella ministermöten i Sverige

Elva så kallade informella ministermöten hålls i Sverige under ordförandeskapet. På de mötena fattas inga formella beslut. De går av stapeln på sju orter i Sverige: Göteborg, Jönköping, Malmö, Stockholm, Umeå, Växjö och Åre.

(Läs mer)

Informellt miljöministermöte

Tid: 24-25 juli 2009
Plats: Åre

Kontaktpersoner: Loïc Viatte, Helen Ågren
Informatör: Karolina Hedenmo

Huvudtemat för det informella miljöministermötet är miljödriven tillväxt/ekonomi och syftar till att lyfta fram investeringar i energi- och resurseffektivitet och miljöpolitikens möjligheter för att skapa jobb, tillväxt och hållbar utveckling och samtidigt uppnå miljö- och särskilt klimatmålen. Det handlar bland annat om områdena miljöteknik, ekonomiska och andra marknadsmässiga styrmedel, energieffektivitet samt förnybar energi.

Informellt jordbruksministermöte

Datum: 13-15 september
Plats: Växjö

Antal deltagare: cirka 300
Kort beskrivning av mötet: Mötessejouren under ett informellt ministermöte är cirka tre timmar lång och präglas av en sakfråga som är aktuell och relevant för samtliga medlemsländer. Under ett informellt ministermöte ägnas även mycket tid åt informella samtal och kontaktskapande aktiviteter. Flera utflykter i och omkring Växjö planeras. På så sätt får Sverige en möjlighet att visa upp gårdar, lantbruk, företag och miljöer samtidigt som ministrarna och deras medföljande får se och lära känna värdlandet närmare.

Jämtlands läns landsting, Östersunds kommun och Åre kommun har utropat sig till GMO-fria zoner

GMO ska inte få släppas ut i naturen
Norra Västerbotten/norran.se 2009-05-10 20:40

Jämtlands läns landsting, Östersunds kommun och Åre kommun har utropat sig till GMO-fria zoner.

Lantbrukarnas Riksförbund i Jämtland och Västra Götaland har beslutat att de vill vara med och göra sina län GMO-fria.

Även i övriga Europa är motståndet mot odling av genmodifierade grödor starkt. Vi är många som tryggt vill kunna äta maten och som vill ta ansvar för kommande generationers möjligheter till en hållbar livsmedelsproduktion.

Inom EU är den genetiskt modifierade majssorten Mon 810 tillåten för odling. Men Ungern, Österrike, Frankrike, Grekland och Luxembourg har sagt nej till att odla GMO-majs. Nyligen har Tyskland också anslutit sig till denna linje. Även där är opinionstrycket mot användning av GMO starkt.

Jordbruksminister Ilse Aigner motiverar Tysklands beslut med att studier visar att det gift som Mon 810 producerar inte bara håller skadeinsekter på avstånd, utan även skadar skalbaggar, humlor, bin, fjärilar, nyckelpigor och andra organismer.

Möjligheterna till ett hållbart jordbruk förstörs när nyttiga insekter dör och försvinner. Det är ett mycket starkt skäl för att stoppa GMO-grödor.

(…..)

Sverige och Sveriges företrädare i Europaparlamentet och andra EU-organ bör arbeta för att hela EU ska vara en GMO-fri zon. Att spela lotto med framtiden ska inte vara tillåtet. Jämtlands län kan visa vägen för hela Europa.

Håkan Larsson (C)
Kandidat till Europaparlamentet, Rödön

Bogna Wojtkiewicz Adolfsson
Jämtlands läns Centerkvinnor, Östersund

Susanne Edfeldt
ordförande, Jämtlands läns Centerkvinnor, Östersund

(Läs mer)