30 % av livsmedlen i Halmstads kommun är ekologiska

Halmstads kommun bland de bästa i landet att använda ekologiska livsmedel!
Pressmeddelande • 2014-09-12 09:24 CESThalmstad

Halmstads kommun är en bland 57 andra kommuner och landsting som i år platsar i Ekomatsligan, en nationell ranking med de kommuner och landsting som är bäst på att köpa in ekologisk producerade livsmedel. 30 % av livsmedlen i Halmstads kommun är ekologiska.

Halmstads kommun har tillsammans med 57 andra kommuner och landsting klassat in i årets Ekomatsliga som arrangeras av EkoMatCentrum, ett informationscentrum för ekologiska produkter.

Ekomatsliga är en nationell ranking med de i särklass bästa kommunerna, landstingen och regionerna i Sverige avseende inköp av ekologiska livsmedel. Minst 25 % av inköpen ska vara ekologiskt producerade livsmedel. Halmstads kommun har i sina kök och restauranger hittills i år nått 30 %.

Ekomatsligans 57 vinnare premieras vid en stor konferens om ekologisk mat i Stockholm den 13 oktober.

– Vi är glada över att vara bland de främsta i landet vad gäller andelen ekologisk mat, men detta är bara början, säger ordförande i servicenämnden Svein Henriksen (MP).

– Ett bra kvitto på att vi är på rätt väg och får välförtjänt uppmärksamhet, säger Micael Nilsson (S), vice ordförande i servicenämnden.

– Det här är bara början. Målet för 2014 är redan uppnått och då har vi gått från några få procent för ett par år sedan till där vi är nu, säger Joakim Lindh, verksamhetschef för Måltidsservice.

Fakta:
Servicenämnden ansvarar för Måltidsservice som årligen serverar över två miljoner portioner skolmat och över en halv miljon portioner till äldreomsorgen. 2014 är andelen ekologisk producerade 30 % av totala mängden inköpta livsmedel.

Kontakt: Svein Henriksen (MP), ordf. Servicenämnden 0706 – 10 81 98, svein.henriksen@halmstad.se Micael Nilsson (S), vice ordf. Servicenämnden 035 – 18 01 64, micael.nilsson@halmstad.se Joakim Lindh, Verksamhetschef, 070-217 49 36, joakim.lindh@halmstad.se Richard Asplund, Inspiratör, 0708-455907, richard.asplund@halmstad.se

Halmstad är landets 19:e största kommun med cirka 94 000 invånare. Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler. Kommunen strävar tillsammans med sina cirka 7 800 medarbetare efter att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad. Vi hjälper helt enkelt till att göra Halmstad ännu trevligare att bo, utvecklas och vistas i.

Publicerad: 2014-08-26
Ökad andel ekologisk mat i kommunens restauranger
Målet för 2014 var att 27 % av all mat som serveras i skolor och till äldreboende i Halmstads kommun skulle vara ekologisk producerad. Redan efter fem månader har vi passerat 30 %!

Publicerad: 2013-09-06
Nu är skolmaten KRAV-märkt!
Som första skolrestaurang i Halmstads kommun har Kattegattgymnasiet erhållit certifikat för ekologiskt produktion enligt KRAV:s regler

Annonser

GMO-fältförsök i Halmstads kommun och Laholms kommun med GMO-träd

GMO-fältförsök: Ansökan om fältförsök med genetiskt modifierad asp
Ansökningsuppgifter
a) Ansökningsnummer – B/SE/14/6846
b) Datum för mottagande av ansökan – 2014-08-21
c) Projektets namn
Snabbväxande hybridaspar – hur är sambandet mellan tillväxt i växthuset och i fält? – Förlängning
d) Planerad utsättningsperiod
2015-2019
A.2. Sökanden (företag, institution eller motsvarande)
Namn: Umeå Universitet, Umeå Plant Science Centre, Fysiologisk botanik
(…..)
C.2. Utsättningsplatsens lokalisering
Arlösa gård i Halmstads kommun och Våxtorps planskola I Laholms kommun
C.3. Platsens storlek (m2)
Mindre än en hektar på varje lokal

— Originalmeddelande —
Från: Heléne Ström
Datum:2014-09-12 10:02 (GMT+01:00)
Till: Genteknik
Rubrik: Ansökan om fältförsök med genetiskt modifierad asp

Hej!
Du får detta mail eftersom du bett om att få information om ansökningar om fältförsök med genetiskt modifierade växter.
Jordbruksverket har fått en ansökan om förnyat godkännande av fältförsök med genetiskt modifierad hybridasp. Dessa aspar fick tillstånd att planteras ut 2010 (Jordbruksverkets dnr 22-12395/09).
En sammanfattning av ansökan finns publicerad i tabellen längst ner på följande sida:
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/genteknikgmo/kommenteraansokningar.4.4b00b7db11efe58e66b80003028.html
Alternativ sökväg: Startsida / Odling / Genteknik (GMO)/ Kommentera ansökningar
Allmänheten och andra intresserade ska ges tillfälle att yttra sig innan Jordbruksverket fattar beslut i tillståndsfrågan enligt 2 kap 10 § förordning (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön.
Synpunkter ska skickas till genteknik@jordbruksverket.se senast 16 oktober 2014.

Genetiskt modifierade organismer i Sverige (Naturvårdsverket)
En genetiskt modifierad organism (GMO) är förändrad i arvsmassan på ett sätt som inte kan ske naturligt. GMO som kan hota människors hälsa eller hota eller utarma biologisk mångfald i Sverige ska inte släppas ut i miljön.

Remissvar angående fältförsök med hybridasp (Naturskyddsföreningen)
GMO-träden skapar farhågor (Förbundet Sveriges Småbrukare)
Naturvänner varnar för GMO (Skydda Skogen)
Naturvårdsföreningen om GMO (Simlångsdalens naturvårdsförening)

GENETICALLY ENGINEERED TREES – THE NEW FRONTIER OF BIOTECHNOLOGY (CENTER FOR FOOD SAFETY (CFS) SEPTEMBER 2013): This report suggests that GE trees and plantations are not a visionary, sustainable way forward, and instead will lead to myriad, widespread harm to nature and societies.

GreenMedTV: Genetically Engineered Trees – The Increasing Threat / Documentary Video
The Growing Threat Genetically Engineered Trees – Award winning documentary film explores the growing global threat of genetically engineered trees to our environment and to human health. The film features David Suzuki, who explores the unknown and possibly disastrous consequences of improperly tested GE methods. Producer: tankerenemy.

Jordbruksverket: Fältförsök
I Sverige har man har gjort fältförsök med genmodifierade växter sedan 1989. De vanligaste växterna i fältförsök har varit potatis, raps och sockerbeta. Andra växter som används är till exempel backtrav, äpple, lin och majs.

Beslut om fältförsök med genetiskt modifierad hybridasp och asp

Beslut om fältförsök med genetiskt modifierad hybridasp
År
Genetisk modifiering
Sökande
Beslut
2014 Ändrade vedegenskaper SLU 4.6.18-761/14PDF
2013 Asp som modellsystem Umeå universitet 22-2655/12PDF
2012 Ökad tillväxt SweTree 22-12623/11PDF
2011 Ökad tillväxt, torkresistent SweTree 22-2397/11PDF
2011 Ökad tillväxt SLU Umeå 22-3992/11PDF
2010 Ökad tillväxt Umeå Universitet 22-12395/09 PDF
2008 Insektsresistens och ändrad lignin SLU Umeå 22-379/08PDF
2004 Fotosyntesrelaterade proteiner Umeå Unviersitet 22-1309/04PDF


European Commission > JRC > IHCP > Our Databases > GMOinfo – GMOregister
Deliberate release into the environment of plants GMOs for any other purposes than placing on the market (experimental releases)

Beslut att införa GMO-grödor sker i strid mot folkviljan

Sju skäl mot GMO
Hallandsposten 29 juni 2009

Skäl nummer 1: Beslut att införa genmodifierade grödor sker i strid mot folkviljan. En överväldigande majoritet av både bönder och konsumenter i hela Europa säger nej. I Sverige har kommersiell odling av GM-grödor möjliggjorts genom en förordning till Jordbruksverket utan debatt i riksdagen.

2. Vem kan vi lita på? Det fanns en tid i Monsantos värd när DDT var totalt ofarligt, när PCB var totalt ofarligt och bolagsherrar drack hormoslyr i tv. Kan vi lita på företag som försett oss med dessa gifter? Beslut om godkännande av GM-grödor sker huvudsakligen efter bolagens egna forskningsrapporter.

3. Betydelsen av GM-grödor är över­driven. Världens ledande framtidsforskare är ense om att genförändrade grödor är högst kontroversiella och inte bidrar i någon väsentlig omfattning till lösandet av världens stora problem som global uppvärmning, minskad biologisk mångfald, fattigdom och undernäring. (IAASTD: Rapport 2008. 300 forskare från 60 länder som arbetar på FN-uppdrag.)

4. Giftanvändningen ökar. Praktiskt taget all kommersiell odling av GM-grödor bygger på giftprinciper. Växten tål gift (RoundUp) eller producerar själv gift (Bt-toxin). Försäljningen av RoundUp är lika viktig för Monsanto som försäljning av utsäde. Växter manipulerade för att själva bli giftiga och döda skadeinsekter dödar också humlor och bin som är nödvändiga för pollinering.

5. Påvisade medicinska effekter och hälsorisker. Många djurstudier pekar på allvarliga hälsorisker med att äta genförändrad mat. Minskad fertilitet, störningar i immunförsvaret, och förändringar i flera inre organ är exempel som rapporterats. Ansedda forskarråd som, till exempel ”American Academy of Environmental Medicine” vill se att oberoende, långsiktiga tester sker omedelbart och uppmanar alla att undvika GMO-mat.

6. Bolag använder gentekniken som ett instrument för att få kontroll över världens utsäde. Bioteknikföretagen kan ta patent på ett genförändrat utsäde och skaffa sig monopol på detta. Bönder luras att pröva bolagens utsäden via bindande kontrakt. Skörd från GM-grödor får ej användas till nytt utsäde utan måste köpas av tillverkaren (till exempel Monsanto). Genom att använda GM-grödor binder vi upp vår framtida livsmedelsförsörjning på ett fåtal stora multinationella företag. Så har till exempel skett i Indien där nästan all bomull nu odlas med utsäde och bekämpnings­medel från Monsanto. Vad det kan innebära på prisnivån när konkurrens saknas är lätt att föreställa sig.

7. Marknaden för ekologisk mat urholkas. GMO tillåts ej av KRAV-kontrollen. I Sverige odlas ännu inga GM-grödor. Vägen står fortfarande öppen för en unik marknad med GMO-fri, mat vi vågar äta.

Bengt Svalander

Gör Halmstad GMO-fritt!

Gör Halmstad GMO-fritt!
2009-02-02 17:37 – Hallandsposten

av BENGT SVALANDER Halmstad

EU:s miljöministrar har beslutat att regioner och kommuner har rätt att utropa GMO-fria zoner. Halmstad bör använda sig av denna möjlighet.

Viktigast är att en överväldigande majoritet av både bönder och konsumenter i hela Europa säger nej till GMO (genmodifierade organismer). Vi vill inte ha GMO vare sig i jord eller på bord. Tyvärr bortser beslutsfattare och myndigheter från detta.

EU-kommissionen tar in alla genförändrade grödor trots varningstecken om risker för miljö och hälsa. Anledningen är bland annat handelspåtryckningar från USA. ”Ta in Monsantos GM-smörja annars…! En grupp så kallade ”sherpas” har försökt operera hemligt inom EU för att påskynda införandet av GM- grödor i strid mot folkviljan. De har avslöjats, och protokoll från deras möten avslöjar deras ansträngningar att ”ta itu med” den allmänna opinionen i stället för att lyssna till den

(…..)

Användandet av GM-grödor i Halmstad skulle strida mot den policy som beskriver Halmstad som ekokommun. Införandet av GM-grödor innebär på sikt att ekologisk odling omöjliggörs. I USA finns inte längre någon naturlig majs som kan märkas som ekologisk. Halmstad och Sverige har fortfarande möjlighet att säga nej. Östersund är landets första GMO-fria kommun och inspiration till alla som vill följa efter.

Bildandet av GMO-fria zoner och frivilliga överenskommelser mellan bönder och konsumenter att avstå från GM-grödor har nu legaliserats och måste utnyttjas som en möjlighet att värna om ett framtida hållbart jordbruk som kan leverera mat vi vågar äta.

Referenser: ”Svart jord” bok av Gunnar Lindstedt, IAASTD- rapport april 2008, EU-protokoll.

(Läs mer på Hallandsposten)