Nästan färdigt lagförslag om att göra Åland till en GMO-fri zon

29.4.2011, Landsbygdens Folk:
Lag på gång om GMO-fritt Åland

Landskapsregeringen har redan ett nästan färdigt lagförslag om att göra Åland till en GMO-fri zon. Det berättade vikarierande lantbruksinspektör Maija Häggblom under den diskussion om lagstiftningsmöjligheter för ett GMO-fritt Åland som producentförbundet och Ekologiska odlarna på Åland ordnade före påsken.

Ett 50-tal jordbrukare, politiker och andra intresserade kom till diskussionen där deltidsjordbrukaren, miljökonsulten och skribenten Peter Einarsson, från södra Småland i Sverige presenterade olika möjligheter för att etablera en GMO-fri zon på Åland.

– Jag såg direkt att ni faktiskt har nästan unikt bra läge att genomföra det, säger Einarsson.

Både Rauli Lehtinen, liberal politiker och pensionerad veterinär från Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) samt socialdemokratiska lagtingsledamoten Carina Aaltonen undrade varför Åland inte redan har deklarerat sig som GMO-fritt, eftersom det i Europa finns över 3.000 olika regioner som gjort detta.

– Där har producenterna själva på frivillig bas förklarat sina områden GMO-fria. Det kan ÅPF göra i morgon. Men Åland kan inte lagstifta om det med nuvarande EU-regler, förklarade landskapsagronom Sölve Högman. I kaffepausen förtydligade han att exempelvis regioner i Österrike blivit stoppade av EU när man stiftat lagar som förbjuder GMO-produkter.

Efter kaffepausen förklarade Peter Einarsson att det trots EU:s regler om ”samexistens” för GMO-grödor ändå finns olika praktiska möjligheter för enskilda länder och även regioner att använda sig av skyddsklausuler och även lagstifta om lämpliga åtgärder för att ”förhindra oavsiktlig förekomst av genetiskt modifierade organismer i andra produkter”.

Exempel på accepterade metoder för att stoppa GMO-produkter är bland annat ”isoleringsavstånd” från 2 meter upp till 5.000 meter från annat lantbruk eller biodling, markägarens godkännande vid arrendeavtal och licens för att odla eller köpa GMO-utsäde. Ett annat sätt att bromsa är att kräva en avgift per hektar GMO-odling till en (statlig) fond för kompensation vid genspridning.

GMO-fria zoner kan också etableras med hänvisning till naturskyddsområden (Natura 2000) eller för att skydda ekologisk produktion och utsädesodling. Men ett sådant förbud förutsätter områden med överenskommelse om GMO-frihet eller att GMO-odling kan anses ”skada ekonomin”.

Einarsson trodde att det exempelvis på basen av sådana skäl kan vara möjligt för hela Åland att bli en GMO-fri zon.

– Det sägs ingenting om områdets storlek i dylika fall. Däremot förutsätts en hög grad av samstämmighet inom området, förklarade han.

(Läs mer)

Vår skinka har inget med GMO att göra

Inget GMO i Dahlmans skinka
Ålandstidningen 17.12.2010

Inget GMO i Dahlmans skinka

Julskinkan från Dahlmans är GMO-fri, det intygar vd Lars-Erik Dahlman.

LIVSMEDEL Genmodifierad soja och majs används som djurfoder på olika håll i världen. Även på flera håll i Europa. Det har väckt en GMO-diskussion i jul. Kan grisen som vi tar julskinkan ifrån vara uppfödd på genmodifierat foder?

(…..)

-Vi tar våra grisar från Finland och i Finland används inget genmodifierat foder, svarar Dahlmans vd Lars-Erik Dahlman.

(…..)

-Diskussionen berör snarare skinka från Danmark och övriga Europa där den här typen av foder kan förekomma.

-Men vår skinka har inget med GMO, att göra.

(Läs mer)

Vi kan äta GMO-mat som sprutats med mängder av Roundup – Att väldigt många av oss insjuknar i cancer, med allt det lidande och all den sorg det innebär, är liksom en annan sak

Vi är ett tåligt släkte
Nya Åland 25/08/2010

Vi som bor kring Östersjön är ett riktigt tåligt släkte.
Vi klarar det mesta med vår säregna kroppskonstitution. Nästan allt faktiskt.
Till exempel klarar vi av att äta dioxinhaltig strömming som engelsmän och fransoser skulle ha dött av för länge sen. I Sverige och Finland, och på Åland naturligtvis, beviljar EU undantag med förlängning för att vi ska få fortsätta äta den för oss finfina fisken.
Radioaktiv strålning är vi ena baddare på att tåla. Östersjön är världens mest radioaktiva hav på grund av alla utsläpp som många år med kärnkraftverk har gett oss. Men det bekommer oss inte, Nej, kärnfriska är vi trots det. Särskilt här på Åland.
Det är därför som både Sverige och Finland planerar grottor för högaktivt utbränt kärnbränsle på båda sidor om Åland. De vet att ålänningarna är särdeles motståndskraftiga i den strålande framtid vi går till mötes. För eftersom vi tål strålning så bra så är det självklart att också våra barn, barnbarn, barnbarnsbarn och alla de kommande sjuttioelva generationerna har samma goda motståndskraft.

(…..)

Vi kan äta GMO-mat som sprutats med mängder av Round Up. Oss bekommer det inte att vi har en cocktail av skit i vårt blod. 30.000 olika kemikalier, småpotatis! Kom med nåt värre om ni ska ta kål på oss!
Jajamensan, vi klarar allt. Att väldigt många av oss insjuknar i cancer, med allt det lidande och all den sorg det innebär, är liksom en annan sak. Det ses som ett individuellt trauma utan kopplingar till luften vi andas, vattnet vi dricker, maten vi äter och livet vi lever.
Vår livsstil har fördunklat vår syn så att vi inte ser skogen för alla träd.

(Läs mer)

Demonstration: GMO-potatis, nej tack!

Demonstration: GMO-potatis, nej tack!

Torsdagen den 8.7 med början kl. 12.30. Karnevalistiskt tåg från Lampis’ centrum till företaget BASF:s åker.

Den traditionella förädlingen är tillräckligt, nya GMO-potatis eller andra GMO-växter behövs inte i Finland! GMO är ett hot mot miljö, människors hälsa och koncentrerar makten kring matproduktion till storföretagen.

Ta med dig flöjtar och trummor, traktorer, egna potatisar och annan rekvisita.

Mötesplatsen är på Tavastehus torg, varifrån bilar går till Lampis, eller kom direkt till Lampis (mötesplats på torget i centrum, framför S-Market).

Mer info: http://www.gmovapaa.fi (mest på finska).
Om du har en bil, där det ryms medpassagerare, ta kontakt snarast möjligt på adressen gmomiekkari [aT] gmail.com. Till samma adress kan du rikta frågor om tomma platser i bilar.

Kollektivtraffik:
11.35-12.10 Tavastehus-Lampis buss
10.09 Helsingfors-Tavastehus tåg
(Från Tammerfors kl 10.07)
11.00-12.20 Tammerfors-Lampis buss
11.30-12.15 Lahtis-Lampis buss

Meddelandet får vidarebefodras.

Päivi Mattila från Gmo-fritt Finland kampaign

Svenska folkpartiet: Finland ska vara ett GMO-fritt land

SFP: Ett GMO-fritt Finland

En befolkad landsbygd är en förutsättning för att trygga den globala livsmedelsförsörjningen. SFP har under sin partidag i Tammerfors godtagit ett landsbygdspolitiskt program för att arbeta för en biologiskt hållbar, etisk och energisnål jordbruks- och livsmedelsproduktion.

SFP ska också, enligt det landsbygdspolitiska programmet, arbeta för att Finland profilerar sig som ett GMO-fritt land, det vill säga att genmodifierade grödor inte odlas i landet.

Viktor Grandell

Publicerad 13.06.2010

SFP säger nej till genmodifierat
Åbo Underrättelser 13 juni 2010

(…..)

Efter omröstning gick partiet in för att arbeta för att Finland profilerar sig som ett GMO-fritt land, det vill säga att genmodifierade grödor inte odlas i landet.

SFP godkände ett nytt landsbygdspolitiskt program. Där vill man jobba för en biologiskt hållbar, etisk och energisnål jordbruks- och livsmedelsproduktion.

(Läs mer)

SFP: Finland ska vara GMO-fritt
Österbottens Tidning 13 juni 2010

Finland ska vara ett GMO-fritt land, står det nu i partiets landsbygdspolitiska program. – 70 procent av finländarna vill inte ha GMO i sin mat, och ska vi vara ett tioprocentsparti kan vi inte säga ja till genmanipulerade grödor, sade Christoffer Hällfors.

(Läs mer)

Det finns inga planer på att GMO-foder ska användas på Åland

Fokus på GMO i foderdebatt
Nya Åland 27/05/2010

Lokalt LAGTINGET. – Det finns inga planer på att GMO-foder ska användas på Åland, sade Anders Englund (C) i lagtinget i går.
Men Carina Aaltonen vill ha ett konkret beslut på att Åland inte tillåter GMO-foder.
– Det finns 3.000 GMO-fria zoner i Europa, varför kan inte Åland bli en?
Debatten om foderlagstiftningen kom åter in på GMO-foder, det vill säga genetiskt modifierat foder.
För att uppdatera den åländska lagstiftningen om foder måste den göras om. Rikets lag, som Åland använt som en blankettlag, har ändrats för att passa med EU:s ändrade bestämmelser om fodertillverkning, distribution, försäljning, användning, import, export och annan hantering.
När den nya lagen debatterades i lagtinget senast kom den att handla mycket om GMO-foder. Så även nu.
Näringsutskottets ordförande Anders Englund (C) presenterade utskottets betänkande om den nya foderlagstiftningen och sade att det inte fanns utrymme att förbjuda GMO-foder i arbetet med lagstiftningen.
– Men det finns inga planer på att GMO-foder ska användas på Åland.

(Läs mer)

LRF-ungdomen är okritiska till GMO

LRF Ungdomen firar 20 år med att resa till Åland. Men först träffas de 23 region- ordförandena i Europahuset i Stockholm. På kvällen kommer det sammanlagt 400 LRF-ungdomar från hela landet för en tvådagarsresa till Åland.

På Europahuset ska ledarna informera sig om GMO och sociala medier. Om det senare talar en av Sveriges bästa föredragshållare Göran Adlén över ämnet – Framtidsspaning kring mötesplatser på nätet. Och Johan Ronnestam, proffs på sociala medier. Den stora frågan är vad de ska använda sina kunskaper till. Ska de gå i LRF:s fotspår eller ska de gå in för ett miljövänligt jordbruk och säga nej till djurfabrikerna.

Vid konferensen på Europahuset ska man få besök från Jordbruksdepartementet där de enligt programmet ska ”få en utmaning av Eskil Erlandssson”.

Ska Erlandsson medverka som är helt frälst på GMO-grödor kan man befara det värsta. Hoppas att de unga inte låter sig vilseledas. Men kan ha sina farhågor då en grupp LRF-ungdomar deltog i en ”GMO-resa” till USA i höstas.

Ska man döma av LRF-ungdomens blogg blev de imponerade och fann att de farmare som odlade GMO-grödor var väldigt nöjda. Bl a träffade de också Monsanto. Kanske var det Monsanto som fixade programmet. Några ekologiska gårdar besökte de inte i varje fall inte.

Kan bara konstatera att LRF-ungdomen likt LRF börjar diskutera GMO mer än 20 år efter de första försöksfälten med GMO i Sverige.

Rune Lanestrand